ŹRÓDŁA GENEALOGICZNE

 

            Poniżej zamieszczono zbiorczy wykaz źródeł genealogicznych dotyczących rodu Borzęckich. Zawiera on dane o różnego rodzaju archiwaliach i publikacjach a także materiałach fotograficznych, ikonograficznych i kartograficznych, dostarczających informacji o poszczególnych osobach oraz wydarzeniach historycznych, w których brali oni udział. W uzupełnieniu podano także linki do najbardziej zasobnych baz danych oraz genealogicznych

            Na zielono zaznaczono materiały, wykorzystane przy tworzeniu witryny Genealogia oraz drzewa genealogicznego rodu Borzęckich, a na czerwono pozycje źródłowe wzmiankowane w różnych innych publikacjach, do których jednak nie udało mi się jeszcze dotrzeć.

 

 

LINKI DO BAZ DANYCH GENEALOGICZNYCH

 

INTERNETOWE GENEALOGIE I BAZY DANYCH

Baza danych Pradziad
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php
Baza danych zasobów Archiwów Państwowych

BASIA
Baza Systemu Indeksacji
Archiwalnej

http://www.basia.famula.pl
Projekt indeksacji ksiąg metrykalnych realizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne
Gniazdo.

Archiwa Państwowe w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej

http://szukajwarchiwach.pl/
Zintegrowany system udostępniania zasobów archiwalnych Archiwów Państwowych.

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

http://www.ank.gov.pl/zasob-i-udostepnianie/informacje-o-archiwaliach/zbiory-online
Fotokopie dokumentów udostępnione za pośrednictwem Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.


http://genealodzy.pl
Baza danych Polskiego Towarzystwa Genealogicznego


https://kresy.genealodzy.pl/
Baza danych kresowych Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

Portal genealogów Lubelszczyzny
http://regestry.lubgens.eu/news.php
Regionalna baza indeksów ksiąg metrykalnych Lubelszczyzny. Warto tu wejść w zakładkę:
http://pomoce.lubgens.eu/articles.php.
Po lewej stronie w pasku
Nawigacja znajduje się sekcja Źródła do badań. Pod nią wymienione są nazwy parafii. Wchodząc w nie docieramy do opublikowanych tam łacińskich ksiąg.


http://www.genealogia.okiem.pl/
Portal genealogiczny z dużą bazą nazwisk, dokumentów i fotografii.


http://www.genpol.com/
Portal genealogiczny z duża bazą danych. Konieczne logowanie.

Książki bibliotek cyfrowych
http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/bibliotekacyfrowapod_ksiazki.html
Wykaz herbarzy i publikacji o tematyce genealogicznej dostępnych w e-bibliotekach

Nekrologi warszawskie
http://www.nekrologi-baza.pl/
Duża baza danych nekrologów opracowana na podstawie tekstów zamieszczonych w gazetach warszawskich i innych publikacjach.


http://www.ornatowski.com/

Portal genealogiczny z dużą bazą nazwisk.


http://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php
Baza danych małżeństw od 1800-1899 roku z obszaru Wielkiego Księstwa Poznańskiego.


http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
Baza danych zasobów Biblioteki Zamku w Kurniku

Wielka genealogia Minakowskiego
http://www.wielcy.pl/
Duża baza danych. Konieczne logowanie przy użyciu klucza (płatne)

 

Żywot błogosławionej Matki Celiny z Chludzińskich Borzęckiej.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Obrembszczyzna, Wiedeń, Rzym, Kęty]

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

80 lat gimnazjum i liceum im St. Konarskiego w Mielcu. Internet
[Uwagi: *] [Biografie: J. Borzęcki] [Lokalizacje: Mielec]

100 lat firmy Borzęccy. Materiały internetowe.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Nowy Targ]

A. W. Generał major Ziemi Czerskiej. Przyczynek do powstania narodowego 1794 r. 1912.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Academiae Marianae, Illustrissimo Domino D. Adalberto Siemienski, Referendario Regni, Capitaneo Dębovecensi etc. Ejusq; De Borzęckie Franciscae Siemienska, Consorti. 1757. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 30703 I.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszka] [Lokalizacje: X]

Acta Betreffend von golnifison flüstling Oberst a. D. Josef v. Borzęcki aus Boguszyn, Kreis Pleschen. Poznań : 1849-1859. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 53/294/0/2.2/626.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Boguszyn]

Acta Ludovic de Borzęckie Dębowska c[ontra] Petrum Borzęcki.. Zbiór dokumentów (sprawy posagowe) z lat 1800-1801. Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta Filipa Jakuba Obniskiego adwokata Sądu Szlacheckiego w Lublinie, sygn. 62.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr, Ludwika] [Lokalizacje: X]

Actum Leloviensis corum Actis Terrestribus Sabbatho post Dominicam Latare Zuadraowimale... Lelów, 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Sądu Referendarskiego, sygn.. Ks. Ref. 30 [Mf 427].
[Uwagi: *] [Biografie: Justyna] [Lokalizacje: Lelów]

ADAMCZYK : Emigracja z ziem polskich na Węgry 1630-1839. Rocznik Podhalański, 1997, T. 7, S. 7-59.
[Uwagi: *] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Matiszowice, Rychwałd]

Administratorzy dóbr ziemskich. Internet. Genealogia Okiem.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni, Kazimierz] [Lokalizacje: X]

AFTANAZY W. R. : Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991-1997, T. 1-11.
[Uwagi: brak] [Biografie: Borzeccy] [Lokalizacje: Przyłuka, Opol]

Akt dzierżawy wsi Pełkinie przez Antoniego Borzęckiego. Kolbuszowa : 1736.. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 213 2, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Pełkinie]

Akt Elekcyi Roku Tysiąc Siedmset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego. Warszawa : w Drukarni J. K. Mci. u XX. Scholarum Piarum, 1764.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Akt małżeństwa Józefa Borzęckiego i Celiny Chludzińskiej. Wilno : Księgi Metrykalne Kościoła Św. Jana, Księga Małżeństw, 1853, Poz. 95, S. 23. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef, Celina z Chludzińskich] [Lokalizacje: Wilno]

Akt nadania. Anna, wdowa po Bolku, księżna mazowiecka nadaje Janowi Borzęckiemu [Borzanczskiemu], kanonikowi i altaryście kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie, pomieszczenie w domu mansjonarzy w zamian za odstąpiony plac między szpitalem św. Ducha a klasztorem augustianów. Warszawa, 16.10.1447. Archiwum Akt Dawnych, sygn. 1/1/Q/-/1515.
[Uwagi: * (1a)] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: Warszawa]

Akt profesji zakonnej Celiny z Chludzińskich Borzęckiej. Rzym : 1891. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach, sygn. X.
[Uwagi: *] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Rzym]

Akt urodzenia i chrztu Celiny Chludzińskiej. Babimowice : Księgi Metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej, Księga Urodzin, 1833, Poz. 23, S. 90. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach. Brak sygnatury.
[Uwagi: *] [Biografie: Celina z Chludzińskich] [Lokalizacje: Babimowice]

Akt z roku 1834 przeciw Adamowi Czartoryskiemu wyobrazicielowi systemu polskiej arystokracyi. Poitiers : w Drukarni F. -A. Saurin, 1839.
[Uwagi: *] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Rzym]

Akt zastawu wsi Szuwsko i Więzownica u Antoniego Borzęckiego. Warszawa : 1735. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 212 20, S. 1-4.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Szuwsko, Wiązownica]

Akt zejścia Łucji z Borzęckich Kłak. Ułez : Akta Urzędu Stanu Cywilnego, 1950, Poz. 33.
[Uwagi: *] [Biografie: Łucja z Kłaków] [Lokalizacje: Ułez]

Akta dotyczące interesów Ignacego Potockiego z Zofią z Rogulów Zawadzkich Borzęcką chorążyną czernichowską i jej sukcesorami (Jadwigą Idzikowską i Ludwiką Szaniawską z d. Borzęckimi, Dominikiem Łazickim, Justyną Żuchowską z d. Łazicką, Tomaszem Żuchowskim, Franciszką Zaniewską z d. Czaplic, Józefem Zaniewskim i Ludwikiem Wesołowskim) o sumę 25000 złp. Zbiór dokumentów z lat 1777-1807. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. 1/342/0/2/310.
[Uwagi: brak] [Biografie: Zofia z Rogalów] [Lokalizacje: Lublin, Warszawa, Kurów, Siemiatycze]

Akta osobowe Antoniego Borzęckiego kontrollera handlu w m. Baranowie. B.r. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/115/0/1.6/747.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Baranów]

Akta osobowe examinu Borzęckiego Fr. kancellisty sądu pokoju poprawn. B.r. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/115/0/1.6/745.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: X]

Akta osobowe. Borzęcki Józef. B.r. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sygn. 1820.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: X]

Akta osobowe Wincentego Borzęckiego dziennikarza i dozorcy magaz. Formul. przy Wydz. Skarb. 1934. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/115/0/1.6/746.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Wincenty] [Lokalizacje: X]

Akta personalne Borzęckiego Maurycego, szefa Sekcji Likwidacyjnej przy Komisji Województwa Mazowieckiego, [później dyrektora kancelarii Rządu Gubernialnego Warszawskiego]. Zbiór dokumentów z lat 1800-1862.Archiwum Główne Akt Dawnych, sygnatura: KWM/RGW 267.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Maurycy [Lokalizacje: Warszawa]

Akta sądowe w sprawie przeciwko Ignacemu Grodzińskiemu, zastępcy burmistrza miasta Baranów. Zbiór dokumentów z około 1832 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 1001.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marianna] [Lokalizacje: Baranów]

Akta w sprawie Jana Nastaja p-ko Marcinowi Borzęckiemu o 200 zł. 1933. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/443/0/-/276.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: X]

Akta w sprawie M. Polaka p-ko M. Borzęckiemu o 100 zł. 1938. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/443/0/-/3347.
[Uwagi:
brak] [Biografie: M. Borzęcki] [Lokalizacje: X]

Akta w sprawie sukcesorów Barbary z Warszyckich Męcińskiej przeciwko kuratorowi masy realno-likwidacyjnej Piotra Borzęckiego i Siostrom tegoż Krederyusza. Zbiór dokumentów z lat 1699-1828. Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego, sygn. 12/386/0/4/198.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: X]

Alkara, 1897: Książę repin i Polska w pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768). Tom Pierwszy. Kraków : Nakładem Autora, 1897.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Radom]

Aleja Wojska Polskiego. Zambrowskie Koszary. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Roman] [Lokalizacje: Zambrów]

Amtsblatt der Königlichen Preussischen Regierung zu Bromberg, Jahgang 1830. Dziennik Urzędowy Królewsko Pruskiey Regencyi w Bydgoszczy. Na rok 1830. Gruenauerschen Duchbruderei, 1830.
[Uwagi: *] [Biografie: Stefan] [Lokalizacje: Popowo Tomkowe]

ANTKOWIAK R. : Wspomnienie o Józefie Borzęckim. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Olesno]

Antoni Leszczyński udziela plenipotencji Borzęckiemu do załatwienia wszystkich interesów części tej wsi. Steniatyn. Zbiór dokumentów z lat 1788-1789. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/78/0/5/97.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

ANTONIUK D. : Na pograniczu Winnicczyzny i Żytomierszczyzny. Słowo Polskie, 2014.Nr 7, S. 10.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyluka]

Apollo Laurifer, Virtuti & Eruditioni, Venerabilium Dominorum, Sebastiani Dobraszowski, Alexandri Zychowski, Jacobi Lang. Zamość : 1644. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 1135 I.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł, Mikołaj, Marcin] [Lokalizacje: Zamość]

Archiwum rodziny Kańskich h. Janina. Papiery Borzęckich, szczególnie Anny z Ankwiczów, podstoliny kor., syna jej Piotra i córki Honoraty oraz dotyczące stosunków z nimi Stanisława Kańskiego, wojskiego krzemienieckiego i jego spadkobierców. Zbiór dokumentów z lat 1789-1894. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 14630 III.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr, Anna, Honorata] [Lokalizacje: X]

AYŞEN KAIM A. : Konstanty Borzęcki - przypadkowy bohater w mikrohistorycznym studium dwukulturowości. Studia Migracyjne Przegląd Polonijny, 2020, Nr. 2 (176).
[Uwagi: *] [Biografie: Konstanty] [Lokalizacje: Turcja]

BAKA J. [?] : Wielki Obronca Upadłèy Grzeszników przed Bogiem sprawy, Abo gorliwy o zbawienie dusz ludzkich Missionarz, S. Jan Franciszek Regis Societatis Jesu Wyznawca, Pod Imieniem W. Jmśći Pana Antoniego z Kozarzowa Borzęckiego Starosty Krzywośielskiego,... Wilno : Drukarnia J. K. M. Akademicka Soc. Jesu, 1755. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 586925 I.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni, genealogia] [Lokalizacje: Nowosiółki]

BALIŃSKI M, LIPIŃSKI T. : Starożytna Polska pod względem jeograficznym i statystycznym. Warszawa : Nakład i druk S. Orgelbranda, 1848, T. 2, Cz. 2.
[Uwagi:
*] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Łuck]

BAŁUKIEWICZ M. : Protektoraty lwowskie: początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2000, S. 109.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

BARAŃSKI M. : Beskid Śląski. Przewodnik. Pruszków : Oficyna Wydawnicza Rewasz, 2007.
[Uwagi: brak] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Łodygowice]

BARTOSZEWICZ J. : Listy Wojciecha Jakubowskiego do Jana Klemensa Branickiego z lat 1758-1771. Biblioteka Ordynacyi Hr. Krasińskich. Muzeum Konstantego Świdzińskiego. 1882, T. 7.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander Mateusz] [Lokalizacje: Warszawa]

BARTOSZEWSKI W. : Warszawski pierścień śmierci. Warszawa : Zachodnia Agencja Prasowa, 1970.
[Uwagi:*] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

BATOWSKI A. : Diariusz wypadków 1848 roku. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1974, S. 285.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: X]

Berezhany. . .a pearl of Halychyna. Internet
[Uwagi: *] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Berezhany]

BĘTKOWSKI F. A. : Wielkosc Chwalebna Z znáczną pobożnością y zácną rodowitością W Osobie S. P. Jasnie Wielmoznego Jegomosci P. Walentego z Posławic Ankwicza, Kasztelana Konarskiego Sieradzkiego Złączona W Chwalebnym Abdanku Zapisana... Kraków : Drukarnia Seminaryum Biskupiego Akademickiego Dioecesani, 1766. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 4g.6.7.46.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander, Anna z Ankwiczów, genealogia] [Lokalizacje: Biecz]

Bibliografia regionalna Wielkopolski. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2013, Z. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef Tadeusz] [Lokalizacje: Brzóstków]

BIELECKI R. : Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. Warszawa : Trio, 1995.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, biografie] [Lokalizacje: Polska, Francja]

BIELOBOK J. : Błogosławiona Karolina Kózkówna. 1998, S. 201-206.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Biografie: Karolina Kózka] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

BIERNAT A., BIERNAT B., Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Materiały inwentaryzacyjne. T III, kwatery 25-32. Warszawa. : Wydaw. UW, 1994.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa-Powązki]

BIEŃKIEWICZ R. J. : Applikacya Polityczna Na przykłád Młodźi Retoryczney Collegium Piotrkowskiego Scholarum Piarum, Produkowana Jasnie Wielmoznemu Jmci Panu P. Macieiowi z Kozarzowa Borzęckiemu Z Woiewodztwa Poznanskiego ná Trybunał Koronny, Deputatowi Podwoiewodzemu Káliskiemu. 1739. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 4.18.4.5.
[Uwagi: *] [Biografie: Maciej] [Lokalizacje: Poznań]

Bilet wizytowy Tadeusza Borzęckiego w korespondencji Aleksandra Czołowskiego. 1932. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV 5561, K. 30 [Mf 43457-8].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Tadeusz] [Lokalizacje: Warszawa]

BOBROWICZ J. N. : Dodatek do Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego obejmujący dalsze rodowodowe wiadomości... A-Z. Lipsk : Drukarnia Breitkopfa i Haertela, 1844.
[Uwagi: brak] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: X]

BOBROWSKI T. Pamiętnik mojego życia. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
[Uwagi: *] [Biografie: Onufr, Anna z Kornelowskich] [Lokalizacje: Kikiszówka, Machnówka, Łopatyń]

Bogaci Historią. Gmina Łodygowice. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Łodygowice]

BONDYRA W. : Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762. Rocznik Chełmski. 1996, T. 2, S. 341-358. Chełmska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska]

BONIECKI A. : Herbarz Polski. Cz. 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 1-16. Warszawa : skł. gł. Gebethner i Wolf, 1899-1913.
[Uwagi: *; uzupełnienie *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Polska]

BORKOWSKI R. : Dzieje rodu Lubomirskich z Głogowa Małopolskiego. Rozprawa doktorska. Rzeszó : Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny Instytut Historii, 2017.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska]

Borzęcka A. Zbiór dokumentów, b. r. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 01259, S. 18.
[Uwagi:
brak] [Biografie: A. Borzęcka] [Lokalizacje: X]

Borzęcka A. Zbiór dokumentów, b. r. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 01260, S. 17.
[Uwagi:
brak] [Biografie: A. Borzęcka] [Lokalizacje: X]

Borzęcka Jadwiga.  Zbiór dokumentów z lat 1931-1944. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/730/0/3/431.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: X]

Borzęcki. B.r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Teki Antoniego Schneidra, sygn. TSchn 265.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Borzęcki. B.r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Teki Antoniego Schneidra, sygn. TSchn 266.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Borzęcki 1715-16 r. Burletti : zbiór dokumentów z lat 1715-1716. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. ASang 194/5.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

BORZĘCKI E. : Leczenie rzeżączki u mężczyzn metodą Janeta. Wykład wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego krakowskiego w dniu 17 czerwca 1896 roku... Kraków : Odbitka z Przeglądu Lekarskiego 1896, Nr. 33-34. Biblioteka Jagiellońska, sygn. II 45912.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Eugeniusz] [Lokalizacje: X]

BORZĘCKI E. : O leczeniu rzeżączki u kobiet. Kraków : Odbitka z Przeglądu Lekarskiego, 1891. Biblioteka Jagiellońska, sygn. II 45911.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Eugeniusz] [Lokalizacje: X]

BORZĘCKI E : O rozpoznawaniu i leczeniu rzeżączki u mężczyzn ze stanowiska bakteryologicznego. Rozprawy z zakresu medycyny praktycznej, Seria I, Zeszyt10. Kraków : Wydawnictwo Dzieł Lekarskich Polskich, 1892. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 50723 II.
[Uwagi: 1] [Biografie: Eugeniusz] [Lokalizacje: Kraków]

BORZĘCKI E : O stanach nieżytowych cewki moczowej u mężczyzn. Kraków : Przegląd Lekarski, 1898, Nr 12-13 (odbitka). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. X.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Eugeniusz] [Lokalizacje: Kraków]

BORZĘCKI E. : Sprawozdanie z V zjazdu Towarzystwa Dermatologicznego Niemiec. w Gracu. Kraków : Odbitka z Przeglądu Lekarskiego, 1895. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 2, s. 466, hasło: Borzęcki Eugeniusz.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Eugeniusz] [Lokalizacje: X]

Borzęcki Henryk. Zbiór dokumentów z lat 1949-1952. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/787/0/8/214.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Henryk] [Lokalizacje: X]

BORZĘCKI H : O sposobie postępowania na świecie przestrogi, Młodym, zwłaszcza dworskie życie prowadzić myślącym pożyteczne... Wilno : Drukarnia J. K. M. Akademicka Societatis Jesu, 1766 (według pracy A. Goussaulta : Wyobrażenie poczciwego człowieka, 1762). Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 390977 I.
[Uwagi: brak] [Biografie: Hieronim, strażnikowicz brzeski] [Lokalizacje: Wilno]

BORZĘCKI H : O sposobie postępowania na świecie przestrogi, Młodym, zwłaszcza dworskie życie prowadzić myślącym pożyteczne... Wilno : Drukarnia  Królewska Akademicka, 1778. (według pracy A. Goussaulta : Wyobrażenie poczciwego człowieka, 1762). Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 31252 I.
[Uwagi: *] [Biografie: Hieronim, strażnikowicz brzeski] [Lokalizacje: Wilno]

BORZĘCKI H : Zbiór Krótki Historyi Egipskiey y Kartaginskiey... Grodno : Drukarnia J. K. Mości : 1776. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 10362 I.
[Uwagi: *] [Biografie: Hieronim] [Lokalizacje: Grodno]

BORZĘCKI IGNACY : O emeryturze dla duchownych projekt oraz recenzja myśli rzuconych w tym przedmiocie przez X. P. K. Warszawa : Drukarnia F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1882. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 17.22.3.21.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Ignacy, proboszcz z Charłupi] [Lokalizacje: Charłupia]

Borzęcki Jan. Zbiór dokumentów z 1949 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/842/0/2/33.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: X]

BORZĘCKI J. : Na własnych skrzydłach. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef 1928-1990] [Lokalizacje: Warszawa, Olesno]

BORZĘCKI K : Beitrag zur Kenntnis der Desmidiaceenflora der Umgebung von Lemberg [Przyczynek do znajomości Desmidjów okolic Lwowa]. Kraków : 1919. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 20606.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Konstanty, w latach 1919-1924 student botaniki] [Lokalizacje: X]

BORZĘCKI K. : Ku pamięci uczestniczki powstania 1863 r. w rocznicę powstania styczniowego. Gazeta Kielecka, 1930, Nr 10, S. 2. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Kacper] [Lokalizacje: Kielce]

BORZĘCKI K. : Les Turcs anciens et modernes. Istambuł [?], 1869. Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, t. 2, s. 466, [Hasło: Borzęcki Konstanty (1826-1876)].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Konstanty] [Lokalizacje: Turcja]

BORZĘCKI K : Podręcznik botaniki dla klasy 5 gimn. matematyczno-przyrodniczego. Lwów-Warszawa : Książnica Atlas, 1924.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Konstanty] [Lokalizacje: X]

BORZĘCKI K. : Przyczynek do znajomości Desmidjów okolic Lwowa. Rozprawy Wydziału Matemat-Przyrodniczego Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie,  1920, T. 59 ser. B. Biblioteka Jagiellońska, sygn. II 120134.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Konstanty, w latach 1919-1924 student botaniki] [Lokalizacje: X]

BORZĘCKI M. : Szczególne obowiązki policji pełniącej służbę na kolejach. B. r. Biblioteka Jagiellońska, sygn. I 71022.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: X]

Borzęcki Mieczysław. 13 Wileński Batalion Strzelców „Ryś”. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Mieczysław] [Lokalizacje: Monte Casino, Włochy]

BORZĘCKI T : Dr med. Alfred Sokołowski. XL. 1873-1913. Warszawa : Druk. K. Kowalewskiego, 1913.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Tadeusz 1877-1964] [Lokalizacje: Warszawa]

BORZĘCKI T : Etiologia i rozpoznanie bakteryologiczne cholery (według odczytu W. Kolie). Warszawa : 1911. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II 45912.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Tadeusz] [Lokalizacje: Warszawa]

BORZĘCKI T. : Jakie wyniki osiągają suchotnicy z pobytu w szpitalach naszych. Warszawa. : 1902. Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, t. 2, s. 466, hasło: Borzęcki Tadeusz.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Tadeusz] [Lokalizacje: X]

BORZĘCKI T : Treść logiki popularnéj, poprzedzona krótkim wykładem psychologii. Warszawa : Drukarnia Gazety Polskiej, 1862. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 51.029
[Uwagi:
brak] [Biografie: Teofil 1800-1887] [Lokalizacje: Kielce]

BOŁCUN G. : Jan Marian Włodek z Dąbrownicy - Powroty. Rocznik Kolbuszowski, 2013, T. 12, S. 7-29.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Okocim]

BRÜCKNER A; Dzieje kultury polskiej. Tom trzeci. Kraków : nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1932.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Nieświerz]

BUKAR S. : Pamiętniki Seweryna Bukara z rękopisu po raz pierwszy ogłoszone.  Drezno : Biblioteka pamiętników i podróży po dawnej Polsce, 1871, T. 5.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Warszawa, Mińsk Mazowiecki]

Całoroczne trudy Komitetu Narodowego Polskiego w dniu 8 grudnia 1831 r. we Francii zawiązanego. Paryż : Drukarnia A. Pinard, 1831-1833.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Francja]

Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Vladislaviensis sem Calissiensis pro Anno Domini 1878. Varsocie : Typis Czerwiński et Comp., 1877.
[Uwagi: *] [Biografie: Ignacy] [Lokalizacje: Koźminek]

Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki. Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2017, T. 16.
[Uwagi: *] [Biografie: Celina, Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna, Kęty]

CHLEBOWSKI B. : Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : 1880-1902, T. 1-15. ICM.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

CHMIELOWSKI P. : Eliza Orzeszkowa. Nad Niemnem. Warszawa : Drukarnia Orgerbarand i Synowie, 1899.
[Uwagi: *] [Biografie: Teofila] [Lokalizacje: Milkowszczyzna]

CHODYNICKI I. : Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa... Lwów : nakł. Karola Bogusława Pfaffa, 1829. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: * wypis *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Lwów]

CHOJNACKI A. Wojsko i garnizony wojskowe. Ziemia Radzyńska, 2013, T. 2.
[Uwagi: *] [Biografie: Damazy] [Lokalizacje: Radzyń Podlaski]

CHOJNACKI A. : Garnizon węgrowski w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Żołnierze węgrowscy i ich środowisko. Rocznik Liwski, 2014, T. 7, S. 111-134.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Węgrów]

Chorąży Borzęcki Feliks - podporucznik; Regiment Pieszy Wojska Koronnego szef. Działyńskiego. 1790. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 94, S. 238 [Mf 6168].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Feliks] [Lokalizacje: X]

CHŁAPOWSKI K. : Sumariusz Metryki Koronnej Seria nowa. Tom VIII. Księga wpisó podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 139 z Archiwum Głownego Akt Dawnych w Warszawie. 1595. Warszawa : Instytut Historii Polskiej AkademiI Nauk Polskie, Towarzystwo Heraldyczne, 2016.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcka] [Lokalizacje: Porzecze]

Ciekawostki z historii Żychlewa. Witamy w Żychlewie. Internetowe Kroniki wsi. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Żychlewo]

Cmentarz komunalny w Nowogardzie. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Nowogard]

Cmentarz na górze św. Piotra. Internet. Jura-Pilica.com.
[Uwagi: *] [Biografie: Jan, Franciszka] [Lokalizacje: Stara Pilica]

CUMFT O., KUJAWA H. K. : Księga lotników polskich, poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946. Warszawa : Wydawnictwo MON, 1989.
[Uwagi: *] [Biografie: Czesław, Stanisław Józef] [Lokalizacje: Polska, Wielka Brytania]

CYRANKIEWICZ S. : Książkowy przewodnik po cmentarzach Krakowa, Podgórza i Zwierzyńca. Kraków : 1908.
[Uwagi: *] [Biografie: Hortensja] [Lokalizacje: Kraków]

CWIKLIŃSKI T. A. [?] : Mowa do W. Józefa z Kozarzewa Borzęckiego Stolnika Nowogrodzkiego od kączącego szkoły Michała z Kozarzewa Borzęckiego uprzeymym a tym nieodmiennym affektem kochającego syna miana r. 1779 d. 13. miesiąca września. Zamość. 1779. Archiwum Przyborowskich. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 13, s. 285, hasło: Borzęcki Józef, t. 14, s. 4, hasło: Borzęcki Józef, t. 14, s. 5, hasło: Borzęcki Michał, t. 14, s. 479, hasło: Cwikliński Tomasz Antoni, dodatek 1, s. 88, hasło: Borzęcki Michał.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: X]

CZAJKA M, KAMLER M., SIENKIEWICZ W. : Leksykon historii Polski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1995.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, biografie] [Lokalizacje: X]

CZARTKOWSKI A,, JEŻEWSKA Z. : Fryderyk Chopin. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
[Uwagi: *] [Biografie: Emilia] [Lokalizacje: Paryż]

CZARTORYSKI A. J, : Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1986.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Puławy]

CZAYKOWSKI M. : Kozaczyzna w Turcyi. Paryż. (1857). American Libraries.
[Uwagi: *] [Biografie: Kulomb] [Lokalizacje: Turcja]

CZEPAS P. : Utracone w XX wieku. O przeszłości podbełchatowskich wsi przed wydobyciem węgla brunatnego (zarys problematyki badawczej na wybranym przykładzie wsi Wola Grzymalina). Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 2020, T. 20,
[Uwagi: *] [Biografie: Kulomb] [Lokalizacje: Wola Grzymalina]

CZEPPE M. : Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mnischa 1750-1763. Warszawa : Instytut Historii PAN, 1998, S. 130, 222.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: X]

CZESZEJKO-SOCHACKI Z. : Słownik biograficzny adwokatów polskich. T. II, A-G. Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, 1988.
[Uwagi: *, ver. 2 *] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

CZOŁOWSKI A. : Materiały genealogiczne dotyczące różnych rodzin zebrane przez A. Czołowskiego Lit. B. 1870-1890. Zbiór dokumentów z lat 1870-1890. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. F. 141 II 36.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata, Aureli] [Lokalizacje: Lwów, Syberia]

DAMSE J. : Polka grodzińska skomponowana na fortepian grywana w Teatrze Rozmaitości i ofiarowana wielmożnemu Józefowi Borzęckiemu... Warszawa : b.r. (około 1860). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. Mus.III.146.148.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: X]

Das Vaterland, 15 August 1868.
[Uwagi:
*] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Rozniatów]

DĄBROWSKI J. S. : Indeks osobowy metryki koronnej Władysława IV. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, b.r.
[Uwagi: *] [Biografie: Dorota, Stanisław] [Lokalizacje: Polska]

DĄBROWSKI M. : 20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej. Kraków : Koncern Prasowy Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 1939.
[Uwagi: *] [Biografie: Tadeusz] [Lokalizacje: Warszawa]

Decyzja o zapisie Franciszka Borzęckiego i jego synów do części szóstej Ksiąg Szlachty. Kowel : Księgi Starożytnej Szlachty Guberni Wołyńskiej, 1802, wpis 20. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. Fond 146 I 336, k 41-44.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek, genealogia] [Lokalizacje: Bytrień]

Decyzja o zapisie Tomasza, Ignacego, Józefa, Dominika i Jana do części pierwszej Ksiąg Szlachty. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1802, wpis 1588.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Decyzja o zapisie Wincentego, Jana Kantego i Stanisława Borzęckich do części szóstej Ksiąg Szlachty. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1832, wpis 1672.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Dezyzja o zapisie Franciszka Borzeckiego wraz z rodziną do częśći szóstej Ksiąg Szlachty. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1825, wpis 39.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Decyzja w sprawie Erazma Borzęckiego wraz z rodziną. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1833, wpis 1200.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Dedykacja od W. Borzęckiej dla Godfryda Radzimińskiego i jego żony Felicjanny z Mikoszewskich.1830. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/72/0/7.3/446.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcka] [Lokalizacje: X]

DIAKOW W. A. i in. : Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny. Wrocław : Ossolineum, 1990.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni, Aurelian, biografie] [Lokalizacje: Warszawa, Kraków]

Długi, wierzytelności i przejęte zobowiązania Jana Karola Chodkiewicza. Zbiór dokumentów z lat 1846-1849. Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. 29/630/0/1.53/830.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Lubartów]

DMOCHOWSKI F. X. : Wiersz na przypadek Borzęckiego podstolica nocny. Warszawa : 1790. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II 6716, K. 130v-131 [Mf 32549/t-1, Mf 32550/t-2].
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Warszawa]

Dobra ziemskie Chojne, do których należą Bobrowniki, Stoczki i Wiechutki z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone. Portal historyczno-geograficzny Ziemi Sieradzkiej. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Tomasz] [Lokalizacje: Chojne]

DOBROŃSKI A., FILIPOW K. : Strzelcy Kresowi z Zambrowa. 71 Pułk Piechoty. Muzeum Wojska w Białymstoku, b. r.
[Uwagi: *] [Biografie: Roman] [Lokalizacje: Zambrów]

DOMAŃSKA R. : Pawiak, więzienie gestapo. Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1978.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

DOMAŃSKI P. : Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: *] [Biografie: Feliks] [Lokalizacje: Żabno]

Dominium Byszyce (Byszyce) - Joachim Borzęcki gmina Byszyce. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie. Zbiór dokumentów z lat 1852, 1855-1856. Archiwum Narodowe w Krakowie, C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie, sygn. 29/279/0/1.1/6.
[Uwagi: *] [Biografie: Joachim] [Lokalizacje: Byszyce]

Dostojeństwa i urzędy świeckie w dawnej Rzeczypospolitej.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Dowody szlachectwa w sądach ziemskich i grodzkich Galicji. X.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Dowód osobisty Heleny Gołebiewskiej. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, 1908.
[Uwagi: *] [Biografie: Helena z Gołębiewskich] [Lokalizacje: Brodnica, Warszawa]

Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Koźmice]

DUCHÉNEBILLOT F. D. : Méthode pour aprendre facilement la langue françois donnee a l'usage des demoiselles pensionaires des monasteres de Cracovie, de Varsovie, de Lublin et de Vilna, des Religieuses de la Visitation de Sainte Marie... (Tłumaczenie: Sposob łatwieyszego nauczenia się po francusku do używania Ichmosciom damom swieckim, w klasztorach, krakowskim, warszawskim, lubelskim, y wileńskim Panien zakonnych pod tytułem Nawiedzenia Maryi...). Kraków : 1768. Biblioteka Cyfrowa UMCS.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X] [Nota: Herb i wiersz na herby Kalinowskich i Borzęckich. Dedykacja dla Wiktoryi Kalinowskiej starościanki lelowskiej].

DUDZIŃSKA-REZLER F. : Szkoły mojego życia. Wspomnienia nauczycielki.  Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013, S. 165.
[Uwagi: brak] [Biografie: Janina] [Lokalizacje: X]

DUNCZEWSKI  S. J. : Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego. Kraków : Drukarnia B. Jana Kantego, 1757, T. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

DUNCZEWSKI  S. J. : Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego. Kraków : Drukarnia B. Jana Kantego, 1757, T. 2.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

DURAS C : Edward przez autorkę Uryki tłomaczenie SB z francuskiego. T. I-II. Warszawa : Druk. przy Ulicy Krakowskie Przedmieście nr 385, 1826. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. T.6969.
[Uwagi: brak] [Biografie: Salomea] [Lokalizacje: Warszawa]

DURAS C. : Uryka powieść tłumaczona z francuskiego przez SB. Warszawa : N. Glücksberg, 1824. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 17.6.8.19. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. I 84.696.
[Uwagi: *] [Biografie: Salomea] [Lokalizacje: Warszawa]

DURKO J.,  i in, : Smolna 30. Gimnazjum im. Jana Zamojskiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Syrenki, 1989, S. 353, 395.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

DWORZACZEK W. : Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce. Poznań : b. r. Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka, sygn. X.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Wielkopolska]

DWORZACZEK W. : Regestry. Poznań : b. r. Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka, sygn. X.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Wielkopolska]

Dwór w Łodygowicach. Gimnazjum nr. 1 w Łodygowicach. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Łodygowice]

Dwór w Łodygowicach. Sokoli Szlak. Zamki Pałace. WordPress. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Łodygowice]

Dyariusz seymu Convocationis Siedmio-Niedzielnego Warszawskiego. Zdania, Mowy, Projekta y Manifesta w sobie zawieraiący przez Sesyę zebrany R. P. 1764. Warszawa : W Drukarni J. K. MCI y Rzeczypospolitey Societatis Jesu, 1764.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Warszawa]

Dyaryusz Seymu Coronationis. Opisanie Aktu samey Koronacyi, tudzieź oddanego od Miast nazaiutrz Hołdu, y Solenizacyi innych dni przed Seymem, iako teź y samego Seymu po nim następującego Coronationis nazwanego z wydrukowanemi w Nim swoim porządkiem wszystkimi Mowami Nayiaśniejszego Króla JMCi Stanisława Augusta, Kazaniem Imć Xiędza Krasickiego Opata Wącbockiego pod czas Koronacyi oraz z zdaniami y Mowami Senatorow Ministrow Posłow w czasie Seymu, y Mieszczan w dzien oddania Hołdu, naostatek y Ceremoniałem odprawioney Xcia Imć Kurlandskiego Inwestytury, w sobie zawieraiący, przez dni y Sessye zebrany Roku Pańskiego 1764. Warszawa : w Drukarni J. K. MCi y Rzeczypospolitey Soc. Jesu, 1764.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęki] [Lokalizacje: Warszawa]

Dyaryusz Seymu Electionis Między Wsią Wolą y Miastem Warszawą odprawionego... Warszawa : Drukarnia J. K. MCIy Rzeczypospolitey Societatis Jesu, 1764. Biblioteka Narodowa sygn. SD XVIII.3.167.4 [Mf 107388]
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Warszawa]

Dyaryusz seymu walnego ordynaryinego, odprawionego w Warszawie Roku 1766.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Warszawa]

DYROWSKI P. : Kazanie Na Dzien Swiętego Kazimierza Krolewica Polskiego. W Obliczu JJ. W.W. Panow, a Mężow dobrze Oyczyznie zasłużonych Woiewodztwa Sieradzkiego, Miane. A w obowiązku nieśmiertelney Daniny Wielmoznemu JMCI Panu Kazimierzowi z Kozarzewa Borzęckiemu Cześnikowi Chełmskiemu Poswięcone... Kalisz : Drukarnia J. O. X. Jmć Prymasa Arcy Biskupa Gnieźnieńskiego, 1792. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. XVI 28889 I.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz, genealogia] [Lokalizacje: Ziemia Sieradzka]

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych. Nr 1 z dnia 4 stycznia 1929. Warszawa : Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1929. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Roman] [Lokalizacje: Zambrów]

DZIERŻANOWSKI W. : Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Warszawa : 1870. Biblioteka Varsawiana.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2003, T. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Tulcea]

Ekonomowie dóbr zatorskich. 1866, wyciąg ze wstępu do inwentarza. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Dóbr Zator, sygn. X.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki, ekonom] [Lokalizacje: Pelczowice]

Ekonomowie dóbr zatorskich: Wyciąg ze wstępu do inwentarza. Zbiór dokumentów z lat 1859-1860, wyciąg ze wstępu do inwentarza. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum dóbr Zator, sygn. X.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki, ekonom] [Lokalizacje: Zatorze]

Elektorów poczet który niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza r. 1648, Jana III. r. 1674, Augusta II. r. 1697 i Stanisława Augusta r. 1764 najjaśniejszych krółów polskich wielkich książąt litewskich i t. d., i  t., d., i t. d. ułożył i wydał Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruszki. Lwów : Kajetan Jabłoński, 1845.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

Elenchus clere saecularis et regularis dioecesis Cracoviensis. 1817.
[Uwagi: *] [Biografie: Andrzej, Józefa, Romuald, Onufry] [Lokalizacje: Kraków]

Encyklopedia Solidarności. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Andrzej] [Lokalizacje: Kraków]

Encyklopedia miasta Mielca. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzeccy [Lokalizacje: Mielec]

EPSZTEIN T. : Polska własność ziemska na Ukrainie w 1880 roku. Warszawa : Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, 2008.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Przyłuka]

Escadrille C 43 - SOP 43 - BR 43. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Charles] [Lokalizacje: Paryż]

ESTREICHER K. : Bibliografia Polska. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Eysymontt, Michał Józef (ok. 1712-1768. Stowarzyszenie rodów grodzieńskich. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Milkowszczyzna]

Experyment pod zaszczytem Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Antoniego Tyzenhauza, dany przez Franciszka Gosiewskiego i Borzęckich. Dedykacja dla Antoniego Tyzenhauza podskarbiego nadwornego litewskiego. Grodno : 1776. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 13, s. 284, hasło: Borzęccy. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 17, s. 271, hasło: Gosiewski Franciszek.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Grodno]

FIBEK J. : Kościół św. Jana Chrzciciela. Internet. Rodzima.org.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Wołkolata (Vidovauk)]

FILIPCZAK W. : Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (1780-1783). Przegląd Nauk Historycznych, 2006, R. 5, Nr 1 (9), S. 235-276.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Grodno]

FLORCZAK T. : Genealogia Borzęckich i Chludzińskich. Warszawa : rękopis z 1997 r.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

FRANCZYK-CEGŁA A. : Zarys dziejów klasztoru OO. Karmelitów w Sąsiadowicach. Nasza Przyszłość, 2016, T. 125, S. 75-126.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Sąsiadowice]

GAJEWSKI R. : Ks. Zygmunt Kaczyński - kapłan i polityk. Lublin : System Graf, 2013, S. 145, 172.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: X]

GASS B. : Krótki rys historyczno-geograficzny Siennicy i okolicy. W: W służbie Wsi i Kraju. W setną rocznicę powstania Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.
[Uwagi:
*] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk]

GERBER R. : Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik Biograficzny. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,1977.
[Uwagi: *] [Biografie: Stefan, Tadeusz, Teofil, biografie] [Lokalizacje: Warszawa]

GERMAN F. : Fryderyk Chopin i doktor Aleksander Hoffman. Rocznik Chopinowski, 1981, Nr 13, S. 49-63. [przedruk z komentarzami Krzysztofa Budzynia: Śremski Notatnik Historyczny, 2010, Nr 6, S. 48-66]
[Uwagi:
brak] [Biografie: Emilia Nepomucena] [Lokalizacje: Francja]

Genealogie Parafii Ostrów Lubelski. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Ostrów Lunelski]

Glejt dla Urszuli z Ossolina Kalinowskiej, oboźnej koronnej i Waleriana Leszczyńskigo od Anny z Obodna Piotrowej Sulimirskiej, łowczyny bracławskiej, s.v. Borzęckiej, wojskiej bełskiej. Metryka Koronna, Księga Sigillat, 1664. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. 8, K. 15v [Mf 11237].
[Uwagi: *] [Biografie: Anna z Obodna p.v. Sulimirska] [Lokalizacje: Obodno]

Glejt Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla mieszkańców Mińska skarżących się na Piotra Borzęckiego. Warszawa : 1791). Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. KRS W 460 g. Mińsk, K. 10-11.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk]

GLIWA A. : Wykaz zniszczeń we wsiach i miastach ziemi przemyskiej po najeździe tatarskim z 1672 roku. Cz. I. Rzeszów : Prace Historyczno-Archiwalne, 2003, T. 13, S. 142.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Bojowice]

Główny wypis z księgi powiatu Nowogrodzkowołyńskiego. 1913. Żytomierskie Pańszczyźniane Archiwum Notarialne, sygn. 5024,  F. 80, W. 1, K. 214-217.
[Uwagi: *; tłumaczenie: *] [Biografie: Eleonora] [Lokalizacje: Połonne]

Gmina Kamieńsk. Historia miasta. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Kamieńsk]

GMITEREK H. : Materiały źródłowe do dziejów żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2006, S. 47, 1165, 1184.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marcin, Paweł, wojski kijowski, podstarości lubelski] [Lokalizacje: X]

GMITEREK H. : Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich za panowania Augusta II Sasa 1697-1733. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2001.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska]

GMITEREK H. : Rejestry szlachty ziemi chełmskiej z lat 1669-1772. Rocznik Chełmski, 1996, T. 2, S. 327-339.Chełmska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska]

GOŁOWACKIJ J. i in. : Akty izdawajemyje wilenskoju arheograficiskoju kommissieju. T. 13. Akty gławnago litowskago tribunała. Wilna : W typografii A. G. Cypjenna, 1886, .S. 98.
[Uwagi: *] [Biografie: Hieronim] [Lokalizacje: Witebsk, Kazań]

GRABOWSKI W. : Z dziejów Delegatury Rządu RP na Kraj - nowe aspekty badawcze. Internet. Instytut Pamięci Narodowej.
[Uwagi: *] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

GROCHOLSKI Z. : O Tereszkach. B.r.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

GRODZISKA-OŻÓG K. : Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803-1939). Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
[Uwagi: *] [Biografie: Eugeniusz, Halina z Gorzkowskich] [Lokalizacje: Kraków]

Gromada wsi Mokrzany w ekonomi samborskiej, pozwana przez Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego, skazana zaocznie. Warszawa : 1727. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Sądu Referendarskiego, sygn. Ks. Ref. 36, K. 22 [Mf 433].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: X]

GRUPA R. : Zaginione osady w gminie Krobia. Cz. 4. Nowa Gazeta Gostyńska. 2010, Nr 11, S. 12-13.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Chwałków, Włostówko]

GRYGLASZEWSKI P. : Malwina Janowska (1842-1926) zapomniana nauczycielka z Wolnicy. Kraków : 2010.
[Uwagi: *] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: Wolica]

GULDON Z., KABACIŃSKI R. : Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy XVI-XVIII w. Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Popularnonaukowe, 1975, S, 70.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Walenty] [Lokalizacje: Bydgoszcz]

GUZIK J. : Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna Ziemi Miechowskiej 1939-1945. Wawrzeńczyce : Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Koło Gminne, 1987.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Stanisław (Bazyli Tatarski)] [Lokalizacje: X]

Handlowa Księga Adresowa Polski i Gdańska. Red. W. Neuman. Warszawa-Gdańsk : Globus Towarzystwo Wydawnicze Handlowych Ksiąg Adresowych, 1923.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

HAUSER Z. : Zapomiane polskie rezydencje na ukrainie (II). Cenne bezcenne / utracone, 2008, Nr 4 (57) październik-grudzień, S. 29-31.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyłuka]

HAUSER Z., TOKARSKI J. : Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie. Warszawa : Burchard Edition, 2001, T. 2.
[Uwagi: brak] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyłuka]

HERBST S. : Encyklopedia Warszawy. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz, Stefan, Zbigniew] [Lokalizacje: Polska]

Herby z Kamieńskiem związane. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Kamieńsk]

Historia. Gmina Ryglice. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Ryglice]

Historia Włodawy. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Franciszek, Marianna Pociej] [Lokalizacje: Włodawa, Różanka]

Historia Straży Pożarnej w Mielcu. Rys historyczny ochrony przeciwpożarowej miasta Mielca i powiatu mieleckiego. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Marceli] [Lokalizacje: Mielec]

HOESICK F. : Z rozmów o Chopinie, „Kraj" 1900, nr 32 s. 437-439, nr 33 s. 449-451.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Emilia Anastazja] [Lokalizacje: Francja]

Honorata. Borzęcka. Lwów. Proxima8, bloks. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

Informator Nauki Polskiej. Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1979, S. 720.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz, Stefan, Zbigniew] [Lokalizacje: X]

Informator Nauki Polskiej. Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, b. r.
[Uwagi: *] [Biografie: Stefan] [Lokalizacje: Sromowce Niżne]

Instrukcja dla Jerzego Kryńskiego, zarządzającego dobrami Aleksandra Borzęckiego. Bukowa : 1778. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zbiór akt rodzinno-majątkowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, sygn. 56/1918/0/2/18.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Bukowa]

Inwentarz wsi Rybarzowice. Rybarzowice. 1817. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 776.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Rybarzowice]

Inwentarz wsi Ureczko Małe. B.r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 754.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Ureczko Małe]

Inwentarz wsi Ureczko Małe. Ureczko Małe. 1779. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 788.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Ureczko Małe]

JABŁONOWSKI L : Pamiętniki. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963, S. 327
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcka, kanoniczka] [Lokalizacje: X]

JANOWSKA MALWINA : Dwa wesela, jeden pan młody”. Sztuka w 5 aktach. B.r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12485 I.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: X]

JANOWSKA MALWINA : Kopciuszek wiejski. Sztuka w 6 aktach. 1904. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12487 I.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: X]

JANOWSKA MALWINA : Wiersze i opowiadania. B.r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12490 I.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: X]

JAROSZEWSKI : Przewodnik po pałacach i dworach Mazowsza. Cz. 2. Warszawa : 1996, S. 58.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

JAXA-BYKOWSKI P. : Ostatni seymik województwa bracławskiego. Petersburg : Druk Kraju, 1885.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyłuka]

JEŁOWIECKI A. : Moje wspomnienia 1804–1831–1838. Lwów : Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich, 1933.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef, Ignacy, Anna] [Lokalizacje: Zawadówka]

JEMIOŁOWSKI M. : Pamiętnik dzieje Polski zawierający 1648-1679. Warszawa. : Wydawnictwo DiG, 2000.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Lwów]

JEWULA Ł, i in. : Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815. Wersja 1.0. (AN).
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Małopolska]

JERZMANOWSKI, J. : W starych Kielcach. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975, S. 98-102.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Kacper] [Lokalizacje: Kielce]

JUDYCKI Z. A. : Pod obcymi sztandarami. Generałowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych. Warszawa : Fundacja Polona Semper Fidelis, Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2016.
[Uwagi: *] [Biografie: Enver, Konstanty] [Lokalizacje: Turcja]

JUSUPOWA W. : Młodzież z Żytomierza poznaje polską historię. Słowo Polskie, 2020, Nr 9 (98), S. 11.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyłuka]

KACZMAREK H. : Piramidy egipskie - groby faraonów czy spichlerze Józefa. Folia Praehistorica Posnaniensia, 2011, T. 16, S. 113-134.
[Uwagi: *] [Biografie: Hieronim] [Lokalizacje: Grodno]

KAIM A. A. : Konstanty Borzecki - przypadkowy bohater w mikrohistorycznym studium dwukulturowości. Studia Migracyjne Przegląd Polonijny, 2020, Nr 2 (176), S. 281-306.
[Uwagi: *] [Biografie: Konstanty] [Lokalizacje: Turcja]

Kalendarium życia Chopina. Rok 1841. Internet. Chopin Internetowe Centrum Informacji Chopinoiwskiej. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
[Uwagi: *] [Biografie: Emilia] [Lokalizacje: Francja]

Kalendarz Ilustrowany dla wszystkich na rok zwyczajny 1893. 1893.
[Uwagi: *] [Biografie: Władysław] [Lokalizacje: Warszawa]

Kalendarz Wieńca i Pszczółki na r. 1881. Lwów : 1880. Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, T. 12, S. 246, hasło: Janowka Malwina z Borzęckich.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: X]

KALKSTEIN T. : Matka Celina Borzęcka. Rzym : 1950.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Obrembszczyzna, Wiedeń, Rzym, Kęty]

Kamieńsk, miasto z woli królowej Elżbiety. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Kamieńsk]

Kamieńska Franciszka I-voto Pawłowska II-voto Widacka. Stowarzyszenie rodzin grodzieńskich. Internet.

KAMIŃSKA E. : Informacje o miejscowościach, osobach i instytucjach z regionu historycznej ziemi łomżyńskiej w rejestrach urzędników guberni łomżyńskiej na podstawie Pamiatnych kniżek (część I). 2019.
[Uwagi:
*] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Czyżew]

Kamionka. Historia - Zabytki Kultury Materialnej. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Kamieonka]

Kapitan Borzęcki Jan - major; Regiment Pieszy Polowy Wojska Koronnego szef. Ignacego Działyńskiego. 1789. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 94, S. 14 [Mf 6168].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: X]

KARPIŃSKI A. Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i XVII wieku. Katalogi mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, 2017, T. 7.
[Uwagi:
*] [Biografie: Walenty] [Lokalizacje: Bydgoszcz]

KASZEWICZ K. J. : Fructus Sapientiae Animi Nobilitas Genere Excellentior in praemium eruditarum mentium Depromptus... Kraków : 1766. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 1211 I.
[Uwagi: *, tłumaczenie *] [Biografie: Aleksander, genealogia] [Lokalizacje: Przyłuka]

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 1. Z. 10. Województwo Krakowskie. Warszawa : 1953.
[Uwagi: *] [Biografie: Wincenty, Józef] [Lokalizacje: Kościelec]

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 12, Z. 1. Województwo Białostockie. Siemiatycze, Drohiczyn i okolice. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1996.
[Uwagi: *] [Biografie: Teresa] [Lokalizacje: Niemirów]

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo Rzeszowskie. Leżajsk, Sokołów Małopolski i okolice. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1989, S. VI.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Przemyśl]

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo Warszawskie. Powiat mińsko- mazowiecki. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1968, S.. 18, 20.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

Kazanie między oktawą uroczystej koronacyi Niepokalanie poczętej Najśw. Maryi P. w Przemyślu cudami słynącej w kościele Franciszkańskim miane, a pod imieniem sławy nieśmiertelnej godnem JW. z Ankwiczów Anny Borzęckiej podstoliny kor. z obowiązku wdzięczności na powszechny widok wydane... Lwów : Drukarnia Antoniego Pillera J. C. K. M. gubern. typogr., 1778. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. X.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Anna] [Lokalizacje: Przemyśl]

Kiedy powstały „Trzy Stawy”. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Katowice]

KIRKOR S. : Legia Nadwiślańska 1804-1814. London : Oficyna Poetów i Malarzy1981, S. 394.
[Uwagi: *] [Biografie: Dominik] [Lokalizacje: Dąbralena]

KIRKOR S. : Pod sztandarami Napoleona. London : Oficyna Poetów i Malarzy1982.
[Uwagi: *] [Biografie: Dominik, Tomasz] [Lokalizacje: Dąbralena]

KITOWICZ J. : Pamiętniki, czyli Historia polska. Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005.
[Uwagi: brak] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Sąsiadowice]

KLICH S. : Apteka w Krzeszowicach. Ziemia Krzeszowicka, 2004, Nr 2 marzec-kwiecień (50).
[Uwagi: *] [Biografie: Andrzej] [Lokalizacje: Krzeszowice]

Klasztor Karmelitów w Sąsiadowicach. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2018. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Sąsiadowice]

KNIAZIN F. D. : Do Piotra Borzęckiego. Klasyka Virtualo. E-book.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Puławy]

KOCHANOWSKI J. K. : Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Kraków : W. L. Anczyc i spółka, 1900.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Zamość]

KOCHOWSKI K. W. : Annalium PoloniaeClimacter Tertius Ad puctum Abdicationis Joannis Casimiri Reg: Per Regnum Poloniae res gestas inclusive continens. Kraków : Officina Francisci Cezary S. R. M. Illustrissimi ac Reverendissimi Dni Episcopi Cracoviensis, Ducis Severiae.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Kielce]

KOECHLER K : Stanisława Orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego spór o wiarę. Frycz St. Orzechowskiego oraz Prosta opowieść i Orzechowski A. F. Modrzewskiego. Kraków : Wydawnictwo WAM,  Akademia Ignatianum, 2013, S. 65, 290. 358.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Walenty] [Lokalizacje: X]

Komitet Wojewódzki PZPR. Bronisław Borzęcki. Zbiór dokumentów z 1952 roku. Archiwum Państwowe w Koszalinie, sygn. 1470.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Bronisław] [Lokalizacje: X]

Komitet Wojewódzki PZPR. Edward Borzęcki. Fotografia i zbiór dokumentów z lat 1969-1972. Archiwum Państwowe w Koszalinie, sygn. 5065.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Edward] [Lokalizacje: X]

Komitet Wojewódzki PZPR. Zbigniew Borzęcki. Fotografia i zbiór dokumentów z lat 1960-1967. Archiwum Państwowe w Koszalinie, sygn. 5066.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Zbigniew] [Lokalizacje: X]

KOMPA A. : Dwa dokumenty z dziejów sieradzkiego (początek XVIII wieku). B. r.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek, Feliks] [Lokalizacje: Sieradzkie]

Kompozycje. Allegro de concert A-dur. Internet. Chopin Internetowe Centrum Informacji Chopinoiwskiej. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
[Uwagi: *] [Biografie: Emilia] [Lokalizacje: X]

KONARSKA B : Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. S. 23, 231.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander, Erazm] [Lokalizacje: X]

Konfederacya generalna omnium ordinum Regni, Magni Ducatus Litt. na Konwokacyi Glownej Warszawskiey. Uchwalona : dnia siodmego miesiąca maja, Roku Pańskiego tysiącznego, siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: X]

Konstytucya Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z 3 maja 1815 r.. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Onufry] [Lokalizacje: Kraków]

Konstytucye W. X. Litewskiego na Seymie Extraordynaryiinym Warszawskim W Roku 1773. Kwietnia 19. Dnia zaczętym, a w roku 1775. Kwietnia 11. Dnia zakończonym. uchwalone. Warszawa : w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX, Scholarum Piarum, 1775.
[Uwagi: *] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Milkowszczyzna]

Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich prowincyi należących na walnych seymach koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 az do ostatniego seymu uchwalone. Warszawa : w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1782.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Kontrakt pomiędzy Penem Stanisławem Ferdynandem z Przerembu i Katarzyną z Tęczyna Przerembskimi Podczaszemi Mielnickiemi a Panem Franciszkiem Borzęckim kapitanem Jego Królewskiej Mości kommissarzem Artyleryey Koronney o dzierżawę wsi Łętownia i Chrobacze.     W: Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich. Archiwum Przerębskich. Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy. Kraków : 1692. Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 29/639/0/2.15/177.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Kraków]

KORCZYŃSKI K. : Kazanie Wysławiaiące Osobliwszą grzesznikow obronę Zturbowánych y ztroskánych serc ludzkich poćiechę Doświadczona w żyćiu y w godźinę śmierći opiekę Pierwszey z Męczenniczek Męczenniczki S. Tekli Przy publicznym wystáwieniu Relikwii Iey w dźień pierwszy zesłánia Duchá Przenayś: w Kościele Nowomieyskim Xięży Fráńciszkánow miane Roku P. 1759. Dnia 3. Czerwcá. y rázem w ręce Wielmoznemu IMci Panu Jozefowi Z Kozarzewa Borzęckiemu, Czesnikowi Ziemi Dobrzynskiey Komendantowi Znaku J. K. M. y Rzeczy Plty... Kraków : Drukarnia Akademicka, 1759. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 36815 I.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef, genealogia] [Lokalizacje: X]

Korespondencja Gabrieli Zapolskiej z lat 1895-1917.  Zbiór dokumentów z lat 1895-1917. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12226/I.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: X]

Korespondencja Malwiny z Borzęckich Janowskiej z lat 1901-1924. Zbiór dokumentów z lat 1901-1924. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12225/I.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: X]

KORZENIOWSKI J. : Catalogus codicum manu scriptorum musei principum Czartoryski Cracoviensis. Cracovie : Ex Officna Universitatis Jagiellonicae, 1891, T. 3.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Rzeczypospolita]

KOSIŃSKA R. : Sejmiki Poselskie 1766 roku. Kwartalnik Historyczny, 2018, R. 125, Z. 4, S. 261-300.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Wisznia]

Kronika emigracji polskiej. T. 2. Paryż : w Drukarni Gisserni A. Pinard, 1835.
[Uwagi: *] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: Bourges, Francja]

KOROTAJ W., in.. : Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. T. II: Programy drukiem wydane do r. 1765. Cz. 2: Programy Teatru pijarskiego oraz innych zakonów i szkół katolickich. Wrocław : Ossolineum, 1978, S. 285, 286, 288.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: X]

KORZON T. : Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674. Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898, T. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Lwów]

KORZON T. : Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego administracyjnego. Kraków : Księgarnia I. Zwolińskiego, Warszawa : Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, 1897.
[Uwagi: 4, 5] [Biografie: Aleksander, Piotr] [Lokalizacje: Warszawa]

Koszary 71 Pułku Piechoty i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty (Zambrów). Ciekawe Podlasie i okolice. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Roman] [Lokalizacje:
Zambrów]

KOTTA J., LORENTA S. : Warszawa wieku oświecenia. Wiersz na przypadek Borzęckiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
[Uwagi: brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: X]

KOWALCZYK J. : Powstanie styczniowe 1863-1864. Miejsca Pamięci. Województwo Krakowskie i Sandomierskie. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Kasper, Stanisław] [Lokalizacje: Kielce]

KOWALCZYK J., i in.: W hołdzie przeszłości 1863-1864. Województwo Świętokrzyskie. Kielce : KTN, 2003, S. 117, 133.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Kacper, Stanisław] [Lokalizacje: Kielce]

KOWALSKA S. M. I. : O życiu i dziele profesora Wincentego Stopki. Pleszew : 2015, Rocznik Pleszewski, 2014, S. 119-139.
[Uwagi: *] [Biografie: Eugeniusz] [Lokalizacje: Kraków]

Kozierady. Dzieje osady i jej kolejnych właścicieli. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Kozierady]

KOZYRA W. : Generał Władysław Sikorski - minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (16 grudnia 1922-28 maja 1923). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica, 2019, Z. 105, S. 85-102.
[Uwagi: *] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

KOZYRSKI R. : Posłowie ziemi chełmskiej, laudum sejmikowe i instrukcja poselska na sejm elekcyjny 1697 roku. Rocznik Chełmski, 1998, T. 4, S. 201-111. Chełmska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska]

KOZYRSKI R. : Posłowie ziemi chełmskiej na sejmy Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. Rocznik Chełmski, 1999, T. 5, S. 99-111. Chełmska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska]

KOZYRSKI R. : Popisy (okazowania) szlachty w Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. Popis Chełmian z 7 sierpnia 1649 roku. Rocznik Chełmski, 2001, T. 7, S. 341-358. Chełm. (2001). Chełmska Biblioteka cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Wojciech, Szczęsny, Mikołaj, Jan] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska]

KOZYRSKI R. : Sejmik szlachecki Ziemi Chełmskiej 1648-1717. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2006
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander, Józef Konstanty, Krzysztof] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska
]

KRAJEWSKI K, ŁABUSZEWSKI T. : Białostocki Okręg AK-AKO. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1997.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Ostrołęka, Turośl]

Krakowska księga adresowa na rok 1906. Kraków : Wydawca Natalia Knapik, Z drukarni i stereotypii A. Kozińskiego, 1905.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy [Lokalizacje: Kraków]

KRASZEWSKI I. J. : Król w Nieświerzu. Obrazek z przeszłości. Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolfa, 1887.
[Uwagi: *] [Biografie: X [Lokalizacje: Nieświerz]

KRASZEWSKI K. : Goście. Kartka z dziejów naszych (r. 1795-1814. Słowo, 1883, Nr 6, S. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

Krobia. Katalog polskich zamków, pałaców i dworów. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Krobia]

KROCHMAL A. : Lipno. Lipno : Miejskie Centrum Kulturalne, 2004.
[Uwagi: *] [Biografie: Kalikst] [Lokalizacje: Lipno]

KROSNOWSKI A. T. : Almanach historique souwvenir de l'émigration polonaise. Paris : AU Bureau de la Pologne Pittoresque 17, A La Libraire Catholique Polonaise, 1846
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Francja]

KRYMOWSKA T. : Z przeszłości Obrembszczyzny. Niedziela, 2008, Nr 10, S. 16-17.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

KRYSKA-KARSKI T : Materiały do historii Wojska Polskiego. Londyn : 1985, Z. 11/12 i 14.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

KRZEPELA J. : Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej... Cz. 1, Małopolska. T. 1. Kraków : G. Gebethner i sp., 1915. Małopolska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni, Stanisław] [Lokalizacje: X]

KRZEPELA J. : Małopolskie rody ziemiańskie. Kraków : Gebethner i Wolf, 1928. Śląska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Adam] [Lokalizacje: Borzęcinek]

KRZEPELA J. : Rody ziemiańskie XV i XVI wieku zestawione według dzielnic, w których były osiedlone. Kraków : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolfa Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Poznań - Wilno - Zakopane, 1930.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

Książka Informacyjno-Adresowa Cała Warszawa 1930. Warszawa : 1930. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Książka polska na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku. Zarys problematyki. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice : Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 1992.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Księga adresowa ziem zachodniej Polski Gdynia-wybrzeże wojew, Pomorskie z informatorami Warszawa Gdańsk Poznań Śląsk Kraków. Rocznik 1937-1938. Gdynia : Tłoczono w Zakładach Graficznych Fonia Szczuki, 1937.
[Uwagi: *] [Biografie: Marian, Zygmunt] [Lokalizacje: Gdynia]

REICHMAN F. : Księga adresowa król. stoł. miasta Lwowa. Lwów : Z Drukarni W. A. Szyjkowskiego, 1900, R. 4.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Lwów]

Księga pokwitowań odbioru pieniędzy z kasy miejskiej miasta Kalisza 1718-1731, 1774-1780. APP, Akta miasta Kalisza" część 1, lata 1718-36.
[Uwagi: brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Kalisz]

KULIBERDA B. : Jan Węclewski - genealog. Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, 2013, R. 7, S.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcka] [Lokalizacje: Księże Stryje]

KUCERA F. : Wacłąw „Emir” Rzewuski (1784-1831: podróżnik i żołnierz. Praca doktorska. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii, 2016.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki i Józef] [Lokalizacje: Sawrań]

KULIK R., KULIK H. : Grabowiecki Słownik Biograficzny. T. 1. B. r.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzeccy] [Lokalizacje: Graboweiec]

KULIK R., KULIK H. : Grabowiecki Słownik Biograficzny. T. 9. B. r.
[Uwagi: *] [Biografie: Apolonia Węgleńska] [Lokalizacje: Graboweiec]

KUPISZ D. : Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, S. 108, 301.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Antoni, Marcin] [Lokalizacje: X]

KUREK R. : Żywot błogosławionej Karoliny Kózkówny. 2000. Internet.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Biografie: Karolina] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

Kurowski w Wielkopolsce. Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Wiktoria] [Lokalizacje: Popowo Tomkowe]

LABERSCHEK J. i in. : Pod Krakowem : monografia historyczna gminy Michałowice. T. 1. Kraków : Wydawnictwo Czuwajmy, 2014.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Młodziejowice]

LABERSCHEK J. i in. : Pod Krakowem : monografia historyczna gminy Michałowice. T. 2. Kraków : Wydawnictwo Czuwajmy, 2014.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Młodziejowice]

LAKOCIMSKI Z. : Magnus Stenbock w Polsce. Przyczynek do historii szwedzkich zdobyczy w czasie Wojny Północnej. Wrocław : Ossolineum, 1967, S. 40.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jan?] [Lokalizacje: X]

Laudum obywateli Witebskich znajdujących się w niewoli w Kazaniu. Kazań, 1665. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Hieronim?] [Lokalizacje: Witebsk, Kazań]

Laudum Sejmiku Grodzieńskiego Roku 1792 Februarij 24 Dnia. Grodno : 1792.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Karol, Michał] [Lokalizacje: Grodno]

Legitymacja Feliksa Borzęckiego. Zabno : LZS/LKA, 1963. W: DomańskiI P., Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: *] [Biografie: Feliks] [Lokalizacje: Żabno]

Historia - Zabytki Kultury Materialnej. LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Kamionka]

LIPKOWSKI L. : Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków : 1913.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef, Anna, Wincenta] [Lokalizacje: Zawadówka]

LISIAK B. SJ. : Nauczanie matematyki w polskich szkołach jezuickich od XVI do XVIII wieku. Studia i materiały. Kraków : Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, 2003, S. 136, 147.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Karol] [Lokalizacje: X]

List A. Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Bakty? : 1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1253, S. 2.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Bakty?]

List Aleksandra Borzęckiego do Józefa Andrzeja Załuskiego, biskupa kijowskiego. 1760. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III 3260 K. 57-58, [Mf 12221]
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: X]

List Antoniego Götza do Olgi Borzęckiej, zarządcy. Okocim : 1928. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0088, S. 53.
[Uwagi: *] [Biografie: Olga] [Lokalizacje: Okocim]

List Antoniego Borzęckiego do Teresy ze Stawskich Wapowskiej, stolnikowej koronnej. 1726. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II 6936, K. 1-2 [Mf 50300].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: X]

List Antoniego i Józefa Borzęckich do Jana Klemensa Branickiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego. Zbiór listów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie  Sygn. III 41, S. 58.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Antoni, Józef] [Lokalizacje: X]

List Augusta III, króla  do Eperyesza, starosty turszynowskiego, marszałka trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. W: August II. Wielmożnemu Eperyeszowi [vel Eperyasz Anoni] staroście tursztynowskiemu, marszałkowi trybunału W.X.Lit. uprzejmie nam miły Dan w Dreźnie. W sprawie dóbr żony Franciszka Borzeckiego, starosty żydaczewskiego. Drezno : 1731. Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 1/338/0/1/24.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Drezno]

List Aureliana Borzęckiego do N.N. 1878. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV 6539, K 3-6 [Mf 21350].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aurelian] [Lokalizacje: X]

List Borzęckiego do Michała Józefa, marszałka guberni litewsko-wileńskiej i Racheli z de Räésów małżonków Römerów . 1819. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV 8701, K. 160-167 [Mf 60403].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

List Borzęckiego do Piotra Potockiego, sty szczerzec. 1789. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XL 17.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

List Borzęckiej do panny Radziwiłłowej. Korosczyn : 1750. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1251, S. 2.
[Uwagi: *] [Biografie: X] [Lokalizacje: Koroszczyn]

List Borzęckiej do Anny z Czarneckich Brezy. B. r. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/72/0/4.3/184.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcka] [Lokalizacje: X]

List Enwera-Paszy do J. Tadeusza Lubomirskiego.  1916. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi, sygn. 782, S. 7.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Enver] [Lokalizacje: X]

List Floriana Konstantego Borzęckiego do Marcina Zamoyskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, czwartego ordynata. W: Seria I korespondencji. Korespondencja Marcina Zamoyskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, czwartego ordynata. Napów : 1682. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich, sygn. 1/358/0/-/490.
[Uwagi: *] [Biografie: Florian Konstanty] [Lokalizacje: Napów]

List Franciszka Borzęckiego do Jana Fryderyka Sapiechy. Kozia : 1740. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 81.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Kozia]

List Franciszka Borzęckiego do księcia Pawła Karola Sanguszki. Biłgoraj : 1736. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 295/3, S. 21-22.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Biłgoraj]

List Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Żydaczów : 1739. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 73.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Żydaczów]

List Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Żydaczów : 1739. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 77.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Żydaczów]

List Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Kozia : 1741. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 85-87.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Kozia]

List H. Borzęckiej do Marii z Sapiechów Zamoyskiey. 1932. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Zamoyskich, sygn. 2231.
[Uwagi: brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

List H. Borzęckiego do Jana Klemensa Branickiego. Czaple : 1762. Archiwum Główne Akt Dawnych. Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 1/338/0/1/188.
[Uwagi: *] [Biografie: X] [Lokalizacje: Czaple]

List Hieronima Borzęckiego do Hryniewieckiego, komisarza dóbr białostockich. 1795. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie, sygn. XXXI/64, S. 3.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Hieronim] [Lokalizacje: X]

List Honoraty Borzęckiej. W: Inwentarz wsi Wilkowice z przyległościami. Wilkowice : 1817. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 794 KI. 19.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata, Aleksander] [Lokalizacje: Wilkowice]

List Ignacego Hryniewieckiego do Pelagii Potockiej. 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 2, K. 8.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

List Jana III Sobieskiego, króla  do magistratu krakowskiego. W: Jan III, król polski, poleca magistratowi krakowskiemu mianować opiekunami małoletniego Jacka Grymera babkę jego Teresę Grosową i wuja Franciszka Borzęckiego. 1688. Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór dokumentów papierowych, sygn. 29/658/0/-/813.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: X]

List Jana Borzęckiego i innych do ministra. Mielec : 1935.
[Uwagi: *] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: Mielec]

List Jana Potockiego do Ignacego Przebendowskiego. Protolin : 1788. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. LI 89, K. 1-3.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

List Józefa Borzęckiego do assesora Hoŷera. W: Acta Betreffend von golnifison flüstling Oberst a. D. Josef v. Borzęcki aus Boguszyn, Kreis Pleschen. Poznań : 1849-1859. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 53/294/0/2.2/626.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Boguszyn]

List Józefa Borzęckiego do Jana Mikołaja Chodkiewicza. Boholuby : 1769. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 268, S. 323.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Boholuby]

List K. Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego. 1929. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0006.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Okocim]

List Kazimierza Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego. 1931. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0007.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Okocim]

List Kazimierza Borzęckiego, zarządcy dóbr Okocim do Kancelarii Götza Okocimskiego. 1926. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0058.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Okocim]

List księdza Michała Borzęckiego do Tomasza Józefa Zamoyskiego, piątego ordynata. Zbiór dokumentów z lat 1704-1725 i b. r. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Zamoyskich, sygn. 563, S. 92.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

List Kulomba Borzęckiego, Józefa Kilińskiego i Józefa Zaczyńskiego do Władysława Zamojskiego, generała Dywizji Polskiej w Turcji. 1856. Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. 02552, K. 1-3 [Mf 2021].
[Uwagi: *] [Biografie: Kulomb] [Lokalizacje: X]

List Lecha Borzęckiego do Ignacego Jana Paderewskiego. 1937. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 4110, S. 4.
[Uwagi: *] [Biografie: Lech] [Lokalizacje: X]

List Mariana Borzęckiego, adwokata do Ignacego Jana Paderewskiego (odpowiedź). 1931-1939. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 4111, S. 17 (list 12).
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: X]

List Mariana Borzęckiego do Ignacego Jana Paderewskiego.  1934. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 1197, S. 1.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: X]

List Mariana Borzęckiego do Romana Dmowskiego. 1935. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 4471, S. 3.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: X]

List Michała Borzęckiego do Nikodema Kazimierza Woronicza, kasztelana kijowskiego. 1729. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III 6913 K. 33-34 [Mf 50356/t-1].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: X]

List Michała Borzęckiego do Tomasza Józefa Zamoyskiego. W: Seria I korespondencji. Korespondencja Józefa Zamoyskiego, piątego ordynata. X : 1724. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich, sygn. 1/358/0/-/562.
[Uwagi: *] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: X]

List Pawła Borzęckiego do Aleksandra Koniecpolskiego. W: Seria I korespondencji. Korespondencja Koniecpolskich. Lublin : 1653. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich, sygn. 1/358/0/-/450, S.35.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Lublin]

List Pelagii Potockiej do Piotra Potockiego. Mińsk. (16.04.1781). Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 1, K. 140.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

List Pelagii Potockiej do Piotra Potockiego. Mińsk : 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 1, K. 145.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

List Pelagii Potockiej do Ignacego Przebendowskiego. Warszawa : 1788). Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. LI 88, K. 1-2.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

List Piotra Borzęckiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego. 1791. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. rkp. 3473, K. 930-935.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: X]

List Piotra Borzęckiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego. 1792. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. rkp. 3474, K. 88.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

List Piotra Borzęckiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego. 1792. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. rkp. 3474, K. 91.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

List Piotra Borzęckiego podstolica litewskiego do Seweryna Rzewuskiego, hetmana polnego. Mińsk : 1789. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Podhoreckie Rzewuskich (w składzie Archiwum Sanguszków), sygn. Podh II 3/11, S. 707-708.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

List Piotra Potockiego do Pelagii Potockiej. Babimost : 1785. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 15, K. 17-19.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

List Piotra Potockiego do Pelagii Potockiej. Lublin : 1788). Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. L l, K. 803-804.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

List przypowiedni na Chorągiew Pancerną w Woysku Koron która za Nayiasnieyszego Antecessora Naszego pod Imieniem Nayiasnieyszego Królewicza [Ichmości] Xawiera chodziła, Urodzonemu Alexandrowi Borzęckiemu Staroscie Przemyskiemu dany. Warszawa : 1765. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 21, K. 48v [Mf  6086].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyłuka]

List Stanisława, Marcina i Andrzeja Borzęckich oraz Marianny z Borzęckich Zieniewiczowej do Jana Fryderyka Sapiechy. Lubartów : 1851. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 792, S. 257-259.
[Uwagi: *] [Biografie: Stanisław, Marcin, Andrzej, Marianna] [Lokalizacje: Lubartów]

List Stanisława Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego. B.r. (po 1764). Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 14462.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

List W. Borzęckiego do Pani Chodkiewiczowej. Serniczki : 1805. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 455, S. 269 + koperta.
[Uwagi: *] [Biografie: W?] [Lokalizacje: Serniczki]

List Władysława Borzęckiego do Aleksandra Czołowskiego. 1914. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III 2770, K. 176 [Mf 30704-6].
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Lista członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem w roku 1861.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Ignacy, Roman] [Lokalizacje: Wielkopolska]

Lista Imienna Osób mających udział w Rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych za granicę. 1833.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

Lista Imienna niewiadomych teraźniejszego pobytu, oddanych pod Sąd Najwyższy Kryminalny, na zasadzie Manifestu Najjaśniejszego Cesarza Wszechrossyi Króla Polskiego z dnia 20 listopada (2 listopada) 1831 roku... Aneks do Zespołu Edyktalnego z dnia 3/16 Lipca 1833 r. No 488.
[Uwagi: *] [Biografie: Erazm] [Lokalizacje: Warszawa]

Listy A. Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264, S. 35.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Nowosiółki]

Listy A. Borzęckiego do księżnej Radziwiłłowej. Zbiór listów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248, S. 34.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Czaple, Przemyśl]

Listy Aleksandra Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1258, S. 15.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Czaple, Warszawa]

Listy Anny Borzęckiej do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.
[Uwagi: *] [Biografie: Anna] [Lokalizacje: Nowosiółki]

Listy Antoniego Borzęckiego, strażnika brzeskiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1754-1755. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1257.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Janowszyzna]

Listy Franciszka Borzęckiego do księżnej Radziwiłłowej. Zbiór listów z lat 1722-1731. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1250, S. 11.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Terespol]

Listy Hieronima Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1794-1796. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1266, S. 25.
[Uwagi: *] [Biografie: Hieronim] [Lokalizacje: Dobrzyniówka, Zabłudów]

Listy Honoraty Borzęckiej do Heleny z Górskich Karolowej Ponińskiej. Zbiór dokumentów z lat 1849-1850. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III.2813, K. 162-168 [Mf 22209].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: X]

Listy Ignacego Borzęckiego kapitana, koniuszego do księcia Radziwiłła Panie Kochanku. Zbiór listów z lat 1775-1809. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263, S. 95.
[Uwagi: *] [Biografie: Ignacy] [Lokalizacje: X]

Listy J. Ludwika Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1751-1759. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256, S. 25.
[Uwagi: *] [Biografie: Jan Ludwik] [Lokalizacje: Czaple]

Listy Józefa Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1773-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1260.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Boholuby, Metelnia]

Listy Kazimierza Borzęckiego do Księżnej Radziwiłłowej. Zbiór listów z lat 1711-1722. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249, S. 51.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Otyka, Brześć, Koroszczyn]

Listy Katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie. Lista obywateli polskich zamordowanych na ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 6 marca 1940 roku. Zeszyty Katyńskie, 1994, Nr 4.
[Uwagi: *] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Kielce]

Listy M. Borzęckiej do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z 1745 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1255, S. 6.
[Uwagi: *] [Biografie: X] [Lokalizacje: Czaple]

Listy Marianny Borzęckiej do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1774-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1262, S. 7.
[Uwagi: *] [Biografie: Marianna] [Lokalizacje: Zabłudowie, Biała]

Listy Marcina Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261, S. 36.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Nieswirz, Biała, Zabłudowie]

Listy Michała Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1778-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1265, S. 4.
[Uwagi: *] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Suiask?, Grodno]

Listy Pawła Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z 1662 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1247, S. 4.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Kielce]

Listy T. Borzęckiej do księżnej i księcia Radziwiłłów. Zbiór listów z lat 1743-1778. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1254, S. 17.
[Uwagi: *] [Biografie: X] [Lokalizacje: Czułchów, Zabłudowie]

Listy W. Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252, S. 51.
[Uwagi: *] [Biografie: X] [Lokalizacje: Czaple]

ŁĄTKA J. : Pasza z Lechistanu. Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Kraków : Społeczny Instytut Historii i Kultury Turcji, 1993.
[Uwagi: *; streszczenie *] [Biografie: Konstanty, genealogia] [Lokalizacje: Modrzewiec, Turcja]

ŁĄTKA J. : Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji.  Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005, S. 401-402.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

ŁODYŃSKA-KOSIŃSKA M. : Katalog rysunków architektonicznych z akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Archiwum Głownym Akt Dawnych w Warszawie. Rysunki architektoniczne, plany urbanistyczne, waria 1800-1868. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, S. 97-98, 117.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Damazy, budowniczy] [Lokalizacje: X]

ŁODZIA-CZARNECKI K. : Herbarz polski podług Niesieckiego treściwie ułożony i wpisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1-2. Gniezno : J. B. Lange Księgarnia i Drukarnia, 1875-1881.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Polska]

ŁOJEK J. :  Dzieje pięknej Bitynki. Warszawa : Wydawnictwo Alfa, 1995.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk]

ŁOJEK J. :  Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk]

ŁOJEK W. Z. : Organy na Mazowszu w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku. 2005.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Pułtusk]

ŁOPACKI J. : Do Iasnie Wielmożney Imc Pani Maryanny z Borzęckich Potockiey Czesnikowiczowy Koronney. B.r. (około 1790). Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-7888-III [Mf 37172].
[Uwagi: *] [Biografie: Marianna] [Lokalizacje: X]

ŁOŚ J. : Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej Wład. margrabi Myszkowskiego wojewody Krakowskiego... Kraków : Drukarnia D. E. Friedleina, 1858.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Lwów]

ŁOZA S. : Czy wiesz kto to jest? Warszawa : 1938.
[Uwagi: *] [Biografie: Jan, Marian, Tadeusz Marian, biografie] [Lokalizacje: Tarnów, Warszawa]

ŁOZA S. : Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława 1765–1813. Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolfa, 1925.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander, Stanisław] [Lokalizacje: Przyłuka]

ŁOZA S. : Order Orła Białego. Warszawa : 1939.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander, Piotr] [Lokalizacje: Przyłuka]

ŁOZA S. : Słownik architektów i budowniczych polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących. Warszawa : Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki, 1930.
[Uwagi: *] [Biografie: Damazy, Leon, biografie] [Lokalizacje: Warszawa]

ŁUCZEWSKI M. : Odwieczny naród polak i katolik w Żmiącej. Toruń : Fundacja na rzecz nauki polskiej, 2012.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aurelian] [Lokalizacje: Żmiąca]

ŁUSZCZAK G. : Nauczyciele i wychowawcy szkół jezuickich we Lwowie 1608-1773. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010, S. 1523. 1543.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Daniel] [Lokalizacje: X]

ŁYJAK Z. : Organy na Mazowszu w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku. Płock : Towarzystwo naukowe Płockie, 2005.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Pułtusk]

MACHALAK J. : Wysiedlenie ze strefy nadgranicznej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950 jako przejawy represji politycznej. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Gryfice]

MACHYNIA M., SRZEDNICKI C. : Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. Spisy. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3, Piechota. Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia, biografie] [Lokalizacje: Polska]

Major Borzęcki Jan - dymisja; Regiment Pieszy Wojska Koronnego szef. Ignacego Działyńskiego. 1790. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 94, S. 123-124 [Mf 6168].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: X]

MANIAK H. J. : Dzieje Lecznictwa w Tarnowie. Tarnów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej, 1988, S. 184.
[Uwagi:
brak] [Biografie: J. Borzęcki] [Lokalizacje: X]

Manifestatio Dominici Borzęcki contra Czerwertyński et Jurakowskie bonorum Rachinia harodes et Subditos de bonis Grabow ratione concussionis Subditi Castro Żydaczoviensi 1731 No facta Pagina 672. Nota, 1794.
[Uwagi: brak] [Biografie: Dominik] [Lokalizacje: Grabów]

MAŃKOWSKI Z. : Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939-1944. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1988.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Serniki]

Mappa graniczna między dobrami Bronowem, Sędowem i Karnicami wsią należącą do dóbr Niewiesza według komplanacji z dnia 28 (9 lipca) sierpnia 1842 roku sądownie spisanej po odsypaniu na całej linii ugodnej kopców wieczystych, w miesiącu sierpniu roku bieżącego. 1:5000. Mapa barwna, papier na płótnie, wymiary 90x45 cm. Oryginał wykonał Tomasz Borzęcki, geometra przysięgły. 1842. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich, sygn. Pl.gr.KST 2557.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Tomasz] [Lokalizacje: X]

Mappa miejsca spornego między Niewieszem, Wilczkowem, Karnicami dobrami prywatnemi, a Szarowem Księżym, Kobylnikami wsiami rządowymi do sprawy possessoryjnej w dniu 24 lipca/ 5 sierpnia 1842 r. Sądowi Zjazdowemu powiatu Wartskiego złożona Objaśnienia duktu i reduktu - opis sądowy. 1:5000. Mapa barwna, papier na płótnie, wymiary 34x107 cm. Kopię wykonał Tomasz Borzęcki, geometra przysięgły. 1842. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich, sygn. Pl.gr.KST 2556.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Tomasz] [Lokalizacje: X]

Mappa ściany granicznej między Mikulicami z Wietchininem przez dziedziców tychże dóbr zgodnie ustanowionej. 1:5000. Papier, wymiary 31x47,5 cm. Oryginał wykonał Tomasz Borzęcki, geometra przysięgły. 1845. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich, sygn. Pl.gr.KST 2535.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Mappa wsi Korytkowa W. Józefa Mokrskiego. 1:5000. Papier, wymiary 52x73 cm. Kopię wykonał - Ignacy Zaremba, na podstawie oryginału autorstwa Borzęckiego, geometry. 1845. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich, sygn. 53/1004/0/-/Pl.gr.KST 2467.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

MARCINEK .R. ŚLUSAREK K. :  Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica, 1996.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Galicja]

MAROSZEK J. : Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. T. 2 Dekanat Mińsk. Białystok : 2009.
[Uwagi: *; wypis *] [Biografie: Anna z Żegotów] [Lokalizacje: Nowosiólki]

MAROSZEK J. : Pięć wieków Ziemi Juchnowieckiej. Juchnowiec Kościelny : Gminna Biblioteka Publiczna, 2013.
[Uwagi: *] [Biografie: Hieronim] [Lokalizacje: Dobrzyniówka]

MARSZAŁEK J. : Posłuszna woli Bożej. Niedziela, Tygodnik katolicki, 2007, Nr 27.
[Uwagi: *] [Biografie: Celina z Chludzińskich] [Lokalizacje: Obrembszczyzna, Kęty]

MASSALSKI A. : Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1863. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2001, S. 79, 86, 94, 219, 228, 229, 231, 234, 251, 270, 271, 276, 277, 302, 313.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Teofil, Zuzanna ze Szramów] [Lokalizacje: X]

MASSALSKI A. : Uczony z prowincji. Losy Teofila Borzęckiego (1800-1887) autora książki Treść logiki popularnej. W: Rozważania o filozofii prawdziwej. Jerzemu Perzanowskiemu w darze. Red. J. Sytnik-Czetwertyński. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, S. 21.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Teofil] [Lokalizacje: X]

Matka Celina Borzecka i jej dzieło. Z dziejów sióstr zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 120-122.
[Uwagi: *] [Biografie: Celina z Chludzińskich, Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna, Kęty]

Materiały zebrane przez Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie (FPNP) dotyczące pracy przymusowej w III Rzeszy. RG-15.266. Waszynkton : Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, 2013.
[Uwagi: *] [Biografie: Onufry] [Lokalizacje: Aleksandrówek]

MATUSZEWICZ M. : Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714-1765. Tom II. Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolfa, 1876.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni, Anna z Ankwiczów] [Lokalizacje: Koroszczyn, Konstantynów]

MĄCZNIK H., Puławski słownik biograficzny. T. 1 A-K, Puławy : Towarzystwo Przyjaciół Puław, 1994.
[Uwagi: *] [Biografie: Jan, Piotr] [Lokalizacje: Włostów, Puławy]

MEDYŃSKI A. : Ilustrowany przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim. Lwów : Drukarnia Polska B. Wysłucha, 1937.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata, Piotr] [Lokalizacje: Lwów, Kraków]

Metryki szlacheckie parafia Limanowa 1640-1850. Katalog szlachty. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Limanowa]

MICHALSKA-BRACHA L. : Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2003, S. 186.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Kacper] [Lokalizacje: X]

MICHALSKA H. : Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy, 1988.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszka, Jadwiga, biografie] [Lokalizacje: Laski-Poręba, Warszawa]

Michałowice. Naddłubmiańskie Pejzarze, 2008, Nr 1-2 (17-18), S. 15.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Młodziejowice]

MICHTA N. : Z lat walki. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Ziemia Miechowska]

MICHTA N., WARZNIEWSKI W. : Dzieje Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej w latach 1939-1943. Wojskowy Przegląd Historyczny, 1973, Nr 2. S. X.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Ziemia Miechowska]

Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej. Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Lubelszczyzna]

Między Alojzym Fryderykiem Brühlem generałem artylerii koronnej, starostą warszawskim, poddanymi i całą gromadą wsi Powązki w tymże starostwie a Izabelą z Flemingów i Adamem ks. Czartoryskim generałem ziem podolskich uprzywilejowanymi posesorami sołectwa i gruntów we wsi Powązki oraz kapitułą kolegiaty św. Jana w Warszawie, jako administratorem szpitala św. Ducha w Warszawie, zgromadzeniem szpitala św. Ducha z trzeciej strony, ponadto ur. Piotrem Borzęckim z czwartej strony – wzajemnymi powodami i pozwanymi. Na prośbę kapituły kolegiaty św. Jana odroczenie dla dalszej komunikacji dokumentów. Warszawa : b. r.. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Sądu Referendarskiego, sygn. Ks. Ref. 39, K. 625v [Mf 436].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Powązki]

Między Alojzym Brühlem starostą warszawskim, prac. Abrahamem wójtem i całą gromadą wsi Powązki w starostwie warszawskim a Izabelą z Flemingów i Adamem księciem Czartoryskim generałem ziem podolskich uprzywilejowanymi posesorami sołectwa i gruntów znajdujących się we wsi Powązki – wzajemnymi powodami i pozwanymi oraz kapitułą kolegiaty św. Jana, jako administratorami szpitala św. Ducha, przy kościele św. Marcina o.o. augustianów w Warszawie – pozwanymi z trzeciej strony. Sprawa o grunty we wsi Powązki. Do sprawy przypowiedział się Piotr Borzęcki chorążyc zawkrzeński z tytułu przywileju królewskiego z 1772 r. na włóki zwane Bieniaszowską i Haftarzowską. Na żądanie starosty, gromady Powązki oraz Czartoryskich kapituła kolegiaty św. Jana i szpital św. Ducha skazane zaocznie. W sprawie zaniesionej interwencji Borzęckiego wyznaczono komisję. Warszawa : 1772. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Sądu Referendarskiego, sygn. Ks. Ref. 39, K. 556v [Mf 436].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Powązki]

Między uczciwymi Maciejem Mieszczysynem i Iwanem Wołoszynem, wybrańcami wsi Nihowice w województwie ruskim – powodami, a Józefem Borzęckim skarbnikiem Żydaczowskim rotmistrzem wybrańców rzeczonego województwa i uczciwymi Jackiem i Steckiem braćmi Olbinami wybrańcami wymienionej wsi – pozwanymi o odebranie powodom przypadłej prawem sukcesji po przodkach części łanu wybranieckiego i wypuszczenie jej w posesję Olbinom. Sąd stwierdziwszy, że rotmistrze piechoty wybranieckiej województwa ruskiego nie mieli prawa jurysdykcji nad wybrańcami, kasuje wyrok rotmistrzowski oddalający powodów od należnej im części wybraniectwa, a rozsądzenie sprawy i reindukcję w posesję – stosownie do konstytucji z 1570 roku, o rozradzających się wybrańcach – zleca wyznaczonej komisji. Warszawa : 1726. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, sygn. Ks. Ref. 22, K. 47v-49v [Mf 399]; Ks. Ref. 36, K. 10-10v  [Mf 433]; Ks. Ref. 45, K. 277-278 [Mf 442].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: X]

MINAKOWSKI M. J. : Elita kijowska. Elita Rzeczypospolitej tom X województwo kijowskie. Kraków : Dr. Minakowski, 2012, S. 337, 393,
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Kijowskie]

MINAKOWSKI M. J. : Elita krakowska senatorska. Elita Rzeczypospolitej tom IV. Rodziny senatorskie województwa krakowskiego. Kraków : Dr. Minakowski, 2012.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyłuka]

MIODOWSKI A. : Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917-1921. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011, S. 328, 394, 448.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jerzy] [Lokalizacje: X]

MISIUK A. : Policja Państwowa 1919-1939. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
[Uwagi: *] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

MISIUK A. : Tworzenie się systemu wojskowych służb specjalnych w Polsce w latach 1918-1922. W: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Instytut Pamięci Narodowej Szczecin, 2016, S. 17-34.
[Uwagi: *] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

Mistów koło Mińska Mazowieckiego. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie:Borzęccy] [Lokalizacje: Mistów]

Młodziejowice. Gmina Michałowice. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie:Borzęccy] [Lokalizacje: Młodziejowice]

Modliborzyce. Zarys historii. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: Modliborzyce]

MONCZYŃSKI R. : Melodie religieuse variée pour le piano op. 26. Varsovie : A Dzwonkowski et Comp. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Muz. 1017 III.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: X]

MORAWSKI S. : Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825). Warszawa : Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, 1924.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

MOSZUMAŃSKI Z., KOZAK Z. : Wojenne szkoły dla oficerów artylerii (1914-1921). Pruszków : Ajaks, 2002, S.107.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: X]

Mowa czy nie. 1764?. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 14, s. 5, hasło: Borzęcki Alexand.
[Uwagi:
*] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: X]

Mowa J. W. Imci. Pana, z Kosarzewa Borzęckiego Starosty Dołhańskiego Posła na Seym Coronationis Woiewodztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey, miana na Seymiku Przedkoronacyinym w Wiszni-Sądowey die 29. Octobris Anno 1764. 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-19406-IV [Mf 37177].
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Wisznia Sądowa]

Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego Starosty Dołhańskiego, Delegowanego od Stanow Rzeczypospolitey do doniesienia o szczęsliwym y iednomyslnym obraniu za Krola y Pana, Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1764. w Warszawie miana Dnia 7. Miesiąca Wrzesnia. Warszawa : Drukarnia Pijarów, 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-19415-IV [Mf 37178].
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander Michał] [Lokalizacje: Warszawa]

Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego, Starosty Dołhańskiego, Posła Ziemi Lwowskiey, utrzymuiąca Koronacyą w Krakowie. 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-18084-IV [Mf 37176].
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Warszawa]

Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego, Starosty Dołhańskiego, Posła Ziemi Lwowskiey, utrzymuiąca Koronacyą w Krakowie. Mowa Tegoż JMci, wyrażaiąca złe konsekwencye z obierania na Seymikach Kandydatow do wakuiących Urzędow, wynikaiące. 1764. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 392245 III.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Warszawa]

MOYCHO K. : Rocznik religijny wyznań chrześcijańskich w Królestwie Polskiem na rok 1847. Warszawa : w Drukarni Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, 1847.
[Uwagi: *] [Biografie: Ignacy, Konstant, Kunegunda] [Lokalizacje: Warszawa]

Mundus Philosophicvs Illvstrissimo ac Reverendissimo Domino, D. Abrahamo Woyna Dei, et Apostolicae Sedis Gratia Episcopo Vilnensi, Cancellario Almae Academiae Vilne: S. J. Domino ac Patrono suo Colendissimo Summae observantiae ergo dedicatus & defensus. Ab Andrea Venceslao Borzecki Bohemo, Summi Pontificis Alumno, Laureae Magisterij Philosophici Candidato, & in eadem Academia Metaphysices & Ethices Auditore... Wilno : 1643. Czerwony Dwór. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, dodatek 1, s. 87, hasło: Borzęcki Andreas Venceslaus.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Andrzej Wacław] [Lokalizacje: X]

Musopaean Gratulatorium in Auspicatissimum ab Externis Nationibus Illustrissimi Domini D. Ioanniss in Zamoscie Zamoyski... Zamość : 1646. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVII-165-III [Mf 37179].
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Zamość

MUSZYŃSKA J. : Uczestnicy Insurekcji 1784 R. w zaborze pruskim. Poznań : Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1937.
[Uwagi: *] [Biografie: Florian, Franciszek, Piotr] [Lokalizacje: Wielkopolska]

Muzeum Ziemi Miechowskiej. Muzeum Dawniej. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Walery] [Lokalizacje: Miechów]

MYSŁAKOWSKI P. : Emilia Anastazja Borzęcka. W: Osoby związane z Chopinem. Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej, 2012. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Emilia Nepomucena] [Lokalizacje: Francja]

Myślenice. Monografia miasta. Towarzystwo wydawnicze Historia Iagiellonica, 2012.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Krakowskie]

MYTNIK I. : Słownik historyczno-etymologiczny antroponimów ziemi chełmskiej (XVI-XVII wiek). Warszawa :Uniwersytet Warszawski Katedra Urbanistyki, 2017, T. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Krakowskie]

Na przedpolu Warszawy. VII Obwód Obroża Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Krwawe represje okupanta. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Wojciech] [Lokalizacje: Izabelin]

NARUSZEWICZ A. S : Dyjaryjusz podróży jego królewskiej mości na Sejm Grodzieński. Biblioteka pisarzy polskiego oświecenia T. 8. Warszawa : Akademia Humanistyczna i Instytut Badań Literackich PAN, 2008.
[Uwagi: *] [Biografie: X] [Lokalizacje: Litwa]

NEJMAN E. H. : Parafie dekanatu szadkowskiego i niektóre z dekanatu lutomierskiego (powiat szadkjowski) w dawnej statystyce. Biuletyn Szadkowski, 2010, T. 10, S.
[Uwagi: *] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Beleń, Zagórzyce]

NEJMAN E. H. : Szlachta sieradzka w XIX wieku. Herbarz, 2017.
[Uwagi:
B, K, O, Z, Majątki] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Sieradzkie]

Nekrolog Leona Borzeckiego. Kurjer Warszawski, 1908, Nr 308, S. 8.
[Uwagi: *] [Biografie: Leon] [Lokalizacje: Warszawa]

Nekrolog Malwiny z Borzęckich Janowskiej. Goniec Krakowski, 1926, Nr 55.
[Uwagi: *] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: Kraków]

Nekrolog Wacława Borzeckiego. 60376r. Kurjer Warszawski, 1935.
[Uwagi: *] [Biografie: Wacław] [Lokalizacje: Warszawa]

Nekrologi warszawskie. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa
]

NICIEJA S., S. : Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

NIEMCEWICZ J. U. : Pamiętniki czasów moich... Lipsk : F. A. Brockhaus, 1868.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Wołczyn]

NIESIECKI K. : Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. T. 1-10. Lipsk : Drukarnia Breitkopfa i Haertela, 1836-1842.
[Uwagi: *; uzupełnienie: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: X]

NIEWIŃSKI S. : Nad Niewodnicą - z dwuwiekowej historii rodu Lewickich herbu Rogala. W: Juchnowieckie szepty historii. Juchnowiec Kościelny : Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu kościelnym, 2016.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Nominacja dla Marcina Borzęckiego na stanowisko wojskiego kijowskiego po zmarłym Pawle Borzęckim. Metryka Koronna, Księga Sigillat, 1671. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. 11, K. 138 [Mf 11240].
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin, Paweł] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska]

Nominacja dla Stanisława Borzęckiego na stanowisko łowczego bracławskiego. Metryka Koronna, Księga Sigillat, 1667. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. 10, K. 79 [Mf 11239].
[Uwagi: *] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Ziemia Chełmska]

NOWAK J., PEZDZ J. : Inwentarz rękopisów Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie sygn. 6000-13522. Kraków : 2016.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzeccy] [Lokalizacje: Polska]

NOWAK-DŁUŻEWSKI J. : Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1972, S: 248.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: X
]

NOWAK-DŁUŻEWSKI J. : Satyra polityczna Konfederacji Targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego. Kraków : Kasa im. Mianowskiego, 1933.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Warszawa]

O stan bezpieczeństwa na Kresach wschodnich. Dziennik Wileński, 1923, R. 7, Nr 242, S. 2.
[Uwagi: *] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

Obiasnienie Interessu Urodzoney Anny z Ankwiczow Borzęckiey Podstoliny Koronney. Z Urodzonym Józefem Rudnickim, y Officyalistami Skarbu Koronnego. B.r. (po 1783). Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 15036 III.
[Uwagi: *] [Biografie: Anna] [Lokalizacje: Konstantynów, Mińsk Mazowiecki]

Oblata Aktu Granicznego między Dobrami wsią Starym miastem Przyłuką a Krzywem y Innemi Przez Kuznice Obw-u Machnę Ferowanego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1802, wpis nr 113. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 103-110.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr, Honorata] [Lokalizacje: Przyłuka, Krzywe]

Oblata Exstraktu Pozwu od JW Borzęckiey PK po Kredytorow y Debiterow wydanego z akt Ziemie Obw-u Kijowskiego. Machnówka :  Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1812, wpis nr 110. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 143-144.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Przyłuka]

Oblata Kontraktu między Franciszkiem Hadziewiczem Łowczym Różańskim a Onufry i Józefa Borzęckich i Serafiny z Wiktorów... Archiwum Krajowe Krakowskie. Oblaty Krakowskie, 1783, T. 214, S. 2203. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. F. 141, 214 K. 2203.
[Uwagi: *] [Biografie: Onufra, Józef] [Lokalizacje: Kraków]

Oblata Kontraktu między W. Floryanem Abramowiczem a Skarbem JWo Piotra Borzęckiego zawarty. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1800, wpis nr 20. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 35-36.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Przyłuka]

Oblata Kontraktu trzech Letnio Arędownego Między JW Honoratą Hrabianką Borzęcką P.K ziedney a W Maryanną Okułowiczową WP. zdrugiey Strony o część Przyłuki zawartego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1812, wpis nr 7. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 11-12.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Przyłuka]

Oblata od W. Franciszka Michała Borzęckiego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1805, wpis nr 111. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 120.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek Michał] [Lokalizacje: Klucz Kurawski]

Oblata Plenipotencyi od W Franciszka Borzęckiego na osobę W Szczerbickiego przyznana. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1812, wpis nr 47. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 75-76.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek Michał, Adam] [Lokalizacje: Machnówka]

Oblata plenipotencji w księgach grodzkich lubelskich Aleksandra i Eufrozyny z Ostroga Zasławskich... Lublin : 1622. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXIV 54, S. 297.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Lublin]

Oblata plenipotencji w grodzie lubelskim przez Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin : 1625. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXV 53, S. 323.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Lublin]

Oblata Prawa Dozywotniego od JW Borzęckiego JW Sobieszczańskim danego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1800, wpis nr 105. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 481.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Przyłuka]

Oblata Prawa Miejskiego dany Marku Dymence i Ilku Bednarczukowi. Roczniki Sądu Grodzkiego Winnickiego. Winnica : 1795. Archiwum Państwowe w Żytomierzu na Ukrainie, sygn. X.
[Uwagi: *] [Biografie: Anna] [Lokalizacje: Przyłuka]

Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin : b.r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXIII 83, S. 667-669.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Lublin]

Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja... Lublin : b.r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXIII 83, S. 671-673.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Lublin]

Oblata przywileju dla Pawła Pieńkowskiego na Stolnikostwo Drohickie. Włodzimierz : Księgi Grodzkie Włodzimierskie Sądu Powiatowego 1775, wpis nr 410. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X.
[Uwagi: *] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Włodzimierz]

Oblata Tranzakcyi Ugodney o Rozmiar Gruntow od Komisyi Bankowey nabytych między W. Borzęckim Weberem y JP: Szubertem spisaney. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1806, wpis nr 346. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 357.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Machnówka]

Obwieszczenie. Dodatek do gazety Kuryera Litewskiego, 1812, Nr 19.
[Uwagi: *] [Biografie: Rzewuski] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Obwieszczenie (2102) (3). Tarnopol, 19 sierpnia 1868. Dziennik Lwowski, Dziennik urzędowy, 1867.
[Uwagi: *] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Tarnopol]

Odpisy pism dotyczące procesu Mielżyńskiego z Borzęcką. Zbiór dokumentów z lat 1792-1799. Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 53/998/0/2.1/397.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcka] [Lokalizacje: X]

Od Augusta Mocnego do Augusta III. S. 73,88,135.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Franciszek, starosta żydaczowski] [Lokalizacje: X]

Ofiary zbrodni katyńskiej. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Równe]

Ogłoszenie. Dziennik Powszechny, 1836, Nr 70, S. 314.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Płock]

Ogłoszenie. Gazeta Warszawska, 1784, Nr 37.
[Uwagi: *] [Biografie: Onufria] [Lokalizacje: Kraków]

Ogłoszenie. Gazeta Warszawska, 1815, R. 12, Nr 2, S. 96.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł, genealogia] [Lokalizacje: Jahorlik]

Ogłoszenie. Dodatek do gazety Kuryera Litewskiego, 1824, Nr 72.
[Uwagi: *] [Biografie: Karol] [Lokalizacje: Grodno]

Ofiary. Kurjer Warszawski, 1912, R. 52, Nr 87, S. 7.
[Uwagi: *] [Biografie: Dorota z Mianowskich] [Lokalizacje: Warszawa]

OPAŁEK M. : O Lwowie i mojej młodości. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1987.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

ORZECHOWSKI S., MODRZEWSKI A. F. : Spór o wiarę. Kraków : Humanitas, 2013, S. 65, 290, 358.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Walenty] [Lokalizacje: X]

Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1836, wpis nr 387. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 7-13.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Machnówka]

Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1837, wpis nr 203. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,n sygn. X, K. 150.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Machnówka]

Osoby w kolejności alfabetycznej. Borzęcki Ignacy, koniuszy Księcia Karola. Asygnacje, kwity, regestr, noty, oblig księcia Karola, list. Zbiór dokumentów z lat 1777-1805. Archiwum Głowne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. XXI/B 153, S. 38
[Uwagi:
brak] [Biografie: Ignacy] [Lokalizacje: X]

Osoby w kolejności alfabetycznej. Borzęcki Michał, podskarbi Księcia Kazimierza. Rota przysięgi, asygnacje, kwity. Zbiór dokumentów z lat 1762-1784. Archiwum Głowne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. XXI/B 154, S. 9.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: X]

Oświadczeniee. Dodatek drugi do gazety Kuryera Litewskiego, 1825, Nr 6.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Grodno]

Oświadczeniee. Dodatek drugi do gazety Kuryera Litewskiego, 1825, Nr 25.
[Uwagi: *] [Biografie: Karol] [Lokalizacje: Grodno]

Oświadczenie Krystyny Borzęckiej z Kutów. Kraków : Krakowska Komisja Kontrolno-Rewizyjna PZPR, 1988.
[Uwagi: *] [Biografie: Krystyna z Kutów] [Lokalizacje: Kraków]

Otia publica vix domestica. Prożnoty rożne, Publiczne, domowe, Dáwne, poźnieysze, teraźnieysze, nowe, Pod na świat przy dwoch idą O Świętych, świeckich dowiesz się tu rzeczach. 1743.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Warszawa]

PAJĄK J. Z. : Jeńcy wojenni, uchodźcy, zakładnicy i deportowani z Galicji w latach I wojny światowej na terenie Imperium Rosyjskiego. Dzieje Najnowsze, 2020, R. 52, Z. 3.
[Uwagi: *] [Biografie: Władysław] [Lokalizacje: Dukla, Moskalenka]

Pałac w Łodygowicach. Beskidy i Śląsk Cieszyński. Slaskie.Travel. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Łodygowice]

Pamiętnik polityczny y Hystoryczny Przypadków, Ustaw, Osob, Mieysc i Pism wiek nasz szczególniey interesuiących. Warszawa : w Drukarni Nadworney J. K. Mci. X. X. Piarów, 1783, T. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Puławy]

Pamiętniki Marcina Naruszewicza kasztelana brzeskiego 1714-1765 wydał Adolf Pawiński. Tom III. Warszawa : Skład Głównyy w Księgarni Gebethnera i Wolfa, 1876.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Terespol]

PANKIEWICZ R. I. : Dębowiec - z przeszłości dalekiej i bliskiej. Studium historyczne. Krosno-Dębowiec : Pracownia Artystyczno-Reklamowa Apla3, 2013, T. 1, S. 212.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszka] [Lokalizacje: Dębowiec]

Państwowe Liceum Felczerskie w Krakowie. Aktowe materiały archiwalne dotyczące m. in. Jerzego Borzęckiego. 172 j.a. 5.4 mb. Zbiór dokumentów z lat 1948, 1951-1958. Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. pomocy archiwalnej: PL/29/PL-29-1556/0.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Ignacy] [Lokalizacje: X]

Papiery Kościów-Zbirohowskich. Akta majatkowe dotyczące rodzin: Skolimowskich, Borzęckich, Kowalskich, Gradowskich, Rychłowskich, Zdzieszyńskich, Ujazdowskich, Serwińskich, Połubińskich. Zbiór dokumentów z lat 1713-1828. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 7908 III.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Papiery osobiste Malwiny z Borzęckich Janowskiej z lat 1855-1926.Zbiór dokumentów z lat 1855-1926. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12491 III.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: X]

Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Historia obrazu. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Włodzimierz, Zofia] [Lokalizacje: Milanówek]

PARCZEWSKI A. : Pamiętniki. B. r. (rękopis).
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Wodzierady]

PARTYKA W. : Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008, S. 53, 138.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jan, ksiądz] [Lokalizacje: X]

PASEK J. C. : Pamiętnik Jana Chryzostoma na Gosławicach Paska deputata powiatu Lelowskiego na koło rycerskie, a pierwej towarzysza pancernego, z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego 1656-1688. Lwów-Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1857.
[Uwagi: *; wypis *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: X]

PASIM Ł. : Ruch naturalny w Baranowie w latach 1811-1850. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski 2012, S. 29-33, praca magisterska (AN).
[Uwagi: brak] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Baranów]

Paszport Wiktorii z Bordzołów Borzęckiej. B. r.. Archiwum rodzinne Wojciecha Borzęckiego z Warszawy.
[Uwagi: * (1a)] [Biografie: Waleria z Bordziołów] [Lokalizacje: Warszawa]

PAWŁOWSKI i in. : Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. I. Żołnierze Września. Pruszków : Oficyna wydawnicza Ajaks, 1993.
[Uwagi: *] [Biografie: Czesław] [Lokalizacje: Olszynka]

PAWŁOWSKI i in. : Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. II. Żołnierze podziemnych Formacji Niepodległościowych. Pruszków : Oficyna wydawnicza Ajaks, 1994.
[Uwagi: *] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Laski-Poręba]

PAWŁOWSKI i in. : Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. III. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pruszków : Oficyna wydawnicza Ajaks, 1994.
[Uwagi: *] [Biografie: Zbigniew] [Lokalizacje: Warszawa]

PAWŁOWSKI i in. : Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. IV. Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie. Pruszków : Oficyna wydawnicza Ajaks, 1995.
[Uwagi: *] [Biografie: Czesław] [Lokalizacje: Baranówka]

Personenblatt. Karty meldunkowe do spisu ludności. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 39 221 04.12 24493.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Łódź]

PIECH S. L. : Błogosławiona Karolina Kózka. Folia Historica Cracoviensia, 2009/2010, T. XV/XVI, S. 189-195.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Biografie: Karolina Kózka] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

PIEŃKOWSKI M. A. : Wokół konfederacji wojskowych w Rzeczypospolitej w latach 1661-1663. 2012. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Kielce]

Pierwszy legion Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódca Legionu Józef Borzęcki, Pełniący obowiązki Szefa Sztabu Jerzy Mikułowski. Buletin Wojskowy, 1848. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. rkp. 2701 [241]
[Uwagi:
brak] [Biografie: Józef 1795-1875] [Lokalizacje: Kielce]

Pilickie ślady. Pilica, Jura, fotografia, historia i nie tylko. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Łodygowice, Lublin]

PISARKIEWICZ M. : Leźnica Mała. Szlacheckie i ziemiańskie groby na polskich cmentarzach. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef, Stanisława] [Lokalizacje: Leżnica Mała]

PIWOCKI M. : Kronika miasta Lwowa od 1634 do 1690 obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej a zwłaszcza Historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce. Napisana spółcześnie w języku łacińskim przez X. J. Tomasza Józefowicza Kanonika przy kościele archykatedr: Lwowskim. Lwów : w Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1854.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Lwów]

PLECHTA J. : Wizytacja sądeckiej konspiracji w 1845 roku. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Aureli] [Lokalizacje: Nowy Sącz]

Plenipotencya Honoraty Borzęckiej dla Feliksa Salomona Barczewskiego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1836, wpis nr 227. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 27.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata, Aleksander, Anna] [Lokalizacje: Przyłuka]

Plenipotencja dziedzica Borzęckiego dla Herszli Józefowicza z Chrzanowa na dochodzenie długów u tamtejszych mieszczan. Chrzanów, 1797.Archiwum Narodowe w Krakowie, Zespół: Akta Miasta Chrzanowa, sygn. DEP 56, K. 282.
[Uwagi: brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Chrzanów]

Plik akt dotyczących różnych galicyjskich majątków prywatnych i kameralnych. Zbiór dokumentów z XVIII i pocz. XIX w. Lwowska Naukowa Biblioteka, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. F. 141 I 2235.
[Uwagi: *] [Biografie: Dominik] [Lokalizacje: Rachinia]

Poczet szlachty galicyjskiej i bukowieńskiej. Lwów : Drukarnia Instytutu Stauropigiańskiego, 1857.
[Uwagi: *] [Biografie: Kacper, Piotr, Franciszek, ] [Lokalizacje: Galicja]

POCZOBUT OLDANICKI S. : Śladami Elizy Orzeszkowej. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Teresa] [Lokalizacje: Milkowszyzna]

Podchorąży Borzęcki Feliks - chorąży; Regiment Pieszy Wojska Koronnego szef. Ignacego Działyńskiego. 1790. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 94, S. 96-97 [Mf 6168].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Feliks] [Lokalizacje: X]

Podziękowanie dla Feliksa Borzęckiego. Kraków : Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, 1974. W: DomańskiI P., Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: *] [Biografie: Feliks] [Lokalizacje: Żabno]

POLACZEK S. : Powiat Chrzanowski w W. Ks. Krakowskiem... Kraków : Drukarnia Związkowa, 1914. S. 233-234.
[Uwagi: *; wypis *] [Biografie: Wincenty, Katarzyna, Józef] [Lokalizacje: Kościelec, Pogorzyce]

Polski słownik biograficzny. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Kraków : Księgarnia Gebethnera i Wolfa, 1936.
[Uwagi: *; uzupełnienie *] [Biografie: Borzęccy, biografie] [Lokalizacje: Polska]

Polskie dwory. Maszów Górny. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Internet]

Polskie zabytki. Katalog polskich zamków, pałaców i dworów. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Krobia]

POŁUJAŃSKI A. : Opisanie lasów Królestwa Polskiego i Gubernij Zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym... Warszawa : 1855.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Modrzewiec]

POMARAŃSKI S. : Pierwsza wojna polska (1918-1920). Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1920.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Modrzewiec]

Pomoc dla Żydów w Armii Krajowej. Historia Ignacego Lubczyńskiego. Polscy Sprawiedliwi. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Emanuel Singer] [Lokalizacje: Warszawa]

POPIOŁEK B. i in. : Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Jaśnie oświecona mościa księżno dobrodziejko rodzina, klienci i przyjaciele. Warszawa : DiG, 2016, T. III.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek, Ewa z Pociejów] [Lokalizacje: X]

Poświadczenie świadectwa z Podolskiej Skarbowej Izby Daniela Borzęckiego w tym że on po kontroli 1795 roku w pokontrolnym wykazie zapisany. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1835, wpis nr 308. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 330-331.
[Uwagi: *] [Biografie: Daniel, genealogia] [Lokalizacje: Szenderowki]

Poświadczenie świadectwa z Podolskiej Skarbowej Izby Onufrego Borzęckiego w tym że on po kontroli 1795 roku w pokontrolnym wykazie zapisany. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1835, wpis nr 309. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 331-332.
[Uwagi: *] [Biografie: Onufry, genealogia] [Lokalizacje: Szenderowki]

Potocki Stan. Fel. : Parties et tout demandeur. Mr. J. Meysner, sommé a Piotr Borzęcki. 1800..
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: X]

Powiat Wolsztyński. Przewodnik turystyczny. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzeccy] [Lokalizacje: Sokołowo]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Adamczyka Wincentego przeciwko Borzęckim - Janowi i Antoniemu. Zbiór dokumentów z lat 1938-1939. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2643.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jan, Antoni] [Lokalizacje: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Borzęckiego Antoniego przeciwko Borzęckiej Marjannie. Zbiór dokumentów z 1937 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2361.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marianna] [Lokalizacje: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Borzęckiego Stanisława przeciwko Szlędakowi Stanisławowie. Zbiór dokumentów z 1934 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/704.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Borzęckiego Stanisława przeciwko Szczotce Janowi. Zbiór dokumentów z lat 1938-1939. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2645.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku małż. Borzęckich J. i S. przeciwko Maksa Zofii. Zbiór dokumentów z 1938 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2644.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Malesa Zofii przeciwko Borzęckiemu Ignacemu. Zbiór dokumentów z 1938. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2807.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Ignacy] [Lokalizacje: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Urbanówny Marianny przeciwko Borzęckiemu Antoniemu. Zbiór dokumentów z 1934 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/1214.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: X]

Powstanie Styczniowe w Regionie Świętokrzyskim. Bibliografia (wybór). Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, 2013.
[Uwagi: *] [Biografie: Teresa] [Lokalizacje: Zaleśna]

Pozostałości Polski na Białorusi. Cmentarze. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Teresa] [Lokalizacje: Zaleśna]

Prawa y przywileie Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich prowincyi należących: na walnych seymach koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 az do ostatniego seymu uchwalone. Warszawa : w Drukarni J. K. Mciy Rzeczypospolitey u Xięzy Scholarum Piarum, 1782.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska

PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.
[Uwagi: *; wypis *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Wisznia]

Produkt ze strony JW. JPani Borzęckiey Jnstygatorowey W. X. Litt:... B.r. (po 1792). Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-20652-V [Mf 37175].
[Uwagi: *] [Biografie: Anna z Żegotów] [Lokalizacje: Nowosiółki]

Projectum Repartitionis Bonorum Massae Cridariae Alexandro Borzęckianae. 1823. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. F. 141 I 1654
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Polska]

Prośba Mińska do króla i stanów Rzeczpospolitej w sprawie krzywd wyrządzonych miastu przez Piotra Borzęckiego. Mińsk  : b.r. (ok. 1789-1790). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVIII-19200.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

Protest Jana Borzęckiego przed urzędem chrzanowskim przeciwko Herszli Józefowiczowi, Judce Dawidowiczowi, Jankielowi Szymonowiczowi, którym nie dawał plenipotencji, a którzy mimo to wchodzili w układy z jego dłużnikami bez jego zgody. Chrzanów :.1797. Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta Miasta Chrzanowa, sygn. DEP 56, K. 324.

Protestatio Sophiae Żurakowska et Czetwertynkich bonorum Rachinia haredum contra Chomentowski et Borzęckie ratione concussionis Subditi in Castro Żydaczowien[sis] eodem 1731 Np. facta, p. 688. Nota, 1794.
[Uwagi: brak] [Biografie: Dominik] [Lokalizacje: Grabów]

Protocollon transactionum perpetuitatis cancellariae Metrices Maioris Regni . Zbiór dokumentów (m. in. akty sprzedaży majątków przez Piotra Borzęckiego), br. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, sygn. MK 289, K. 409v.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: X]

Provinzional Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien fürdasjahr 1845. Lemberg : k. k. galizischen Aerazial Druckerei.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata, Michał] [Lokalizacje: Drewnik, Lwów]

PRUKNAL D. : Czynsze na rzecz szpitala świętego Ducha w Lublinie w połowie XVI w. Teka Komisji Historycznej OL PAN, 2004, Z. 1, 49-73.
[Uwagi: *] [Biografie: Sebastian] [Lokalizacje: Lublin]

Przewodnik warszawski. Warszawa : 1826.
[Uwagi: *] [Biografie: Maurycy, Tadeusz] [Lokalizacje: Warszawa]

Przyjechali do Warszawy. Hotel Saski. Kurjer Poranny, 1891, R. 15, Nr 175, S. 7.
[Uwagi: *] [Biografie: Maryanna] [Lokalizacje: Warszawa]

Przywłaszczenie. Kronika Bieżąca. Goniec Poranny, 1903, Nr. 70, S. 4.
[Uwagi: *] [Biografie: Roman] [Lokalizacje: Warszawa]

PUŁASKI K. : Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Tom II. Brody : Księgarnia Feliksa Westa, 1911. Reprint : Wydawnictwo DIG
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Krasnosiółka]

PUSTELAK D. : Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, S. 32.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: X]

Radosc Zbawienna Tak Żywym Jako I Zmarłym Z Paska Pocieszenia Maryi Wypływająca, Dla wygody Czcicielów Maryi, Łaskami słynącej w Kościele Odalanowskim. Szczodrobliwością Wielmoźnych Jchmość Państwa Damazego i Maryanny Borzęckich Possessorów na ten czas Starostwa... Kalisz : Drukarnia JO. Książęcia Jmci Prymasa, Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego, 1784. Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, sygn. X Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Damazy, Marianna] [Lokalizacje: X]

RADWAN M. : Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: X]

RADWAN M. : Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyłuka]

RĄCZKA Z. : Burzliwe dzieje archiwów dóbr ziemskich Żywiedczyzny. Krakowski Rocznik Archiwalny, 2003, T. 9, S. X
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Łodygowice]

RĄKOWSKI G. : Ukraińskie Karpaty i podkarpacie część zachodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny. Piastów : Oficyna Wydawnicza Rewasz, 2013, T. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Czaple, Humieniec]

Regestr mobiliow [...] po s.p. JW Alexandrze Borzęckim pozostałych [...] na publiczną licitacyę podanych we Lwowie dnia 24go january 1785 go roku. Lwów : 1785. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 13717/III, S. 1-20.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyłuka]

Rejestr dodatkowy na dobra w posiadaniu księcia Wittgensteina. Hrabstwo Bialskie. Rogoźnica. Z rzeczy zastawnej posesji Marcina Borzęckiego, porucznika, a po nim Szumowskich. Zbiór dokumentów z lat 1793-1796. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. 1/354/0/23/t.146 p.15.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Bielsk Podlaski, Rogoźnica]

Rejestr Ludności Chrześcijan... 1791.
[Uwagi: *] [Biografie: Onufry] [Lokalizacje: Regulice]

Rejestr szlachty chełmskiej z 1651 roku. Księgi grodzkie krasnostawskie, Relacje, manifestacje, oblaty. Krasnystaw : 1651. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. KGKrRMO 19720-1, k. 870v-878.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Rejestr szlachty chełmskiej z 1669 roku spisany pod Warszawą. 1669. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. KGKrRMO 1975-6, k. 222-229.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Rejestr szlachty chełmińskiej z 1672 roku. 1672. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. KRChRMO g-109, k. 378-379.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Rekwizycya J. Wielm. Anny z Ankwiczów Borzęckiej Podstoliny Koronnej. 1790.
[Uwagi: *] [Biografie: Anna z Ankwiczów, Aleksander, Piotr] [Lokalizacje: Mrzygłod

Relacja publikaty banicji poddanych wsi Mokrzany, wskazanej dekretem zaocznym sądu referendarskiego z 29.03.1727 r., zapadłym z powództwa Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego. Warszawa : 1727. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Księgi Sądu Referendarskiego, sygn. Ks. Ref. 36, K. 23 [Mf 433].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Przemyśl]

Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin : 1624. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXVI 76, S. 441.
[Uwagi: * (1a)] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Lublin]

Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin : 1624. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXVI 76, S. 443.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Lublin]

Relacja woźnego generalnego Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin : 1624. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXVI 76, S. 445-448.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Lublin]

Replika w sprawie JW. Borzęckiey Instygatorowey W. X. Litt: przeciw W W Zawiszom Starościcom Starodubowskim. B.r. (po 1792) Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-20254-V [Mf 37174].
[Uwagi: *] [Biografie: Anna z Żegotów] [Lokalizacje: Śmiłowice]

REZLER M. : Batory pod Pskowem. Internet.
[Uwagi:*] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Kraków]

REZMER W. : Armia Poznań 1939. Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 1992, S. 514.
[Uwagi: *] [Biografie: Bolesław] [Lokalizacje: Poznań]

Robert Borzęcki - powstaniec 1863 roku w Galicji. 1865. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum ks. Ludwika Ruczki, sygn. AKsR 22/20.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Robert] [Lokalizacje: Galicja]

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Internet. Głos 24.
[Uwagi: *] [Biografie: Tomasz] [Lokalizacje: Wieliczka]

Rocznik Kolejowy 1930. Warszawa : Ministerstwo Komunikacji, 1930.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Rocznik Oficerski 1932. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, Biuro Personalne, 1932.
[Uwagi: *] [Biografie: Roman] [Lokalizacje: Zambrów]

Rola kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej. Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017.
[Uwagi: *] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Maciaszowice, Rychwałd]

ROLA-STĘŻYCKI A. Z. : Fatalna pomyłka. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Wojciech] [Lokalizacje: Belsk]

ROLNICKI W. : Towarzystwo Naukowe przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (1820-1830). Wrocław-Warszawa : Ossolineum, 1969, S. 133, 232.
[Uwagi: brak] [Biografie: Tadeusz] [Lokalizacje: X]

ROLNIK D. Archiwum Jeleńskich z NAGAB w Mińsku (XVI-XX wiek)- jego dzieje i inwentarz. Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

Roman Borzęcki w encyklopedii. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Roman [Lokalizacje: Zambrów]

ROSTAFIŃSKI M. : Zarys historji rozwoju wojskowości w Polsce (992-1792 r.). Poznań : Nakłądem Księgarni Fr. Gutowskiego, 1922.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Warszawa]

Rozprawa sądowa w sprawie dóbr mińskich własności niegdy Piotra Borzęckiego. 1813. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. KRS W 460 g. Mińsk, K. 32v-33.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk]

RUDZINSKI W. : Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-Mazowiecki, 1992  T. 1, Z. 1. Mińsk Mazowiecki.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

RUSIN B. : Wiktoria Baranówna, życie i działalność. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Ludźmierz]

RYBAK M. : Żyrzyn i okolice. Zarys dziejów. Żyrzyn : Norbertinum, Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, 1997.
[Uwagi: *] [Biografie: Stanisław, Zbigniew, Halina] [Lokalizacje: Kośmin]

Ryglice. Gmina. Historia. Proboszczowie. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Karol] [Lokalizacje: Ryglice]

RYMASZEWSKA M., ZAHORSKI A. : Tajna korespondencja z Warszawy do Ignacego Potockiego 1792-1794. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

RZEPECKI K. : Pułk 4-ty 1830-1831. Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1923.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Warszawa]

SABAT T., SABAT Z. : Cmentarz Stary w Kielcach. Kielce, Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Świętokrzyski, 1995.
[Uwagi: *] [Biografie: Kacper] [Lokalizacje: Pilice, Kielce]

Samorząd szlachecki ziemi chełmskiej w strukturze parlamentarnej Rusi (województwa ruskiego) w XVI-XVIII w. B. r.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Chełm]

Sanguszko Paweł Karol. Długi u szlachty. Zbiór dokumentów z lat 1723–1743 dotyczących Borzęckiego. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 461/7.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

SCHNEIDER A. : Encyklopedia do krajoznastwa Galicyi pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym, orograficznym, geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym etc. etc. Lwów : Z drukarni zakładu narodowego imienia Ossolińskich, 1871.
[Uwagi: *] [Biografie: Honorata, Paweł] [Lokalizacje: Lwów]

SĘCZYS E. : Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2000.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogie] [Lokalizacje: Polska]

SĘCZYS E. : Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogie] [Lokalizacje: Polska]

SKALSKI M. : Małe co nieco o Stefankach i Borzęckich. Warszawa : Biuletyn rodzinny, 2006, Nr 8.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Puławy, Kośminn]

SKALSKI M. : Jeszcze co nieco o Borzęckich i Stefankach. Warszawa : Biuletyn rodzinny, 2006, Nr 10.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Kośmin, Borowa]

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa : 1854. E-book.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

SKOWRONEK J. : Między Hotelem Lambert a karierami rodziny. Papier rodziny Sienkiewiczów w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Miscellanea Historico-Archivistica, 1994, T. 4, S. 75-94.
[Uwagi: *] [Biografie: Świętosława] [Lokalizacje: Puławy]

SKOWROŃSKI W. J. : Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. B. r. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, sygn. rkp 1667.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Wielkopolska]

Skrypt od Aleksandra Borzęckiego, podstolego koronnego dla Jana Kiwalskiego na sumę 24 tys. złotych polskich. Urek : 1772. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zbiór akt rodzinno-majątkowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, sygn. 56/1918/0/2/17.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Urek]

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajow słowiańskich. Warszawa : Wydawnictwo Walewskiego, 1879, T. 1-15.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Warszawa : Instytut Historii PAN. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: Warszawa]

SMOLEŃSKI W. : Konfederacja targowicka. Kraków : Księgarnia Gebethnera i spółki, 1903.
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr, Borzęcki podczaszy lubuski] [Lokalizacje: Mińsk]

SMOLEŃSKI W. : Ostatni rok Sejmu Wielkiego. Kraków : 1896.
[Uwagi: *] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Mińsk]

Socjaliści: Juliusz Kaczkowski, Aureliusz Borzęcki (akta dotyczące znalezienia u Aureliusza Borzęckiego zakazanych pism socjalistycznych. Zbiór dokumentów z lat 1849-1919, 1926, rękopis. Część akt dotyczy Eugeniusza Zawistowskiego, w 1882 roku korepetytora wnuka A. Borzeckiego. Archiwum Państwowe w Krakowie. C. k. Dyrekcja Policji w Krakowie, sygn. 962, S. 64.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aurelian] [Lokalizacje: X]

SOBIESZCZAŃSKI F. M. : Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku. Warszawa : w Drukarni Stanisława Strąbskiego, 1848.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Warszawa]

SOWA : Nagrobek Rocha Mianowskiego i rodziny Borzęckich. W: Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Sztuka Cmentarza Powązkowskiego. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Leon] [Lokalizacje: Warszawa]

Spis abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgowej 1937/1938. Warszawa : 1938. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Spis grobów - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu SCJ. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Edward] [Lokalizacje: Sosnowiec]

Spis mieszkańców m. Kraków. Kraków : 1850.
[Uwagi: brak] [Biografie: Aurelian] [Lokalizacje: Kraków]

Spis osób pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim. Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki) w Warszawie. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (osoby pochowane do 1939 r.). Cmentarium. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Kraków]

Spis rodzinny z dnia 15 kwietnia 1833 roku obywatela szlachcica Erazma Borzęckiego. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1833, wpis 1200,
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodatkiem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa Drukarnia Stanisława Strąbskiego, 1851.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

Spis uprawnionych do głosowania ludowego w Obwodzie 2 Województwo Krakowskie Miasto Kraków. Obwód 2. Sygn. RL Kr 215.
[Uwagi: *] [Biografie: Danuta, Stanisława, Franciszka] [Lokalizacje: Kraków-Podgórze]

SPP nr. 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Stanisława] [Lokalizacje: Suchedniów]

Sprawa sporu Andrzeja Borzęckiego aptekarza w Krzeszowicach z pełnomocnikiem państwa tenczyńskiego o niedotrzymanie warunków kontraktu i czynienie przeszkód w prowadzeniu apteki. Zbiór dokumentów z lat 1824–1846. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Potockich z Krzeszowic, sygn. AKPot 922
[Uwagi:
brak] [Biografie: Andrzej] [Lokalizacje: Krzeszowice]

Sprawa Sukcessorów z Głowy Jaśnie Wielmożney Barbary z Warszyckich idących, przeciw Jaśnie Wielmożnym Annie z Ankwiczow Podstolinie Koronney Matce, i Piotrowi Borzęckiemu Podstolicowi Koronnemu Synowi, do Nayiaśnieyszego Trybunalu Koronnego Lubelskiego wprowadzona. 1789. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-21395--IV [Mf 37173].
[Uwagi: *] [Biografie: Piotr, Anna] [Lokalizacje: Polska]

Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich dotyczące Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy). AZbiór dokumentów z lat 1692–1717. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Potockich z Krzeszowic, sygn. ADzT 177, S. 516.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: X]

Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich dotyczące Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy). Zbiór dokumentów z lat 1718–1729. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Potockich z Krzeszowic, sygn. ADzT 178, S. 546.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Aleksandra. Zbiór dokumentów z 1933 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/581.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Aleksandra. Zbiór dokumentów z 1934 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/1051.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Jana. Zbiór dokumentów z 1934 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/1106.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Ludwika. Zbiór dokumentów z 1932 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/53.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Ludwik] [Lokalizacje: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Stanisława. Zbiór dokumentów z 1933 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/301.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Stanisława. Zbiór dokumentów z 1935 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/1136.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: X]

STRNAD J. : Polskie Powstanie Listopadowe i Morawy w latach trzydziestych XIX wieku. Sobótka, 1951, T. 6, Nr 1, S. 195-224.
[Uwagi: *] [Biografie: Jan] [Lokalizacje: Kraków]

SURMA R. : Roman Bieżanko. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Zofia, Roman Bieźanko] [Lokalizacje: Kielce]

Stanisław Jozef Borzęcki. 304 (Polish) Squadron - RAF. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Stanisław Józef] [Lokalizacje: Słobotka Dzuryńska]

STARĘGOWSKI B. : Działalność rodziny Orchowskich na forum sejmiku ziemi chełmskiej (1572-1674). Rocznik Chełmski, 2020, T. 24, S. 103-124.
[Uwagi: *] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Chełm]

Starostwo lelowskie do Ignacego Kalinowskiego i Justyny z Borzęckich Kalinowskiej należące, dało 2124 złp. 14 gr. 12 denarów dochodu. 1770. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Sądu Referendarskiego, sygn.. Ks. Ref. 30 [Mf 427].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Justyna] [Lokalizacje: Lelów]

STAWECKI P. : Oficerowie dyplomowani II RP. Absolwenci I Promocji 1919-1921. Wrocław : 1997.
[Uwagi: *] [Biografie: Roman] [Lokalizacje: Zambrów]

STOCKI E. : Zapomniani lekarze - przyjaciele Fryderyka Chopina. Polski Tygodnik Lekarski, 1956, S. 1102-1104.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Emilia Nepomucena] [Lokalizacje: Francja]

STOCKI E. : Dr med. Aleksander Hoffman - zapomniany przyjaciel Fryderyka Chopina. Polski Tygodnik Lekarski, 1972, S. 1733-1735.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Emilia Nepomucena] [Lokalizacje: Francja]

Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego. 2016.
[Uwagi: *] [Biografie: Malwina, genealogia] [Lokalizacje: Kraków]

STUPNICKI H. : Herbarz Polski i imionospis zasłużonych ludzi wszystkich stanów i czasów ułozony porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów. T. 1-3. Lwów : Kornel Piller, 1855.
[Uwagi: *] [Biografie: Paweł] [Lokalizacje: Lwów]

Subdapiferatus R[eg]ni p[os]t assec[ti]onem [Generosi] Francisci Xaverii Branicki Venatoratus Regni vacans, [Generoso] Alexandro Borzęcki Capitaneo Praemislien[si] confertur. Warszawa : 1766. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 21, K. 121 - 121v [Mf 6086].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: X]

SUDOLSKI Z. : Walka z życiem. Korespondencja lwowskiej rodziny Wildów. Warszawa : Ancher, 2001.S. 265.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Anna, Aleksander] [Lokalizacje: X
]

Sumariusz dokumentów w sprawie JW-o Łukasza Strutyńskiego, dóbr klucza lipowieckiego dziedzica, z JW. Piotrem Borzęckim, Antonim Trzecieskim, JO. księciem Sanguszkiem i innymi, dóbr Lipowca, Zorniszcz i Liniec (Ilińce), ościennikami mianej w czasie kondescensji granicznej die 10 augusti 1799 r. 1799. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. ASang 875.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Lipowca, Zorniszcz, Liniec]

SZABAT B. : Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905-1907 w guberni kieleckiej. Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1991, S. 39, 226.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Gabriela] [Lokalizacje: X]

Szare Szeregi. Szkoła Podstawowa nr.1 im. Mikołaja Kopernika, Mińsk Mazowiecki. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Wanda Łokietek] [Lokalizacje: Warszawa]

SZCZEPANIAK J. : Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej. Folia Historica Cracoviensia, 2005, T 11, S. 157-359.
[Uwagi: *] [Biografie: Florian Laurenty] [Lokalizacje: Karzanow]

SZCZERBOWSKI I. : Pamiętnik dwudziestopięcioletniej działalności Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1882-1907. Lwów : Nakładem Prezesa Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, Jerzego hr. Dunin-Borkowskiego - z Drukarni Polonia we Lwowie, 1907.
[Uwagi: *] [Biografie:Borzęccy] [Lokalizacje: Galicja]

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów : Nakładem C. K. Namiestnictwa. Z drukarni Wł. Łozińskiego, 1888.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Galicja]

SZENIC : Cmentarz Powązkowski. Tom 2, 1851-1890. Warszawa. : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, S. 124-125.
[Uwagi: *] [Biografie: Wiktoria] [Lokalizacje: Warszawa-Powązki]

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie  Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Roman] [Lokalizacje: Zambrów]

SZPAK J. A. : Władze Królestwa Polskiego wobec paulinów polskich (1815-1864). Zarys problematyki. Wieki stare i nowe, 2017, T. 12 (17), S. 108-127.
[Uwagi: *] [Biografie: Maurycy] [Lokalizacje: Warszawa]

SZTACHELSKA-KOKOCZKA A. : Organizacja i struktura spławu produktów z dóbr Jana Klemensa Branickiego do Gdańska w XVIII w. Rocznik Białostocki, 1991, T. 17, S. 213-238.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Zambrów]

ŚLUSAREK K. : W przededniu autonomii. Własność ziemska i ziemiaństwo zachodniej Galicji w połowie XIX wieku. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszka, Joachim] [Lokalizacje: Tomaszkowice, Byszyce]

Tadeusz Borzęcki. Muzeum Powstania Warszawskiego. Archiwum Historii Mówionej. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Czesław, Zygmunt] [Lokalizacje: Poznań-Junikowo]

TAUGOŃSKI B. : Z dziejów Nieświeża. Warszawa : Archiwum Ordynacji Nieświerskiej, 1907.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Nieśwież]

Theses theologicae ex tertio libro Magistri Sententiarum perpositae ad disputandum publice, sub assistentia admodum Reverendi Patris Cyrilli Grabski Ord. Min. Conventualium ex Collegio Romano Sancti Bonaventurae Artium et Sacrae Theologiae doctoris, eiusdem in alma universitate Zamoscensi publici professoris a nobili juvene Samuele Chelipski Sacrae Theologiae in dicta Universitate Zamoscensi studioso anno Christi 1644. Mense Julij 9. Zamosci, typis academicis excudebat Paulus Rodicius. Na odwr. str. tytułu herb Boryckich [Borzęckich?] pod nim tetrastych. Na końcu brak kartek. 1644. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 13, s. 284, hasło: Borzęccy, t. 14, s. 153, hasło: Chelipski Samuel.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Testament Rocha Andrzeja Mianowskiego. Warszawa : 1867. Archiwum rodzinne Piotra Pydynowskiego we Włoszech.
[Uwagi: *; odpis *] [Biografie: Leon, Dorota z Wołkowiczów] [Lokalizacje: Warszawa]

Testimonium Baptistini Józefa Borzęckiego. Kołomyja : 1913, T. 16, S. 80, W. 227.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef, genealogia] [Lokalizacje: Kołomyja]

Tomasz Błeszyński h. Suchekomnaty – podkomorzy ostatni sieradzki. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Ziemia Sieradzka]

TREPKA W. N. : Liber generationis Plebenanorum (Liber chamorum). Wrocław-Warszawa-Kraków : Ossolineum, 1995.
[Uwagi:
brak] [Biografie: brak] [Lokalizacje: brak]

TRĘBICKA-POSTRZYGACZ B. : Szkoły dla dzieci niesłyszących na ziemiach polskich w latach 1817-1914. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012. S. 108, 138.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Damazy, Tadeusz] [Lokalizacje: X
]

TRZECIAK Ł. : Antroponimia Kresów Południowo-Wschodnich w XVII i XVIII wieku - na przykładzie rzymskokatolickiej parafii w Żółkwi. Tom 1. Poznań : Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016.
[Uwagi: *] [Biografie: Zofia] [Lokalizacje: Żółkiew]

Trzy wrześniowe dni. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Czesław] [Lokalizacje: X]

Tuszyn. Dzieje oświaty w latach 1586-1929. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Ignacy] [Lokalizacje: Tuszyn]

TYROWICZ M. : Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik Biograficzny. Warszawa : Książka i Wiedza, 1964.
[Uwagi: *] [Biografie: Jan, Jan Stanisław, Józef, Walenty, biografie] [Lokalizacje: Polska]

TYSZKIEWICZ A. : Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933 Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004, S. 297, 333, 339.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Zygmunt] [Lokalizacje: X
]

URBAŃSKI A. : Z dziejów powstania listopadowego na Rusi. Tygodnik illustrowany, 1930, Nr 48, S. 1001.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Zawadówka, Majdan]

URUSKI S. : Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15,. Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolfa, 1904-1931.
[Uwagi: *; uzupełnienie *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Polska]

URWANOWICZ J., WOLTANOWSKI A. : Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim znajdujących się, ostatnią taryfą zajętych do wybierania rekrutów podług niżej dla wiadomości Komisyi Porządkowej sporządzona r[oku] 1794 m[iesiąc]a maja 25 dnia. Studia Podlaskie, 1990, T. 1. S. 221-264.
[Uwagi: *] [Biografie: Hieronim] [Lokalizacje: Zabłudów]

Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej. T. 1-11. Wrocław : 1985-2007, Kórnik T. 12-21.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

Urzędnicy grodzieńscy XIV-XVIII wiek. Stowarzyszenie rodów grodzieńskich. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Michał] [Lokalizacje:
Grodno]

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. V. Spisy. Ziemia Połocka i Województwo Połockie XIV-XVIII wiek. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Świacki] [Lokalizacje: Orsza
]

Użytkowanie przestrzeni Grodna w XVIII w. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Grodno]

Vul. Tuhan-Baravovskoho, 14 - residential building. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów
]

W zambrowskich koszarach. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Roman] [Lokalizacje:
Zambrów]

WABIŃSKI D. : Józef Tadeusz Borzęcki. W : Non omnis moriar. Groby i sylwetki ziemian z powiatu jarocińskiego. Red. W. Dąbrowski. Dobrzyca : Muzeum Zeimiaństwa, Zespół Pałacowo-Parkowy, 2013.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Tadeusz] [Lokalizacje: X]

WALIŚ G. : Materiały źródłowe do dziejów postania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2013, S. 9, 173.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Ignacy, ks. proboszcz z Koźminka pozostający pod nadzorem policyjnym] [Lokalizacje: X]

WALISZEWSKI K. : Korespondencya ks. Karola Stanisława Radziwiłła wojewody wileńskiego „Panie Kochanku” 1762-1790. Ze zbiorów familijnych. Krakó : Drukarnia Uniwersytetu Jagiekllońskiego, 1888.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Grodzieńszczyzna]

WARNKA A., HOFMAN E. : Program Wyższej Szkoły Żeńskiej w Poznaniu... Poznań : Druk J. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu., sygn. X.
[Uwagi: *] [Biografie: Emilia] [Lokalizacje: Poznań]

WAŻNIEWSKI W. : Walki partyzanckie nad Nidą 1939-1945. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
[Uwagi: brak, kompilacja*] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Miechów]

WAWRZKOWICZ E., KAWAŁKOWSKI A. : Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920. T. 1. Warszawa. : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1991.
[Uwagi: *] [Biografie: Ryszard, Stanisław, Zygmunt] [Lokalizacje: Ziemia Lwowska]

WAWRZKOWICZ E., KAWAŁKOWSKI A. : Obrona Lwowa. T. 2. Relacje uczestników. Warszawa. : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1991.
[Uwagi: *] [Biografie: Ryszard, Stanisław, Zygmunt] [Lokalizacje: Ziemia Lwowska]

WAWRZKOWICZ E., KAWAŁKOWSKI A. : Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918. Organizacja listopadowej obrony Lwowa. Ewidencja uczestników walk. Lista strat. T. 3. Warszawa. : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1994.
[Uwagi: *] [Biografie: Ryszard, Stanisław, Zygmunt] [Lokalizacje: Ziemia Lwowska]

WEBER H. : Klimatoterapia i balneoterapia. Przełożył i uzupełnił Dr T. Borzęcki. Warszawa. : Księgtarnia E. Wende i S-ka (T. Hiż i A. Turkuł), 1909. Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, sygn. 28368.
[Uwagi: 1] [Biografie: Tadeusz] [Lokalizacje: Warszawa]

WERNEROWA W. : Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784. Studia Podlaskie, 1990, T. 1. S. 99-220.
[Uwagi: *] [Biografie: Hieronim] [Lokalizacje: Zabłudów]

WESOŁOWSKI Z. : Order Virtuti Militari i jego kawalerowie. Miami : Hallmark Press, 1992.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

Wezwanie Łukasza Bogusławskiego. Gazeta Warszawska, 1812.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Warszawa]

WĘGIERSKI T. : Wiersz na dzień weselny JW. na Potoku, Glinianach etc. etc. Mikołaja Potockiego Cześnikowicza Koronnego, Rotmistrza Kawaleryi Narodowey polskey z JW. Maryą Borzęcką Podstolanką Koronną... Lwów : 1784. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. X.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Maria] [Lokalizacje: Gliniany]

Wiadomości Bibliograficzne. Biblioteka Warszawaka, 1892, T. 3, Sierpień, S. 222.
[Uwagi: *] [Biografie: Eugeniusz] [Lokalizacje: Kraków]

Wiadomości z obrad sejmu ordynaryjnego 1788 roku (czteroletniego). Gazeta Warszawska, 1791, Nr 50, suplement.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Warszawa]

Wiadomości z obrad sejmu ordynaryjnego  1788 roku (czteroletniego). Gazeta Warszawska, 1791, Nr 51.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Warszawa]

WIELĄDEK W. W. : Heraldyka, czyli opisanie familii, y krwi związku szlachty polskiey y W. X. Litt. z ich herbami. Warszawa : 1794.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

WIELOWICKI J. : Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630-1639. S. 59, 496.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Jan?] [Lokalizacje: X
]

WIENIARSKI A. : Włodawa i Różanka.
[Uwagi: *] [Biografie: Marianna Pociej] [Lokalizacje: Włodawa, Różanka]

Wiersze Malwiny z Borzęckich Janowskiej do Teofila Lenartowicza i jego odpowiedzi wierszem oraz wiersze patriotyczne Malwiny Janowskiej i okolicznościowe. Zbiór dokumentów, b.r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12489 I, S. 1-224.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: X]

WIESIOŁOWSKI J., i in. : Kroniki Staropolskie. Kronika Reformatorów poznańskich. Poznań : Wydawnictwo Miejskie, 2006, S. 153, 253, 364.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Teofila] [Lokalizacje: X]

WITEK J. Encyklopedia miasta Mielca. Korso Tygodnik Regionalny. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Mielec]

Wizytówka Eugeniusza Borzęckiego. 1898.
[Uwagi: *] [Biografie: Eugeniusz] [Lokalizacje: Kraków]

WŁODARCZYK Z. : Wieluńska szkoła pijarów w dobie tzw. Prus Południowych (1793-1806). Rocznik Wieluński, 2004, T. 4, S. 29-38.
[Uwagi: *] [Biografie: Wincenty, Ignacy] [Lokalizacje: Wieruszów]

WODZIANOWSKA I. : Funkcjonowanie parafii greckokatolickich w Województwie Bracławskim w przededniu II rozbioru Rzeczypospolitej. Teka Komisji Historycznej OL PAN, 2014, T. 9, S. 69-90.
[Uwagi: *] [Biografie: Aleksander] [Lokalizacje: Przyłuka]

WODZIANOWSKA I. : Monastyr bazyliański w Barze w świetle wiytacji z lat 1820-1823. Hereditas Monasteriorum, 2015, T. 6, S. 291-316.
[Uwagi: *] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Bar]

WOJNO J. : Materiały archiwalne do dziejów I Korpusu Polskiego w Rosji 1917-1918. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Roman] [Lokalizacje: Zambrów]

Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

Wola Grzymalina. Borzęccy herbu Półkozic. 2017. Internet.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Konstanty] [Lokalizacje: Modrzewiec]

WOLAŃSKI A. : Wojna polsko-rosyjska 1792 r. Warszawa : 1996.
[Uwagi: *] [Biografie: Feliks] [Lokalizacje: Warszawa]

WOLIŃSKI M. : Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie. Szczecin : Wydawnictwo CKH, 2011, T. I, 2014, T. II.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: X]

WOLIŃSKI W. W. : Pamiętniki księdza Władysława Wojciecha Wolińskiego z parafii w Oporowie. B.  r.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki, asesor sądu poprawczego] [Lokalizacje: Modlin]

WÓJCICKI S. : Wiersz do Wiel. Baronowej Petroneli z Borzęckich de Vernoi w dzień jej imienia d. 31. Maja 1810 r. złożony. Kraków : 1810.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

WROTNOWSKI F. : Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831. T. 1. Paryż : w Księgarni i Drukarni Polskiej, 1837.
[Uwagi:
*] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Majdan]

Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Po 161/1. OBUiAD Poznań.2006-06-21.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Andrzej] [Lokalizacje: Kraków]

Wykaz polaków represjonowanych na wschodzie. Warszawa : b. r. Archiwum Ośrodka „KARTA”.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Rosja]

Wyrok sądu kapturowego pospolitego ruszenia m. in. na Aleksandra Borzęckiego. 1672. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. KGChRMO g-109, k. 353v.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Wywód przodków i krewnych Bronisławy Józefy Młockiej do 4 pokolenia wstecz. B. r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Adama Bohusza, sygn. ABog 106.
[Uwagi: *] [Biografie: Bronisława Młocka, genealogia] [Lokalizacje: X]

ZALESKI M. : Pamiętniki Michała Zaleskiego, wojskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, posła na Sejm Czteroletni. Poznań : Księgarnia Konstantego Żupańskiego, 1879.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Grodno]

ZAMYŚLONY W. : Cmentarz rzymskokatolicki w Kobielach Wielkich. [W]: Polskie Siły Powietrzne w II Wojnie Światowej. Internet.
[Uwagi: *] [Biografie: Czesław] [Lokalizacje: Kobielany Wielkie]

Zaniewicze. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Zaniewicze]

Zapiski genealogiczne Hortenzyi z Jaxa-Rożnów Borzęckiej. B. r. Archiwum rodzinne Gryglaszewskich.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Kraków]

Zapisy na cele publiczne Ś. p. Doroty Borzęckiej. Kurjer Warszawski, Dodatek Poranny, 1912, Nr 90, S. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Dorota z Mianowskich] [Lokalizacje: Warszawa]

Zdanie sprawy z czynności Komitetu Narodowego Polskiego od 15 kwietnia do końca września 1832 przed ogółem paryskim i ziomkom w tułaczce będącym złożone. Paryż : 1832.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Francja]

Zeznanie Kacpra Borzeckiego. Kielce : 1929
[Uwagi: *] [Biografie: Kacper] [Lokalizacje: Kielce]

Zeznanie wójta Mińska Kazimierza Ostrowskiego przeciwko Piotrowi Borzęckiemu. Mińsk : 1790. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. KRS W 460 g. Mińsk, K. 14-17.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Mińsk Mazowiecki]

Zguby. Dziennik Polski, 1947, Nr 177, S. 7:
[Uwagi:
brak] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Długopole]

ZIELIŃSKA T. : Katalog tek Glinki. Część 1. Katalog osobowy. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, 1969, Seria B, T. 26.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Janów Podlaski]

ZIELIŃSKA Z. : Walka familii o reformę Rzeczypospolitej 1743-1752.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
[Uwagi:*] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: X]

ZIELIŃSKI L. : Słowianin czyli zbiór potrzebnych i użytecznych wiadomości. Lwów : Ludwik Zieliński,1839, T. 3, S. 83.
[Uwagi: *] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Kielce]

Ziemianie polscy XX wieku. Warszawa : Instytut Historii PAN, 1992, T. 3, Cz. 1.
[Uwagi: *] [Biografie: Teresa] [Lokalizacje: Opol]

Ziemiństwo polskie w XX wieku. Województwo Łódzkie. Europa w Rodzinie.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Prusinowice]

ZIENKOWSKA K. : Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

ZIÓŁEK J. i in. : Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945-56. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, S. 38, 111, 112, 273.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Aleksander, Józef, Zofia Bandera] [Lokalizacje: X]

Zośka z Wojnarowy. Zemsta cyganki. Opowiadanie [!] mej babki. 1905. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12488/I, S. 80
[Uwagi:
brak] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: X]

Zuchwały napad bancycki na urzędniczkę Caritasu. Kurjer Polski, 1939, R. 42, Nr 36, S. 12.
[Uwagi: *] [Biografie: Roman] [Lokalizacje: Warszawa]

Zygmunt III nadaje dożywocie na wsi Szklary Marcinowi Borzęckiemu, synowi Marcina Borzęckiego Żołnierza. Prawa te odstąpił mu Piotr Myszkowski z Mirowa, starosta oświęcimski i ojcowski. Lublin : 1590. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, sygn. MK 133, K. 452v. [SMK II, nr 230], [Mf 158].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Szklary]

Zygmunt III potwierdza sprzedaż młyna we wsi Porzecze, jednak bez uznania zapisu sum, poza tymi, które zostały na młyn zapisane zgodnie z prawem. Bez wiedzy poprzedniego władcy młyn sprzedał Piotr Borzęcki, dzierżawca wsi, młynarzowi Fedkowi, świekrowi Macieja. Król potwierdza dożywocie na tym młynie, czyli na trzeciej części z jego dochodu, przysługujące temuż Maciejowi, młynarzowi. Lublin. : 1592. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna, sygn. MK 133, k. 516-516v. [SMK II, nr 289] [Mf 158].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Porzecze]

Zygmunt III udziela zgody Stanisławowi Brachowskiemu ze Żbika i jego żonie Annie na odstąpienie dożywocia na sołectwie we wsi Szklary, w starostwie ojcowskim, Marcinowi Borzęckiemu, synowi Marcina Borzęckiego Żołnierza. Lublin : 1590. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, sygn. MK 133, K. 452 [SMK II, nr 229] [Mf 158].
[Uwagi:
brak] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Szklary]

Żanecin - kolonia wydzielona z dóbr Sokołów; Właściciel: Borzęcki Marcin. Siedlce : 1935. Archiwum Państwowe w Siedlcach. Hipoteka, sygn. 62/1307/0/1352 515.
[Uwagi:
brak] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

ŻWAN A. : Adresy Warszawy na rok 1908. Warszawa : 1908. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

ŻWAN A. : Adresy Warszawy na rok 1908. Warszawa : 1909. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

ŻYCHLIŃSKI T. Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie. Poznań : Drukarnia Jarosława Leitberga, 1877.
[Uwagi: *] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Brzostów]

ŻYCHLIŃSKI T. : Złota Księga Szlachty Polskiej. R. 1-31. Poznań : Jarosław Leitsberg, 1879-1908.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: X]

ŻYCHOWSKI A. : Rok 1846 w Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji. Warszawa : Książka i Wiedza, 1956, S. 105, 124, 128, 135, 136.
[Uwagi:
brak] [Biografie: Albert, Kulomb] [Lokalizacje: X]

 

 

FOTOGRAFIA

 

Andrzej i Zofia z Krawczyków małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : 1965.
[Uwagi: 1] [Biografie: Andrzej, Zofia z Krawczyków] [Lokalizacje: Warszawa]

Borzęccy, Janowscy, Jaxa Rożnowie, Onitschowie i Scharffowie. Fotografia Rodzinna. B. r. Archiwum rodzinne Gryglaszewskich.
[Uwagi: 1] [Biografie: Malwina, Hortensja] [Lokalizacje: X]

Borzęcin. Kościół. Karta pocztowa, b.r.
[Uwagi: 1] [Rozdział: lokalizacje - Borzęcin]

Charles Borzęcki. Villers-Claudet : 1916. Archiwum rodzinne Jea-Paul'a Milliand'a.
[Uwagi: 1] [Biografie: Charles] [Lokalizacje: Villers-Claudet, Francja]

Charles Borzęcki i Stephen Mougeot. B. r. Archiwum Daniela Porret'a.
[Uwagi: 2] [Biografie: Charles] [Lokalizacje: Francja]

Charles Borzęcki z kolegami przy samolocie zwiadowczym Caudron G4 w rejonie Villers-Bretonneux we Francji. B. r. Archiwum Daniela Porret'a.
[Uwagi: 1] [Biografie: Charles] [Lokalizacje: Francja]

Celina Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 10] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina Borzęcka. B. r. Archiwum Marii Barbary Haller de Hallenburg.
[Uwagi: 1] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina i Jadwiga siostry Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 9] [Biografie: Celina, Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 3] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 4] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 5] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 6] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 7] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 12] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 14] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 17] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 18] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 20] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 21] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 22] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 23] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 24] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 8] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 11] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 13] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 15] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 16] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 16] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. W: Matka Celina Borzecka i jej dzieło. Z dziejów sióstr zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 120-122.
[Uwagi: 19] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka z córką Jadwigą. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Czesław Borzęcki. Mielec : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Czesław] [Lokalizacje: Mielec]

Dorota z Macholów. B. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Dorota z Macholów] [Lokalizacje: Warszawa]

Dorota z Macholów. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Dorota z Macholów] [Lokalizacje: Warszawa]

Dwór w Obrembszczyźnie. Widok od strony Ogrodu. Obrembszczyzna : b.r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Eleonora Borzęcka i hrabia Dunin-Karwicki. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Eleonora] [Lokalizacje: X]

Feliks Borzęcki. W: Domański P., Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: 1] [Biografie: Feliks] [Lokalizacje: Żabno]

Feliks Borzęcki. W: Domański P., Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: 2] [Biografie: Feliks] [Lokalizacje: Żabno]

Grażyna Borzęcka. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Grażyna] [Lokalizacje: X]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Płyta zamykająca kryptę Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 5] [Biografie: Borzęccy, Mianowscy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Rzeźba kobiety. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Tablica nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Biografie: Leon, Dorota Mianowska] [Lokalizacje: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Tablica nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 4] [Biografie: Roch Mianowski] [Lokalizacje: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich na Cmentarzu w Kielcach. Fot. Józef Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Czesław, Józef, Roman Bieżanko] [Lokalizacje: Kielce]

Grobowiec Borzęckich na Cmentarzu w Kielcach. Fot. Józef Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Czesław, Józef, Roman Bieżanko] [Lokalizacje: Kielce]

Grobowiec Borzęckich na Cmentarzu w Kielcach. Cokół pomnika. Fot. Józef Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 3] [Biografie: Czesław, Józef, Roman Bieżanko] [Lokalizacje: Kielce]

Grobowiec Gorzkowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Fot. Andrzej Wcisło, b.r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęccy, Gorzkowscy] [Lokalizacje: Kraków]

Grobowiec Gorzkowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Tablica nagrobna. Fot. Andrzej Wcisło, b.r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Borzęccy, Gorzkowscy] [Lokalizacje: Kraków]

Grobowiec Honoraty Borzęckiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Lwów : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

Grobowiec Honoraty Borzęckiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Lwów : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

Grobowiec Honoraty Borzęckiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Żeliwna tablica nagrobna. Lwów : b. r.
[Uwagi: 3] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

Grobowiec Honoraty Borzęckiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Żeliwna tablica nagrobna. Lwów : b. r.
[Uwagi: 4] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

Grobowiec Kacpra Borzęckiego na Cmentarzu Starym w Kielcach. Fot. Józef  Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Kacper] [Lokalizacje: Kielce]

Grobowiec Kacpra Borzęckiego na Cmentarzu Starym w Kielcach. Cokół pomnika. Fot. Józef  Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Kacper] [Lokalizacje: Kielce]

Grób 125 na Cmentarzu w Brzeżanach. Żeliwna tablica nagrobna. W: Berezhany... a pearl of Halychyna. Internet.
[Uwagi: 1] [Biografie: Michał] [Lokalizacje: Brzeżany]

Grób Borzęckich i Czarneckich na Cmentarzu w Leżnicy Małej. Cokół pomnika. Fot. M. Pisarkiewicz. Leżnica Mała : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef, Stanisława] [Lokalizacje: Leżnica Mała]

Grób Borzęckich i Uniatowskich na Cmentarzu w Warszawie. Fot. Wojciech Bieniek. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Waleria, Ludwika Sobczyńska] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1997.
[Uwagi: 1] [Biografie: Witkowscy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Biografie: Józefata] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Pomnik nagrobny - przód. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Witkowscy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Pomnik nagrobny - przód. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Witkowscy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Płyta nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 4] [Biografie: Maurycy, Julianna z Czochronów] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Płyta nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 5] [Biografie: Witkowscy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Komunalnym w Lubani. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Lubania]

Grób Borzęckich na Cmentarzu w Cudzanowicach. Cudzanowice : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef, Helena] [Lokalizacje: Cudzanowice]

Grób Borzęckich na Cmentarzu w Cudzanowicach. Tablica nagrobna. Cudzanowice : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Józef, Helena] [Lokalizacje: Cudzanowice]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Parafialnym w Lubani. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 4] [Biografie: Maria, Helena, Jan] [Lokalizacje: Lubania]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Parafialnym w Lubani. Tablice nagrobne. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 5] [Biografie: Maria, Helena, Jan] [Lokalizacje: Lubania]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 30. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 30. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Tadeusz, Joanna z Zakrzewskich] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 30. Cokół pomnika - dół. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 4] [Biografie: Zygmunt] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 30. Cokół pomnika - góra. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 35. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 35. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 224. Płyta nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Jan, Hala] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1997.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F. Fotografia nagrobna Romualda Borzęckiego. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Biografie: Romuald] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Romuald] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F. Cokół pomnika. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Franciszek, Salomea Wojewódzka] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 167. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1997.
[Uwagi: 1] [Biografie: Jan, Antoni] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 167. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Jan, Jasienio] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 167. Płyta zamykająca kryptę. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Jasienio] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Chrapowickich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 32. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Maria Maszczyk] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Chrapowickich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 32. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Maria Maszczyk] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Franciszka Borzęckiego na Cmentarzu w Radłowie. Pomnik nagrobny. Fot. Jacek Gliński. Radłów : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Franciszek] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

Grób Hortensji z Jaxa-Rożnów Borzęckiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kwartał X. Płyta nagrobna. Fot. Andrzej Wcisło. Kraków : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Hortensja] [Lokalizacje: Kraków]

Grób Jadwigi Borzęckiej na Cmentarzu w Lubani. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 2] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Lubania]

Grób Jadwigi Borzęckiej na Cmentarzu w Lubani. Tabliczka nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 3] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Lubania]

Grób Janowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kwartał IV. Fot. Piotr Gryglaszewski. Kraków : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Janowscy] [Lokalizacje: Kraków

Grób Janowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Tablica nagrobna. Kwartał IV. Fot. Piotr Gryglaszewski. Kraków : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: Kraków

Grób Józefa Borzęckiego na Cmentarzu w Oleśnie. Pomnik nagrobny. Fot. Roch Antkowiak. Olesno : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Olesno]

Grób Józefy Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał L. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józefa] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Katarzyny Bożęckiej na Cmentarzu w Gołębiu. Płyta nagrobna. Fot. Maciej Skalski. Gołąb : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Katarzyna] [Lokalizacje: Gołąb]

Grób lotników poległych we wrześniu 1939 r. na Cmentarzu w Kobielanach Wielkich. Kobielany Fot. Wojciech Zamyślony. Wielkie : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Czesław] [Lokalizacje: Kobielany Wielkie]

Grób lotników poległych we wrześniu 1939 r. na Cmentarzu w Kobielanach Wielkich. Kamienny krzyż nagrobny. Fot. Wojciech Zamyślony. Kobielany Wielkie : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Czesław] [Lokalizacje: Kobielany Wielkie]

Grób Ludwika Wilczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał N. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Ludwik Wilczyński] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Ludwika Wilczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał N. Tablica nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Ludwika Wilczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał N. Tablica nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Biografie: Stefan Gładoch] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Mariana Borzęckiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 191. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Marii z Rakowskich Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178C. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1997.
[Uwagi: 1] [Biografie: Maria Rakowska] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Marii z Rakowskich Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178C. Cokół pomnika. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Teofil Rakowski] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Marii z Rakowskich Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178C. Fotografia nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Biografie: Maria Rakowska] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Marii z Rakowskich Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178C. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Maria Rakowska] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Maurycego Wolfa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178A. Płyta nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef, Maurycy Wolf] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Pawłowskich na Cmentarzu dworskim w Zaleśnej. Fot. Stanisław Poczobut Oldanicki. Zaleśna : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Teresa] [Lokalizacje: Zaleśna]

Grób Pawłowskich na Cmentarzu dworskim w Zaleśnej Żeliwna tablica nagrobna. Fot. Stanisław Poczobut Oldanicki. Zaleśna : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Teresa] [Lokalizacje: Zaleśna]

Grób Stefana Borzęckiego na Cmentarzu w Błędowie. Fot. Robert Borzęcki. Błędów : 2008.
[Uwagi: 1] [Biografie: Stefan] [Lokalizacje: Błędów]

Grób Stefana Borzęckiego na Cmentarzu w Błędowie. Tabliczka nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Błędów : b.r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Stefan] [Lokalizacje: Błędów]

Grób Stefanków na Cmentarzu w Gołębiu. Tablica nagrobna. Fot. Maciej Skalski. Gołąb : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Zofia] [Lokalizacje: Gołąb]

Grób Szerzeniewskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F/G. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Biografie: Szerzeniewscy] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Szerzeniewskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F/G. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Biografie: Łucja Kowalewska] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Szerzeniewskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F/G. Pomnik nagrobny - stron prawa. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Biografie: Łucja Kowalewska] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Wacława Borzęckiego na Cmentarzu w Warszawie. Fot. Wojciech Bieniek. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Wacław] [Lokalizacje: Warszawa]

Grób Walerego Borzęckiego na Cmentarzu w Krakowie. Tablica nagrobna. Fot. genealogia.okiem.pl. Kraków : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Walery] [Lokalizacje: Kraków]

Guzik z herbem półkozic. B. r.
[Uwagi: 1 (1a, 1b)] [Biografie: Półkozic] [Lokalizacje: X]

Guz z herbem półkozic. B. r.
[Uwagi: 1 (1a, 1b)] [Biografie: Półkozic] [Lokalizacje: X]

Helena z Gołębiewskich Borzęcka. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Helena z Gołebiewskich] [Lokalizacje: Warszawa]

Helena z Gołębiewskich Borzęcka. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Helena z Gołebiewskich] [Lokalizacje: Warszawa]

Heliodora z Mniszków Borzęcka z synem Władysławem. 1863.
[Uwagi: 1] [Biografie: Heliodora z Mniszków] [Lokalizacje: X]

Jacek Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Jacek] [Lokalizacje: Warszawa]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 3 (3a, 3b)] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 4, 4.1] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 5] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 6] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 7] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 16] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 18] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 19] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 22] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka w ogrodzie w Obrembszczyznie. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 20] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 8] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 9] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 10] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 11] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 12] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 13] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 15] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 17] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. W: Matka Celina Borzecka i jej dzieło. Z dziejów sióstr zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 120-122.
[Uwagi: 14] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Kęty]

Jadwiga Borzęcka z matką Celiną i znajomym. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 21] [Biografie: Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Józef Borzęcki. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Józef i Celina małżonkowie Borzęccy z przyjaciółmi. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef, Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Józef Borzęcki w stroju pilota. Warszawa : b.r..
[Uwagi: 4] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Olesno]

Józef Borzęcki z córką Jadwigą. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 3] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Józef Borzęcki z własnej konstrukcji silnikiem typu 2-RB. Warszawa : 1971.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Olesno]

Józef Haller. B. r. Archiwum Marii Barbary Haller de Hallenburg.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: X]

Kamienica przy ulicy Dzielnej 21 w Warszawie. Warszawa : b.r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Dzielna 21] [Lokalizacje: Warszawa]

Kamienica przy ulicy Dzielnej 21 w Warszawie. Warszawa : b.r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Dzielna 21] [Lokalizacje: Warszawa]

Kaplica w klasztorze w Kętach. W: Matka Celina Borzęcka i jej dzieło. Z dziejów sióstr Zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 121. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. W: Kalkstein T., Matka Celina Borzęcka. Rzym : 1950.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium Ignacego Borzęckiego. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Ignacy] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium Karola Borzęckiego. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 4] [Biografie: Karol] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafiia Karola i Petroneli z Zawadzkich. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 3] [Biografie: Karol, Petronella z Zawadzkich] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium Kazimierza Borzęckiego. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 5] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium ku czci Celiny i Jadwigi Borzęckich. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Celina z Chludzińskich, Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium Petronelli z Zawadzkich. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 6] [Biografie: Ignacy] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Kaplica klasztoru w Kętach. Epitafia Celiny z Chludzińskich i Jadwigi Borzęckich. Kęty : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Celina z Chludzińskich i Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna, Kęty]

Karolina Kózkówna. Fotografia szkolna, retuszowana. B. r. Archiwum rodzinne Kózków.
[Uwagi: 1] [Biografie: Karolina] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

Karolina Kózkówna. Fotografia szkolna, retuszowana. B. r. Archiwum rodzinne Kózków.
[Uwagi: 2] [Biografie: Karolina] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

Karolina Kózkówna w szkole w Wał-Rudzie. Fotografia klasowa. Wał-Ruda, 1910-1911. Archiwum rodzinne Kózków.
[Uwagi: 1] [Biografie: Karolina] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

Katakumby Orląt Lwowskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Krypta VII. Tablica nagrobna. Fot. Andrzej Mleczko. Lwów : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Stanisław Piotr] [Lokalizacje: Lwów]

Kazimierz Borzęcki. Mielec : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Kazimierz] [Lokalizacje: Mielec]

Klasztor w Kętach. W: Matka Celina Borzęcka i jej dzieło. Z dziejów sióstr Zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 120. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Klasztor w Kętach. W: Matka Celina Borzęcka i jej dzieło. Z dziejów sióstr Zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 121. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Biografie: Celina, Jadwiga] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Klasztor w Kętach. Figurka marki boskiej w ogrodzie przyklasztornym. W: Matka Celina Borzęcka i jej dzieło. Z dziejów sióstr Zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 121. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Biografie: Celina] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Konstanty Borzęcki. B. r. Archiwum Siny Özkok.
[Uwagi: 1] [Biografie: Konstanty] [Lokalizacje: Stambuł, Turcja]

Konstanty Borzęcki. B. r. Archiwum Siny Özkok.
[Uwagi: 2] [Biografie: Konstanty] [Lokalizacje: Stambuł, Turcja]

Kościół w Brzóstkowie. Fot. Stanisław Hebanowski. Brzóstkowo : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Brzostowo]

Kościół w Brzóstkowie. Wejście do krypty Józefa Borzęckiego. Fot. Stanisław Hebanowski. Brzóstkowo : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Brzostowo]

Kościół w Brzóstkowie. Tablica nagrobna. Fot. Adam Kajczyk. Brzóstkowo : b. r.
[Uwagi: 3] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Brzostowo]

Kościół w Miechowie. Epitafium Tekli z Lisowskich Borzęckiej. Fot. genealogia.okiem.pl. Miechów : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Tekla z Lisowskich] [Lokalizacje: Miechów]

Kościół w Niemodlinie. Fot. Robert Borzęcki. Niemodlin : 2007.
[Uwagi: 1] [Biografie: Teresa] [Lokalizacje: Niemodlin]

Kościół w Niemodlinie. Epitafium Teresy z Borzęckich Szaniawskiej. Fot. Robert Borzęcki. Niemodlin : 2007.
[Uwagi: 2] [Biografie: Teresa] [Lokalizacje: Niemodlin]

Kościół w Wołkowacie. Vidovauk : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Marcin] [Lokalizacje: Vidovauk]

Krzysztof i Alicja małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Krzysztof, Alicja] [Lokalizacje: Warszawa]

Krasnystaw. Widok ogólny.  Karta pocztowa, b.r.
[Uwagi: 1] [Rozdział: lokalizacje - Krasnystaw]

Leokadia Borzęcka. Mielec : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Leokadia] [Lokalizacje: Mielec]

Malwina z Borzęckich Janowska i faksymile jej podpisu. W: Gryglaszewski P. : Malwina Janowska (1842-1926) zapomniana nauczycielka z Wolnicy. Kraków : 2010.
[Uwagi: 1] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: Wolica]

Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef, Marianna ] [Lokalizacje: Piaski Szlacheckie]

Marian Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

Marian Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

Marian Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 3] [Biografie: Marian] [Lokalizacje: Warszawa]

Medal za uśmierzenie Powstania Styczniowego. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Mirosław i Zofia z Łyczewskich małżonkowie Borzęccy. Fotografia Ślubna. Warszawa : 1972.
[Uwagi: 1] [Biografie: Mirosław, Zofia z Łyczewskich] [Lokalizacje: Warszawa]

Mirosław i Zofia z Łyczewskich małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : 1972.
[Uwagi: 2] [Biografie: Mirosław, Zofia z Łyczewskich] [Lokalizacje: Warszawa]

Olga Borzęcka. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Olga] [Lokalizacje: X]

Order Legii Honorowej. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Order Orła Białego. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Order Św. Stanisława. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Order Virtuti Militari. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: X] [Lokalizacje: X]

Pieczęć lakowa z herbem Półkozic. B. r.
[Uwagi: 1 (1a, 1b, 1c)] [Biografie: Półkozic] [Lokalizacje: X]

Pieczęć lakowa z herbem Półkozic. B. r.
[Uwagi: 2 (2a, 2b, 2c, 2d)] [Biografie: Półkozic] [Lokalizacje: X]

Porucznik [Bolesław] Borzęcki. lipiec 1938.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

Pomnik lotników polskich 1939 roku w Olszynce. Fot. mysliwcy.pl. Olszynki : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Czesław] [Lokalizacje: Olszynki]

Pomnik powstańców 1863 roku w Klimontowie. Fot. Józef Kowalczyk. Klimontów : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Klimontów]

Pomnik powstańców 1863 roku w Klimontowie. Fot. Józef Kowalczyk. Klimontów : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Klimontów]

Pomnik powstańców 1863 roku w Klimontowie. Inskrypcja. Fot. Józef Kowalczyk. Klimontów : b. r.
[Uwagi: 3] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: Klimontów]

Pudernica z herbem Półkozic. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Półkozic] [Lokalizacje: X]

Proces Władysława Borzęckiego w Sądzie w Warszawie w 1934 roku. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 4] [Biografie: Władysław] [Lokalizacje: Warszawa]

Robert Artur Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Robert] [Lokalizacje: Warszawa]

Robert Maciej i Ewa małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : 1986.
[Uwagi: 2] [Biografie: Robert, Ewa] [Lokalizacje: Warszawa]

Sanktuaruim błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie. Relikwiarz. Fot. Ryszard Kurek. Zabawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Karolina] [Lokalizacje: Zabawa]

Stanisław Borzęcki z kolegami. B. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: X]

Stanisław Borzęcki pseudonim „Tatarski”. B. r.
[Uwagi: 3] [Biografie: Stanisław] [Lokalizacje: X]

Tadeusz Borzęcki. B. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Tadeusz] [Lokalizacje: X]

Tadeusz Borzęcki. W: Dąbrowski M. : 20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej. Kraków : Koncern Prasowy Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1939.
[Uwagi: 1] [Biografie: Tadeusz] [Lokalizacje: Warszawa]

Więzienie na Pawiaku” przy ulicy Dzielnej 24 w Warszawie. Warszawa : 1939.
[Uwagi: 1] [Biografie: Pawiak] [Lokalizacje: Warszawa]

Władysław Józef Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Władysław] [Lokalizacje: Warszawa]

Władysław Józef Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Władysław] [Lokalizacje: Warszawa]

Władysław Józef i Helena z Gołębiewakich małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : 1943.
[Uwagi: 3] [Biografie: Władysław, Helena z Gołebiewskich] [Lokalizacje: Warszawa]

Władysław i Maria małżonkowie Borzęccy. B. r. Archiwum rodzinne Bieńków.
[Uwagi: 1] [Biografie: Władysław, Maria] [Lokalizacje: X]

Włodzimierz Borzęcki. Milanówek : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Włodzimierz] [Lokalizacje: Milanówek]

Wojciech i Klaudia rodzeństwo Borzęccy. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Wojciech, Klaudia] [Lokalizacje: Warszawa]

Zajazd U Borzanka w Nowym Targu. Nowy Targ : b. r.
[Uwagi: 1] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Nowy Targ]

Zajazd U Borzanka w Nowym Targu. Nowy Targ : b. r.
[Uwagi: 2] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Nowy Targ]

Zegarek kieszonkowy, damski z herbem Półkozic. B. r.
[Uwagi: 1 (1a, 1b)] [Biografie: Półkozic] [Lokalizacje: X]

Zofia z Borzęckich Kleinowa. B. r. Archiwum rodzinne Gryglaszewskich.
[Uwagi: 1] [Biografie: Zofia] [Lokalizacje: X]

Zofia z Borzęckich Stefanek. B. r. Archiwum rodzinne Macieja Skalskiego.
[Uwagi: 2] [Biografie: Zofia] [Lokalizacje: Borowa]

Zofia z Krawczyków Borzęcka. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 4] [Biografie: Zofia z Krawczyków] [Lokalizacje: Warszawa]

Zofia z Trojanowskich Borzęcka. Milanówek : b. r.
[Uwagi: 3] [Biografie: Zofia z Trojanowskich] [Lokalizacje: Milanówek]

Żeliwna ambona fundacji hrabianki Honoraty Borzęckiej w kościele św. Piotra i Pawła we Lwowie. Lwów, b.r.
[Uwagi: 1, 2] [Biografie: Honorata] [Lokalizacje: Lwów]

 

 

IKONOGRAFIA

 

3 Maja. Teatr Telewizji. Film, format: wmv, czas trwania : 86 min. Reż. G. Królikiewicz. Telewizja Polska S. A, 1976.
[Uwagi: 01] [Biografie: Piotr] [Lokalizacje: Warszawa]

Batory pod Pskowem. Obraz olejny. Obraz olejny. Autor: Jan Matejko. Kraków : 1872.
[Uwagi: 01] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: Kraków]

Bitwa pod Sokołowcem w dniu 2 maja 1848 roku. Litografia. Autor: E. Lamaitre według rysunku Konstantego Borzęckiego. B. r.
[Uwagi: 01] [Biografie: Konstanty] [Lokalizacje: Magdeburg]

Błogosławiona Celina z Chludzińskich Borzęcka. W: Marszałek J., Posłuszna woli Bożej. Niedziela, Tygodnik katolicki, 2007, Nr 27.
[Uwagi: 01] [Biografie: Celina z Chludzińskich] [Lokalizacje: Kęty]

Błogosławiona Celina z Chludzińskich Borzęcka. W: Marszałek J., Posłuszna woli Bożej. Niedziela, Tygodnik katolicki, 2007, Nr 27.
[Uwagi: 02] [Biografie: Celina z Chludzińskich] [Lokalizacje: Kęty]

Błogosławiona Karolina Kózka. Obraz olejny. Autor: prof. Stanisław Jakubczyk. Kraków, 1987.
[Uwagi: 01] [Biografie: Karolina Kózka] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

Die Miodowastrasse in Warschau. Karta pocztowa: b.r. Vertriebsgesellschaft deutscher Buchhändler Berlin NW. 7.
[Uwagi: 03] [Biografie: X] [Lokalizacje: Warszawa]

Die Wierbowastrasse in Warschau.  Karta pocztowa : b.r. Vertriebsgesellschaft deutscher Buchhändler Berlin NW. 7.
[Uwagi: 02] [Biografie: X] [Lokalizacje: Warszawa]

Dwór w Konstantynowie. Grafika. Autor: hrabia Antoni Ledóchowski. B. r.
[Uwagi: 01] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Konstantynów]

Dwór w Obrembszczyżnie z gankiem i oranżerią. Widok od strony ogrodu. Rysunek ołówkiem, pomalowany akwarelą, wymiary 224 x 296 mm. Napis na podkładzie: Grodzieńska Obrębszczyzna - dwór. Obrębszczyzna (8 września 1868). Muzeum Narodowe w Krakowie. Teka Grodzieńska. Sygn. III-r.a. 4393.
[Uwagi: 01] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Obrembszczyzna]

Herb Półkozic. W: Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. Warszawa : 1841, T. 7, S. 562 (uzupełnienia Roberta Borzęckiego: 2001).
[Uwagi: 01] [Biografie: Borzęccy] [Lokalizacje: Polska]

Kielce. Ulica Borzęcka.  Karta pocztowa. B.r.
[Uwagi: 01] [Biografie: X] [Lokalizacje: Kielce]

Portret błogosławionej Karoliny Kózkówny. B. r.
[Uwagi: 01] [Biografie: Karolina] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

Portret błogosławionej Karoliny Kózkówny. B. r.
[Uwagi: 02] [Biografie: Karolina] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

Portret Józefa Borzęckiego. Odbitka albuminowa, wymiary 9,9x5,3 cm. B.r. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. F.86198/W.
[Uwagi: 01 (01a, 01b)] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Zawadówka]

Portret Malwiny z Borzęckich Janowskiej. Obraz olejny. Autor: siostra Bronisława Rychter-Janowska. W: Gryglaszewski P. : Malwina Janowska (1842-1926) zapomniana nauczycielka z Wolnicy. Kraków : 2010.
[Uwagi: 01] [Biografie: Malwina] [Lokalizacje: Wolica]

Portret Wiktoryny Borzęckiej. Rysunek ołówkiem, wymiary 20x16 cm. Autor: C Dofman (vel. Dotman). :Pod spodem dopisek po francusku „Wiktoryna Borzęcka żona Maurice'a WOLF'A”. Dresno : Marz. 1850. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, teczka Turnów.
[Uwagi: 01] [Biografie: Wiktoryna] [Lokalizacje: Drezno]

Reorganisation des Grofsherzogthums Posen im. Jahre 1848 nach Chr [Reorganizacja Wielkiego Księstwa Poznańskiego w roku 1848 po nar. Chr]. Litografia, wymiary 33,5x30,5. Autor: Konstanty Borzęcki według rysunku Polikarpa Gumińskiego. B.r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, sygn. T.XVIII/6096 6096.
[Uwagi: 01] [Biografie: Konstanty 1826-1876] [Lokalizacje: Magdeburg]

Serce Matki. Film, format: avi. Reż. M. Warszyński. Filmoteka Polska, 1938.
[Uwagi: 01] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

Serce Matki. Plakat filmu. Reż. M. Warszyński. Filmoteka Polska, 1938.
[Uwagi: 02)] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

Serce Matki. Plakat filmu. Reż. M. Warszyński. Filmoteka Polska, 1938.
[Uwagi: 03)] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

Serce Matki. Program. Reż. M. Warszyński. Filmoteka Polska, 1938.
[Uwagi: *] [Biografie: Borzęcki] [Lokalizacje: X]

Śmierć Józefa Borzeckiego pod Majdanem w roku 1831. Obraz olejny. Autor: F. Szewczyk. W: Urbański A. : Z dziejów powstania listopadowego na Rusi. Tygodnik illustrowany, 1930, Nr 48, S. 1001.
[Uwagi: 01] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Zawadówka, Majdan]

Umiejscowienie ran na ciele Karoliny Kózkówny. W: Bielobok J. : Błogosławiona Karolina Kózkówna. 1998, S. 201-206.
[Uwagi: *] [Biografie: Karolina Kózna] [Lokalizacje: Wał-Ruda]

Walery Borzęcki 1856-1912. Karta pamiątkowa. B.r.
[Uwagi: 01] [Biografie: Walery] [Lokalizacje: X]

Warszawa. Dworzec Warszawsko-Wiedeński. Karta pocztowa. B.r.
[Uwagi: 01] [Biografie: X] [Lokalizacje: Warszawa]

Wymarsz oddziału Józefa Borzęckiego z Paryża w 1848 r. Litografia według rysunku Victora Adama. B. r.
[Uwagi: 01] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Brzostówko, Paryż]

Zarząd Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Kraków : maj 1936. Siedzą od lewej: Roman Bober, Kazimierz Billewicz, Roman Warth, Tadeusz Orzelski, Adam Obrubański, Kazimierz Wachowicz, Franciszek Janowski. Stoją od lewej: Władysław Latko, Bronisław Borzęcki, Szczęsny Kiliński, Ferdynand Rekliński, Czesław Delekta, Stanisław Żychoń, Bronisław Kaleta, Roman Wilczyński, Roman Ławnik. Internet.

 

 

KARTOGRAFIA

 

Mapa rejonu wsi Kosarzew i przysiółka Borzęcin na Lubelszczyznie.  B.r.
[Uwagi: 1] [Rozdział: lokalizacje - Kosarzew]

Mapa rejonu wsi Modrzewiec.  B.r.
[Uwagi: 1] [Rozdział: lokalizacje - Modrzewiec]

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do którejś z nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Witryna „Archiwum” ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających tę witrynę o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów. Mile widziane będą również uwagi odnośnie kształtu witryny i zawartych w niej treści. W miarę możliwości będziemy starali się wszystkie takie uwagi na bieżąco wprowadzać w życie.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY