KOBIELNIK

 

 

Łom gospodarski łupków palnych

 

HISTORIA

            Łom położony był nad potokiem Kobielnik u podnóża Świniej Góry. Eksploatację rozpoczęto tu po 1944 roku. Była ona jednak prowadzona tylko okresowo i na niewielką skalę.

Mapa okolic wsi Kobielnik.

 

GEOLOGIA

            Występowały tutaj warstwy melilitowe wieku oligoceńskiego należące do jednostki śląskiej Karpat fliszowych. Co ciekawe kolejność warstw była odwrócona, tzn. utwory starsze leżały na młodszych. Składały się one głównie z mułowców i iłowców z nielicznymi przewarstwieniami piaskowców. W iłowcach i mułowcach występowały odciski łusek i ości a niekiedy również kompletne szkielety ryb. Miejscami pojawiały się również zlepieńce zawierające poza otoczakami skał osadowych egzotyki skał magmowych, metamorficznych i węgla kamiennego.  Lokalnie kompleks ten  przecinały zalegające niezgodnie warstwy piaskowca (tzw. „dajki klastyczne”).

            Przedmiotem eksploatacji były przepojone bituminami iłowce i mułowce (tzw. łupki palne). Na świeżym przełamie dość szybko pokrywały się one kropelkami ropy naftowej. Największe wycieki występowały na kontakcie mułowców i iłowców z piaskowcami.

 

LITERATURA

KROBICKI M, GOLONKA J., ŚLĄCZKA A. : The Carpathians - Menilite Shale as the Main Oil Source in the Carpathians. W : GeoShale. Recent Advacnces in Geology of Fine-Grained Sediments 14-16 may 2012. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012, S. 195-233.

 

GALERIA FOTOGRAFII

Ogólny widok łomu.
0 1

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY