LINIE I OSOBY NIEPOŁĄCZONE

 

            Przedstawiono tu biogramy osób i fragmenty linii, których nie udało się połączyć z głównym drzewem genealogicznym rodu Borzęckich. Zostały one uporządkowane chronologicznie i zgodnie z podziałem administracyjnym Rzeczpospolitej przedstawionym na mapie Z. Steinbricha z 1772 roku. Podział ten wygląda następująco: Litwa, MałopolskaWielkopolska, Pozostałe.

 

 

DAWNE I OBECNE RELACJE POMIĘDZY CZŁONKAMI RODU

 
 
pradziadek
 
prababka
 
 
 
 
 
pradziadek
 
prababka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dziadek stryjeczny
(wuj)
 
babka cioteczna lub
stryjeczna
(ciotka)
 
dziadek
 
babka
 
dziadek wujeczny
lub cioteczny
(wuj)
 
babka cioteczna
(ciotka)
 
dziadek
 
babka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wuj
 
ciotka
 
stryj
(wuj)
 
stryjenka
(ciotka)
 
ojciec
 
matka
 
wuj
 
ciotka
 
wuj
 
wujenka
(ciotka)
 
teść
 
teściowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brat cioteczny
(kuzyn)
 
siostra cioteczna
(kuzynka)
 
brat stryjeczny
(kuzyn)
 
siostra stryjeczna
(kuzynka)
 
brat
 
bratowa
 
szwagier
 
siostra
 
probant
(głowa rodu)
 
żona
lub mąż
 
szwagier
 
szwagierka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bratanek
 
bratanica
 
siostrzeniec
 
siostrzenica
 
syn
 
synowa
 
zięć
 
córka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wnuk
 
wnuczka
 
wnuk
 
wnuczka

 

 

URZĘDNICY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

 

NAJWYŻSI DOSTOJNICY ŚWIECCY

W KORONIE NA LITWIE
Marszałek wielki koronny (łac. Magnus regni Poloniae mareschalcus) Marszałek wielki litewski (łac. Magnus M[agni] D[ucatus] Litvaniae mareschalcus)
Kanclerz wielki koronny (łac. supremus cancellarius regni Poloniae) Kanclerz wielki litewski (łac. supremus cancellarius M[agni] D[ucatus] Litvaniae)
Podkanclerzy koronny (łac. vice-cancellarius Regni Poloniae) Podkanclerzy litewski (łac. vice-cancellarius M[agni] D[ucatus] Litvaniae)
Podskarbi wielki koronny Podskarbi wielki litewski
Instygator wielki koronny (łac. instigator Regni Poloniae) Instygator wielki litewski (łac. instigator M[agni] D[ucatus] Litvaniae)
Vice-instygator koronny (łac. vice-instigator Regni Poloniae) Vice-instygator litewski (łac. vice-instigator M[agni] D[ucatus] Litvaniae)

NAJWYŻSZE DOSTOJEŃSTWA I URZĘDY ŚWIECKIE

Wojewoda (łac. palatinus)
Kasztelan (łac. castellanus)

NAJWYŻSI DOSTOJNICY I URZĘDNICY DWORSCY

Marszałek (łac. mareschalcus)
Sekretarz wielki (łac. Magnus secretarius)
Referendarz (łac. referendarius)
Szambelan, podkomorzy królewski (łac. camerarius)
Pisarz wielki (łac. Magnus notarius)
Podskarbi nadworny (łac. thesaurarius)
Chorąży wielki (łac. Magnus vexillifer, signifer)
Miecznik wielki (łac. Magnus ensifer)
Kuchmistrz (łac. praefectus culinae)
Stolnik (łac. dapifer)
Podczaszy (łac. pincerna, pocillator)
Krajczy (łac. incisor)
Podstoli (łac. subdapifer)
Cześnik (łac. pincerna, pocillator)
DOSTOJEŃSTWA I URZĘDY ZIEMSKIE I GRODZKIE
W KORONIE NA LITWIE
  Marszałek (łac. mareschalcus)
Podkomorzy (łac. succamerarius)
  Starosta grodowy
Starosta (łac. capitaneus)
  Ciwun (łac. tivunus)
Chorąży (łac. vexillifer, signifer)
Sędzia (łac. judex) Sędzia ziemski (łac. judex terrestris)
  Podstarosta grodowy
Stolnik (łac. dapifer)
Podczaszy (łac. pincerna, pocillator)  
Podsędek (łac. subjudex)  
Podstoli (łac. subdapifer)
  Podsędek ziemski (łac. subjudex terrestris)
  Podczaszy (łac. pincerna, pocillator)
Cześnik (łac. pincerna, pocillator)
  Horodniczy (łac. arcis, castelli praefectus)
  Skarbnik (łac. thesaurarius)
Łowczy (łac. venator)
Wojski (łac. tribunus)  
Pisarz (łac. scriba, notarius)  
Miecznik (łac. ensifer)
Skarbnik (łac. thesaurarius)  
  Koniuszy (łac. praefectus stabuli)
  Oboźny (łac. castrametator)
  Krajczy (łac. incisor)
  Leśniczy
  Mostowniczy (łac. praefectus pontium)
  Budowniczy (łac. architectus, aedilis)

INNE DOSTOJEŃSTWA I URZĘDY

Asesor (łac. asesor)
Burgrabia (łac. burggravius, burgrabius)
Burmistrz (łac. proconsul, magister civium)
Cechmistrz (łac. cechmagister)
Celnik (łac. telonarius, teloneator)
Delegat (łac. delegatus, legatus)
Deputat (łac. deputatus)
Dozorca (łac. custos, inspector, curator)
Dworzanin (łac. aulicus)
Ekonom (łac. oeconomus, economus)
Generał (łac. generalis)
Hetman (łac. dux exercitus, princeps militum, exercituum)

 

 

ZWROTY STAROPOLSKIE

Agnat - krewny po ojcu zwany też krewnym po mieczu.
Brat cioteczny = kuzyn - syn ciotki.
Brat przedstryjeczny - syn kuzyna drugiego stopnia.
Brat stryjeczny = kuzyn - syn stryja.
Brat wujeczny  = kuzyn - syn wuja.
Cieść = teść - ojciec żony.
Cieścia (Ćścia, Teścia) = teściowa - matka żony.
Czędo - syn lub córka w wieku niemowlęcym lub dziecięcym.
Dziewierz - brat męża.
Jątrew (Jątrewka) = bratowa - żona brata męża, niekiedy bratowa ((żona brata rodzonego).
Kognat - krewny po matce zwany też krewnym po kądzieli.
Macocha - druga żona ojca.
Nieć (rzadziej Nieść) - syn brata lub siostry (również synowie kuzynów czyli wnuki stryjów, wujów i ciotek).
Nieściora - córka brata lub siostry (również córki kuzynów czyli wnuczki stryjów, wujów i ciotek).
Ojczym - drugi mąż matki.
Pasierb - syn współmałżonka z poprzedniego małzeństwa.
Pasierbica - córka współmałżonka z poprzedniego małzeństwa.
Paszenog - mąż siostry żony.
Pociot (Naciot) - mąż siostry ojca lub matki (ciotki).
Rodzic = ojciec.
Rodzicielka = matka.
Siostra cioteczna = kuzynka - córka ciotki.
Siostra przedstryjeczna - siostra kuzyna drugiego stopnia.
Siostra stryjeczna = kuzynka - córka stryja.
Siostra wujeczna  = kuzynka - córka wuja.
Snecha (Sneszka, Niewiastka) = synowa - żona syna.
Stryj rodzony - brat ojca lub matki
Stryjek = brat ojca.
Stryjna = stryjenka - żona brata ojca.
Swat - ojciec zięcia lub synowej.
Swatowa (Swachna, Swacha) - ojciec zięcia lub synowej. -
Synowica - dla mężczyzny córka brata (dla kobiety tak jak współcześnie bratanica).
Synowiec - dla mężczyzny syn brata (dla kobiety tak jak współcześnie bratanek).
Szurzy (Szurza, Szurzyn) - brat żony (szwagier).
Świeść - siostra żony (szwagierka).
Świekier (Świakier, Świokier) - ojciec męża.
Świekrew (Świekra, Świekrucha) - matka męża.
Wielka ciotka (Praciotka) - siostra babki.
Wielki stryj (Prastryj, Przestryj) - brat dziadka.
Wielki wuj (Stary wuj, Przedwieć) - brat babki.
Wnęk = wnuk.
Wnęka = wnuczka.
Wuj rodzony - brat matki.
Wujna = wujenka - żona brata matki.
Zełwa (Zołwa, Zełwica, Żełwa) - siostra męża.

 

 

LITWA

 

            Przedstawiono tu dane genealogiczne o osobach zamieszkałych na terenie województw Nowogrodzkiego, Wileńskiego, Witebskiego.

 

WOJEWÓDZTWO NOWOGRODZKIE

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Piotr. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: W 1688 roku stolnik nowogrodzki.

Boniecki 1900/2: Piotr, stolnik nowogrodzki 1688 r.

Urzędnicy 2002/3/4: Piotr stol[nik] Now[ogrdzki] (zmarł 1688).

Urzędnicy 2002/3/4: 1987 Piotr Borzęcki stolnik nowogrodzki siewierski [po 3 kwietnia 1686 roku (nominacja poprzednika)] 1688 (Bon[iecki] II, s. 67). Zmarł przed 25 VI 1688 [nominacja następcy] (Sig. 14, s. 120).

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1775-1800

Tomasz. Rodzice: ? i ? X. Ślub: Maria Krupska. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Dominik.

Biografia: Poślubił Marię Krupską.

Rejestr, 1793-1796.: Hrabstwo Bialskie. Rogoźnica. Z rzeczy zastawnej posesji Marcina Borzęckiego, porucznika, a po nim Szumowskich.

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1800-1825

Dominik. Rodzice: Tomasz i ? Maria Krupska. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Urodzony w Dąbralenie, powiat łucki 14 kwietnia 1784 roku. Żołnierz wojsk napoleońskich. W 2 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. Od 13 grudnia 1807 roku w 1 pułku piechoty szwoleżerów gwardii Napoleona. Od 15 września 1808 roku podporucznik á la suite w 1 pułku Legii Nadwiślańskim. 6 września 1810 roku wzięty do niewoli. Więziony w Alicante i na Ibizie. 2 maja 1814 roku uwolniony i przewieziony do Genui. Od 17 lipca 1814 roku podporucznik á la suite w batalionie piechoty na Elbie. Pomocnik kierownika prac inżynieryjnych na wysepce Pianoza. Od 1815 roku na reformie w armii Królestwa Polskiego.

Kirkor, 1982: Borzęcki (Borzenski, Borczenski, Borzyński, Burzynski) Dominik, ur. 14.4.1784 w Dąbralenie w pow. Łuckim, syn Tomasza i Marii Krupskiej, służył w 1. p. piech. Ks. Warsz., wstąpił 13.11.1807 do 1. p. szwol. Gw., przeszedł 15.9.1808 do 1. p. Legi Nadwiślańskiej jako ppor. à la suite, został wzięty do niew. 6.9.1810. Był więziony w Alicante i na Ibizie. Zwol. z Ibizy 1.5.1814, przewieś. przez Anglików do Genui, stąd udał się na Elbę, gdzie przybył 17.7.1814 i służył początkowo jako por. à la suite w bat. piech., następnie na wysepce Pianoza jako pomocnik kierownika prac inżynieryjnych. Wrócił do kraju i w 1815 został umieszczony w w. Król. Pol. na ref.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1775-1800

Ignacy. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Naruszewicz, 2008: [[Dnia] 16. Septembres, we czwartek, [1784] [22.3] O ćwierć mili za Malewem stały przy gościńcu konie powodne dla dworu Nfajjaśniejszego] P[ana|. Koń bardzo piękny, pod suto aftowanym dywdykiem. dla samego monarchy, jeśliby życzył sobie konno jechać. Pfan] Najjaśniejszy podziękował koniuszemu Borzęckiemu za tę atencyją księcia i dalej w landarze podroż kontynuował. 3. stały konie powodne książąt z dwoma koniuszymi: Borzęckim i Kamińskim - RedRacz. Borzęcki [koniuszy] - (XVIII w.) koniuszy Karola Radziwiłła.. .2 2 .3. Dwor,\ asystencyja i służba w Nieświeżu. Borzęcki, koniuszy generalny; Stajnie: Borzęcki, koniuszy. Dnia 16 wrześjnia] O pięć ćwierci mili przed miastem stały jezdne książęce konie dla Nfajjaśniejszego] Pana i dla jego całego dworu. Koń dla Krola J [ego]m[oś]ci był dziwnie piękny, pod suto haftowanym dywdykiem. Wszakże Nfajjaśniejszy] Pan, podziękowawszy J [aśnie] Panu Borzęckiemu, koniuszemu, za tę Książęcia J[ego]-m[oś]ci atencyją, jechał dalej w landarze, wszyscy zaś dworscy krolewscy, na dzielne książęce konie wsiadłszy, Najjaśniejszemu] Panu asystowali.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1825-1850

Antoni. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Oświadczenie, 1825/6: Antoni Borzęcki, sędzia [grodzieński?].

Oświadczenie, 1825/25: Antoni Borzęcki, sędzia [grodzieński?].

 

 

 

WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Marcin. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Fibek: Pobierane podatki z majątku kościelnego w ramach tzw. „podymnego” przedstawiały w 1653 r[oku] dochód z 32 domów, co stanowiło sumę 48 zł podatku. Natomiast po wojnie moskiewsko-polskiej jest on dziewięciokrotnie mniejszy bo dokumenty z roku 1673 podają naliczanie „podymnego” od 4 domów. Kościół jednak nie ucierpiał chyba na tym zbyt mocno, bo w materiałach wizytacji jaka odbyła się tutaj ok[oło] 1674 r[oku], a przeprowadzona była za b[isku]p[a] Słupskiego, czytamy: Wołkołata [obecnie wieś Vidovauk w rejonie dokszyckim, Obwód Witebski, Białoruś] - kościół drew(niany) wielki, kolator dziedziców, [ksiądz] proboszcz [1651-1674] Marcin Borzęcki.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1825-1850

Franciszek. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Urodzony w Jurburgu w guberni wileńskiej 29 października 1809 roku. 25 kwietnia 1822 roku ochotnik w 4 pułku piechoty legionów. Sierżant w Szkole Podchorążych Piechoty. Uczestnik Nocy Listopadowej. 9 grudnia 1830 roku awansowany na porucznika. 16 grudnia 1830 roku ponownie przydzielony do 4 pułku piechoty legionów. 13 czerwca 1831 roku awansowany na porucznika. 15 września 1831 roku odznaczony krzyżem złotym nr 2720 Orderu Virtuti Militari. W bitwie pod Ostrołęką ranny w nogę. 5 października 1831 roku przeszedł z armią Rybińskiego do Prus. W styczniu 1832 roku przybył do Francji. Początkowo należał do Zakładu w Awinionie. W czerwcu 1833 roku skierowany do Aurinac. 31 lipca 1833 roku nominowany na kapitana piechoty w legionie portugalskim generała Bema. W marcu 1835 roku daremnie zabiegał o stopień kapitana w Legii Cudzoziemskiej. 2 listopada 1835 roku przeniósł się do Rheims. W 1844 roku mieszkał w Paryżu. Był wtedy w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 14 stycznia 1850 roku prosił ministra wojny Francji o przyjęcie do wojska w Algierze w dawnym stopniu. 11 listopada 1852 roku podpisał w Paryżu adres emigrantów polskich do Napoleona III w wyrazami wierności po proklamowaniu cesarstwa. W 1857 roku otrzymał zgodę na powrót do kraju. W 1859 roku wrócił do Królestwa Polskiego.

Bielecki, 1995: Franciszek Borzęcki - ur. 29.10.1809 w Jurburgu w guberni wileńskiej. Wszedł 25.04.1822 do 4 pułku piechoty legionów jako ochotnik, sierżant w SPP, uczestnik Nocy Listopadowej, 9.11.1830 podporucznik, 16.11.1830 wszedł do 4 pułku piechoty legionów, 13.06.1831 porucznik, 15.09.1831 krzyż złoty nr 2720, ranny w nogę lewą pod Ostrołęką, przeszedł 5.10.1831 z Rybińskim do Prus. Przybył do Francji w styczniu 1832 i należał początkowo do zakładu w Awinionie, skąd w czerwcu 1833 skierowany został do Aurinac. 31.07.1833 otrzymał nominację na kapitana piechoty w Legionie Portugalskim Bema. W marcu 1835 daremnie zabiegał o stopień kapitana w Legii Cudzoziemskiej. 1.11.1835 przeniósł się do Rheims. 1844 mieszkał w Paryżu w bardzo trudnych warunkach materialnych. 14.01.1850 prosił ministra Wojny o przyjęcie do wojska w Algierze w dawnym stopniu. 11.11.1852 w Paryżu podpisał adres emigrantów polskich do Napoleona III z wyrazami wierności po proklamowaniu cesarstwa. 1857 otrzymał zgodę na powrót do kraju. 1859 wrócił do Polski (SHAT XL 49, XL 53,. XL 56; Cantal 46 M 2, 46 M 9; Marne 57 M 22, 57 M 23; Vaucluse 4 M 199; BP 387, 389, 391, 392, 399, 512; TDDP vol. 23; Czart. 5313, 3898; Teki emigrantów; Wiadomości Polskie nr 27 z 4.07.1857; Księga pamiątkowa; Vchamski - Opis krótki; Rzepecki - Pułk 4-ty; Święcicki - Pamiętnik; Szomański - Walecznych tysiąc; Bielecki - Zarys rozproszenia, s. 58, 227).

Wesołowski, 1992: Kawalerami Orderu Virtuti Militari byli Alfons Borzęcki, kapitan 4 pułku piechoty liniowej (7.06.1831 - krzyż złoty), Damazy Borzęcki, podporucznik kompani 3 lekko pieszej (8.03.1831 - krzyż złoty), Edward Borzęcki, kapitan piechoty powstania augustowskiego (4.10.1831 - krzyż złoty), Erazm Borzęcki, porucznik 3 pułku strzelców pieszych (3.10.1831 - krzyż złoty), Franciszek Borzęcki, porucznik 4 pułku piechoty liniowej (15.10.1831 - krzyż złoty), Józef Borzęcki, kapitan(10.03.1831 - krzyż złoty) a następnie major 4 pułku piechoty liniowej (15.09.1831 - krzyż kawalerski) i pośmiertnie

Xięga, 1881: Lista krzyżów Wojska Polskiego w roku 1831 rozdanych. Nr 2720. Borzęcki Franciszek. Porucznik z p. 4. piech. liniowej. Krzyż złoty. Data 15.Wrześ. 1831.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1900-1925

?. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Tadeusz: Stryj Czesław (Borzęcki) w 1920 roku był oficerem kawalerii w oddziale Byliny w Wilnie. Po odzyskaniu niepodległości przeszedł do cywila ale cały czas był związany z wojskiem. Nieraz chodził w mundurze w stopniu rotmistrza. Przeniósł się do Bielska-Białej, ożenił i założył księgarnię. W 1939 roku został aresztowany przez hitlerowców. Początkowo był więziony w Krakowie na ulicy Montelupich. Potem został wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Zamordowany w Brzezince.

 

 

 

WOJEWÓDZTWO WITEBSKIE

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Hieronim. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Laudum, 1665: My urzędnicy ziemscy, grodzcy, rycerstwo, szlachta, obywatele woiewodztwa Witebskiego, a wierni poddani nayiasnieyszego króla imci Polskiego Jana Kazimierza, pana naszego miłościwego, którzyśmy się z dopuszczenia Boskiego dostali w ciężkie utrapienie y więzienie Cara Moskiewskiego Alexieja Michayłowicza do ziemi jego Moskiewskiey… Które to Laudum nasze dla wieczney pamięci podpisuiemy rękami naszymi. A któryby z braci naszey, tu w więzieniu będącey, z iakiego respektu, maiąc w kraiu naszym pokrewnych swoich, nie chciał się podpisać do tego laudum naszego, tedy y ci tey uchwale naszey podlegać maią. Działo się w Kazaniu, roku sześćset piędziesiąt piątego, miesiąca Septembra dwudziestego dnia. [Podpisy] … Hieronim Borzenski.

 

 

 

MAŁOPOLSKA

 

            Przedstawiono tu dane genealogiczne o osobach zamieszkałych na terenie województw Lubelskiego, Krakowskiego i Sandomierskiego oraz zachodniej Ukrainy.

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1575-1600

?. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? Moszyńska. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Niesiecki, 1841/6: Paweł Moszyński [herbu Nałęcz], z Moszna w województwie Lubelskiem, (którego siostra [?] Borzęcka) umarł 1593 r.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1575-1600

?. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Boniecki, 1907/11: Mikołaj, dziedzic cząstki Komorowa i Księżostan, którą 1598 r. sprzedał ? Borzęckiemu.

Boniecki, 1907/11: Jakób, Marcin i Seweryn Komorowscy, wraz z matką Elżbietą Strzałkowską, sprzedali cząstkę swą w Komorowie [?] Borzęckiemu 1600 r. (Zs. Bełs. 153, f. 1053).

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

Wojciech. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Zmarł w 1622 roku. Profesor prawa w Akademii Zamojskiej. W latach 1602-1609 wychowawca Tomasza Zamoyskiego. W 1609 roku scholastyk kolegiaty zamojskiej. Profesor prawa w Akademii Zamojskiej.

Czajka, 1995: Wojciech Borzęcki (Bodzęcki, Bodziecki) - zm. 1622, scholastyk kolegiaty zamojskiej 1609, profesor prawa w Akademii Zamojskiej, wychowawca Tomasza Zamoyskiego 1602-1609.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

Stanisław. Rodzice: ? i ? X. Ślub: Dorota X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Dąbrowski, b.r.: Warszawa, 30 marca 1837. Król pamiętając liczne zasługi obecne i oddane jeszcze Zygmuntow III, nadaje Baltazarowi Bystramowi1, wójtowstwo w mieście Małogoszcz, w starostwie [małogoskim], wakujące po śmierci małżonków Stanisława i Doroty Borzęckich. Na budowę i restaurację budynków otrzymuje prawo wyrębu drewna w lesie zwanym Stary Las (Starylas). Z dóbr tych Bystram winien wnosić do skarbu rawskiego podwójną kwartę. Podpisy: Władysław IV, Stanisław Siedlecki [MK 181, K. 216v-217poz. 407].

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

Jan. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Jakub.

Biografia: Pochodził z województwa lubelskiego.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Jakub. Rodzice: Jan i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: W roku akademickim 1607/1608 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Jakub (Borzecki), syn Jana z województwa lubelskiego, uczeń [Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1607/1608.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

?. Rodzice: ? i ? X. Ślub: Jakób Ługowski. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Boniecki, 1914/16: Anna [Jakusz], żona Jana Swiemira Ługowskiego [herbu Płonia], darowuje części Ługowa [red. gmina Jastków, województwo Lubelskie] synowi Jakóbowi [Ługowskiemu], żonatemu z [?] Borzęcką 1619 r.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

Marcin. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Walenty.

Biografia: Pochodził z województwa lubelskiego.

X

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Walenty. Rodzice: Marcin i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1626/1627 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Walenty, syn Marcina z województwa lubelskiego, uczeń [Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1626/1627.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

Mikołaj. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Aleksander.

Biografia: Pochodził z ziemi chełmskiej.

X

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Aleksander. Rodzice: Mikołaj i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1630/1631 uczeń Akademii Zamojskiej..

Kochanowski, 1900: Alexander (Borzędzki), syn Mikołaja z Ziemi Chełmskiej, uczeń [Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1630/1631.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

Paweł. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Paweł.

Biografia: X.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Paweł. Rodzice: Paweł i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Wzmiankowany w 1634 roku.

Boniecki 1900/2: Paweł, syn Pawła, 1634 r.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

Stanisław. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Walenty.

Biografia: Pochodził z diecezji chełmskiej.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Walenty. Rodzice: Stanisław i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził z diecezji chełmskiej. 7 lipca 1634 roku przyjęty do Akademii Zamojskiej na rok akademicki 1634/1635.

Kochanowski, 1900: Walenty (Borzecki), syn Stanisława z diecezji Chełmskiej, przyjęty [do Akademii Zamojskiej] w dniu 7.07.1634 na rok akademicki 1634/1635.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Zofia. Rodzice: ? i ? X. Ślub: Daniel Matczyński. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Uruski, 1913: Po Krzysztofie Daniel [Matczyński herbu Jastrzębiec], burgrabia łukowski 1621 r. żonaty z Zofią Borzęcką 1631 r.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Jan. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Gmiterek, 2001: 2221. 2 XI 1732 Jan Borzęcki, administrator należącej do Ordynacji Zamojskiej wsi Stróża, protestuje przeciwko Józefowi Iżyckiemu w związku z jego najściami 31 X na domy Żydów w Kraśniku: Berka Chaimowicza i Lewka zwanego Białym oraz poczynienie im znacznych szkód (CLRMO 254, k. 276).

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Paweł. Rodzice: ? i ? X. Ślub: Eleonora Woronicz. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Poślubił w ? X roku Eleonorę Woronicz. Podstarości perejasławski.
Woronicz Eleonora - córka pisarza ziemskiego kijowskiego. W 1642 roku odebrała dług od stryja i braci.

Żychliński, 1879-1885/1-7: Eleonora Woroniczówna - córka pisarza ziemskiego kijowskiego, kwitowała stryja i braci w 1642 roku. Wydana za Pawła Borzęckiego, podstarościego perejasławskiego.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Jan. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Aleksander, Mikołaj.

Biografia: Pochodził z województwa bełskiego.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Aleksander. Rodzice: Jan i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1642/1643 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Alexander i Mikołaj, synowie Jana z województwa bełskiego, uczniowie [w Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1642-1643.

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Mikołaj. Rodzice: Jan i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1642/1643 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Alexander i Mikołaj, synowie Jana z województwa bełskiego, uczniowie [w Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1642-1643.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Grzegorz. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Marcin, Paweł.

Biografia: Pochodził z województwa bełskiego.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Marcin. Rodzice: Grzegorz i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1642/1643 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Marcin, syn Grzegorza z województwa bełskiego, uczeń [Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1642/1643.

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Paweł. Rodzice: Grzegorz i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1642/1643 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Paweł, syn Grzegorza z województwa bełskiego, uczeń [Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1642/1643.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

?. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Apollo, 1644: [wiersze m. in. Pawła Borzęckiego, Mikołaja Borzęckiego i Marcina Borzęckiego uczniów Akademi Zamojsiej w 1644 r.].

Musopaeam, 1646: Wiersz Pawła Borzęckiego, ucznia Akademii Zamojskiej.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

?. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Woyciech, ? syn.

Biografia: X.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Wojciech. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: W 1648 roku wraz z Florianem i szlachtą województwa ruskiego uczestniczył w elekcji Jana Kazimierza. Na popisie w Chełmie w 1649 roku reprezentował panią Czarnołuską a na pospolitym ruszeniu w 1669 roku był reprezentowany przez brata Floriana.

Kozyrki, 2001: Chełm 7 sierpnia 1649 roku. Popis generalny dignitarzow urzędnikow y rycerstwa ziemie chełmskiey y powiatu krasnostawskiego pospolitego ruszenia. Uchwałą Seymu Walnego na koronatiey Naiasnieyszego Jana Kazimierza Krola Polskiego pana naszego miłościwego nowo obranego constitutione publica przeciw nieprzyiaciołom rebelizantom Kozakom i Tatarom uchwalonego a za wyjsciem trzech wici na pospolite ruszenie y wydaniem uniwersału przesz Wielmoznego JeMsci Pana Zbigniewa z Gorala Góralskiego kasztelana chełmskiego y naznaczeniem czasu do popisu pod Chełmem na mieyscu zwyczainym pro die septima Augusti iako in absentia vera [...] JeMsci Pana Adama na Babinie Thomasza Krzywczyckiego starosty chełmskiego y inszych urzednikkow ziemskich nizey specifikowanych die Septima Augusti in Anno Praesenti Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono legitime odprawiony y przez JeMsci Pana Pawła Rudnickiego pisarza ziemskiego chełmskiego spisany, po uspokoieniu przez krola JeMsci Pana Naszego Miłosciwego tey expeditiey y rospuszczenia pospolitego ruszenia spod z Borowa do domow przesz pomienionego JeMsci Pana chorązego tak iako wsobie nizey sonat do grodu chełmskiego podany iuxta tenorem regestri sequentem. JeMsc Pan Woyciech Borzecki nomine suo et fratis sui y czesci paniey Czarnołuskiey konia iednego JeMsc Pan Sczesny [Feliks] Borzecki JeMsc Pan Mikołay Borzecki imieniem Pana Jana Borzeckiego rodzica swego (CGIA 1740, n. 6, kl. 441-446v).

 

Gmiterek, 1996: Regestr ichmci panow obywatelow ziemie chełmskiej i powiatu krasnostawskiego na pospolite ruszenie pod Warszawą zgromadzonych na sejm electionis ad 1669. JMP Marcjan Borzęcki, JMP Marcin Borzęcki, strażnik, JMP Alexander Borzęcki, JMP Florian Borzęcki swym i rodzonego swego P. Wojciecha imieniem, (k. 223v), JMP Szebor Borzęcki, Poczet JMP Stanisława Borzęckiego z Wiśniowa. Sejmik chełmski w Chełmie 8 kwietnia 1669.

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Florian. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: W 1648 roku wraz z Wojciechem i szlachtą województwa ruskiego uczestniczył w elekcji Jana Kazimierza. W 1674 roku starosta i sędzia grodzki szczebrzeszyński.

Boniecki 1900/2: Floryan i Wojciech pisali się z województwem ruskim na elekcyę Jana Kazimierza [1648 roku].

Kozyrki, 2001: Chełm 7 sierpnia 1649 roku. Popis generalny dignitarzow urzędnikow y rycerstwa ziemie chełmskiey y powiatu krasnostawskiego pospolitego ruszenia. Uchwałą Seymu Walnego na koronatiey Naiasnieyszego Jana Kazimierza Krola Polskiego pana naszego miłościwego nowo obranego constitutione publica przeciw nieprzyiaciołom rebelizantom Kozakom i Tatarom uchwalonego a za wyjsciem trzech wici na pospolite ruszenie y wydaniem uniwersału przesz Wielmoznego JeMsci Pana Zbigniewa z Gorala Góralskiego kasztelana chełmskiego y naznaczeniem czasu do popisu pod Chełmem na mieyscu zwyczainym pro die septima Augusti iako in absentia vera [...] JeMsci Pana Adama na Babinie Thomasza Krzywczyckiego starosty chełmskiego y inszych urzednikkow ziemskich nizey specifikowanych die Septima Augusti in Anno Praesenti Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono legitime odprawiony y przez JeMsci Pana Pawła Rudnickiego pisarza ziemskiego chełmskiego spisany, po uspokoieniu przez krola JeMsci Pana Naszego Miłosciwego tey expeditiey y rospuszczenia pospolitego ruszenia spod z Borowa do domow przesz pomienionego JeMsci Pana chorązego tak iako wsobie nizey sonat do grodu chełmskiego podany iuxta tenorem regestri sequentem. JeMsc Pan Woyciech Borzecki nomine suo et fratis sui y czesci paniey Czarnołuskiey konia iednego JeMsc Pan Sczesny [Feliks] Borzecki JeMsc Pan Mikołay Borzecki imieniem Pana Jana Borzeckiego rodzica swego (CGIA 1740, n. 6, kl. 441-446v).

 

Gmiterek, 1996: Regestr ichmci panow obywatelow ziemie chełmskiej i powiatu krasnostawskiego na pospolite ruszenie pod Warszawą zgromadzonych na sejm electionis ad 1669. JMP Marcjan Borzęcki, JMP Marcin Borzęcki, strażnik, JMP Alexander Borzęcki, JMP Florian Borzęcki swym i rodzonego swego P. Wojciecha imieniem, (k. 223v), JMP Szebor Borzęcki, Poczet JMP Stanisława Borzęckiego z Wiśniowa. Sejmik chełmski w Chełmie 8 kwietnia 1669.

Uruski 1904/1: Florian, starosta i sędzia grodzki szczebrzeszyński 1674 r.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1600-1625

Jan. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Szczęsny, Mikołaj.

Biografia: X.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Szczęsny [Feliks]. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? ?. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Kozyrki, 2001: Chełm 7 sierpnia 1649 roku. Popis generalny dignitarzow urzędnikow y rycerstwa ziemie chełmskiey y powiatu krasnostawskiego pospolitego ruszenia. Uchwałą Seymu Walnego na koronatiey Naiasnieyszego Jana Kazimierza Krola Polskiego pana naszego miłościwego nowo obranego constitutione publica przeciw nieprzyiaciołom rebelizantom Kozakom i Tatarom uchwalonego a za wyjsciem trzech wici na pospolite ruszenie y wydaniem uniwersału przesz Wielmoznego JeMsci Pana Zbigniewa z Gorala Góralskiego kasztelana chełmskiego y naznaczeniem czasu do popisu pod Chełmem na mieyscu zwyczainym pro die septima Augusti iako in absentia vera [...] JeMsci Pana Adama na Babinie Thomasza Krzywczyckiego starosty chełmskiego y inszych urzednikkow ziemskich nizey specifikowanych die Septima Augusti in Anno Praesenti Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono legitime odprawiony y przez JeMsci Pana Pawła Rudnickiego pisarza ziemskiego chełmskiego spisany, po uspokoieniu przez krola JeMsci Pana Naszego Miłosciwego tey expeditiey y rospuszczenia pospolitego ruszenia spod z Borowa do domow przesz pomienionego JeMsci Pana chorązego tak iako wsobie nizey sonat do grodu chełmskiego podany iuxta tenorem regestri sequentem. JeMsc Pan Woyciech Borzecki nomine suo et fratis sui y czesci paniey Czarnołuskiey konia iednego JeMsc Pan Sczesny [Feliks] Borzecki JeMsc Pan Mikołay Borzecki imieniem Pana Jana Borzeckiego rodzica swego (CGIA 1740, n. 6, kl. 441-446v).

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Mikołaj. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? ?. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Kozyrki, 2001: Chełm 7 sierpnia 1649 roku. Popis generalny dignitarzow urzędnikow y rycerstwa ziemie chełmskiey y powiatu krasnostawskiego pospolitego ruszenia. Uchwałą Seymu Walnego na koronatiey Naiasnieyszego Jana Kazimierza Krola Polskiego pana naszego miłościwego nowo obranego constitutione publica przeciw nieprzyiaciołom rebelizantom Kozakom i Tatarom uchwalonego a za wyjsciem trzech wici na pospolite ruszenie y wydaniem uniwersału przesz Wielmoznego JeMsci Pana Zbigniewa z Gorala Góralskiego kasztelana chełmskiego y naznaczeniem czasu do popisu pod Chełmem na mieyscu zwyczainym pro die septima Augusti iako in absentia vera [...] JeMsci Pana Adama na Babinie Thomasza Krzywczyckiego starosty chełmskiego y inszych urzednikkow ziemskich nizey specifikowanych die Septima Augusti in Anno Praesenti Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono legitime odprawiony y przez JeMsci Pana Pawła Rudnickiego pisarza ziemskiego chełmskiego spisany, po uspokoieniu przez krola JeMsci Pana Naszego Miłosciwego tey expeditiey y rospuszczenia pospolitego ruszenia spod z Borowa do domow przesz pomienionego JeMsci Pana chorązego tak iako wsobie nizey sonat do grodu chełmskiego podany iuxta tenorem regestri sequentem. JeMsc Pan Woyciech Borzecki nomine suo et fratis sui y czesci paniey Czarnołuskiey konia iednego JeMsc Pan Sczesny [Feliks] Borzecki JeMsc Pan Mikołay Borzecki imieniem Pana Jana Borzeckiego rodzica swego (CGIA 1740, n. 6, kl. 441-446v).

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

Marcin. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Janusz, Felicjan.

Biografia: Pochodził z ziemi chełmskiej.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Janusz. Rodzice: Marcin i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1650/1651 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Janusz, syn Marcina z Ziemi Chełmskiej, uczeń [Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1650/1651.

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Felicjan. Rodzice: Marcin i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1650/1651 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Felicjan, syn Marcina z Ziemi Chełmskiej, uczeń [Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1650/1651.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Joanna. Rodzice: ? i ? X. Ślub: Konstanty Modryński. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Uruski, 1914/11: Krzysztof [Modryński herbu Jastrzębiec], elektor 1632 z wojew[ództwa] rawskiego, zaślubił Konstancyę Konarską i miał z niej syna Konstantego. Konstanty [Modryński], łowczy czernihowski 1663 r., rotmistrz pow[iatu] grabowieckiego, elektor 1669 r. z wojew[ództwa bełskiego, chorąży grabowiecki 1670 r., miał dwie żony, Joannę Borzęcką i Ewę Kazanowską.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Adalbert [Wojciech]. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: Jan, Józef.

Biografia: X.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1675-1700

Jan. Rodzice: Adalbert i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1668/1669 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Jan, syn Adalberta [Wojciecha] z Ziemi Chełmskiej, uczeń [Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1668/1669.

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1675-1700

Józef. Rodzice: Adalbert i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Pochodził ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1676/1677 uczeń Akademii Zamojskiej.

Kochanowski, 1900: Józef, syn Adalberta [Wojciecha] z Ziemi Chełmskiej, uczeń [Akademii Zamojskiej] w roku akademickim 1676/1677.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1625-1650

?. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

X

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Adrian Konstanty. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Gmiterek, 1996: Regestr ichmciow panów obywatelow ziemi chełmskiej zostających przy boku wielmożnego jmci pana| kasztelana ziemi chełmskiej w obozie pod lublinem pod chorągwią generalną. JMP Stanisław Borzęcki,... JMP Marcin z Koziarzewa Borzęcki, JMP Adrian Konstanty Borzęcki, JMP Aleksander Borzęcki, JMP Michał Borzęcki imieniem rodzica swego. Oblatował 5 grudnia 1672 roku w grodzie chełmskim Wojciech Wojucki (KRChRMO g-109, k. 378-379).

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Alexander. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Łowczy płocki 1697, poseł z Ziemi Chełmskiej na sejm walny 1697.

Gmiterek, 1996: Regestr ichmci panow obywatelow ziemie chełmskiej i powiatu krasnostawskiego na pospolite ruszenie pod Warszawą zgromadzonych na sejm electionis ad 1669. JMP Marcjan Borzęcki, JMP Marcin Borzęcki, strażnik, JMP Alexander Borzęcki, JMP Florian Borzęcki swym i rodzonego swego P. Wojciecha imieniem, (k. 223v), JMP Szebor Borzęcki, Poczet JMP Stanisława Borzęckiego z Wiśniowa. Sejmik chełmski w Chełmie 8 kwietnia 1669.

Gmiterek, 1996: Regestr ichmciow panów obywatelow ziemi chełmskiej zostających przy boku wielmożnego jmci pana| kasztelana ziemi chełmskiej w obozie pod lublinem pod chorągwią generalną. JMP Stanisław Borzęcki,... JMP Marcin z Koziarzewa Borzęcki, JMP Adrian Konstanty Borzęcki, JMP Aleksander Borzęcki, JMP Michał Borzęcki imieniem rodzica swego. Oblatował 5 grudnia 1672 roku w grodzie chełmskim Wojciech Wojucki (KRChRMO g-109, k. 378-379).

Bondyra, 1996: Sejmik przedsejmowy (przed elekcją) w dniu 19 kwietnia 1697 roku. Na posłów sejmu walnego obrano m. in. Aleksandra Borzęckiego, łowczego płockiego; Marcina Franciszka Borzęckiego, sędziego ziemskiego chełmskiego. Podstawą zwołania sejmiku był uniwersał prymasa z 28 marca 1697 roku (APL CChR 8/20335, k. 66-69 laudum, 79-82 laudum-kopia, k. 136-137v laudum, 144-147v laudum-kopia).

 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 1650-1675

Michał. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Gmiterek, 1996: Regestr ichmciow panów obywatelow ziemi chełmskiej zostających przy boku wielmożnego jmci pana| kasztelana ziemi chełmskiej w obozie pod lublinem pod chorągwią generalną. JMP Stanisław Borzęcki,... JMP Marcin z Koziarzewa Borzęcki, JMP Adrian Konstanty Borzęcki, JMP Aleksander Borzęcki, JMP Michał Borzęcki imieniem rodzica swego. Oblatował 5 grudnia 1672 roku w grodzie chełmskim Wojciech Wojucki (KRChRMO g-109, k. 378-379).

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Szember. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Gmiterek, 1996: Regestr ichmci panow obywatelow ziemie chełmskiej i powiatu krasnostawskiego na pospolite ruszenie pod Warszawą zgromadzonych na sejm electionis ad 1669. JMP Marcjan Borzęcki, JMP Marcin Borzęcki, strażnik, JMP Alexander Borzęcki, JMP Florian Borzęcki swym i rodzonego swego P. Wojciecha imieniem, (k. 223v), JMP Szebor Borzęcki, Poczet JMP Stanisława Borzęckiego z Wiśniowa. Sejmik chełmski w Chełmie 8 kwietnia 1669.

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Stanisław. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: Na sejmik w Chełmie w 1669 roku przybył z Wiśniowa z własnym pocztem.

Gmiterek, 1996: Regestr ichmci panow obywatelow ziemie chełmskiej i powiatu krasnostawskiego na pospolite ruszenie pod Warszawą zgromadzonych na sejm electionis ad 1669. JMP Marcjan Borzęcki, JMP Marcin Borzęcki, strażnik, JMP Alexander Borzęcki, JMP Florian Borzęcki swym i rodzonego swego P. Wojciecha imieniem, (k. 223v), JMP Szebor Borzęcki, Poczet JMP Stanisława Borzęckiego z Wiśniowa. Sejmik chełmski w Chełmie 8 kwietnia 1669.

Gmiterek, 1996: Regestr ichmciow panów obywatelow ziemi chełmskiej zostających przy boku wielmożnego jmci pana| kasztelana ziemi chełmskiej w obozie pod lublinem pod chorągwią generalną. JMP Stanisław Borzęcki,... JMP Marcin z Koziarzewa Borzęcki, JMP Adrian Konstanty Borzęcki, JMP Aleksander Borzęcki, JMP Michał Borzęcki imieniem rodzica swego. Oblatował 5 grudnia 1672 roku w grodzie chełmskim Wojciech Wojucki (KRChRMO g-109, k. 378-379).

 

 

                                                                                 
Mroki dziejów 1475-1500 1500-1525 1525-1550 1550-1575 1575-1600 1600-1625 1625-1650 1650-1675 1675-1700 1700-1725 1725-1750 1750-1775 1775-1800 1800-1825 1825-1850 1850-1875 1875-1900 1900-1925 1925-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2025 2025-2050 2050-2075 2075-2100 2100-2125 2125-2150 2150-2175 2175-2200 2200-2225 2225-2250 2250-2275 2275-2300 2300-2325 2325-2350 2350-2375 2375-2400 2400-2425 2425-2450 2450-2475
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1650-1675

Marcjan. Rodzice: ? i ? X. Ślub: ? X. Rodzice: ? i ? X. Dzieci: ?.

Biografia: X.

Gmiterek, 1996: Regestr ichmci panow obywatelow ziemie chełmskiej i powiatu krasnostawskiego na pospolite ruszenie pod Warszawą zgromadzonych na sejm electionis ad 1669. JMP Marcjan Borzęcki, JMP Marcin Borzęcki, strażnik, JMP Alexander Borzęcki, JMP Florian Borzęcki swym i rodzonego swego P. Wojciecha imieniem, (k. 223v), JMP Szebor Borzęcki, Poczet JMP Stanisława Borzęckiego z Wiśniowa. Sejmik chełmski w Chełmie 8 kwiet