Magnetyzm minerałów

 

            Właściwości magnetyczne ma wiele minerałów szczególnie jeżeli zawierają w swoim składzie Fe, Mn lub Ni. W praktyce jednak tylko magnetyt i pirotyn i tylko wtedy gdy zawierają odpowiednią domieszkę Co mogą być naturalnymi magnesami. Są to jednak bardzo słabe magnesy. Magnetyt przyciąga pył żelazny lub bardzo drobne przedmioty na przykład szpilki ale tylko z bliskiej odległości. Pirotyn natomiast może co najwyżej zakłócić działanie igły magnetycznej w kompasie. Pozostałe minerały są  tylko przyciągane przez magnes. Minerały magnetyczne dzielimy na:

- ferromagnetyki - są silnie przyciągane przez magnes. Należą do nich m. in. maghemit, magnetyt, pirotyn, rasvumit i żelazo rodzime.

- paramagnetyki - są słabo przyciągane przez magnes. Należą do nich m. in. ksenotym-(Y), monacyt-(Ce), syderyt i wszystkie metale rodzime oprócz żelaza.

- diamagnetyki - są wyraźnie odpychane przez magnes. Należy do nich m. in. baryt, boraks rodzimy, lód, ludlamit, nitratyn i trevoryt.

Właściwości magnetyczne wykazuje również cechit, izoferroplatyna, mawsonit, nikielin i tytanomagnetyt (kryształy mieszane magnetyt-ulvit).

            W terenie do badań terenowych właściwości magnetycznych minerałów najlepiej stosować magnes neodymowy. W zależności od siły z jaką są one przyciągane wyróżnia się:

- minerały silnie magnetyczne - zalicza się do nich m. in. awaruit, ferrotychit, florensovit, greigit, gupeiit, haxonit, kalininit, maghemit, magnetoplumbit, magnetyt, magnesioferryt, pirotyn, qandilit, schreibersyt, smythyt, trevoryt, wairuit, wüstyt, xifengit i  żelazo rodzime.

- minerały słabo magnetyczne - zalicza się do nich m. in. aeschynit, amakinit, ericssonit, ferberyt, hübneryt, franklinit, gamagaryt, innelit, jakobsyt, jixianit, laihunit, lepidokrokit, manganotychit, monacyty i nigeryt, niekiedy również braunit, chromit, gadolinit i ilmenit.

Istnieje również wiele minerałów które ze względu na skład mineralny lub wygląd zewnętrzny wydają się mieć właściwości magnetyczne a w rzeczywistości w ogóle nie są przyciągane przez magnes. Należy do mich m. in. hematyt, pentlandyt, piryt i taenit.

            Przy badaniu właściwości magnetycznych należy pamiętać że mogą na nie istotnie wpływać domieszki Fe, Mn lub Ni lub mikroskopijne wrostki minerałów ferromafnetycznych. Powodują one że minerały w stanie czystym zupełnie niemagnetyczne są przyciągane przez magnes. Właściwość taką powoduje na przykład domieszka Fe w kasyterycie.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY