JAROSZÓW

(niemieckie: Järischau)

 

 

Mapa robót górniczych w okolicy Jaroszowa.

 

Kopalnia odkrywkowa gliny ogniotrwałej „Edmund”

 

HISTORIA

            Na NE od wsi eksploatowano niegdyś gliny ogniotrwałe. Działała tu kopalnia odkrywkowa „Edmund”. Obecnie wyrobisko jest zatopione.

 

GEOLOGIA

            Złoża związane były z serią  śródlądowych osadów miocenu późnego. Seria ilasta miała zmienną miąższość od kilku do około 70 metrów (przeciętnie 25-40 metrów). Zalegające w jej obrębie iły były miejscami piaszczyste lub węgliste. W spągu serii ilastej zalegał jeden lub dwa pokłady węgla brunatnego przeciętnie o grubości kilku metrów każdy. Warstwy stropowe serii ilastej były zwykle silnie glacitektonicznie zaburzone.
Iły ogniotrwałe zalegały zwykle nad lub pomiędzy pokładami węgla brunatnego. Rzadziej spotykano je poniżej pokładów węglowych. Nie występowały one w postaci jednolitego pokładu lecz tworzyły zmiennej grubości soczewki tkwiące wśród zwykłych iłów. Seria ilasta jest przykryta 10-20 metrowej miąższości nadkładem plejstoceńskich glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych. W nadkładzie tym znajdowano bryłki bursztynu.

 

LITERATURA

Budowa geologiczna Polski. T. 6. Złoża surowców mineralnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.

Geologia i surowce mineralne Polski. Red. R. Osika. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 251.

 

GALERIA FOTOGRAFII

X
0 X

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY