KOLEKCJA MINERAŁÓW ŚWIATA

 

            W zbiorze tym minerały pogrupowane są zgodnie ze swoim składem chemicznym i taki sam układ zachowano na ekspozycji muzealnej. W przypadku, gdy skład minerału jest złożony jego przynależność do danej grupy określono w oparciu o anion, który w nim ilościowo przeważa. Jeżeli w minerale nie ma wyraźnie przeważającego anionu przy klasyfikacji brano pod uwagę najsilniejszy chemicznie kation. W obrębie poszczególnych grup minerały są ułożone alfabetycznie a ich wykaz znajduje się tuż pod ogólnym opisem grupy. Nazwa minerału stanowi jednocześnie łącze do odpowiedniego miejsca na stronie gdzie umieszczone są fotografie jego okazów.

 

 

BIBLIOGRAFIA

BERNARD J. M., ROST R. : Encyklopedický přehled minerálů. Praha : Academia, 1992.

BOLEWSKI A., MANECKI A. : Mineralogia szczegółowa. Warszawa : Polska Agencja Ekologiczna, 1993.

MANECKI A. : Encyklopedia minerałów. Kraków : AGH, 2004.

NICKEL E. H., NICHOLS M. C. : IMA/CNMNC List of Mineral Names. Materials Data, Inc. 2007.

PARAFINIUK J. : Minerały. Systematyczny katalog 2004. Warszawa : Towarzystwo Geologiczne „Spirifer”, 2005.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY