FLUORKI, FLUOROKRZEMIANY I FLUOROWĘGLANY

 

            Fluorki alkaliów w przeciwieństwie do chlorków są w większości minerałami nie rozpuszczalnymi w wodzie. Gromadzą się one zwłaszcza w skałach magmowych tworząc niekiedy znacznych rozmiarów złoża.
Szczególnie duże znaczenie gospodarcze ma fluoryt. Jest on stosowany głównie jako topnik w hutnictwie żelaza. Przezroczyste i bezbarwne kryształy fluorytu znalazły zastosowanie w przemyśle optycznym, a ładnie wstęgowane odmiany fluorytu żyłowego jako kamienie ozdobne m. in. do wyrobu rzeźb.
Duże znaczenie praktyczne ma również kryolit. Stanowi on bardzo cenioną rudę aluminium. Jego niedostatek w złożach naturalnych zmusza jednak do podejmowania produkcji syntetycznej.

            Fluorowęglany rzadko tworzą większe skupienia. Niektóre z nich mają jednak duże znaczenie jako surowce pierwiastków ziem rzadkich.

W kolekcji fluorki, fluorowęglany i fluorokrzemiany reprezentowane są przez następujące minerały: bastnäsyt-(Ce), chiolit, creedyt, fluoryt, gearksurtyt, kryolit, kryptohalit, ralstonit, sellait, synchysyt-(Ce), villiaumit.

 

.

Bastnäsyt-(Ce)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

    

Bastnäsyt-(Ce) (Ce,...)[F|CO3]   Mochulin, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1995.09.09/MS/0112/3.60

 

.

Chiolit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Chiolit Na5[Al3F14]   Ivigtut, Grenlandia wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0412/3.75

 

.

Creedyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Creedyt Ca3[Al(F,OH,H2O)6]2[SO4] Kwarc Ak-Chatau, Kazachstan wymiary:
waga:
1992.05.24/MS/0029/5.60

 

.

Fluoryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Okaz prezentowany w gablocie minerałów fluorescencyjnych.

Fluoryt CaF2   Englanti, Finlandia wymiary:
waga:
1991.09.05/MS/0010/2.00

 

Fluoryt CaF2 Dolomit Francja wymiary:
waga:
1991.09.07/MS/0013/3.00

 

    

Okaz prezentowany w gablocie minerałów fluorescencyjnych.

Fluoryt CaF2 Markasyt Sotis, Hiszpania wymiary:
waga:
1992.07.29/MS/0032/10.00

 

              

Fluoryt CaF2 (na granicie) Francja wymiary:
waga:
1993.04.29/MS/0061/2.85

 

Fluoryt CaF2   Caravia, Hiszpania wymiary:
waga:
1999.02.14/MS/0323/10.90

 

    

Fluoryt CaF2 Baryt Auwergne, Francja wymiary:
waga:
1999.10.10/MS/0393/6.25

 

    

Fluoryt CaF2   Stany Zjednoczone wymiary:
waga:
2001.04.21/MS/0630/5.00

 

Fluoryt CaF2 Kwarc El Hammam, Maroko Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.08.24/MS/0000/12.50

 

Fluoryt CaF2   Okorusu, Namibia Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.08.24/MS/0000/10.00

 

.

Gearksurtyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Gearksurtyt Ca[Al(F,OH)5H2O]   Stany Zjednoczone
kop. „Grand Reef”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0424/2.25

 

.

Kryolit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Kryolit β-Na3[AlF6] Syderyt, Galena Ivigtut, Grenlandia wymiary:
waga:
1998.06.06/MS/0281/5.70

 

.

Kryptohalit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

         

Kryptohalit (NH4)2[SiF6]   Radvanice, Czechy
kop. „Katharina”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0437/2.00

 

..

Ralstonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

              

Ralstonit Al2(OH,F)6 . H2O Thomsenolit Ivigtut, Grenlandia wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0457/5.75

 

.

Sellait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Sellait MgF2   Suran, Rosja (Baszkiria, Ural) wymiary:
waga:
1997.04.05/MS/0195/8.00

 

.

Synchysyt-(Ce)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Synchisyt-(Ce) CeCa[F|(CO3)2] Egiryn, Adular? Mt. Malasa, Malavi wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0711/4.00

 

.

Villiaumit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

              

              

              

Villiaumit NaF   Jukspor, Rosja
(Masyw Chibiński)
wymiary:
waga:
1994.12.10/MS/0097/5.20

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY