BORANY

 

            Borany należą do minerałów słabo rozpowszechnionych w przyrodzie. Do ich większych koncentracji dochodzi tylko w bezodpływowych jeziorach boranowych (ulexyt, hydroboracyt) i w niektórych złożach solnych (boracyt). Niewielkie ilości boranów występują również w utworach metamorficznych kontaktujących ze skałami magmowymi (ludwigit).
            Jednym z ciekawszych minerałów boranowych jest ulexyt potocznie zwany kamieniem telewizyjnym. Jego igiełkowe kryształy doskonale przewodzą światło, działając jak światłowody. Patrząc przez przecięty i wypolerowany okaz ulexytu np. na umieszczony pod nim napis, odnosimy wrażenie jakby znajdował się on na jego powierzchni tak jak obraz na ekranie telewizora.

W kolekcji borany reprezentowane są przez następujące minerały: behieryt, boraks rodzimy, colemanit, fredrikssonit, hulsyt, hydroboracyt, inderboryt, inyoit, jeremejevit, kernit, ludwigit, priceit, probertyt, sachait, szaibélyit, tincalconit, tunellit, ulexyt, vonsenit, warwickit.

 

.

Behieryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Behieryt (Ta,Nb)[BO4]   Antsira, Madagaskar wymiary:
waga:
2007.03.21/MS/0879/25.00

 

.

Boraks rodzimy

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

              

Boraks rodzimy Na2[B4O5(OH)4] . 8H2O   Araguipa, Peru wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0405/2.75

 

.

Colemanit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

Colemanit Ca[B3O4(OH)3] . H3O   Galejman, Turcja wymiary:
waga:
1998.04.04/MS/0274/7.15

 

.

Fredrikssonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Fredrikssonit Mg2Mn[O2|BO3]   Tradgåndsvarg, Szwecja
(Långban)
wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0840/5.20

 

.

Hulsyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Hulsyt (FeMg)2(Fe,Sn)[O2|BO3]   Zlaty Kopec, Czechy (Sachynov) wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0843/6.15

 

.

Hydroboracyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Hydroboracyt MgCa[B3O4(OH)3]2 . 3H2O Gips Inder, Kazachstan wymiary:
waga:
1996.09.14/MS/0156/5.50

 

.

Inderboryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Inderboryt MgCa[B3O3(OH)5] . 6H2O   Inder, Kazachstan wymiary:
waga:
2000.05.06/MS/0551/3.50

 

.

Inyoit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Inyoit Ca[B3O3(OH)5] . 4H2O   Inder, Kazachstan wymiary:
waga:
1996.10.13/MS/0160/4.00

 

.

Jeremejevit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Jeremiejevit AlBO3   Masyw Erongo, Namibia wymiary:
waga:
2007.11.25/MS/0912/25.00

 

.

Kernit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

    

         

    

Kernit Na2Mg[B4O6(OH)2] . 3H2O   Boron, Stany Zjednoczone
(Kalifornia)
wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0846/6.50

 

.

Ludwigit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Ludwigit (Mg,Fe)2Fe[O2|BO3]   Ocna de Fier, Rumunia (Banat) wymiary:
waga:
1996.05.26/MS/0151/9.10

 

.

Priceit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Priceit Ca2[B5O6(OH)7]   Inder, Kazachstan wymiary:
waga:
2001.03.03/MS/0619/2.50

 

.

Probertyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

Probertyt NaCa[B5O7(OH)4] . 3H2O   Panderma, Turcja wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0663/0.75

 

.

Sachait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Sachait Ca12Mg4[Cl|(OH)2|(CO3)4 |(BO3)7]   Titowskoje, Rosja (Jakucja) wymiary:
waga:
1997.09.13/MS/0235/16.70

 

.

Szaibélyit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Szabelyit (Mg,Fe)2[B2O4(OH)] . (OH)   Pöhla, Niemcy (Sachsen) wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0862/5.80

 

.

Tincalconit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

PIERWOTNY WYGLĄD OKAZU

OBECNY WYGLĄD OKAZU

Tincalconit Na2[B4O5(OH)4] . 3H2O   Boron, Stany Zjednoczone
(
Kalifornia)
wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0783/18.00

 

.

Tunellit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Tunellit Sr[B6O9(OH)2] . 3H2O   Boron, Stany Zjednoczone
(Kalifornia)
wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0539/4.75

 

.

Ulexyt

 

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

    

Ulexyt NaCa[B5O6(OH)6] . 5H2O Colemanit Panderma, Turcja wymiary:
waga:
1999.11.06/MS/0479/1.75

 

    

Ulexyt NaCa[B5O6(OH)6] . 5H2O   Death Valley, Stany Zjednoczone (Inyo Co, Kalifornia) wymiary:
waga:
2003.11.07/MS/0757/3.50

 

.

Vonsenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

    

Vonsenit (FeMg)2Fe3+[O2|BO3] Kalcyt Mt. Calamita, Włochy wymiary:
waga:
2003.05.02/MS/0732/4.00

 

.

Warwickit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Warwickit (Mg,Fe)3Ti[O|BO3]2   Ilfeld, Niemcy (Harz) wymiary:
waga:
1997.04.26/MS/0206/1.35

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY