Przełam minerałów

 

            Przełam jest przypadkową powierzchnią (inną niż płaszczyzna łupliwości) wzdłuż której pęka minerał pod wpływem uderzenia lub nacisku twardego ostrza. Stanowi on cechę charakterystyczną dla minerałów nie łupliwych oraz takich które odznaczają się słabą łupliwością. Obserwację przełamu prowadzi się przede wszystkim na różnego rodzaju skupieniach mineralnych. W minerałach z doskonałą łupliwością jest słabo widoczny lub w ogóle nie występuje. W zależności od rodzaju utworzonej powierzchni wyróżnia się następujące typy przełamu:

- przełam ziemisty - ma chropowatą, nierówną i porowatą powierzchnię. Jest on charakterystyczny m. in. dla limonitów i kaolinów.

- przełam nierówny - określenie bardzo ogólne, zwykle pomocnicze. Ma szorstką w dotyku powierzchnię pokrytą licznymi zagłębieniami i wypukłościami. Jest charakterystyczny dla minerałów tworzących drobnoziarniste skupienia zbite m. in. dla arsenopirytu i pirytu.

- przełam haczykowaty - ma chropowatą powierzchnię pokrytą licznymi ostrymi nierównościami przypominających haczyki. Jest charakterystyczny dla metali rodzimych takich jak miedź rodzima, srebro rodzime i złoto rodzime oraz akantytu.

- przełam zadziorowaty - ma nierówną powierzchnię pokrytą licznymi, częściowo oderwanymi, drobnymi ale dość ostrymi fragmentami. Jest charakterystyczny m. in. dla azbestów, granatów, nefrytów.

- przełam włóknisty - ma w miarę gładką, biegającą wzdłuż włókien powierzchnię. Jest charakterystyczny m. in. dla niektórych odmian wollastonitu.

- przełam muszlowy - ma falistą powierzchnię pokrytą współśrodkowymi pręgami, które przypominają linie przyrostowe muszli. Jest charakterystyczny m. in. dla apatytu, kwarcu, opalu, pirytu oraz szkliwa.

Poza wymienionymi wyżej określeniami dla innych, charakterystycznych  form przełamu używa się własnych nazw opisowych np. równy, ziarnisty, zbity, pręcikowy, płytkowy, kostkowy, blaszkowy lub łuskowy.
UWAGA!!! Płaszczyzny podziału kryształów zbliźniaczonych nie są formą przełamu a tzw. oddzielnością.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY