GOŁACZÓW-DAŃCZÓW-JELENIÓW

(niemieckie: Hallatsch-Tanz-Gellenau)

 

 

Mapa robót górniczych w rejonie Gołaczowa, Dańczowa i Jeleniowa.

 

Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze złóż rud żelaza
w rejonie „Gołaczów-Dańczów-Jeleniów”

 

HISTORIA

            W XIX wieku w rejonie Gołaczowa i Dańczowa podjęto eksploatację rud żelaza. Wydobycie prowadzono w niewielkich kopalniach metodami odkrywkowymi i wyrobiskami podziemnymi. Rudy przetapiano w nowo wybudowanej hucie w Zieleńcu. Wkrótce jednak znane zasoby rud zaczęły się wyczerpywać w związku z czym dalsze prace górnicze wstrzymano. W 1902 i 1922 roku przeprowadzono tu prace rozpoznawcze ale nie przyniosły one spodziewanych rezultatów. W 1962 roku, w rejonie Gołaczowa, Dańczowa i Jeleniowa wykonano badania geologiczne mające na celu określenie zasobów tutejszych wystąpień rud żelaza. W tym celu przebadano dawne wyrobiska górnicze i wydrążono kilka nowych. Ze względu jednak na silne zaburzenia tektoniczne stref zmineralizowanych uznano że występujące w tym rejonie rudy żelaza nie mają znaczenia przemysłowego (Fedak, Lindner, 1966).

 

GEOLOGIA

            W rejonie Golaczowa, Dańczowa i Jeleniowa występuje kontakt intruzji granitu Kudowy ze skałami metamorficznej osłony. Granit Kudowy ma tu charakter intruzji szczelinowej ciągnącej się wzdłuż strefy tektonicznej o kierunku SSE-NNW. Skały metamorficznej osłony reprezentowane są głównie przez fyllity z wkładkami wapieni i występujące w podrzędnych ilościach amfibolity. W pobliżu północnego kontaktu z intruzją są one silnie zaburzone tektonicznie oraz poprzecinane licznymi żyłami i apofizami granitowymi (Magda, 1960).
            Mineralizacja żelazowa występuje w skałach metamorficznej osłony w pobliżu ich kontaktu z północną częścią intruzji granitu Kudowy. Koncentruje się w szczelinach tektonicznych przecinających fyllity a miejscami również apofizy granitowe. Rudy tworzą żyły o biegu NW-SE i stromym upadzie na NE. Mają one miąższość 0,25-0,6 m. Ich treść stanowi głównie hematyt (95%). Z minerałów płonnych spotyka się baryt i kwarc. Na kontakcie z żyłami skały otaczające są silnie przeobrażone i impregnowane hematytem (Lis, Sylwestrzak, 1986). Rudy hematytowe zawierają 30-65% Fe i 3-8% SiO2 (Osika, 1958).
Hematyt maj barwę brunatno-czerwoną lub stalową. Tworzy masywne nerkowate skupienia składające się wielu różnej grubości naskorupień. Układają się one bezładnie lub warstwowo wzdłuż żył. Spotyka się również brekcje złożone z okruchów fyllitów i amfibolitów spojonych hematytem i kwarcem (tzw. ruda brekcjowa). Osiągają one do kilkuset metrów długości i 0,5-1 metra grubości (Traube, 1888; Lis, Sylwestrzak, 1986; Osika, 1958).  Rudy brekcjowe zawierają 12-36% Fe i 30-70% SiO2 (Osika, 1958).

 

LITERATURA

FEDAK J., LINDNER M. : Metalogeneza Sudetów. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1966.

LIS J., SYLWESTRZAK H. : Minerały Dolnego Śląska. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.

MAGDA W. : Hematyty okolic Kudowy. W: Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, S. 38-44.

OSIKA R. : Występowanie i perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza w Polsce. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958, Nr 126, S. 9-44.

TRAUBE H. : Die minerale Schlesiens. Breslau : J. U. Kern's, 1888.

 

GALERIA FOTOGRAFII

Sztolnia poszukiwawcza nad potokiem Danczówka w Gołaczowie.
0 33

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY