Synonimy nazw i odmiany minerałów

 

            W dawnych czasach gdy wiedza geologiczna była jeszcze w powijakach niejednokrotnie zdarzało się że dany minerał był opisywany niezależnie przez różnych odkrywców. Oczywiście każdy z nich nadawał mu własną nazwę. Sytuację jeszcze bardziej komplikowała mnogość stosowanych powszechnie nazw jubilerskich, handlowych, technicznych i zwyczajowych, szczególnie że niektóre z nich obowiązywały już od stuleci. Z czasem wszystkie te nazwy trafiły do podręczników mineralogii wywołując ogólne zamieszanie. Jako osobne minerały opisywano w nich różne odmiany, mineraloidy, mieszaniny mineralne, a nawet skały. Nikt już nie orientował się jaka jest rzeczywista ilość znanych minerałów. Nikt również nie był w stanie z całą pewnością powiedzieć czy kolejny nowy minerał nie został już kiedyś przez kogoś odkryty. Mineralodzy kilkakrotnie podejmowali próby uporządkowania tego stanu rzeczy. Rozwiązaniem miała być obowiązująca na całym świecie, jednolita lista znanych minerałów. Niestety w skutek antagonizmów panujących pomiędzy naukowcami z różnych państw, w dłuższym okresie czasu działania te okazywały się nieskuteczne. Problem rozwiązało dopiero powołanie w 1959 roku Międzynarodowej Agencji Minerałów (w skrócie IMA). Otrzymała ona wyłączne prawo weryfikacji już istniejących list oraz zatwierdzania wszystkich nowoodkrytych minerałów. Kwestię ich nazewnictwa pozostawiono jednak odkrywcom. Działania komisji szybko uzyskały akceptację całego świata mineralogicznego. Wyjątek stanowił tylko ZSRR i niektóre z jego socjalistycznych satelitów w których jeszcze przez długi okres czasu minerały nazywano po swojemu. Na przykład autunit po sowiecku nazywał się otunit.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY