KOLEKCJA DYDAKTYCZNA

 

            Zbiór ten obejmuje głównie okazy wykorzystywane w czasie lekcji muzealnych oraz takie, które posiadają dużą wartość historyczną lub naukową a z różnych powodów nie znalazły się w poszczególnych kolekcjach tematycznych.

 

         

Limonit Pseudomorfoza limonitu (mieszanina wodorotlenków i uwodnionych tlenków Fe) po pirycie. Na ściankach zachowało się charakterystyczne dla kryształów tego minerału prążkowanie. Mongolia, (Pustynia Gobi) wymiary: mm
waga: g
1992.01.13/DY/0001/D
Dar Pana Lubomira Jastrzębskiego z Warszawy

 

Konkrecja gipsowa Odmiana gipsu. Tworzy się w iłach w wyniku reakcji  zawartego w nich węglanu wapnia z kwasem siarkowym powstałym z rozkładu pirytu. Ten ostatni towarzyszy zwykle tkwiącym w ile szczątkom organicznym. Prezentowana konkrecja jest naturalną grzechotką (pusta w środku). Dobrzyń, Polska wymiary: mm
waga: g
1993.03.07/DY/0002/5.00

 

Konkrecja limonitowa Pseudomorfoza limonitu (mieszanina wodorotlenków i uwodnionych tlenków Fe) po markasycie. Egipt wymiary: mm
waga: g
1997.12.14/DY/0003/D
Dar Pana Ryszarda Riedla z Brwinowa

 

20 Edelsteine und Schmucksteine Zestaw 20 okazów kamieni szlachetnych i ozdobnych wyprodukowany przez znaną firmę wydawniczą Kosmos ze Stuttgartu w Niemczech. Firma ta zajmowała się publikacją książek popularnonaukowych m. in. o tematyce przyrodniczej i sprzedażą różnego rodzaju pomocy naukowych. KOSMOS, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart-O, Niemcy wymiary: mm
waga: g
1998.09.16/DY/0004/(15.00)/a-u

 

Kosmos – Steinsamlung 2a Zestaw 12 okazów kamieni szlachetnych i ozdobnych wyprodukowany przez znaną firmę wydawniczą Kosmos ze Stuttgartu w Niemczech. Firma ta zajmowała się publikacją książek popularnonaukowych m. in. o tematyce przyrodniczej i sprzedażą różnego rodzaju pomocy naukowych. KOSMOS, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart-O, Niemcy wymiary: mm
waga: g
1998.09.16/DY/0005/(7.90)/a-l

 

Ozokeryt Pochodna ropy naftowej. Kopalne paliwo stałe o średnim składzie chemicznym C 84-86%, H 14-15% i O+N+S 1,5-2%. Mieszanina parafin o ogólnym wzorze chemicznym CnH2n+2 z domieszką węglowodorów płynnych i gazowych. Wytrąca się z ropy naftowej w wyniku jej szybkiego odgazowania spowodowanego gwałtownym spadkiem ciśnienia w górotworze.

Borysław, Polska
UWAGA! Okaz znaleziono w okresie międzywojennym gdy rejon Borysławia znajdował się  jeszcze w granicach Polski.

wymiary: mm
waga: g
1998.09.22/DY/0006/4.30

 

         

Byssolit Azbest amfibolowy. Substancja mineralna utworzona z włóknistych kryształów amfiboli. Obecnie azbesty są powszechnie uważane za substancje rakotwórcze. Odpowiednio przechowywane nie stwarzają jednak zagrożenia ponieważ nie pylą a to pył azbestowy jest najbardziej niebezpieczny. Czereszamskoje, Rosja (Ural) wymiary: mm
waga: g
1998.10.24/DY/0007/2.85

 

Konkrecja manganowa Bardzo porowata substancja organiczno-mineralna zawierająca duże koncentracje różnych metali (głównie Mn, Fe, Ni, Co, Cu i pierwiastków ziem rzadkich). Pory wypełniają minerały ilaste. Ma gęstość 1,22-1,39 g/cm3 i średnio 1-15 cm średnicy. W stanie suchym są krucha i łatwo rozsypliwa. Tworzy się na dnie oceanów, przyrastając z prędkością około 5-15 mm na milion lat. Dno Pacyfiku wymiary: mm
waga: g
1999.04.30/DY/0008/2.60

 

Asfalt rodzimy Pochodna ropy naftowej. Mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów łańcuchowych i związków heterocyklicznych z domieszką kwarcu, minerałów ilastych, niekiedy kalcytu, Czarny lub brunatny. Połysk szklisty. Kruchy. Temperatura topnienia 50-60oC.  Powstaje w wyniku wietrzenia ropy naftowej. Najczęściej wypełnia szczeliny i pory w wapieniach, piaskowcach i marglach. La Brea, Trymidad wymiary: mm
waga: g
2000.10.21/DY/0009/8.90

 

Lawa wulkaniczna Produkt działalności wulkanicznej. Mieszanina krzemianów żelaza, sodu, potasu, wapnia i innych metali. W porównaniu z magmą jest zubożona w składniki lotne. Osiąga temperaturę do 1350 a niekiedy nawet 1400oC. Krzepnie w temperaturze 600-800oC. Kamczatka, Rosja
wlk.
„Mutnowsij”
wymiary: mm
waga: g
2001.03.03/DEP/03
Depozyt Pana Stanisława Krupy z Warszawy

 

    

Obsydian Naturalne szkło o zróżnicowanym składzie chemicznym zależnym od rodzaju macierzystej lawy. Zawiera do 1% wody, mikrolity gównie plagioklazów, sanidynu, leucytu, kwarcu, biotytu i hornblendy, niekiedy również pęcherzyki gazowe. Najczęściej czarny, brunatny lub ciemnoszary. Połysk szklisty. Przełam muszlowy. Produkt bardzo szybkiego zastygnięcia lawy wulkanicznej. Zatoka  Awaczyńska, Rosja
(Kamczatka)
wymiary: mm
waga: g
2001.03.03/DEP/04/a-b
Depozyt Pana Stanisława Krupy z Warszawy

 

Szlich złotonośny Frakcja minerałów ciężkich wypłukana z osadów złotonośnych dorzecza Kaczawy w okolicy Złotoryi. W jej skład wchodzą ziarna epidotu, ilmenitu, magnetytu, cyrkonu, cejlonitu, leukoksenu, turmalinu, rutylu, korundu, rubinu, szafiru, chryzoberylu, topazu, hiacyntu, dystenu, spodumenu, anatazu, granatów, hornblendy, izerynu oraz złota rodzimego (średnio 0,2 g/t.). Złotoryja, Polska
(Dorzecze Kaczawy)
wymiary: mm
waga: g
2001.06.03/DY/0010/D
Dar Pana Wiesława Chorągwickiego z Czerńca

 

Bomba oliwinowa w bazalcie Porwak magmy ultrazasadowej. Ma skład forsterytu. Najprawdopodobniej zassany z najwyższej części płaszcza Ziemi w czasie gwałtownej erupcji wulkanicznej przez pływającą tuż pod skorupą ziemską lżejszą magmę bazaltową. Wojciechów, Polska
kłm.
Wojciechów
wymiary: mm
waga: g
2001.08.04/DY/0011/0.00

 

Pirop Teoretyczny składnik tzw. pirolitu forsterytowo-piropowo-piroksenowego. Pirolit ten występuje na największych głębokościach i w strefach  najwyższych temperatur w zewnętrznej części płaszcza Ziemi. Vestrev, Czechy wymiary: mm
waga: g
2001.09.05/DY/0012/1.25/a-z

 

Forsteryt Teoretyczny składnik tzw. pirolitów. Są to półpłynne magmy tworzące zewnętrzną część płaszcza Ziemi. Wyróżnia się trzy rodzaje pirolitów:
- pirolit forsterytowo-spinelowo-piroksenowy,
- pirolit forsterytowo-augitowy,
- pirolit forsterytowo-piropowo-piroksenowy.
Wyspa St. John's, Egipt (Morze Czerwone) wymiary: mm
waga: g
2001.09.05/DY/0013/5.00/a-z

 

Spinel Teoretyczny składnik tzw. pirolitu forsterytowo-spinelowo-piroksenowego. Pirolit ten występuje najpłycej i w strefach najniższych temperatur w zewnętrznej części płaszcza Ziemi. Z głębokością ustępuje miejsca pirolitowi forsterytowo-augitowemu. Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
0000.00.00/DY/0000/0.00

 

Augit Teoretyczny składnik tzw. pirolitu forsterytowo-augitowego. Pirolit ten występuje w strefie średnich głębokości i temperatur w zewnętrznej części płaszcza Ziemi. Wyżej przechodzi w pirolit forsterytowo-spinelowo-piroksenowy, a z głębokością ustępuje miejsca pirolitowi forsterytowo-piropowo-piroksenowemu. Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
0000.00.00/DY/0000/0.00

 

Pirokseny Teoretyczny składnik tzw. pirolitu forsterytowo-spinelowo-piroksenowego i pirolitu forsterytowo-piropowo-piroksenowego. Pirolity te występują w zewnętrznej części płaszcza Ziemi. Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
0000.00.00/DY/0000/0.00

 

Kolekcja szkolna Zestaw 200 okazów stanowiący prawdopodobnie dawną kolekcję szkolną. W jego skład wchodzą przykłady m. in. minerałów skałotwórczych, grupy kwarcu, mik, rud metali, kamieni szlachetnych, oraz skał magmowych, osadowych i metamorficznych (w tym dość liczne odmiany jaspisu). Brak okazów nr 3, 5, 21, 51, 62, 85, 95,96, 120, 128, 174, 178 i 191 oraz wszystkich opisów. Warszawa, Polska wymiary: mm
waga: g
2001.09.05/DY/0014/37.50/a-z

 

    

    

    

    

Pumeks Produkt działalności wulkanicznej. Bardzo porowaty (powyżej 50% porów) szkliwo. Lekki (pływa po wodzie). Powstaje w wyniku szybkiego odgazowania i zastygnięcia law wulkanicznych (głównie o składzie ryolitu). Wyspy Liparyjskie, Włochy wymiary: mm
waga: g
2001.10.21/DY/0015/5.00/a-d

 

Piaskowiec roponośny Fragment rdzenia wiertniczego z głębokości około 3500 m. Ropa naftowa i bituminy wypełniają tu pory pomiędzy ziarnami piasku. Okolice Zielonej Góry, Polska wymiary: mm
waga: g
2002.03.31/DY/0016/(0.00)

 

Ropa naftowa Pochodna sapropelitu. Kopalne paliwo ciekłe o średnim składzie chemicznym C 80-86%, H 11-14,5%, S 0,01-6%, O 0,005-0,07%. (rzadko do 1,2%), i N 0,001-1,8. Mieszanina naturalnych  węglowodorów ciekłych, stałych i gazowych z niewielkimi domieszkami innych substancji organicznych i nieorganicznych. Gęstość 0,73-1,03 g/cm3. Karlino, Polska wymiary: mm
waga: g
2002.03.31/DY/0017/(0.00)

 

Konkrecja krzemienna Odmiana czertu. Zawiera głównie chalcedon, niekiedy z domieszką opalu, rzadziej kwarcu. Twardość 5,5-7. Gęstość 2,58-2,92 g/cm3. Brak łupliwości. Przełam muszlowy. Produkt pochodzenia biochemicznego (z rozpuszczonych szkieletów bezkręgowców) lub chemicznego (wolna krzemionka). Tworzy owalne skupienia w wapieniach i dolomitach. Bełchatów, Polska wymiary: mm
waga: g
2002.04.01/DY/0018/0.00
Dar Pana Wiesława Iwańcowa z Bełchatowa

 

Lawa wulkaniczna Produkt działalności wulkanicznej. Mieszanina krzemianów żelaza, sodu, potasu, wapnia i innych metali. W porównaniu z magmą jest zubożona w składniki lotne. Osiąga temperaturę do 1350 a niekiedy nawet 1400oC. Krzepnie w temperaturze 600-800oC. Neapol, Włochy
Wlk.
Wezuwiusz
wymiary: mm
waga: g
2002.04.03/DY/0019/(0.00)

 

Stalaktyt wapienny Naciek utworzony na stropie podziemnej hali hitlerowskiego kompleksu militarnego „Wolfsberg” (Włodarz). Powstał w wyniku strącania się osadu wapiennego z przenikających szczelinami wód opadowych. Wody te wzbogacają się w węglan wapnia rozpuszczając beton tworzący w obudowę hal. Ludwikowice Śląskie, Polska
kompleks „Włodarz”
wymiary: mm
waga: g
2002.04.03/DY/0020/D
Dar Pani Beaty Glapińskiej z Bełchatowa

 

Magnezytowe perły jaskiniowe Unikalne naciekowe formy magnezytu w kształcie owalnych konkrecji. Powstały na dnie kałuż w wyrobiskach górniczych dawnej kopalni magnezytu z osadów wytrąconych ze zmineralizowanych wód kopalnianych. Grochowa, Polska
kop. „Glück Auf”
wymiary: mm
waga: g
2002.04.03/DY/0021/D/a-g
Dar Pani Beaty Glapińskiej z Bełchatowa

 

 

    

    

Salzbergwerk Berchtesgaden Kolekcja 6 minerałów złoża soli produkowany w latach pięćdziesiątych XX wieku przez kopalnię w Berchtesgarden. Berchtesgarden, Niemcy wymiary: mm
waga: g
2002.04.03/DY/0022/D
Dar Pani Elżbiety Szumskiej ze Złotego Stoku

 

Agat Wstęgowana odmiana chalcedonu. Dzięki dużej porowatości daje się łatwo barwić na różne kolory. Przed barwieniem kamienie poddaje się wstępnie wygrzewaniu. Powoduje to odparowanie części wody zamkniętej w porach chalcedonu. Proces barwienia ma jednak charakter powierzchniowy i sięga co najwyżej na kilka mm w głąb kamienia. Minas Gerais, Brazylia wymiary: mm
waga: g
2003.02.10/DY/0023/2.50

 

    

Pumeks Produkt działalności wulkanicznej. Bardzo porowaty (powyżej 50% porów) szkliwo. Lekki (pływa po wodzie). Powstaje w wyniku szybkiego odgazowania i zastygnięcia law wulkanicznych (głownie o składzie ryolitu). Kamczatka, Rosja
wlk. „Garjełyj”
wymiary: mm
waga: g
2003.04.09/DEP/09
Depozyt Pana Stanisława Krupy z Warszawy

 

    

Pumeks Produkt działalności wulkanicznej. Bardzo porowaty (powyżej 50% porów) szkliwo. Lekki (pływa po wodzie). Powstaje w wyniku szybkiego odgazowania i zastygnięcia law wulkanicznych (głownie o składzie ryolitu). Ararat, Azerbejdżan (Kaukaz) wymiary: mm
waga: g
2003.09.15/DY/0024/D
Dar Pana Marka Wierzchowieckiego z Warszawy

 

Konkrecja iłowcowa Skamieniały ił osadzony wśród piasków i mułków (obecnie zmienionych w piaskowce i mułowce) na dnie wczesno-karbońskiego jeziora. Kamionki, Polska
łom „Siedem Sówek”
wymiary: mm
waga: g
2004.07.29/DY/0025/0.00

 

Krzemień pasiasty Odmiana krzemienia. Zawiera kwarc (95%), z domieszką chalcedonu. Tworzy owalne skupienia o budowie koncentrycznej. Występuje wyłącznie w wapieniach oksfordu i kimerydu w północno-wschodniej części mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Śródborze, Polska wymiary: mm
waga: g
2005.11.08/DY/0026/D
Dar Pana Arkadiusza Giemzy z Miedzianki

 

Stalaktyt Naciekowa forma kalcytu o kształcie wydłużonego sopla. Powstał z węglanu wapnia osadzonego w wyniku odparowania przesączających się szczelinami zmineralizowanych wód powierzchniowych. Górki Szczukowskie, Polska
kłm. „Górki Szczukowskie”
wymiary: mm
waga: g
2005.11.08/DY/0027/D
Dar Pana Arkadiusza Giemzy z Miedzianki

 

Syderyt Podłużna forma syderytu określana dawniej jako ośródka muszli amonita z rodzaju Bakulites. Występuje w iłach batonu a bakulitesy były znane dopiero z późnej kredy. Kalej, Polska
kop.
„Malice”
wymiary: mm
waga: g
2006.04.13/DY/0028/0.00

 

Septaria Odm. konkrecji sferosyderytowej. Charakteryzuje się obecnością wewnętrznych szczelin rozszerzających się ku środkowi konkrecji. Szczeliny te są wypełnione kalcytem, dolomitem, niekiedy sfalerytem, galeną, pirytem, chalkopirytem, gipsem i barytem. Występują w iłach. Nowy Kościół, Polska wymiary: mm
waga: g
2006.04.23/DY/0029/10.00

 

Agat z inkluzją cieczy i gazów Wstęgowana odmiana chalcedonu. Zawiera kawernę której ściany pokrywa szczotka kryształów kwarcu. Wewnątrz kawerny znajduje się ciecz (mocno zmineralizowana woda) i gazy pomagmowe (głównie dwutlenek węgla). Minas Gerais, Brazylia wymiary: mm
waga: g
2007.04.30/DY/0030/2.50

 

Żużel hutniczy Produkt odpadowy wytopu złota w XV lub XVI wiecznym piecu hutniczym. W wysokiej temperaturze część zawartych w rudzie minerałów krzemianowych uległa przetopieniu. W czasie stygnięcia ze stopu tego wykrystalizowały krzemiany magnezu i żelaza. Utworzyły one słupkowe kryształki w porach żużlu. Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: mm
waga: g
2007.07.28/DY/0031/(0.00)

 

Kukiełki piaskowe Utwór utworzony w wyniku spojenia ziaren piasku różnego rodzaju lepiszczem (w tym przypadku kalcytem) wytrąconym z przesączających się przez jego warstwy wód powierzchniowych. Chłapowo, Polska Wymiary: max 72x26x23 mm
Waga: 44,6 g
2007.08.08/DY/0032/0.00/a-b

 

    

    

Konkrecja limonitowa Mieszanina wodorotlenków i uwodnionych tlenków Fe (głównie goethytu i hydrogoethytu). Kształt owalny. Porowata. Produkt wytrącania się związków Fe uwolnionych w wyniku wietrzenia różnego typu skał skał w jurajskim zbiorniku śródlądowym. Truskolasy, Polska Wymiary: 64x63x23 mm
Waga: 77,5 g
2008.11.30/DY/0033/0.00

 

    

Naturalny łupek ogniotrwały Produkt  pożaru hałdy pokopalnianej. Powstaje w  wyniku wypalenia w wysokiej temperaturze zasobnych w Al łupków węglowych. Powodem pożaru jest rozkład towarzyszącego masie węglowej pirytu FeS2 pod wpływem wilgoci. Procesowi temu towarzyszy wydzielanie dużych ilości ciepła (reakcja egzotermiczna) wywołujących samozapłon węgla. Nowa Ruda, Polska
kop.
„Piast”
Wymiary: 123x93x23 mm
Waga: 388,5 g
2008.12.07/DY/0034/0.00

 

Ałun Sztucznie otrzymane kryształy siarczanu niklowo-potasowego KNi(SO4)2 · 12H2O, sprzedawane przez nieuczciwych handlarzy jako tzw. syntetyczny ałun!!! W rzeczywistości minerał o takim składzie chemicznym nie występuje w przyrodzie. Produkt syntetyczny Wymiary: 50x33x24 mm
Waga: 13,2 g
2009.03.07/DY/0035/0.25

 

Ałun Sztucznie otrzymane kryształy siarczanu chromowo-potasowego KCr(SO4)2 · 12H2O. Sprzedawane przez nieuczciwych jako tzw. syntetyczny ałun!!! W rzeczywistości minerał o takim składzie chemicznym nie występuje w przyrodzie. Produkt syntetyczny Wymiary: 45x35x24 mm
Waga: 19,8 g
2009.03.07/DY/0036/0.25

 

Ałun Sztucznie otrzymane kryształy siarczanu manganowo-potasowego KMn(SO4)2 · 12H2O. Sprzedawane przez nieuczciwych handlarzy jako tzw. syntetyczny ałun!!! W rzeczywistości minerał o takim składzie chemicznym nie występuje w przyrodzie. Produkt syntetyczny Wymiary: 40x38x26 mm
Waga: 18,2 g
2009.03.07/DY/0037/0.25

 

„Chalkantyt” Sztucznie otrzymane kryształy siarczanu miedzi CuSO4 · 5H2O. Sprzedawane przez nieuczciwych handlarzy jako tzw. syntetyczny chalkantyt!!! W rzeczywistości minerał ten jest w przyrodzie niezwykle rzadki i tworzy co najwyżej niewielkie drobnokrystaliczne lub włókniste wykwity. Produkt syntetyczny Wymiary: 50x30x16mm
Waga: 12,4 g
2009.03.07/DY/0038/0.25

 

    

„Moissanit” Syntetyczny węglik krzemu SiC (karborund). Używany jako materiał ścierny. Sprzedawany przez nieuczciwych handlarzy jako tzw. syntetyczny moissanit!!! W rzeczywistości minerał ten występuje tylko w śladowych ilościach w niektórych typach meteorytów. Produkt syntetyczny wymiary: mm
waga: g
2009.09.18/DY/0039/D
Dar Pana Czesława Dominasa z Nowej Rudy

 

    

         

Perły jaskiniowe Unikalne naciekowe formy kalcytu w kształcie owalnych konkrecji. Powstały na dnie kałuż w nieużywanych wyrobiskach górniczych kopalni węgla kamiennego z osadów wytrąconych ze zmineralizowanych wód kopalnianych. Nowa Ruda, Polska
kop.
„Nowa Ruda”
Wymiary: max. 35x31x21 mm
Waga: 87,5 g
2009.09.18/DY/0040/D/a-i
Dar Pana Czesława Dominasa z Nowej Rudy

 

    

    

    

Żółte szkło arsenowe Syntetyczny siarczek arsenu o przybliżonym składzie chemicznym As2S3 (odpowiednik naturalnego aurypigmentu) Produkt hutniczy powstający w wyniku prażenia rud arsenu z dodatkiem siarki. Żółty do pomarańczowego Używany dawniej jako pigment do produkcji farb. Radzimowice, Polska Wymiary: 29x20x11 mm
Waga: 3,6 g
2009.11.19/DY/0041/0.00/a-c

 

    

Czerwone szkło arsenowe Syntetyczny siarczek arsenu o przybliżonym składzie chemicznym AsS (odpowiednik naturalnego realgaru). Produkt hutniczy powstający w wyniku prażenia rud arsenu z dodatkiem siarki. Czerwony. Używany dawniej jako pigment do produkcji farb. Radzimowice, Polska Wymiary: 29x19x17 mm
Waga: 6,9 g
2009.11.19/DY/0042/0.00

 

    

Żółte szkło arsenowe Syntetyczny siarczek arsenu o przybliżonym składzie chemicznym As2S3 (odpowiednik naturalnego aurypigmentu) Produkt hutniczy powstający w wyniku prażenia rud arsenu z dodatkiem siarki. Żółty do pomarańczowego Używany dawniej jako pigment do produkcji farb. Radzimowice, Polska Wymiary: 29x20x11 mm
Waga: 3,6 g
2010.10.23/DY/0043/0.00

 

    

    

Czerwone szkło arsenowe Syntetyczny siarczek arsenu o przybliżonym składzie chemicznym AsS (odpowiednik naturalnego realgaru). Produkt hutniczy powstający w wyniku prażenia rud arsenu z dodatkiem siarki. Czerwony. Używany dawniej jako pigment do produkcji farb. Radzimowice, Polska Wymiary: 29x19x17 mm
Waga: 6,9 g
2010.10.23/DY/0044/0.00/a-b

 

    

Talk Zbite skupienie blaszkowych kryształów. Po sproszkowaniu używany w przemyśle kosmetycznym (pudry, szminki itp.) oraz do konserwacji różnego rodzaju wyrobów gumowych. Asbest, Rosja (Ural)
kop. „Bażenawa”
wymiary: mm
waga: g
2011.02.26/DY/0045/1.00

 

„Bizmut” Syntetyczne kryształy szkieletowe otrzymywane ze stopu Bi-Sn. Ich powierzchnie są dodatkowo oksydowane w celu uzyskania efektownego, tęczowego zabarwienia. Sprzedawane przez nieuczciwych handlarzy jako tzw. syntetyczny bizmut!!! W rzeczywistości w przyrodzie minerał ten jest niezwykle rzadki a jego kryształy nie mają budowy szkieletowej. Produkt syntetyczny Wymiary: 42x36x15 mm
Waga: 25,4 g
2011.06.09/DY/0046/D
Dar Pana Adama Ignaciaka z Warszawy

 

    

Naturalna porcelana naturalna Produkt  pożaru hałdy pokopalnianej. Powstaje w  wyniku wypalenia w wysokiej temperaturze żyłek kaolinitu i dickitu. Powodem pożaru jest rozkład towarzyszącego masie węglowej pirytu FeS2 pod wpływem wilgoci. Procesowi temu towarzyszy wydzielanie dużych ilości ciepła (reakcja egzotermiczna) wywołujących samozapłon węgla. Nowa Ruda, Polska wymiary: mm
waga: g
2011.08.07/DY/0047/D
Dar Pana Pawła Raróg z Nowej Rudy

 

    

Łzy Apacza Odm. obsydianu. Czarne. Przełam muszlowy. Tworzy różnej wielkości owalne skupienia. Występują jako tzw. egzotyki w skałach osadowych. Apache Leak, Stany Zjednoczone (Arizona) wymiary: mm
waga: g
2012.04.21/DY/0048/17,50/D
Dar Pana Tomasza Ochmańskiego z Warszawy

 

         

Asfalt Produkt ropopochodny. Mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów łańcuchowych i związków heterocyklicznych. Czarny. Kruchy. Temperatura topnienia 50-60oC. Otrzymywany na skalę przemysłową w wyniku rafinacji ropy naftowej. Pozostaje na dnie kolumn rafinacyjnych po odparowaniu bardziej lotnych benzyn i parafin. Pochodzenie nieznane.
Okaz znaleziony na terenie miasta Kłodzka.
wymiary: mm
waga: g
2012.04.24/DY/0049/D
Dar Pana Arkadiusza Morawskiego z Kłodzka

 

         

„Cynkit” Syntetyczne kryształy tlenku cynku ZnO. Niepożądany produkt uboczny powstający w wyniku nieszczelności lutni odprowadzających par cynku z pieca hutniczego do muf. Sprzedawane przez nieuczciwych handlarzy jako tzw. syntetyczny cynkit! W rzeczywistości w przyrodzie minerał ten jest niezwykle rzadki i tylko wyjątkowo tworzy większe skupienia. Trzebinia, Polska
huta „Trzebinia”
wymiary: mm
waga: g
2012.07.19/DY/0050/D
Dar Pana Arnolda Niziołka z Kletna

 

         

Kolekcja dydaktyczna minerałów i skał Zestaw 30 okazów najbardziej charakterystycznych minerałów i skał  występujących na obszarze dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wymiary: mm
waga: g
2012.08.23/DY/0051/7.50

 

Mikroklin Przykład doskonałej łupliwości w jednym kierunku. Płaszczyzny łupliwości skaleni są niejednokrotnie bardziej gładkie niż naturalne ściany ich kryształów. Stąd często takie odłupki  mylnie bierze się za prawidłowo wykształcone kryształy. Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
2013.05.25/DY/0052/1.00

 

    

Kolekcja dydaktyczna minerałów i skał Zestaw 30 okazów najbardziej charakterystycznych minerałów i skał  występujących na obszarze dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wymiary: mm
waga: g
2013.06.23/DY/0053/D
Dar Pana Andrzeja Zaleskiego z Wrocławia

 

    

Dendryty manganowe Mieszanina uwodnionych tlenków Mn. Nazwa wzięła się stąd że utwory te kształtem do złudzenia przypominają rośliny (dendros = drzewo). Powstają w wyniku wytrącania substancji mineralnych w mikroszczelinach skały. Mokrzeszów, Polska wymiary: mm
waga: g
2013.07.13/DY/0054/2,00

 

         

Stalaktyt wapienny Naciek utworzony na spągu podszybia szybu „Piast” kopalni  „Nowa Ruda” na poziomie +398 m. Powstał w wyniku strącania się osadu wapiennego z przenikających szczelinami wód opadowych. Wody te wzbogacają się w węglan wapnia rozpuszczając beton tworzący w obudowę podszybia. Nowa Ruda, Polska
kop. „Nowa Ruda”, sz. „Piast”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2014.02.03/DY/0055/0.00

 

Szczątki roślinne Stanowią główny składnik masy torfotwórczej. Są w różnym stopniu zmieszane z substancjami mineralnymi, głównie z piaskiem, czasami ze związkami Fe (piryt) i rzadko P (wiwianit). Wytyczno-Kolonia, Polska
kop. „Eko_Bagno”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2015.09.04/DY/0056/0.00

 

Fulguryt Skała metamorficzna impaktowa (tzw. „piorunki”, „rurki piorunowe”) Lechówka, Polska
kop. ziemi okrzemkowej
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.04.22/DY/0057/0.00/a-c

 

 

Granica K-T Osad ilasty z przełomu kredy i paleogenu (~65,5 mln lat) wzbogacony w iryd pochodzenia kosmicznego. Zawiera domieszki grafitu (sadza) i glaukonitu. Utworzył się w wyniku zderzenia Ziemi z dużym ciałem kosmicznym. W efekcie tej globalnej katastrofy spłonęła większość szaty roślinnej Ziemi i wyginęło około 75% gatunków zwierząt (m. in. nielotne dinozaury, pterozaury, duże gady morskie, amonity i belemnity). Lechówka, Polska
kop. ziemi okrzemkowej
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2017.06.10/DY/0058/0.00

 

    

Kukiełka piaskowo-wapienna Utwór utworzony w wyniku spojenia ziaren piasku różnego rodzaju lepiszczem (w tym przypadku kalcytem) wytrąconym z przesączających się przez jego warstwy wód powierzchniowych. Malyi Miskolec, Węgry Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.03.01/DY/0059/D
Dar Pana Jarosława Kulika ze Zgierza

 

Dendryty manganowe Mieszanina uwodnionych tlenków Mn. Nazwa wzięła się stąd że utwory te kształtem do złudzenia przypominają rośliny (dendros = drzewo). Powstają w wyniku wytrącania substancji mineralnych w mikroszczelinach skały. Nowy Lesieniec, Polska
kłm. porfiru
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.11.08/DY/0060/0.00

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY