Data odkrycia minerałów i status IMA

 

            Daty odkrycia pozwalają  nam na zorientowanie się czy mamy do czynienia z minerałami nowoodkrytymi czy znanymi już od dawna. Niestety  w przypadku wielu pospolitych minerałów czas ich odkrycia ginie w mrokach dziejów i jest obecnie praktycznie niemożliwy do ustalenia. Przyjęto zatem względem nich zasadę podawania daty najstarszej wzmianki w której pojawia się nazwa danego minerału. Biorąc jednak pod uwagę to że w dawnych czasach jedną nazwą określano różne nieraz zupełnie do siebie niepodobne substancje mineralne należy do takich ustaleń podchodzić z dużą ostrożnością. W najnowszych bazach danych podaje się zatem tylko okres historyczny w którym dana nazwa pojawiła się po raz pierwszy (np. starożytność, średniowiecze itp). W przypadku minerałów odkrytych w czasach nowożytnych za datę odkrycia przyjmuje się na ogół rok pierwszej publikacji w literaturze naukowej opisującej ich skład chemiczny i podstawowe właściwości fizyczne. Od 1959 roku wszystkie nowoodkryte minerały muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Nowych Minerałów i Nazw Minerałów (CNMMN) działającą przy Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (IMA). Jako datę ich odkrycia traktuje się rok zgłoszenia minerału do rejestracji. Należy jednak pamiętać że zanim zostaną one zgłoszone do Komisji muszą być dokładnie przebadane a badania takie są dość czasochłonne. Ich rzeczywiste odkrycie mogło zatem nastąpić nawet kilka lat wcześniej. Po rejestracji odkrywca ma dwa lata na opublikowanie opisu nowego minerału w fachowej literaturze mineralogicznej. Jeżeli tego nie uczyni nazwa powinna zostać wykreślona z baz danych. W praktyce jednak ta zasada nie jest przestrzegana.

            Status IMA oznacza że minerał jest oficjalnie uznany przez Międzynarodową Agencję Mineralogiczną. Podaje on numer i rok zgłoszenia. Statusu tego nie posiadają wszystkie minerały odkryte przed rokiem 1959 a więc przed powstaniem Agencji (w bazach danych określa się je jako pre-IMA) chyba że były później redefiniowane. W przypadku gdy w wyniku nowych badań jakiegoś minerału zmieniono opis jego istotnych cech diagnostycznych (tzw.  redefinicja) datą odkrycia jest rok zatwierdzenia tych zmian przez CNMMN.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY