GRZMIĄCA

(niemieckie: Donnerau)

 

 

Kopalnie węgla kamiennego
Unverhofft Glück” i „Christian Gottfied

 

HISTORIA

            Początki górnictwa węgla kamiennego w okolicy Grzmiącej sięgają końca XVIII wieku. W 1799 roku założono tu kopalnię węgla kamiennego „Unverhofft Glück”. Nie spełniła ona jednak oczekiwań właścicieli i już w 1801 roku została zlikwidowana. W pierwszej połowie XIX wieku podjęto skuteczną próbę reaktywacji tutejszego górnictwa. Nadaniem z dnia 22 października 1836 roku, powtórzonym w dniu 3 listopada 1836 roku uruchomiono kopalnię węgla kamiennego „Christian Gottfied”. Jej produkcja w 1840 roku wyniosła 17000 ton, a w 1858 roku 4000 ton. W 1880 roku kopalnia ta została unieruchomiona (Jaros 1972).

Mapa wyrobisk górniczych kopalni węglaUnverhofft Glück” w Grzmiącej.
Stan z 1800 roku.

 

GEOLOGIA

            Występuje tu kompleks zlepieńców i piaskowców a w stropie również mułowców należących do westfalu D (tzw. ogniwo z Grzmiącej). Miąższość poszczególnych przewarstwień waha się w granicach od kilkunastu centymetrów do kilku metrów. W dolnej części tego kompleksu występują cienkie wkładki węgla kamiennego stanowiące odpowiednik pokładów grupy 300 (Bossowski 2006).

 

LITERATURA

BOSSOWSKI A., IHNATOWICZ A. : Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego 1:100000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2006.

JAROS J. : Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Zeszyty Naukowe Śląskiego Instytutu Naukowego, 1972, Nr 59.

 

GALERIA FOTOGRAFII

X
0 X

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY