KOLEKCJE

czyli pełne wykazy wszystkich okazów zawartych w poszczególnych kolekcjach

 

            Liczne sugestie odwiedzających naszą witrynę sprawiły, że podjęta została decyzja dodania do niej fotografii okazów. Ponieważ jednak prace nad dokładnym sfotografowaniem kolekcji potrwają przynajmniej kilka lat na razie zamieszczamy tylko fotografie techniczne, które na co dzień służą nam jako pomoc przy katalogowaniu zbioru. Niestety nie są one najlepszej jakości. Przedstawiają jednak wszystkie okazy zawarte w kolekcji a zatem pozwalają już przynajmniej na ogólne zorientowanie się w jej zawartości. Dużym mankamentem tych fotografii jest także brak skali porównawczej pozwalającej na zorientowanie się, jaka jest rzeczywista wielkość prezentowanych okazów. Za swego rodzaju punkt odniesienia  mogą tu posłużyć niebieskie karteczki z podpisami, których wymiary są znormalizowane i wynoszą odpowiednio 55 mm długości i 30 mm wysokości. Wszystkie nowo nabyte okazy mają już w miarę czytelne fotografie łącznie z powiększeniami najbardziej interesujących fragmentów. Wprawdzie tu również nie ma skali porównawczej ale w podpisie każdego okazu są podane jego dokładne wymiary i waga.

            Obecnie w kolekcji znajdują się łącznie fotografie 2763 okazów. Jej rdzeń stanowią dwa zbiory: Minerały Świata (929), obejmujący 778 różnych minerałów (zobacz: Wykaz minerałów) oraz Minerały Polski (701).

 

 

Zbiory uzupełniające

            Uzupełnieniem kolekcji podstawowej są liczne fotografie zbiorów tematycznych: Kamienie Szlachetne” (143), Skały” (152), Meteoryty i tektyty” (55), Skamieniałości (628), „Bursztyny i inkluzje” (122) oraz „Okazy dydaktyczne” (60).

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Witryna Muzeum Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających tę witrynę o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów. Mile widziane będą również uwagi odnośnie kształtu witryny i zawartych w niej treści. W miarę możliwości będziemy starali się wszystkie takie uwagi na bieżąco wprowadzać w życie.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY