WSPÓŁMAŁŻONKOWIE

Czyli kto wszedł do rodu Borzęckich?

 

      UWAGA. Imiona i nazwiska współmałżonków wyróżnione na niebiesko stanowią łącza do odpowiedniego miejsca w genealogii, imiona Borzęckich wyróżnione na brązowo i ich dzieci zaznaczone na fioletowo stanowią łącza do biografii danej osoby w słowniku biograficznym a imiona i nazwiska współmałżonków wyróżnione na zielono stanowią łącza do ich biografii w niniejszym słowniku.

 

Adrian Florentyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 1956 roku Lucjana Borzęckiego, syna Jana i Leokadii ?, któremu powiła siedmioro dzieci (troje zmarło w dzieciństwie, przeżyły cztery córki.
Źródła: Paruzel Ewa - Informacje ustne.

? Agnieszka - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1742 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Ignacego. Wdowa. Poślubiła secundo voto w ? X roku Wawrzyńca Dobraczyńskiego (Dobczyńskiego), syna ? i ??. Niepiśmienna. W 1817 roku miała 75 lat.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Albertowska Franciszka - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Mateusza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Joahima i Tomasza.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Ali Leyla - córka Mehmeda Ali (Karola Detroi) i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Envera Hasana, syna Mustafy Dżelaleddina i Saffet Omer, któremu powiła ośmioro dzieci m. in. Aisze Dżelile. Münevver, Sarę, Mustafę Dżelaleddina i Mechmeda Ali.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Ankwicz Anna Walentyna z Posławic, herbu Habdank - córka Walentego, chorążego nowogrodzkiego i Ludwiki Białeckiej (inne źródła podają że Stanisława i Salomei Czerny). Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Aleksandra Macieja Borzęckiego, syna Franciszka i Ludwiki Marianny Pociej, któremu powiła Stanisława Piotra, Ludwikę, Mariannę i Honoratę Marcelinę Teklę. Około 1780 roku otrzymała od męża klucz przyłucki. Była również właścicielką Ryglic. W dniu 17 lipca 1795 roku w imieniu syna Stanisława Piotra Borzęckiego zezwoliła dwom swoim poddanym pragnącym zostać mieszczanami na swobodne osiedlanie się w Przyłuce Nowej. Nie żyła już w 1802 roku.
Źródła: Archiwa Państwowe na Ukrainie; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Bykowski Piotr Jaxa - Ostatni seymik województwa bracławskiego. Petersburg 1885; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa;
Bibliografia polska; Majątki; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych; Rudziński W, 1992 - Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-mazowiecki t. 1, 1992=1993, z.1.

Anna z Obodna - córka ? i ??. Urodzona w ? X. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku Piotra Sulimierskiego herbu Starykoń, syna ? i ??, łowczergo bracławskiego. Wdowa. W 1664 roku żona Borzęckiego , wojskiego bełskiego (prawdopodobnie Marcina), syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. S 8, k. 15v (mf. 11237)
.

? Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Kazimierza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Pawła Antoniego.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN
.

? Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Stanisława Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Mariannę i Salomeę.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Będzinie, 1760, s. 225; Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Będzinie, 1761, s. 236.

? Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Franciszka Michała Borzęckiego, syna Jana i ??, któremu powiła Wincentego, Daniela, Józefa, Onufrego, Teklę, Ludwikę, Franciszkę i Honoratę.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Banasik Rozalia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Borzykowej w 1832 roku Ludwika Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

? Barbara - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Aleksandra Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Józefa.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Bardzka Marianna herbu Szaszor - córka Piotra i Urszuli Młodziejowskiej. Poślubiła primo voto w ? 1699 roku mieszczanina Eliasza Bergera (zwanego również Birszyńskim lub Bierczyńskim), syna ? i ?? zamordowanego w 1701 roku. Wdowa. Poślubiła secundo voto w ? przed 2 sierpnia 1702 roku Jakuba Borzęckiego z Kozarzewa, syna Jana i Zofii Rożnowskiej, któremu powiła Zofię, Wojciecha Józefa, Jana Augustyna i Józefa Jana. Żyła jeszcze w 1737 roku.
Niesiecki podaje, że Jakub miał z Maryanną Bardzką syna Józefa, i córkę Annę wydaną Krzysztofa Gizowskiego.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Biegańska Agnieszka - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Wojciecha Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Chryzostoma. Nie żyła już w 1677 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Bieżanko Roman Eugeniusz - syn Józefa i Magdaleny Błaś. Urodzony w ? w 1848 roku. Zmarł w Kielcach 18 grudnia 1917 roku w wieku 70 lat. Poślubił w ? X roku Zofię Borzęcką, córkę ? i ??. Powstaniec 1863 roku. Ranny pod Małogoszczem. Po upadku powstania zamieszkał wraz z żoną w Kielcach przy ulicy Szerokiej 6. Radca honorowy i urzędnik komisji włościańskiej. Emeryt.
Źródła:
Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych.

Bliczyńska Józefata - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Katedrze Mariackiej w Krakowie w 1814 roku Tomasza Stanisława Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Prawdopodobnie błędny zapis nazwiska  Józefaty Błaszczyńskiej żony Tomasza.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.
Prawdopodobnie tożsama z Józefatą Błaszczyńską - córką ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Tomasza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Tomasza, Aureliana, Antoniego, Kulomba i Mariannę. Po ślubie zamieszkała wraz z mężem u Franciszkanów w Krakowie.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Bogucka Konstancja - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła 20 marca 1763 roku. Poślubiła w ? 24 lutego 1729 roku Pawła Borzęckiego, syna Jana i Reginy Skrzyńskiej, któremu powiła Tomasza, Floriana Apolinarego Jakuba Filipa, Macieja, Hilarego, Damazego, Ignacego Michała, Rozalię, Teresę, Michała Antoniego, Mateusza Bartłomieja, Antoniego, Pawła i Marcjannę Mariannę. W 1741 roku wraz z mężem przekazała zgodnie ze zawartym 7 kwietnia 1734 roku w Żychlewie układem sumę 2702 złotych małżeństwu Przyborowskich. Pochowana u Bernardynów w Poznaniu.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN
.

Bogucki ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Borzęcką, córkę Marcina i Elżbiety Zawisza.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Bohusz Alojzy - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

Boiński Jakub - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Teresę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN
.

Bolesz Urszula - córka Antoniego, burgrabiego poznańskiego i Zofii Kowalskiej. Urodzona około 1723 roku. Zmarła w Sokołowie 26 marca 1803 roku w wieku 80 lat. Poślubiła we dworze w Tworzymierkach 18 maja 1750 roku Konstantego Borzęckiego, syna Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej, któremu powiła Eleonorę, Salomeę, Wincentego Ignacego, Józefa Wojciecha, ?, Juliannę, Jadwigę, ?, ?, Franciszkę, Franciszka i Mariannę. W 1759 roku wraz z mężem wzięła w zastaw od Ignacego Kotarbskiego majątek Sulewo. W 1766 roku otrzymała od męża posag 12000 złotych. W 1772 roku wdowa. W tym samym roku sądziła się z Kowalskimi o Ostrowieczko. W 1781 roku kupiła za 80000 złotych od braci Jana Nepomucena i Antoniego Mielińskich majątek Sokołowo, a od Józefa Chłapowskiego Trzebidzę i Charbielin, wszystkie w powiecie kościańskim. Pochowana u Reformatorów w Osiecznie.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Bordzoł Wiktoria - córka Ignacego i Marianny ?. Urodzona w Annoborze 13 sierpnia 1873 roku. Zmarła w ? 16 stycznia 1931 roku. Poślubiła w ? X roku Józefa Borzęckiego, syna Andrzeja i Teresy ?, któremu powiła Stanisława.
Źródła: Archiwum rodzinne Wojciecha Borzęckiego. Sygn. w. 01.

Brzeziński Wojciech - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Barbarę Borzęcką, córkę Jana i ??. Nie żył już w 1755 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Burdzion Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w Borzykowej w 1842 roku. Poślubiła w ? X roku Marcina Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Charzewska Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Marcina Borzęckiego, syna Marcina i Elżbiety Zawisza, któremu powiła Marcina.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Chlebowki Rafał - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? w 1767 roku Helenę Borzęcką, córkę Antoniego Michała i Marianny Skąpskiej. Rozwiedziony w 1771 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Chludzińska Celina Rozalia Leonarda - córka Ignacego i Klementyny Kossow. Urodzona w Antowilu 29 października 1833 roku. Zmarła w Krakowie 26 października 1913 roku. Poślubiła w Wilnie 26 listopada 1853 roku Józefa Borzęckiego, syna Karola i Petroneli Zawadzkiej, któremu powiła Kazimierza, Celinę, Marię i Jadwigę Petronelę Klementynę. Ochrzczona 2 listopada 1833 roku. W latach 1853-1869 mieszkała wraz dziećmi w majątku męża Obrembszczyźna koło Grodna. W latach 1869-1774 mieszkała z chorym mężem i dziećmi w Wiednia. W 1874 roku wdowa. 25 marca 1881 roku fundatorka Zgromadzenia sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. W 1882 roku wraz z córką Jadwigą Petronelą Klementyną złożyła śluby wieczyste we własnej kaplicy na Via Veneto w Rzymie. W 1892 roku otworzyła placówkę w Kętach. Pochowana obok córki Jadwigi Petroneli Klementyny w grobowcu grobowcu zgromadzenia w Kętach. 27 października 2007 roku uznana przez papieża Benedykta XVI za błogosławioną.
Źródła: Archiwum rodzinne CelinyChludzińskiej. Sygn. ssz. 1833/90.23; Archiwum Rodzinne Celiny Chludzińskiej. Sygn. ssz. 1853/23.95.1-2; Archiwum rodzinne Celiny Chludzińskiej. Sygn. 1891/0;
Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich; Florczak Teresa - Informacje ustne; Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950; Błogosławiona Celina Borzęcka. Materiały internetowe; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa;  Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych.

Chmiczewski Wiktor - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Aleksandrę Borzęcką, córkę Michała i Tekli Wierzbickiej.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Chreptowicz Konstacja (Konstancya) - córka ? stolnika grodzieńskiego i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Antoniego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Michała, Hieronima, Ignacego, Józefa, Marcina, Teresę i Mariannę.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Majątki.

Chrościcki Adam - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? przed 1746 rokiem Salomeę Elżbietę Borzęcką, córkę Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Stolnik łomżyński. W związku z jakimiś zobowiązaniami ojca żony zaczął pobierać dochody z dzierżawionych przez niego kluczy krobskiego i dolskiego. W 1746 roku proceder ten został oprotestowany przez braci żony Antoniego Michała i Konstantego.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Chrzanowski - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Borzęcką, córkę ? wojskiego chełmskiego i ??.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Cisowska Brygida - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Borzykowej w 1833 roku Rocha Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Cieciewińska Małgorzata Antonina - córka Antoniego i Agnieszki Zatorskiej. Urodzona w Zagujowie około 1798 roku. Zmarła w ? X roku. Jako panna lat 26 poślubiła w Busku 16 stycznia 1825 roku kawalera Michała Borzęckiego lat 24, rzeźnika w Busku, syna Wincentego i Marianny Jureckiej, któremu powiła ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Czapczyńska Gizela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Tadeusza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Stanisława Piotra.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Czarnecka Jadwiga - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? w 1683 roku Stanisława Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Czekawski Józef, herbu Sas - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Karolinę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Cześnikiewicz Wincenty Dominik - syn Adama Marcina i Marianny Filkowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Salomeę Borzęcką, córkę Tomasza i Salomei Lisowskiej.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Czochron Julianna Apolonia Konstancja herbu Czochron - córka Tomasza Józefa Stefana i Elżbiety Czochron. Urodzona w Poznaniu 17 lutego 1775 roku. Zmarła w Warszawie 13 października 1822 roku. Poślubiła w Czarnkowie, Wielkie Księstwo Poznańskie 2 maja 1797 roku Maurycego Michała Damazego Borzęckiego, syna Damazego i Marianny Figietti, któremu powiła Józefę, Tadeusza Marcelego, Katarzynę, Damazego Piotra, Erazma Cypriana i Józefa. W 1818 roku mieszkała z mężem i dziećmi w Warszawie. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej sw. Jana w Warszawie. Sygn. 1831/42.

Czosnowska Antonina Julianna - córka Stanisława i Franciszki Michalczewskiej. Urodzona we wsi Donosy około 1835 roku. Zmarła w ? X roku. Jako panna lat 24 poślubiła w Busku 28 lutego 1859 roku, wdowca Walentego Borzęckiego lat 59, syna Wincentego i Marianny Jureckiej, któremu powiła ?. W dniu ślubu  była od pięciu lat w obowiązkach w Busku.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Czubowski Krzysztof - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Miłosławiu 16 czerwca 1732 roku Reginę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Czyż Rachela, herbu Godziemba - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Krzysztofa Borzęckiego, syna Janusza Konstantego i Anny Sławskiej, któremu powiła Jana, Jakuba i Łukasza. Żyła jeszcze w 1728 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Dąbrowski Maciej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? 8 lutego 1768 roku Marcjannę Mariannę Borzęcką, córkę Pawła i Konstancji Boguckiej. Suceptat grodzki poznański
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Dembowski Stanisław herbu Jelita - syn Stefana, kasztelana czechowskiego i Ewy Tarło, starościanki goszczyńskiej. Urodzony w Dembowej Górze (?) 8 marca 1763 roku roku, ochrzczony w Warszawie w kościele św. Krzyża. Zmarł w ? po 1820 roku. Poślubił w ? w 1793 roku Ludwikę Borzęcką, córkę Aleksandra Macieja i Anny Ankwicz. Podpułkownik w Regimencie Pieszym Łanowym nr 6. Znał łacinę, niemiecki i francuski. W postaniu kościuszkowskim 1794 roku pułkownik Korpusu Strzelców, dowódca Bat. Strzelców Celnych.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 4, s. 242. Warszawa; Dzwonkowski W, Kipa E., Morcinek R., 1955 - Akty powstania Kościuszki. T. III, s. 149; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków; Łodzia Czarnecki K. 1875 - Herbarz Polski według Niesieckiego. T. 1, s. 447. Gniezno; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, tak zwana Metryka Litewska IX/10-12.

Dobek Paweł - syn Andrzeja i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Katarzynę Borzęcką, córkę Jana i ??. Dziedzic Korzarzewa. W 1622 roku zabezpieczył żonie posag.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Dobiecki ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Borzęcką, córkę Konstantego i Urszuli Bolesz.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

Dobiejewski Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Farze poznańskiej 27 lipca 1806 roku Juliannę Borzęcką, córkę ? i ??. Mieszkaniec Poznania.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Drachowska Anna - córka Franciszka i Barbary Prązyńskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w Gnieźnie 2 stycznia 1845 roku. Poślubiła w Gnieźnie 1 marca 1748 roku Mikołaja Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Juliannę, Wiktorię i Małgorzatę. 19 marca 1748 roku chrzestna. W 1752 roku wdowa. W tym samym 1752 roku dostała od swojego pasierba Tomasza roczną prowizję od sumy 78 złotych. W 1753 otrzymała od swojej matki 300 złotych z posagu na Bardzie. Zmarła w Gnieźnie 2 stycznia 1785 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Drohojowska Domicella herbu Korczak - córka Kazimierza i Teresy z Jasienny Jaklińskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku Marcina Gronowskiego, syna ? i ??. Poślubiła secundo voto w ? w 1779 roku Andrzeja Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Drzewiecki Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? po 3 stycznia 1659 roku Katarzynę Borzęcką, córkę Andrzeja i Marianny Zbierskiej.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Dunin Salomea - córka ? i ??. Urodzona w X ok. 1765 roku. Zmarła w ? po 1827 roku. Poślubiła w ? X roku Antoniego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Aleksandra.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa
.

Dybysławski Józef - syn Antoniego i Katarzyny Wierzbickiej. Urodzony w ? około 1720 roku. Zmarł w ? w 1786 roku. Poślubił Cerkwicy 6 lutego 1755 roku Rozalię Borzęcką, córkę Pawła i Konstancji Boguckiej. W 1754 roku ekonom w Pępowie. W 1756 roku ekonom w Lisówce. W 1762 roku ekonom w Głuchowie. W 1778 roku posesor Górki koło Stęszewa. Posesor Sokolnik Kłonowskich. Pochowany w Gutowach 24 czerwca 1786 roku..
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Dydkowska Antonina - córka Kazimierza, bogatego mieszczanina z Buska i Marianny Sępockiej. Urodzona około 1787 roku. Zmarła w Busku 9 września 1849 roku. Poślubiła w ? X roku Józefa Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Jana, Kaspra, Norberta, Rozalię, Teresę, Filipa, Mariannę i Józefę. W 1821 roku mieszkała wraz z mężem przy ul. Szewskiej w Busku.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Busku. Sygn. 1849/133; Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Dytkowska Marianna - córka Piotra i Wiktorii Gwozdzińskiej. Urodzona w Busku około 1824 roku. Zmarła w ? X roku. Jako panna lat 18 poślubiła p. v w Busku w 23 listopada 1842 roku Andrzeja Borzęckiego lat 25, syna Antoniego i Brygidy Lenchart, któremu powiła Antoniego. Jako wdowa poślubiła s. v. 27 listopada 1847 roku Macieja Andyaskiewicza, syna Melchiora i Konstancji Pałczyńskiej.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Dzierżanowski Karol - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w latach 1736-1742 Teresy Justyny Borzęckiej, córki Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Dzierżawski Ludwik herbu Rola - syn Antoniego, pisarza komory celnej w Rawiczu i Teresy Kwiatkowskiej. Urodzony w Rawiczu przed 24 sierpnia 1759 (chrzest w Rawiczu) roku. Zmarł w ? po 1791 roku. Poślubił w w Poznaniu 21 lutego 1789 roku wdowę Salomeę Borzęcką, córkę Konstantego i Urszuli Bolesz. Żył jeszcze w 1791 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN , Machynia M., Srzednicki C. 1998. Wojsko koronne. T.1 z. 3 Piechota. Księgarnia Akademicka.

Dziuboni Salomea - córka Józefa i Katarzyny Swiestowskiej. Urodzona w Opatowie około 1842 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Busku 20 listopada 1862 roku Antoniego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Od około 1857 roku mieszkanka Buska.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Dźwigalska Franciszka - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Mateusza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Franciszka.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych.

Etgens Wacław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Krakowie w 1833 roku Salomeę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Everard Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Emilię Borzęcką, córkę Mateusza i Konstantyny Mrowińskiej.
Źródła: Niewalda Mateusz - Informacje ustne.

Figetti (Figietta) Anna Marianna (Maryanna) - córka Jakuba i Anny Krzechcińskich. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? po 1793 roku. Żona w 1767 roku Damazego Borzęckiego, syna Pawła i Konstancji Boguckiej, któremu powiła Floriana, Joannę Juliannę, Teodora, Różę, Maurycego Michała Damazego, Teresę Jadwigę i Helenę. W 1785 roku wraz z mężem spisali sobie wzajemnie dożywotnie oprawy. 9 lipca 1794 roku chrzestna wnuczki Szaniawskiej. W 1798 roku wdowa i dzierżawczyni Pniew.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Fihauser Petronela - córka Idziego de Mijaczów starosty muszyńskiego i Elżbiety Marynowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? przed 1814 rokiem. Poślubiła primo voto w ? X roku Wincentego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Poślubiła w ? przed 1810 rokiem barona ? de Gieraud de Verny , syna ? i ??.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Bibliografia polska.

Frankowska Apolonia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Bartłomieja Borzęckiego, syna Mateusza i ??, któremu powiła Zofię, Juliannę, Marcelego, Wincentego, Antoninę, Annę, Franciszka Ksawerego, Mariannę, Stanisława i Adama.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Gadomska ? - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku ? Weyhora, syna ? i ??. Wdowa. Poślubiła secundo voto w ? X roku Narcyza Pawła Borzęckiego, syna Wincentego Franciszka i Józefy Kurczewskiej, któremu powiła Konstantego, Annę i Marię. Właścicielka 280 morgowego folwarku.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków;
Majątki.

Gadomska Teresa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 1715 roku Kazimierza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Gałecki Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Mariannę Borzęcką, córkę Ludwika Stanisława i Teofili Skarbek. Nie żył już w 1780 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Garczyński Wincenty Sebastian - syn Ignacego i Agnieszki Zaborowskiej. Urodzony w Żylinie X roku. Ochrzczony w Kozłowie Biskupim 22 stycznia 1782 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Urszulę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Gintowt Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił Gębicach 14 lipca 1715 roku Reginę Borzęcką, córkę Jana i Zofii Rożnowskiej. Żył jeszcze w 1718 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Giszowski Krzysztof, herbu Nowina - syn ? i ? Łęckiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę Borzęcką, rzekomą córkę Jakuba i Marianny Bardzkiej.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Giżycka Zofia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? przed 1684 rokiem. Żona w 1668 roku wdowca Kazimierza Borzęckiego, syna Wojciecha i ??. Bezdzietna.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Gołuchowska Józefa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Leopolda Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Józefa, Władysława, Antoninę, Józefę i Helenę.
Źródła: Artur Borzęcki - Informacje ustne.

Gorczycka Balbina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Malanowie, powiat turecki w 1820 roku Tomasza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Gorzkowska Halina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 7 kwietnia 1929 roku roku. Poślubiła w ? X roku Eugeniusza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Owdowiała w 1916 roku.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych.

Gosiewka Johanna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Michała Borzęckiego, syna Antoniego i Konstancji Chreptowicz, któremu powiła Karola i Mariannę.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Gozimirka Febronia Ksawera - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1772 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła (jako 41 letnia panna) w ? 25 lipca 1813 roku Stefana Borzęckiego, syna Pawła i Salomei Katarzyny Słubickiej, któremu powiła Teofilę i Wiktorię. Około 1825 roku spisała testament.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Gozimirska Stanisława - córka ? skarbnika kaliskiego i ??. Urodzona w ? około 1781 roku.. Zmarła w ? 18 kwietnia 1821 roku w wieku 50 lat. Poślubiła (jako 40-letnia panna!) w Poznaniu 3 maja 1820 roku Wincentego Franciszka Borzęckiego, syna Pawła i Salomei Katarzyny Słubickiej, któremu powiła ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Górecka Teresa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Mateusza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Gregorczyk (Grzegorczyk) Leokadia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Jana Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła  Lucjana, Stanisława, Zygmunta, Bogusława i Irenę.
Źródła: Paruzel Ewa - Informacje ustne.

Grodziecki Józef herbu Gryf - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? przed 1804 rokiem. Poślubił w ? X roku Zofię Juliannę Borzęcką, córkę Konstantego i Urszuli Bolesz. Rotmistrz, później generał wojsk polskich. Dzierżawił od Garczyńskich majątek Zakrzew.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Grot ? - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Michała i Katarzynę.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Gruszczyńska Maria - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Franciszka Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Kacpra.
Źródła: Sabat Teresa, Sabat Zdzisław, 1995 - Cmentarz Stary w Kielcach. Kielce
.

Grzybowska Zofia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? w 1684 roku wdowca Kazimierza Borzęckiego, syna Wojciecha i ??, któremu powiła Macieja Stanisława i Konstancję. W 1684 roku na krótko przed ślubem otrzymała od przyszłego męża posag 2000 złotych. Żyła jeszcze w 1686 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Haller Józef Antoni Juliusz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 5 listopada 1923 roku. Poślubił w ? 25 listopada 1879 roku Celinę Borzęcką, córkę Józefa i Celiny Rozalii Leonardy Chludzińskiej.
Źródła: Florczak Teresa - Informacje ustne; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950
.

Hadziewicz Franciszek herbu Wieniawa - syn Antoniego i Elżbiety Złowodzkiej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Onufrię Borzęcką, córkę Józefa i Serafiny Wiktor. Dziedzic Osieka. W 1773 roku został po ojcu łowczym rożańskim.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

? Helena - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Floriana Apolinarego Jakuba Filipa Borzęckiego, syna Pawła i ??, któremu powiła Marcina Teodora.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Hikmet ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Ajszę Dżelile, córkę Envera Hasana i Leyli Ali.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Hoffmann Aleksander - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1805 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił primo voto w ? X roku ??. Wdowiec. Poślubił w wieku 48 lat w Panience 2 listopada 1853 roku Emilię Anastazję Nepomucenę Borzęcką lat 22, córkę Józefa Tadeusza i Katarzyny Borzęckiej. Doktor w Śremie.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Hollo de Krompach Maria (Marya) Teresa - córka Zygmunta, posła od cesarza niemieckiego do króla Jana Kazimierza i Klary Paxi de Pakosz. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 1712 roku Franciszka Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Hornowska Angela - córka ? sędziego brzeskiego litewskiego i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Ignacego Borzęckiego, syna Antoniego i Konstancji Chreptowicz, któremu powiła ?.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Iłłakowicz Jerzy Anzelm herbu Doliwa - syn Augustyna i ??. Urodzony w ? 1845 roku (metryka w Ejragole). Zmarł w Drzewicy w 1882 roku. Poślubił w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie 1878 roku Jadwigę Borzęcką, córkę Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jabłkowska Zofia - córka Mikołaja i Elżbiety Radeckiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? w 1690 roku Władysława Borzęckiego, syna Jana i Zofii Rożnowskiej. Bezdzietna.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jabłkowski Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1737 roku Zofii Borzęckiej, córki Jakuba i Marianny Bardzkiej. Nie żył już w 1774 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jabłkowski Wawrzyniec herbu Wczele - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Zofię Borzęcką, córkę ? i ??. W 1733 roku w powiecie przedeckim zapisał żonie dożywocie.  Nie żył już w 1774 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jagielski Adam - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę Borzęcką, córkę Michała i Tekli Wierzbickiej
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Jaksa-Rożen (Jaxa-Rożen) Hortensja (Hortensya) herbu Gryf - córka Antoniego i Tekli Cieńskiej. Urodzona w ? 26 lutego 1813 roku. Zmarła w ? 21 stycznia 1903 roku. Poślubiła w ? X roku Antoniego Borzęckiego, syna Tomasza i Józefaty Błaszczyńskiej, któremu powiła Malwinę i Zofię. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kw. I).
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Janoszek Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Katedrze Mariackiej w Krakowie w 1819 roku Antoniego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Janowski Władysław - syn ? i ??. Urodzony w ? w 1837 roku. Zmarł w ? w 1895 roku. Poślubił w ? w 1866 roku Malwinę Borzęcką, córkę Antoniego i Hortensji Jaksa-Rożen. Leśniczy. Urzędnik prywatny. Powstaniec 1863 roku.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Jeleń Agnieszka - córka ? i Salomei ?. Urodzona w Owczarach około 1830 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Busku 12 listopada 1851 roku Filipa Jakuba Borzęckiego, syna Józefa i Antoniny Dydkowskiej, któremu powiła ?. W dniu ślubu służąca w Busku.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Jeleński Kazimierz Ignacy Marcin herbu Korczak - syn syn Kazimierza i Maryi Horwatt. Urodzony w Komorowicach 12 listopada 1826 roku. Zmarł w ? 30 lipca 1893 roku. Poślubił w ? około 1850 roku Teresę Borzęcką, córkę Karola i Petroneli Zawadzkiej. Dziedzic majątków Gliniszki, Giedroycie i Ambrożyszki w powiecie wileńskim, Czarnobyl w powiecie trockim, Tucza i Helenpol w powiecie słuckim Komorowicze i Kobryn w powiecie mozyrskim, Kozłowicze w powiecie rzeczyckim oraz Nieorycice w powiecie bobrujskim.
Źródła: Florczak Teresa - Informacje ustne; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Dunin-Borkowski Jerzy Seweryn, 1883 - Rocznik Szlachty Polskiej. T. II. Lwów; Majątki.

Jelińska Józefa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła Mikołajewicach w 1870 roku Jana Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

? Jeziorkowski - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Walentynę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Joanelli Magdalena - córka barona Sylwestra i Katarzyny Joanelli. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1686 roku Franciszka Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jurecka Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? przed 1859 rokiem. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Wincentego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Leonarda, Jana, Antoniego, Walentego i Michała. Przeżyła męża.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Jurecki Piotr - syn ? i ??. Urodzony w Busku około 1792 roku. Zmarł w ? po 1825 roku. Jako kawaler lat 33 poślubił w Busku 7 lutego 1825 roku pannę Annę Borzęcką, lat 19, córkę Mateusza i Petroneli Szydłowskiej. W 1825 roku mieszczanin w Busku.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Kadłubska Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Ignacego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Józefa, Annę i Wincentę.
Źródła: Jełowiecki Aleksander, 1933 - Moje wspomnienia 1804 – 1831 – 1838. Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich. Lwów
.

Kadysz Brzumińska Marianna (Maryanna) - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1753 roku Józefa Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Kaleta Małgorzata - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Borzykowej w 1830 roku Ludwika Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Kalinowski Ignacy herbu Kalinowa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? około 1795 roku. Poślubił w ? 1765 roku Justynę Borzęcką, córkę Franciszka i Ludwiki Marianny Pociej, która powiła mu ośmioro dzieci. Dziedzic majątku Husiatyn, Sacharów, Dziatkowice i Wielka Kamionka. Podczaszy halicki. W latach 1744-1746 cześnik halicki. Rotmistrz chorągwi księcia Ksawerego. W 1765 roku wraz z żoną nabył od Łubieńskiej starostwo lelowskie. W tymże 1765 roku został również starostą dobrahosławskim i rotmistrzem chorągwi pancernej księcia Ksawerego. Członek Stanów Galicyjskich. W 1773 roku w imieniu swoim i dzieci zawarł układ z bratem żony Aleksandrem Maciejem Borzęckim o spadek po Emerencjanie Warszyckiej, primo voto Pociej, secundo voto księżnej Montmorency, babce żony i prababce ich dzieci. Na mocy tego układu dostał w dożywocie dobra Łodygowice w których zamieszkał wraz z rodziną. Był już wtedy sparaliżowany i poruszał się na wózku.  Kawaler orderu św. Stanisława. W 1782 roku dowiódł szlachectwa w sądzie grodzkim halickim.
Źródła: Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 30 (mf. 427); Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa;
Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Majątki.

Karnicka Anna herbu Kościesza - córka Mikołaja i Maryanny Wydra. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Józefa Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Karska Teresa - córka Krzysztofa i Zofii Naramowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Stanisława Borzęckiego, syna Aleksandra i ??, któremu powiła Józefa Krzysztofa. W 1718 roku otrzymała od męża posag 7000 złotych oprawiony na połowie części należących do niego wsi Horodna i Podhorodna w ziemi chełmskiej.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Karwat Franciszka - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zginęła we wsi Laski-Poręba 5 grudnia 1943 roku. Poślubiła ? X roku Stanisława Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Od września 1939 roku w konspiracji. Członek utworzonej i dowodzonej przez męża Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej. Po jej rozbiciu ukrywała się wraz z mężem we wsi Laski-Poręba.
Źródła: Michalska Hanna, Stopień Maria, Tazbir-Tomaszewska Bożena, Turkowska Wanda, Zastocka Wacława, 1988  - Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa.

? Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w Michorzewie 5 stycznia 1785 roku. Poślubiła primo voto w ? X roku ? Opolskiego, syna ? i ??. Wdowa. Żona w 1774 roku secundo voto Hilarego Borzęckiego, syna Pawła i Konstancji Boguckiej, któremu powiła ?. W 1784 roku wraz z drugim mężem Hilarym Borzęckim spisali sobie wzajemnie dożywocie oprawy. W dniu 11 kwietnia występuje już jako wdowa. Pochowana w Michorzewie.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kawiecki Wojciech - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku.  Mąż w 1672 roku Zofii Borzęckiej, córki Andrzeja i Marianny Zbierskiej. Mąż przed 1716 rokiem Anny Borzęckiej, córki Andrzeja i Marianny Zbierskiej. Nie żył już w 1716 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kaznowska ? - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Katarzynę. Siostra księdza Kaznowskiego, sufragana poznańskiego.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kiełczewska Dusilówna herbu Abdank - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? około 1532 roku Jędrzeja Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Stanisława, Pawła, Sebastiana, Marcina i Jana.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Kiełczewska Katarzyna herbu Pomian - córka Rocha, stolnika inowłodzkiego i Barbary Pawłowskiej (Niesiecki podaje że Joanny Trzebińskiej). Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? przed 10 maja 1790 (pogrzeb) roku. Poślubiła w ? X roku Kazimierza Borzęckiego, syna ? i ??. Bezdzietni. Pochowana w kościele Bernardynów w Kole. Bezdzietna.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Kiełpińska Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1619 roku Marcelina Borzęckiego, syna Jana i ??, któremu powiła ?. W 1619 roku otrzymała od męża dożywotnią oprawę.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Kiełpiński Jan herbu Rogala - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Agnieszkę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Klein Roman - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Zofię Borzęcką, córkę Antoniego i Hortensji Jaksa-Rożen. Urzędnik pocztowy.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Kleparski Aleksander - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 26 września 1707 roku. Poślubił w ? w 1707 roku Jadwigę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN
.

Kochowska Kunegunda herbu Nieczuja - córka Jana i Eufrozyny Koseckiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
 Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Kołakowska Florentyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła wGrudusku w 1892 roku Władysława Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Kołudzki Michał - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Gnieźnie 23 stycznia 1778 roku. Wiktorię Borzęcką, córkę Mikołaja i Anny Drachowskiej. Burgrabia grodzki gnieźnieński. Żył jeszcze w 1787 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Konopczyński Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Borzykowej w 1842 roku Mariannę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Kornelowska Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Zona w 1838 roku Onufrego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. W 1838 roku wraz z mężem mieszkała w Kikiszówce w powiecie machnowskim. W 1860 roku otrzymała od męża zwrot posagu. Żyła jeszcze w 1863 roku. Nie żyła już w 1868 roku.
Źródła: Bobrowski Tadeusz, 1979 - Pamiętnik mojego życia. Państwowy Instytut Wydawniczy
.

Kosińska Teresa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Józefa Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Jana.
Źródła: Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa.

Kossakowska Zofia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Kacpra Borzęckiego, syna Franciszka i Marii Gruszczyńskiej, któremu powiła ?. W 1931 roku wdowa.
Źródła: Sabat Teresa, Sabat Zdzisław, 1995 - Cmentarz Stary w Kielcach. Kielce
.

Kossakowski Stanisław herbu Ślepowron - syn Stanisława i Janiszewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? w 1837 roku. Poślubił w ? X roku Brygidę Borzęcką, córkę ? i ??.  Podkomorzy kowelski.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Koszutski Adam Aleksander herbu Leszczyc - syn Franciszka Ksawerego i Michaliny Mlickiej. Urodzony w Poznaniu 22 grudnia 1847 roku. Zmarł w Warszawie 5 października 1908 roku. Poślubił w Katedrze św. Jana w Warszawie 14 stycznia 1886 roku wdowę Jadwigę Borzęcką, córkę Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej. Inżynier kanalizacyjny a następnie kolejowy w Warszawie. Pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Kotowski ? herbu Trzaska - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Borzęcką, córkę Marcina i Elżbiety Zawisza.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Kowalewska Łucja - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 27 marca 1895 roku. Poślubiła primo voto w ? przed 1840 rokiem Ludwika Stypke, syna ? i ??, zmarłego przed 1862 rokiem, któremu powiła Cecylię, żonę Sylwestra Grzegorza Borzęckiego. Poślubiła secundo voto w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
;  Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244.  Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244.

Kowalski Józef  - syn Antoniego i Cecylii Jabłonkowskiej. Urodzony w Łomży około 1827 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Busku 11 lutego 1863 roku Mariannę Borzęcką, córkę ? i ??. Strażnik więzienny w Kielcach.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Kozłowska Honorata - córka Józefa, profesora w Krakowie i Salomei ?. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Aureliana Borzęckiego, syna  Tomasza i Józefaty Błaszczyńskiej, któremu powiła ?.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Kózka Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? w 1865 roku. Zmarł w ? w 1935 roku. Poślubił w wieku 25 lat w Radkowie 9 września 1890 roku. Marię Borzęcką, córkę Tomasza i ??. Gospodarz w Śmietanie (przysiółek wsi Wał-Ruda).
Źródła: Bochenek Krzysztof - Bł. Karolina Kózka. Pomoc duchowa. Materiały internetowe; Kurek Ryszard - Życie i śmierć bł. Karoliny. Materiały internetowe; Tyszkiewicz Teresa - Lepiej umrzeć jak zgrzeszyć. Materiały internetowe.

Krajewska Ewa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Stanisława Borzęckiego, syna Franciszka i ??, któremu powiła Teofila Jakuba Józefa i Aleksandra Franciszka.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Krąpiewska Małgorzata - córka Erazma i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1603 roku Marcina Borzęckiego, syna Stanisława i ??, któremu powiła Andrzeja. W 1603 roku otrzymała od męża posag 100 złotych.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kremky Wanda herbu Nadelwicz - córka Maurycego Jana i Jadwigi Linowskiej z Linowa herbu Poraj. Urodzona w ? 1882 roku. Zmarła w ? 26 czerwca 1944 roku w wieku 62 lat (napis na nagrobku, rodzina podaje że zmarła 20 maja 1944 roku w wieku 61 lat). Poślubiła w Warszawie w 1904 roku Leonarda Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w grobie rodziny Kremkych.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
; Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Sygn. 1904/98.

Kropińska ? - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Antoniego.
Źródła: Matuszewicz Marcin, 1876 - Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzeskiego litewskiego 1714-1765. Tom II. Księgarnia Gebethnera i Wolffa. Warszawa.

Krupska Maria - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Tomasza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Dominika.
Źródła: Kirkor Stanisław, 1982 - Pod sztandarami Napoleona. Oficyna Poetów i Malarzy.

Krynkowski Edmund - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił primo voto w ? X roku ??, córkę ? i ??. Wdowiec. Poślubił secundo voto 13 października 1846 roku Wiktorię Borzęcką, córkę Stefana i Febroni Ksawery Gozimirskiej. Otrzymał od żony w wianie Popowo Tomkowe.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Krzewska Krystyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ?  przed 1692 rokiem. Poślubiła w ? X roku Jana Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Aleksandra.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Kunicka Anna herbu Bończa - córka Mikołaja i Elżbiety Święcickiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? w 1667 roku primo voto Marcina Borzęckiego, sędzią ziemskim chełmskim syna ? i ??. Poślubiła secundo voto w ? X roku Krzysztofa Chrząstowskiego, syna ? i ??. Bezdzietna.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Kurcewski Wawrzyniec z Komorza - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? w 1775 roku Agnieszkę Borzęcką, córkę Andrzeja i Joanny Marszewskiej.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kurczewska Józefa - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1794. Zmarła w ? X roku. Poślubiła (jako 20 letnia panna) w ? w 1823 roku wdowca Wincentego Franciszka Borzęckiego, syna Pawła i Salomei Katarzyny Słubickiej, któremu powiła Ignacego Józefa, Konstantego, Juliana i Narcyza Pawła, Teofila i Marcina Pawła.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Lanzinger Julianna - córka Samuela Ignacego i Barbary Ulrich. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Joachima Borzęckiego, syna Mateusza i Franciszki Albertowskiej, któremu powiła Wiktora, Antoniego, Walerię, Aleksandra, Leopoldę, Emila, Fryderyka i Teofila.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Laskowska Petronela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? po 1870 roku. Poślubiła w ? X roku wdowca Maurycego Michała Damazego Borzęckiego, syna Damazego i Marianny Figietty. Bezdzietna. W 1845 roku owdowiała. W 1854 roku mieszkała przy ulicy Wolskiej 3 w Warszawie, w domu nr 100. W latach 1854-1870 emerytka. W 1870 roku mieszkała przy ulicy Ogrodowej 65.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa;
Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854.

Lenartowicz Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Teklę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Lenchart Brygida - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1792 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Antoniego Borzęckiego, syna Wincentego i Marianny Jureckiej, któremu powiła Andrzeja i Wiktorię.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Leszczyński Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w latach 1735-1739 Małgorzaty Borzęckiej, córkę ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Lewandowska Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku primo voto ? Szadokierskiego, syna ? i ??. Wdowa. Poślubiła w ? X 9 kwietnia 1766 roku Kaspra Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Lipkowski Adolf Józef herbu Brochwicz - syn ? i ??. Urodzony w ? w 1769 roku. Zmarł w ? w 1816 roku. Poślubił w ? w 1796 roku Annę Borzęcką, córkę Ignacego i ??. W 1789 roku porucznik kawalerii narodowej. Następnie chorąży hajsyński. Dziedzic majątków Krasnosiółka, Zawadówka i Chramówka w powiecie hajsyńskim.
Źródła: Lipkowski Leon, 1913 - Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków; Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Majątki.

Lisowska Salomea - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Tomasza Borzęckiego, syna Mateusza i Franciszki Albertowskiej, któremu powiła Salomeę.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Lisowska Tekla - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1818 roku. Zmarła w ? 7 grudnia 1848 roku. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Żyła 30 lat. Pochowana w kościele Bożogrobowców w Miechowie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Lisiecki ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Petronelę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Loffino Hortensja - córka Wincentego i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Envera Hasana, syna Mustafy Dżelaleddina i Saffet Omer, któremu powiła Ömara Songara, Envera Songara i Suzan.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Łubieńska Helena herbu Pomian - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku Tomasza Milewskiego, syna ? i ??. Wdowa. Żona secundo voto w 1757 roku Marcina Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Katarzynę i Agnieszkę. Wdowa w latach 1767-1772. Nie żyła już w 1791 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Łoczycki Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? 4 marca 1796 roku Katarzynę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

? Magdalena z Balina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku ? Przysieckiego, syna ? i ??. Wdowa. Poślubiła secundo voto w ? 21 listopada 1774 roku wdowca Wojciecha Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Majkowski ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Marię Borzęcką, córkę Narcyza Pawła i ? Gadomskiej. Ślusarz. Mieszkał z żoną i dziećmi na ulicy Wolskiej w Warszawie.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Makowska Jadwiga Helena - córka Józefa i Adeli ?. Urodzona w ? X roku.  Zginęła w Warszawie 7 maja 1943 roku. Poślubiła w ? X roku Jana Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Wraz z mężem mieszkanka Warszawy. 25 lutego 1943 roku aresztowana z rodzicami i siostrą Zofią Chechłowską w konspiracyjnej drukarni „Trybuny Wolności” (organ Polskiej Partii Robotniczej) przy ulicy Grzybowskiej 23. Więzień Pawiaka. W południe 7 maja 1943 roku rozstrzelana wraz z ojcem w zbiorowej egzekucji w bramie kamienicy przy ulicy Dzielnej 27 (inne źródła podają że przy Dzielnej 21). Była wtedy w ósmym miesiącu ciąży.
Źródła: Michalska Hanna, Stopień Maria, Tazbir-Tomaszewska Bożena, Turkowska Wanda, Zastocka Wacława, 1988  - Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa; Bartoszewski Władysław, 1970. - Warszawski pierścień śmierci. INTERPRES, Warszawa; Domańska Regina, 1978 - Pawiak, więzienie gestapo. Kronika 1939-1944. Książka i Wiedza, Warszawa
; Anita Borzęcka - Informacje ustne.

Malczewska Joanna - córka Franciszka, pisarza grodzkiego kościańskiego i Katarzyny Jerzykowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w primo voto w ? X roku Kazimierza Szołdrskiego, syna ? i ??. Poślubiła secundo voto w ? 23 września 1754 roku Antoniego Michała Borzęckiego, syna Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej, któremu miała powić Antoniego Edwarda. W 1754 roku na krótko przed ślubem zapisała przyszłemu mężowi 5000 złotych. Żyła jeszcze w 1782 roku.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

? Maria - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? przed 4 lutego 1774 (pogrzeb) roku. Żona w ? X ? Borzęckiego (być może Wojciecha), syna ? i ??, któremu powiła ?. Pochowana w Inowrocławiu.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Marszewska (Marczewska) Joanna - córka Stanisława i Konstancji Mielęckiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku.  Żona w 1749 roku Andrzeja Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Agnieszkę. Nie żyła już w 1775 roku
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Maszczyk Maria - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1823 roku. Zmarła w ? 30 października 1899 roku w wieku 76 lat. Poślubiła w ? X roku primo voto ? Herszfalda, syna ? i ??. Poślubiła secundo voto w ? X roku Edwarda Chrapowickiego. Poślubiła tertio voto w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w grobie rodziny Chrapowickich.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Mazaraki Kazimierz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił primo voto w ? X roku ? Borzęcką, córkę ? i ??. Wdowiec. Poślubił w ? X roku kuzynkę Joannę Mazaraki, syna ? i ??. Kolejno asesor, sprawnik, sędzia i prezes sądu głównego cywilnego w powiecie machnowskim. Odznaczony orderem Św. Włodzimierza IV klasy. Po śmierci Prota Potockiego nabył od jego kolokatorów części miasta Machnówka w powiecie machnowskim. Właściciel Napadówki i Markowic w powiecie machnowskim.
Źródła: Bobrowski Tadeusz, 1979 - Pamiętnik mojego życia. Państwowy Instytut Wydawniczy; Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

Mądrzyk Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Borzykowej w 1829 roku Józefa Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Mielcarzewicz Aleksy - syn ? i ??. Urodzony w ? 12 maja 1870. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Marię Borzęcką, córkę ? i ??. Sędzia powiatowy w Jeleniej Górze.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Miklaszewski Józef Walerian - syn ? i ??. Urodzony w ? w 1642 roku. Zmarł w ? 1692 roku  (inne źródła podają że żył jeszcze w roku 1694 a nie żył już w roku 1697). Mąż w 1684 roku Barbary Borzęckiej, córki ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Mirecka Ludwika - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1847 roku. Zmarła w ? 2 lipca 1932 roku w wieku 85 lat. Poślubiła w ? X roku Zygmunta Maurycego Borzęckiego, syna Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej, któremu powiła Tadeusza Mariana. W 1915 roku wdowa. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Młocki Jakub - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku rozwódkę Ludwikę Borzęcką, córkę Aleksandra Macieja i Anny Ankwicz.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Moszczyńska ? herbu Nałęcz - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Mrowińska Konstantyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Mateusza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Emilię.
Źródła: Niewalda Mateusz - Informacje ustne.

Mrugała Ewa - córka Piotra i Franciszki Cieślak. Urodzona w ? około 1826 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła p. v. Franciszka Drzewieckiego zmarłego w 1850 roku. Wdowa. Poślubiła s. v. w Busku 23 maja 1850 roku Jana Borzęckiego, syna Józefa i Antoniny Dydkowskiej, któremu powiła ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Myszkowska Salomea herbu Jastrzębiec - córka ? i ??. Urodzona w ? 1745 roku. Zmarła w ? po 1785 roku. Poślubiła w ? X roku Andrzeja Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Pochodziła z dóbr Sadokrzyce w parafii Wróblew (obecnie Charłupia Mała) koło Sieradza. W 1784 roku wdowa.
Źródła: Myszkowscy h. Jastrzębiec. 3.3. Pozostałe linie z ok. Siewierza. Materiały internetowe
.

Niepokójczycka Domicella - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Kazimierza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Niepokójczycka Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Józefa Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Alfonsa i Edwarda.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa
.

Niepokójczycki ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Mariannę Borzęcką, syna Antoniego i Konstancji Chreptowicz. Stolnik halicki.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Nowak Józefa - córka Andrzeja i Agnieszki Gruszec. Urodzona w Zbludawiu około 1830 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła p. v. Antoniego Machinę, zmarłego w 1853 roku. Wdowa. Poślubiła s. v. w Busku 22 października 1856 roku wdowca, Norberta Borzęckiego, syna Józefa i Antoniny Dydkowskiej, któremu powiła ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Nowakowska Petronela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Krakowie w 1815 roku Franciszka Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Okçu Avni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Sarę, córkę Envera Hasana i Leyli Ali. Inżynier budowlany. Budował hutę w Karabük.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Olszewska (Ossowska) Eleonora - córka Antoniego łowczego sieradzkiego i Katarzyny Karchowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? przed 1731 rokiem. Żona w 1717 roku Macieja Stanisława Borzęckiego, syna Kazimierza i Zofii Grzybowskiej, któremu powiła Anielę, Annę Marię, Michała Franciszka, Teresę Justynę, Salomeę Elżbietę, Andrzeja Tomasza, Mariannę, Józefinę Zofię, Józefa, Katarzynę, Annę, Konstantego i Antoniego Michała. W 1694 roku wraz z mężem zapisali sobie wspólnie dożywotnią oprawę na własnych majątkach. W 1717 roku wraz z mężem dziedziczka otrzymanych w spadku po jego rodzicach majątków Karchowo, Belęcin i Gola.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Ömer Saffet - córka paszy Ömera i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? około 1856 roku. Poślubiła w ? X roku Mustafę Dżelaleddina (Konstantego Borzęckiego), syna Wincentego Franciszka i Józefy Kurczewskiej, któremu powiła Envera Hassana i Ali Sejfi.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Omiński Jakub - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1672 roku Anny Borzęckiej, córki Andrzeja i Marianny Zbierskiej
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Orchowska ? herbu Nałecz - córka ? stolnika chełmskiego i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Marcina Borzęckiego, syna Kaspra i ??, któremu powiła Pawła i Mikołaja.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Orchowski ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Borzęcką, córkę Marcina i Elżbiety Zawisza.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Ostaszewska Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku.  Żona w 1670 roku Franciszka Borzęckiego, syna Jana Romana, któremu powiła ?. W 1671 roku pożyczyła mężowi 1000 złotych.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Ostrowska Franciszka  - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Stanisława Borzęckiego, regenta w Kielcach, syna ? i ??, któremu powiła Leona Stanisława Adama. Małżonkowie mieszkali w Kielcach. Po śmierci męża przeniosła się do syna do Warszawy. Żyła jeszcze w 1867 roku.
Źródła: Pydynowski Piotr - Informacje ustne.

Palfy d'Erdöd Władysław Maksymilian - syn Mikołaja i Henryki Fredra. Urodzony w Malczycach 22 listopada 1857 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w w Temesvar 14 września 1896 roku Henrykę Borzęcką, córkę ? i ??. Hrabia.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Paliszewski Kazimierz Jan Alojzy herbu Abdank - syn Benedykta i Franciszki Życkiej herbu Drzewica. Urodzony w ? 4 marca 1768 roku. Zmarł w Gębicach 7 marca 1837 roku. Poślubił w Zakrzewie 13 lutego 1804 roku wdowę Zofię Juliannę Borzęcką, córkę Konstantego i Urszuli Bolesz. Pisarz graniczny radomski. Właściciel dóbr położonych w powiecie radomskim. W 1801 roku wziął od Radońskich w dzierżawę majątek Gębice który ostatecznie kupił w 1810 roku. Sędzia Pokoju w Czarnkowie i regent w Obornikach. Pochowany w ufundowanym przez siebie grobowcu Paliszewskich w Lubaszu. Bezpotomny.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Paszkowska Klara - córka ? półkownika i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Marcina Borzęckiego, porucznika Wojska Polskiego, syna Antoniego i Konstancji Chreptowicz, któremu powiła Józefa Tadeusza. W 1831 roku wdowa, mieszkała we wsi Kobylany (Gubernia Grodzieńska).
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej sw. Jana w Warszawie. Sygn. 1831/42.

Pawelec Katarzyna - córka ? i Gertrudy ?. Urodzona w Zbludowie około 1845 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Aleksandra Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Pawłowski Benedykt - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w Milkowszczyźnie w 1843 roku. Poślubił w ? X roku  Teresę Borzęcką, córkę Antoniego i Konstancji Chreptowicz. Zamożny ziemianin litewski. Odkupił od rodziców swojej żony majątek majątek Milkowszczyzna koło Grodna. W kilka lat później wydzierżawił go za kwotę 5000 rubli srebrem rocznie. Miał wykształcenie prawnicze. Posiadał szerokie zainteresowania intelektualne. Posiadał bogatą galerię obrazów i obszerną bibliotekę liczącą kilka tysięcy tomów. Wolterianin, członek czynny „mówca” grodzieńskiej loży masońskiej „Przyjaciele Ludzkości”. Po śmierci Teresy powtórnie żonaty z Franciszką kamieńską z którą miał córkę Elizę znaną jako Eliza Orzeszkowa.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Majątki.

Pełczyńska Salomea - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1798 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? przed 1820 rokiem Jana Borzęckiego, rzeźnika w Busku, syna Wincentego i Marianny Jureckiej, któremu powiła Walentego, Aleksandra, Adama, Józefa, Jana i Mariannę.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

? Petronela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w Busku 21listopada 1838 roku o godzinie 5.00. Poślubiła w ? przed 1803 rokiem ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Macocha Józefa.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Piecyk Antonina - córka ? i ??. Urodzona w ? w 1864 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Michała Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Zofię i Józefa.
Źródła:  Materiały w opracowaniu.

Pinieńska Fortunata herbu Jastrzębiec - córka Wojciecha i Anny Rokickjiej herbu Rawicz. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła s. v. w ? X roku Jana Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Poślubiła  p. v. w ? X roku Stanisława Zarzeckiego. Wzmiankowana w 1750 roku.
Źródła: Polski Słownik Biograficzny 1981. T 26 (Piatkiewicz-Pniewski). Ossolineium
.

Piotrowska Małgorzata - córka Damazego i Franciszki Jureckiej. Urodzona w Busku około 1818 roku. Zmarła w ? przed 1856 rokiem. Jako panna lat 31 poślubiła w ? 31 maja 1849 roku Norberta Borzęckiego, kawalera lat 29, syna Józefa i Antoniny Dydkowskiej, któremu powiła ?. Służąca w Busku.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Piotrowska Teresa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Mateusza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Pląskowska Marianna - córka Jana i Urszuli Młodziejewskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1715 roku Jakuba Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Pluciński Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Paulinę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Pociej Ludwika Marianna (Maryanna) herbu Waga - córka Ludwika, wojewody wileńskiego i hetmana litewskiego i Emerencjanny (Emerencyanny) Warszyckiej. Urodzona w ? w 1716 roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1731 roku Franciszka Borzęckiego, syna Antoniego i Justyny Winnickiej, któremu powiła Justynę, Aleksandra Macieja i Ludwika Stanisława. W 1731 roku wraz z mężem zapisali sobie wzajemnie dożywotnią oprawę na własnych majątkach. W 1733 roku dostała w spadku po Jerzym Warszyckim dobra Łodygowice. W 1739 roku wraz z mężem kupili prawo do dożywotniej dzierżawy Sieciechowa. Pochowana w kościele Św. Anny w Klasztorze Karmelitów w Sąsiadowcu (Ukraina).
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Majątki; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
; Rudziński W, 1992 - Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-mazowiecki t. 1, 1992=1993, z.1.

Pomorska Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1849 roku. Zmarła w Gnieźnie 13 września 1800 roku w wieku 60 lat. Poślubiła w ? 20 lutego 1798 roku Piotra Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Potocka Aniela herbu Lubicz  - córka Piotra, wojskiego owruckiego, podstolego kijowskiego i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Maksymiliana Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

Potocki Maciej Pilawita z Będlewa - syn ? i ??. Urodzony w ? w 1730 roku. Zmarł w ? w 1787 roku. Poślubił w Kunowie 28 czerwca 1771 roku Salomeę Borzęcką, córkę Konstantego i Urszuli Bolesz.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN , Machynia M., Srzednicki C. 1998. Wojsko koronne. T.1 z. 3 Piechota. Księgarnia Akademicka.

Potocki Mikołaj herbu Pilawa - syn Ignacego i Urszuli Dzieduszyckiej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? 1784 roku Mariannę Borzęcką, córkę Aleksandra Macieja i Anny Ankwicz.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa;
 Bibliografia polska.

Prożyński ? - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Annę Borzęcką, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn. AMCh 792, s. 257-258
.

Przybysławski Jan z Komornik - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1750 roku Katarzyny Borzęckiej, córkę ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Przybyś Maria Zygmunta - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Mieszkała w Godach. Poślubiła w ? X roku Józefa Borzęckiego, syna Leopolda i Józefy Gołuchowskiej, któremu powiła  Kazimierza, Stanisława Józefa, Wandę i Ludmiłę.
Źródła: Artur Borzęcki - Informacje ustne.

Rabinkowska ? - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Stanisława Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Jana i Feliksa.
Źródła:Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Radzik Julianna - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1785 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Busku ? roku Leonarda Borzęckiego, syna Wincentego i Marianny Jureckiej, któremu powiła ?. W 1835 roku wdowa.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Radziszewska Wiktoria - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Katedrze Mariackiej w Krakowie w 1820 roku Andrzeja Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Rakowska Maria - córka ? i ??. Urodzona w ? 16 października 1855 roku. Zmarła w ? 23 lutego 1909 roku. Poślubiła w ? X roku Bolesława Borzęckiego, syna Teofila i ??, któremu powiła Mariana i Janinę. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w grobie Hayzerów i Lubicz-Rakowskich.
Źródła: Czeszejko-Sochacki Zdzisław, 1988 - Słownik biograficzny adwokatów polskich A-G.  1980, T. II, s. 68-70. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa; Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Rifat Samih - syn Hassana Rifata i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Münevver, córkę Envera Hassana i Leyli Ali. Wysoki urzędnik osmański i poeta. Gubernator Trabzonu. Aktywny polityk młodej Republiki Turcji. Poseł do parlamentu. Pierwszy prezes Towarzystwa Języka Tureckiego. Działacz Tureckiego Towarzystwa Historycznego.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Rożnowska Zofia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Jana Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Władysława, Jakuba i Reginę.. Nie żyła już w 1718 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Rożnowski Roch - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? w 1773 roku rozwódkę Helenę Borzęcką, córkę Antoniego Michała i Marianny Skąpskiej
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Rucińska Ewa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Jana Borzęckiego, syna Stanisława i N. Rabinkowskiej, któremu powiła Marię Konstancję, Tomasza Stanisława, Nikodema Józefa Mateusza i Wincentego.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Rukiewicz ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Mariannę Borzęcką, córkę Michała i Johanny Gosiewskiej. Szambelan dworu królewskiego w Grodnie.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Ruszkowska Zofia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Pierzchnicy w 1900 roku Jana Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Rychter Wacław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Malanowie, powiat turecki w 1852 roku Katarzynę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Sadowska Brygida - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Wojciecha Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Teofila Szymona. W 1824 roku mieszkała wraz z mężem w Józefowie.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków
.

Sarbiewska Elżbieta - córka Stanisława Sarbiewskiego wojewody mazowieckiego i Zofii Napiórkowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? przed 25 czerwca 1660 roku roku Pawła Borzęckiego, syna Marcina i ? Orchowskiej, któremu powiła Marcina Franciszka i Janusza Konstantego. Siostra zakonna.
Paweł Borzęcki nazwany został przez Paska zięciem Stanisława Sarbiewskiego. Stanisław Sarbiewski z małżeństwa z Zofią Napiórkowską miał trzy córki: Anastazję Barbarę, Katarzynę Teresę i Elżbietę. Anastazja Barbara została wydana za Franciszka Myszkowskiego, kasztelana bracławskiego. Katarzyna Teresa wstąpiła do klasztoru Sióstr Brygidek w Lublinie. O Elżbiecie wiadomo, iż na pewno była zakonnicą. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że wcześniej Poślubiła Pawła Borzęckiego i dopiero po jego śmierci została zmuszona do poświęcenia się Bogu. Był to wówczas powszechnie praktykowany sposób usuwania z życia publicznego wdów po wielkich wodzach lub innych powszechnie szanowanych osobistościach, wokół których mogliby się skupić niezadowoleni z polityki dworu opozycjoniści.
Źródła: Pasek Jan Chryzostom, 1857 - Pamiętnik Jana Chryzostoma Paska deputata powiatu Lelowskiego na koło rycerskie, a pierwej towarzysza pancernego, z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego 1656-1688. Lwów
.

Siekierzecka Aniela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Piotra Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Stanisława i Anielę Joannę. Żyła jeszcze w 1786 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Siemiński Adalbert (Wojciech) herbu Leszczyc - syn Jana i ? Świrskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? w 1763 roku. Poślubił w ? w 1738 roku Franciszkę Borzęcką, córkę Antoniego i Justyny Winnickiej.. Chorąży chorągwi husarów księcia Sanguszki. Referendarz koronny. Starosta Dembowiecki.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Sienkiewicz Salomea - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. W 1826 roku zamieściła artykuł w kalendarzu.
Źródła: Bibliografia polska.

Skarbek Teofila herbu Abdank - córka ? i ? Bliskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Ludwika Stanisława Borzęckiego, syna Franciszka i Ludwiki Marianny Pociej, któremu powiła Mariannę.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Skąpska Marianna - córka Andrzeja i ? Młodziejowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła p.v  w ? X roku Antoniego Michała Borzęckiego, syna Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej, któremu powiła Helenę.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Skórzewski Ignacy - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Krobi 30 listopada 1730 roku Anielę Borzęcką, córkę Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Podwojewodzy poznański, generał major wojsk koronnych.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Skrzyńska Regina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Jana Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Pawła.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Sławska Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w1685 roku Janusza Konstantego Borzęckiego, syna Pawła i ??, któremu powiła Antoniego, Józefa i Krzysztofa.
Źródła:  Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Słubicka Salomea Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku  Pawła Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Wincentego Franciszka, Franciszka Borgiasza i Stefana.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Smarzewski Stefan herbu Zagłoba - syn Marcina i ? Gościńskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Borzęcką, córkę ? wojskiego chełmskiego i ??. Rotmistrz chorągwi Węgierskiej i Wołoskiej.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Sobieszczańska Zofia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1606 roku Kaspra Borzęckiego, syna Szymona i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Socha Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1842 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Mariannę Borzęcką, córkę ? i ??. Wyrobnik. Małżonkowie mieszkali w Górce.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Turce. Sygn. 1888/237.

Sokolnicka Jadwiga Teresa herbu Nowina - córka Kazimierza i Katarzyny Walknowskiej herbu Wierusz. Urodzona w Starymgrodzie przed 19 października 1750 roku (chrzest). Zmarła w ? po 1815 roku. Poślubiła w ? około 1788 roku wdowca Hilarego Borzeckiego, syna Pawła i Konstancji Boguckiej, któremu powiła Urszulę Korundę Józefę. Przed 1796 rokiem wdowa. Poślubiła w Wyganowie secundo voto 22 lutego 1798 roku Jana Nepomucena Korytowskiego herbu Mora, syna Piotra i Ewy Rokossowskiej.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Sokołowska Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Antoniego Borzęckiego, syna Piotra i Anny Witowskiej., któremu powiła Franciszka i Piotra.
Źródła: Marcinek Roman, Ślusarek Krzysztof, 1996 - Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica. Kraków
.

Starzyński Franciszek Boguta - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Elżbietę Borzęcką, córkę ? i ??. Nie żył już w 1788 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Stawska Barbara - córka Łukasza i Zofii Błaszkowskiej. Urodzona w ? około 1745 roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1749 roku Jerzego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Stawski Kazimierz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Katarzynę Borzęcką, córkę ? i ??. Nie żył już w 1720 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Stempczyńska Róża herbu Doliwa - córka Macieja Mateusza i Weroniki Chmielewskiej. Urodzona w ? około 1745 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku Stanisława Rudnickiego herbu Lis, syna ? i ?? posesora Oborzysk. Wdowa, właścicielka Oborzysk. W wieku 55 lat poślubiła w w Drzeczkowie 19 listopada 1799 roku (inne źródła podają że w Oborzyskach 19 listopada 1799 roku) Floriana Borzęckiego, syna Damazego i Marianny Figietti. Bezdzietna.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Stypke Cecylia - córka Ludwika i Łucji Kowalewskiej. Urodzona w Warszawie około 1840 roku. Zmarła w ? X roku. Jako panna lat 22 w Warszawie 23 października 1862 roku Sylwestra Grzegorza Borzęckiego, kawalera lat 26, artystę muzyka teatrów warszawskich, syna Józefa i Justyny Szymańskiej, któremu powiła Józefa.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244; Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Warszawie. Sygn. 1867/16.

Suchorski Kasper - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? 26 października 1793 roku Rozalię Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Szaniawski Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Pniewach 7 listopada 1792 roku Teresę Jadwigę Borzęcką, córkę Damazego i Marianny Figietti.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Szaniawski Józef Kalasanty - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Pawłowicach 26 listopada 1788 roku Joannę Juliannę Borzęcką, córkę Damazego i Marianny Figietti. Żył jeszcze w 1791 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Szczaniecka Marianna herbu Ossoria - córka Franciszka, podczaszego poznańskiego i Ludwiki Zawadzkiej. Urodzona w Nojewie około 1760 roku. Zmarła w Porażynie 9 września 1793 roku. Poślubiła w Pniewach 28 listopada 1789 roku Floriana Borzęckiego, syna Damazego i Marianny Figietti, któremu powiła ?.W 1790 roku wraz z mężem zapisali sobie wzajemnie dożywotnią oprawę. Pochowana w kościele Reformatorów w Woźnikach.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Szczepański Mieczysław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Marię Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Szembek Franciszek herbu Szembek - syn Aleksandra i Urszuli Wielopolskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Katarzynę Borzęcką, córkę ? i ??. Hrabia w Kościelcu.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne;
Dunin-Borkowski Jerzy Seweryn, 1883 - Rocznik Szlachty Polskiej. T. II. Lwów.

Szołajska Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1680 roku Pawła Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. W 1680 roku wraz z mężem zawarła jakiś układ z Pawłem Pankowskim.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa
.

Szydłowska Petronela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? przed 1803 rokiem Mateusza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Józefa i Annę. W 1812 roku mieszkał wraz z żoną w Busku (dom nr 99 w Rynku).
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244.

Szymańska Justyna - córka Ludwika i Łucji Kowalewskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w Warszawie w 1845 roku. Poślubiła w ? X roku Józefa Borzęckiego, syna Mateusza i Petroneli Szydłowskiej, któremu powiła Sylwestra Grzegorza i Dominika.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244.

Świątecki Olgierd - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? w 1897 roku Janinę Borzęcką, córkę Bolesława i Marii Rakowskiej.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Świemira Jakub - syn Jana i Anny Ługowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Borzęcką, córkę ? i ??. W 1619 roku dostał od matki w darze części Ługowa
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Tauzowski Walenty - syn Kacpra i Marianny Karczewskiej. Urodzony w w Bosowicach około 1829 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w w Busku 19 września 1852 roku Mariannę Borzęcką, córkę Józefa i Antoniny Dydkowskiej. W dniu ślubu był czeladnikiem stolarskim od roku mieszkającym w Busku. Małżonkowie mieli 14 dzieci (pierwsze urodzone w Busku 17 listopada 1852 roku, ostatnie urodzone w Kikowie około 1874 roku). W 1857 roku wpłacił składkę do kasy miejskiej. Umiał pisać. W 1869 roku stolarz.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Busku. Sygn. 1852/20; Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Tazon Gabriela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Mustafę Dżelaleddina, syna Envera Hasana i Leyli Ali, któremu powiła Münevver.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

? Tekla - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1782 roku. Zmarła w Busku 18 sierpnia 1852 roku o godzinie 16 w wieku 70 lat. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Władysława. Wyrobnica w Busku.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Busku. Sygn. 1852/100.

? Teofila - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? po 1870 roku. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego (być może Romana), syna ? i ??. W 1870 roku obywatelka Warszawy, zamieszkała przy ulicy Nowy Świat 33.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa.

? Teresa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? przed 24 listopada 1747 (pogrzeb) roku. Żona w 1717 roku Mikołaja Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Tomasza i Wojciecha Floriana.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

? Teresa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Andrzeja Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Józefa.
Źródła: Archiwum rodzinne Wojciecha Borzęckiego.

Trawińska Ludwika - córka ? i ??. Urodzona w ? koło 1800 roku. Zmarła w Kruszowie Wielkim (Wielkie Księstwo Krakowskie) w 1857 roku. Poślubiła w ? X roku Walentego Borzęckiego, syna Wincentego i Marianny Jureckiej, któremu powiła ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Trąmpczyńska Teodora - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku Józefa Grudzielskiego, syna ? i ??. Wdowa. Żona secundo voto w 1781 roku Macieja Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Trojanowska Zofia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1608 roku Pawła Borzęckiego, syna Marcina i ??, któremu powiła Andrzeja, Daniela i Mikołaja. W 1608 roku otrzymała od męża dożywotnią oprawę.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Trzaskacz Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Borzykowej w 1836 roku Łukasza Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Trzebiatowski Wawrzynec - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? w 1755 roku wdowę Barbarę Borzęcką, córkę Jana i ??. Żył jeszcze w 1769 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Umiński Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1711 roku Konstancji Borzęckiej, córki Kazimierza i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Urbańska Zofia Katarzyna - córka Wojciecha i Marianny Włosińskiej. Urodzona w ? około 1783 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Tuszynie 10 lutego 1805 roku Franciszka Borgiasza Borzęckiego, syna Pawła i Salomei Katarzyny Słubickiej, któremu powiła Józefa Kalasantego.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Volkoff-Andac ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Münevver, córkę Mustafy Dżelaleddina i Gabrieli Taron.
Źródła:
Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków

Wałdowska Konstacja - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 1712 lub 1713 roku. Poślubiła primo voto w ? X roku Stanisława Brudzyńskiego, syna ? i ??.  Wdowa. Żona secundo voto w 1692 roku wdowca Kazimierza Borzęckiego, syna Wojciecha i ??, któremu powiła ?. W 1692 roku zapisali sobie wzajemnie dożywotnią oprawę. W tym samym 1692 roku wraz z mężem wzięła od Andrzeja Łazińskiego w zastaw na trzy lata Olesno w powiecie kcyńskim. W 1709 roku ponownie wdowa.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Węgleńska Apolonia herbu Śreniawa - córka Zygmunta i Zofii Komorowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku ? Stawskiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Poślubiła secundo voto w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Wierzbicka Tekla - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Michała Borzęckiego, syna Franciszka Ksawerego i Wiktorii Zajączkowskiej, któremu powiła Aleksandrę, Annę, Elżbietę i Adama.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Więcław Stanisława - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 20 sierpnia 1919 roku. Jana Borzęckiego, syna Józefa i Teresy Kosińskiej, któremu powiła ?.
Źródła: Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa.

Wiktor Serafina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Józefa Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Onufrię.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Wilkoński Franciszek Odrowąż - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Sokołowie 12 lipca 1801 roku Mariannę Borzęcką, córkę Konstantego i Urszuli Bolesz.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Dunin-Borkowski Jerzy Seweryn, 1883 - Rocznik Szlachty Polskiej. T. II. Lwów.

Winnicka Justyna herbu Sas - córka Piotra, podstolego podolskiego i Marianny Orzechowskiej herbu Okrza. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1731 roku Antoniego Borzęckiego, syna Janusza Konstantego i Anny Sławskiej, któremu powiła Franciszka i Franciszkę.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Witkowski Klemens - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 24 stycznia 1851 roku. Poślubił w ? X roku Józefę Borzęcką, córkę Maurycego Michała Damazego i Julianny Czochron. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Witowska Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Piotra Borzeckiego, syna ? i ??, któremu powiła Antoniego.
Źródła: Marcinek Roman, Ślusarek Krzysztof, 1996 - Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica. Kraków
.

Wojewódzka Salomea - córka Feliksa i Ewy Zalewskiej. Urodzona w ? około 1826 roku. Zmarła w ? w 1880 roku. Poślubiła w ? X roku Franciszka Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Franciszka. W 1866 roku owdowiała. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.
Być może ta sama Salomea w 1870 roku utrz. bawar., zamieszkała przy ulicy Ogrodowej 51 w Warszawie.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa.

Wolff Maurycy - syn ? i ??. Urodzony w Warszawie 11 lutego 1798 roku. Zmarł w Warszawie 26 kwietnia 1861 roku. Poślubił ? primo voto 15 sierpnia 1822 roku Antoninę Nowakowską, córkę ? i ??. Rozwiedziony 10 kwietnia 1829 roku. Poślubił secundo voto ? 10 października 1855 roku Wiktorię Borzęcką, córkę ? i ??. Doktor medycyny i chirurgii w Warszawie. Pochowany 29 kwietnia 1961 roku na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Wolska Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? przed 1659 rokiem Kazimierza Borzęckiego, syna Wojciecha i ??, któremu powiła Jana. W 1652 roku wraz z mężem dzierżawiła od Mikołaja Dunina część Kotowa w powiecie kościańskim.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Wołłowicz Mianowska Dorota - córka Hipolita Wołłowicza, urzędnika i Anny Filon. Po śmierci rodziców przysposobiona przez Rocha Andrzeja Mianowskiego, asesora kolegialnego, urzędnika Komisji Kwatermiczej miasta Warszawy.  Urodzona w Dreźnie w Królestwie Saskim około 1845 roku. Zmarła w ? 22 marca 1912 roku w wieku 68 lat. W 1867 roku mieszkała z przybranymi rodzicami w Warszawie. Poślubiła w wieku 22 lat w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 6 lutego 1867 roku Leona Stanisława Adama Borzęckiego, budowniczego, syna Stanisława i Franciszki Ostrowskiej, któremu powiła ?. Obywatelka Warszawy. W 1908 roku wdowa. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych, Pydynowski Piotr - Informacje ustne.
.

Woronicz Eleonora - córka ? pisarza ziemskiego kijowskiego i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Pawła Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. W 1642 roku odebrała dług od stryja i braci.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

Woroniecka Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Franciszka Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Stanisława. Księżna. Nie żyła już w 1777 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Wunsch Justyna - córka Józefa, fabrykanta płócien i Maryanny Andrzejewskiej. Urodzona w Ponieciu (Wielkie Księstwo Poznańskie) około 1805 roku. Zmarła w ? X roku. Jako panna lat 31 poślubiła w Warszawie 26 maja 1846 roku Józefa Borzęckiego, syna Mateusza i Petroneli Szydłowskiej, któremu powiła ?. W dniu ślubu mieszkała przy rodzinie w Warszawie.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244.

Zabłocki Stanisław Kostka Łada - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w Sokołowie 31 grudnia 1808 roku. Poślubił primo voto w ? X ? Chmielewską, córkę ? i ??. Poślubił secundo voto w ? X przed 21 października 1799 roku Franciszkę Borzęcką, córkę Konstantego i Urszuli Bolesz. W związku ze ślubem z Franciszką nabył od rodziny żony majątki Sokołowo i Charbielin w powiecie kościańskim.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN. Majątki.

Zajączkowska Wiktoria - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Franciszka Ksawerego Borzęckiego, syna i Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej, któremu powiła Michała.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Zajdlic Emeryk - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Katarzynę Borzęcką, córkę ? i ??. Baron.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Zakrzewska Joanna Marianna Franciszka - córka Walentego i Tekli ?. Urodzona w Dobrzykowie, powiat gostyński w 1810 roku. Zmarła w ? 7 czerwca 1898 roku. Poślubiła w Dobrzykowie, powiat gostyński 31 października 1829 roku Tadeusza Marcelego Borzęckiego, syna Maurycego Michała Damazego i Julianny Czochron, któremu powiła Walentynę, Zygmunta Maurycego, Matyldę, Marię, Anielę, Bronisława Jana Pawła, Stanisława Maurycego i Jadwigę. W 1887 roku wdowa. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Zawadzka Petronela - córka ? i ??. Urodzona w ? w 1795 roku. Zmarła w ? 11 marca 1851 roku. Poślubiła w ? około 1817 roku Karola Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Józefa i Teresę. Po ślubie zamieszkała z mężem w Obrembszczyźnie. Pochowana w kaplicy w parku obrembskim.
Źródła: Florczak Teresa - Informacje ustne; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950
; Majątki.

Zawisza Elżbieta herbu Sas - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Marcina Borzęckiego, syna Jędrzeja i Dusilówny Kiełczewskiej, któremu powiła ? córkę, ? córkę, ? córkę, ? córkę, Stanisława i Marcina. Pochodziła z Mniejszej Niedrwicy
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Zbierska Marianna - córka Jerzego i ? Rachwałkowej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 7 września 1636 roku Andrzeja Borzęckiego, syna Marcina i Małgorzaty Krąpiewskiej, któremu powiła Katarzynę, Zofię, Annę i Barbarę. W 1649 roku wraz z mężem wydzierżawiła od Władysława Manieckiego i jego żony z Doroty z Konarzewa wsie Luciny, Dąbrowa, Kotowo i część Niezamyśla. W 1652 roku pożyczyła mężowi 1500 złotych. W tym samym 1652 roku zapłacili Manieckiemu za dzierżawę 3600 złotych. W 1653 roku wraz z mężem wydzierżawiła od Adama Rozdrażewskiego, kasztelana przemęckiego wsie Szypłowo i Stramice. W 1664 roku wdowa. W 1665 roku otrzymała od Stefana Trąmpczyńskiego zapis 800 złotych.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Zdrojewska Agnieszka - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? Zmarła w ? po 1864 roku. Poślubiła w ? X roku Józefa Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Pawła. W 1864 roku wdowa. Mieszkała przy synu.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Zebrzydowska Wiktoria - córka Jana, starosty rogozińskiego i Katarzyny Święcickiej. Poślubiła primo voto w ? X roku Wojciecha Rokossowskiego, syna ? i ??. Rozwódka. Poślubiła secundo voto w ? 1750 roku Tomasza Borzęckiego, syna Mikołaja i Teresy ?, któremu powiła ?. Jeszcze przed ślubem zapisała przyszłemu mężowi 15000 złotych. W 1753 roku wraz z mężem zapisali sobie wzajemnie dożywotnią oprawę. W tym samym 1753 roku wraz z mężem posesorka Gorazdowa w powiecie pyzdreńskim otrzymanego od Chociszewskich. W 1760 roku wdowa. Poślubiła tertio voto w ? X roku Macieja Górskiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Zielonka Anna herbu Jastrzębiec - córka Michała i Katarzyny Sobieskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Borzęckiego, syna ? i ??. Bezdzietna.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Zieniewicz ? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Mariannę Borzęcką, córkę ? i ??.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn.  AMCh 792, s. 257-258
.

Złotnicki Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? po 1776 roku Katarzynę Borzęcką, córkę Marcina i Heleny Łubieńskiej. Nie żył już w 1791 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Żakiewicz Michalina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Mariana Borzęckiego, syna Bolesława i Marii Rakowskiej, któremu powiła ?.
Źródła: Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa.

Żegota Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Antoniego Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła ?. Małżonkowie byli  wzmiankowana w 1776 i 1824 roku.
Źródła:
 Bibliografia polska.

Żurowski ? herbu Leliwa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Borzęcką, córkę Marcina i Elżbiety Zawisza.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Żychlińska Aniela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Stanisława Maurycego Borzęckiego, syna Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej, któremu powiła ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Żytkiewicz Aleksandra - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Pawła Borzęckiego, syna ? i ??, któremu powiła Michała.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

 

DAWNE I OBECNE RELACJE POMIĘDZY CZŁONKAMI RODU

 
 
pradziadek
 
prababka
 
 
 
 
 
pradziadek
 
prababka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dziadek stryjeczny
(wuj)
 
babka cioteczna lub
stryjeczna
(ciotka)
 
dziadek
 
babka
 
dziadek wujeczny
lub cioteczny
(wuj)
 
babka cioteczna
(ciotka)
 
dziadek
 
babka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wuj
 
ciotka
 
stryj
(wuj)
 
stryjenka
(ciotka)
 
ojciec
 
matka
 
wuj
 
ciotka
 
wuj
 
wujenka
(ciotka)
 
teść
 
teściowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brat cioteczny
(kuzyn)
 
siostra cioteczna
(kuzynka)
 
brat stryjeczny
(kuzyn)
 
siostra stryjeczna
(kuzynka)
 
brat
 
bratowa
 
szwagier
 
siostra
 
probant
(głowa rodu)
 
żona
lub mąż
 
szwagier
 
szwagierka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bratanek
 
bratanica
 
siostrzeniec
 
siostrzenica
 
syn
 
synowa
 
zięć
 
córka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wnuk
 
wnuczka
 
wnuk
 
wnuczka

OBJAŚNIENIE

  Przodkowie i otomkowie w linii męskiej.
  Przodkowie i otomkowie w linii żeńskiej.
Rodzina Przodkowie i potomkowie w linii prostej (po mieczu).
Rodzina Żeńscy członkowie bliższej i dalszej rodziny.
Rodzina Męscy członkowie bliższej i dalszej rodziny.
Rodzina Żeńscy współmałżonkowie przodków, potomków oraz członków bliskiej i dalszej rodziny.
Rodzina Męscy współmałżonkowie przodków, potomków oraz członków bliskiej i dalszej rodziny.
Rodzina Matki współmałżonków członków bliskiej i dalszej rodziny.
Rodzina Ojcowie współmałżonków członków bliskiej i dalszej rodziny.
Rodzina Żeńscy członkowie rodzin przodków i potomków w linii żeńskiej oraz bliższej i dalszej rodziny współmałżonków.
Rodzina Męscy członkowie rodzin przodków i potomków w linii żeńskiej oraz bliższej i dalszej rodziny współmałżonków.

 

ZWROTY STAROPOLSKIE

Agnat - krewny po ojcu zwany też krewnym po mieczu.
Brat cioteczny = kuzyn - syn ciotki.
Brat przedstryjeczny - syn kuzyna drugiego stopnia.
Brat stryjeczny
= kuzyn - syn stryja.
Brat wujeczny  = kuzyn - syn wuja.
Cieść
= teść - ojciec żony.
Cieścia
(Ćścia, Teścia) = teściowa - matka żony.
Czędo
- syn lub córka w wieku niemowlęcym lub dziecięcym.
Dziewierz
- brat męża.
Jątrew
(Jątrewka) = bratowa - żona brata męża, niekiedy bratowa ((żona brata rodzonego).
Kognat
- krewny po matce zwany też krewnym po kądzieli.
Macocha - druga żona ojca.
Nieć (rzadziej Nieść) - syn brata lub siostry (również synowie kuzynów czyli wnuki stryjów, wujów i ciotek).
Nieściora - córka brata lub siostry (również córki kuzynów czyli wnuczki stryjów, wujów i ciotek).
Ojczym - drugi mąż matki.
Pasierb - syn współmałżonka z poprzedniego małzeństwa.
Pasierbica
- córka współmałżonka z poprzedniego małzeństwa.
Paszenog
- mąż siostry żony.
Pociot (Naciot) - mąż siostry ojca lub matki (ciotki).
Rodzic = ojciec.
Rodzicielka = matka.
Siostra cioteczna = kuzynka - córka ciotki.
Siostra przedstryjeczna - siostra kuzyna drugiego stopnia.
Siostra stryjeczna
= kuzynka - córka stryja.
Siostra wujeczna  = kuzynka - córka wuja.
Snecha (Sneszka, Niewiastka) = synowa - żona syna.
Stryj rodzony
- brat ojca lub matki
Stryjek = brat ojca.
Stryjna = stryjenka - żona brata ojca.
Swat - ojciec zięcia lub synowej.
Swatowa (Swachna, Swacha) - ojciec zięcia lub synowej. -
Synowica - dla mężczyzny córka brata (dla kobiety tak jak współcześnie bratanica).
Synowiec - dla mężczyzny syn brata (dla kobiety tak jak współcześnie bratanek).
Szurzy (Szurza, Szurzyn) - brat żony (szwagier).
Świeść - siostra żony (szwagierka).
Świekier
(Świakier, Świokier) - ojciec męża.
Świekrew
(Świekra, Świekrucha) - matka męża.
Wielka ciotka
(Praciotka) - siostra babki.
Wielki stryj (Prastryj, Przestryj) - brat dziadka.
Wielki wuj (Stary wuj, Przedwieć) - brat babki.
Wnęk = wnuk.
Wnęka = wnuczka.
Wuj rodzony - brat matki.
Wujna
= wujenka - żona brata matki.
Zełwa (Zołwa, Zełwica, Żełwa) - siostra męża.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY