Spójność minerałów

 

            Spójność określa sposób zachowania się minerałów przy próbie ich rozbicia odkształcania. Jest ona uzależniona od rodzaju wiązań łączących atomy, jony i cząsteczki w sieci krystalicznej minerału. Ze względu na rodzaj wytrzymałości na czynniki mechaniczne minerały dzielimy na:

- kowalne (ciągliwe) - dają się rozklepywać na cienkie blaszki (kowalność) lub wyciągać w cienkie druciki (ciągliwość). Stalowa igła ryje na ich powierzchni rowek ale nie pozostawia żadnych okruchów. Właściwości te posiadają niektóre metale rodzime np. miedź rodzima, srebro rodzime i złoto rodzime.

- strugalne - dają się ciąć i strugać nożem. Stalowa igła ryje na ich powierzchni rowek ale nie pozostawia żadnych okruchów. Właściwość tą posiada m. in. akantyt, bizmut rodzimy i złoto rodzime.

- kruche - od niezbyt silnego uderzenia młotkiem rozpadają się z lekkim trzaskiem na drobnie okruchy a pod wpływem nacisku rylca lub stalowej igły odpryskują. Właściwość tą posiada m. in. piryt.

- sprężyste - w cienkich płytkach pod wpływem nacisku wykazują elastyczność (wyginają się) a po jego ustaniu powracają do swojego pierwotnego kształtu Właściwość tą posiadają miki.

- giętkie - dają się wygiąć ale po ustaniu nacisku nie powracają już do swojego pierwotnego kształtu. Właściwość tą posiada antymonit, chloryty, gips i wszystkie minerały kowalne.

- zwięzłe - nie dają się rozbić młotkiem lub rozbijają się z wielkim trudem. Własność tę posiadają niektóre minerały i skały o strukturze spilśnionej np. jadeit i nefryty.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY