FOSFORANY

 

            Fosforany tworzą jedną z najliczniejszych grup minerałów, ale ich udział w budowie skorupy ziemskiej jest ograniczony. Szerzej rozpowszechnione są fosforany wapnia (apatyty) występujące w niewielkich ilościach w skałach magmowych. Niekiedy jednak tworzą one większe złoża, stanowiące cenne źródło fosforu. Większość ważniejszych złóż fosforanów jest pochodzenia biochemiczno-osadowego (fosforyty). Szczególnymi złożami tego typu są pokłady guano, powstałe na wyspach mórz południowych z nagromadzenia bogatych w fosfor ekskrementów niezliczonych kolonii ptaków morskich.
            Wiele fosforanów to typowe minerały wtórne, tworzące się w strefie utleniania różnych skał, głównie pegmatytów. Jednym z takich wtórnych fosforanów jest turkus będący cennym kamieniem szlachetnym.
            Ważne z gospodarczego punktu widzenia są wtórne fosforany uranu (torbernit, autunit). Minerały te gromadzą się zwłaszcza w osadach deltowych dużych rzek, tworząc niekiedy ogromnych rozmiarów złoża. Tego typu złoże wykryto m. in. u ujścia Wisły, jednak najciekawsze jest złoże Ohio w Gabonie. Szczegółowe badania występujących w nim minerałów wykazały że mają one podobny stosunek izotopów uranu jak w wypalonym paliwie nuklearnym. Mielibyśmy tu zatem doczynienia z naturalnym reaktorem jądrowym sprzed ponad 2 miliardów lat.
            Duże znaczenie gospodarcze mają również fosforany pierwiastków ziem rzadkich (monacyty, ksenotym-(Y)). Także i one występują zwykle w znacznym rozproszeniu, głównie w skałach magmowych. Czasami jednak dochodzi do większych koncentracji tych minerałów w złożach wtórnych np. w piaskach nadmorskich.

W kolekcji fosforany reprezentowane są przez następujące minerały: althausyt, amblygonit, anapait, arrojadyt, autunit, beraunit, beusyt, bobierryt, brazilianit, cacoxenit, chalkosyderyt, childrenit, collinsyt, cornetyt, crandallit, delvauksyt, dufrénit, evansyt, ferrisickleryt, fluorapatyt, fosfuranylit, graftonit, herderyt, hydroksylapatyt, karnasurtyt-(Ce), kidwellit, kovdorskit, kryżanovskit, ksenotym-(Y), lazulit, libethenit, lithiofilit, ludjibait, meta-autunit, metatorbernit, meurigit, monacyt-(Ce), montebrasyt, phurcalit, piromorfit, pseudomalachit, purpuryt, rockbridgeit, saléeit, senegalit, sidorenkit, strengit, tarbuttyt, tavoryt, torbernit, trolleit, tryfylin, tryplit, turkus, uranocircyt, varulit, vauxyt, vivianit, wagneryt, wardyt, wavellit, whitlockit.

 

.

Althausyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Althausyt Mg2[(OH,F)|PO4]   Tingelstadjern Modum, Norwegia wymiary:
waga:
2007.05.06/MS/0890/3.40

 

.

Amblygonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Amblygonit LiAl[(F,OH)|PO4]   Vernéřov, Czechy wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0632/1.25

 

.

Anapait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Anapait Ca2Fe2+[PO4]2 . 4H2O w muszli małża Kercz, Ukraina wymiary:
waga:
1992.03.07/MS/0021/7.50

 

.

Arrojadyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Arrojadyt Na2(Fe2+,Mn2+)5[PO4]4   Karasu, Kirgizja (Turkestan) wymiary:
waga:
1997.04.06/MS/0196/10.00

 

.

Autunit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Autunit Ca[(UO2)2|(PO4)]2 · 10-12H2O   Les Oudots, Francja (Autun) wymiary:
waga:
1993.09.18/MS/0071/9.40

 

.

Beraunit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

    

Beraunit Fe2+Fe5[(OH)5|(PO4)4] · 6H2O Kwarc Poniklá, Czechy wymiary: mm
waga: g
2013.05.01/MS/932/0.00

 

.

Beusyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Beusyt (Mn2+,Fe2+,Ca,Mg)3[PO4]2   Kyryk-Bulak, Kirgizja
(Turkestan)
wymiary:
waga:
1997.04.05/MS/0187/10.00

 

.

Bobierryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Bobierryt Mg3[PO4]2 . 8H2O   Kowdor, Rosja
kop. „Żeleznyj”
wymiary:
waga:
1997.03.02/MS/0168/6.70

 

.

Brazilianit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Brazilianit NaAl3[(OH)2|PO4]2 Kwarc Concelheiro Pena, Brazylia wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0340/0.50

 

.

Cacoxenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Cacoxenit Fe4[OH|PO4]3 . 12H2O Waryscyt Cerhovice, Czechy
kłm. „Třenice”
wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0343/6.50/a-b

 

.

Carbonat-fluorapatyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:
- francolit - odmiana carbonat-fluorapatytu tworząca groniaste naskorupienia.

              

    

Francolit (odm. carbonat-fluorapatytu)   Valec, Czechy wymiary:
waga:
2003.06.01/MS/0733/4.00

 

.

Chalkosyderyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Chalkosyderyt CuFe6[(OH)2|PO4]4 . 4H2O   Krásno, Czechy wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0639/1.75

 

.

Childrenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Childrenit (Fe2+,Mn2+)Al[(OH)2|PO4] . H2O   Divino do Laranjeira Brazylia wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0640/5.75

 

.

Collinsyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Collinsyt Ca2(Mg,Fe2+)[PO4]2 . 2H2O   Kowdor, Rosja
kop. „Żeleznyj”
wymiary:
waga:
1997.03.02/MS/0169/4.00

 

.

Cornetyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Cornetyt Cu3[(OH)3|PO4]   Lubumbashi, Kongo
kop. „Etoile”
wymiary:
waga:
1998.09.13/MS/0301/1.00

 

.

Crandallit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Crandallit CaAl3H[(OH)6|(PO4)2]   Blatton, Belgia wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0589/3.30

 

.

Delvauksyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Delvauksyt Fe2[(OH)3|PO4] . 3,5H2O   Litošice, Czechy wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0507/2.00

 

.

Dufrénit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Dufrénit Fe3Fe6[(OH)3|PO4]4   Poniklá, Czechy wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0643/2.50

 

         

         

    

Dufrénit Fe3Fe6[(OH)3|PO4]4 Limonit Poniklá, Czechy wymiary:
waga:
2003.08.11/MS/0748/0.00

 

              

    

Dufrénit Fe3Fe6[(OH)3|PO4]4 Limonit Poniklá, Czechy wymiary:
waga:
2003.08.11/MS/0749/0.00

 

.

Evansyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Evansyt Al3[(OH)6|PO4] . 6H2O   Karasu, Kirgizja (Turkestan) wymiary:
waga:
1997.09.13/MS/0224/6.00

 

.

Ferrisickleryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Ferrisickleryt Li<2(Fe3+,Mn2+)[PO4]   Karasu, Kirgizja (Turkestan) wymiary:
waga:
1997.04.06/MS/0200/7.00

 

.

Fluorapatyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Fluorapatyt Ca5[F|(PO4)3]   Sljudjanka, Rosja wymiary:
waga:
1998.03.07/MS/0254/17.15

 

    

         

         

Hydroksylfluorapatyt (odm. apatytu)   Horni Bory, Czechy wymiary:
waga:
2003.07.11/MS/0744/4.00

 

.

Fosfuranylit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Fosfuranylit Ca[(UO2)4|(PO4)2|(OH)4] . 8H2O   Kladská, Czechy wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0644/4.25

 

.

Graftonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Graftonit (Fe2+,Mn2+,Ca,Mg)3[PO4]2 Elbait Otov, Czechy wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0690/4.00

 

.

Herderyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Herderyt CaBe[(F,OH)|PO4]   Borovina, Czechy wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0691/4.00

 

.

Hydroksylapatyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

    

Hydroksylapatyt Ca5[OH|(PO4)3]   Mt. Redonto, Portugalia wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0634/1.00

 

.

Karnasurtyt-(Ce)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Karnasurtyt-(Ce) (Ce,La,Th)(Al,Fe)(Ti,Nb) [(OH)4|(Si,P)2O7] . 3H2O   Karnasurta, Rosja
(Masyw Łowozierski)
wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0519/5.25

 

.

Kidwellit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

    

Kidwellit NaFe9[(OH)10|(PO4)6] . 5H2O   Táškov, Czechy wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0847/5.80

 

.

Kovdorskit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Kovdorskit Mg5[(OH)2|(PO4)2|CO3] . 4H2O Magnetyt Kowdor, Rosja
kop. „Żeleznyj”
wymiary:
waga:
1997.03.02/MS/0172/7.00

 

.

Kryżanovskit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Kryżanovskit MnFe3+[OH|PO4]2 . H2O   Kyryk-Bulak, Kirgizja
(Turkestan)
wymiary:
waga:
1997.03.22/MS/0184/6.70

 

.

Ksenotym-(Y)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Ksenotym-(Y) Y[PO4]   Sludorudnik, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1997.04.05/MS/0193/10.00

 

.

Lazulit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Lazulit (Mg,Fe2+)Al2[OH|PO4]2 Syderyt, Kwarc Rapid Creek, Kanada (Yukon) wymiary:
waga:
1995.09.10/MS/0115/(20.00)

 

.

Libethenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Libethenit Cu2[OH|PO4] Kwarc L’ubietová, Słowacja wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0356/3.25

 

.

Lithiofilit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Lithiofilit Li(Mn,Fe)[PO4]   Viitaniomi, Finlandia wymiary:
waga:
2007.05.06/MS/0898/3.40

 

.

Ludjibait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

Ludjibait Cu5[(OH)4|PO4]2 Konichalcyt Hilarion Mine, Grecja
(płw. Laurion)
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0440/7.00

 

.

Meta-autunit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Meta-autunit Ca[UO2|PO4]2 . 6-2H2O   Kladská, Czech wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0699/4.00

.

    

    

Meta-autunit Ca[UO2|PO4]2 . 6-2H2O Sabugalit Novy Fujtov, Czechy wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0778/5.00/a-b

 

    

Okaz prezentowany w gablocie minerałów fluorescencyjnych.

Meta-autunit Ca[UO2|PO4]2 . 6-2H2O Sabugalit Novy Fujtov, Czechy wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0785/0.50

 

.

Metatorbrenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Metatorbernit Cu[UO2|PO4]2 . 8H2O   Kladská, Czechy wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0598/1.10

 

.

Meurigit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Meurigit KFe7(PO4)5(OH)7 · 8H2O   Tĕškov, Czechy wymiary:
waga:
2007.05.06/MS/0889/3.40

 

.

Monacyt-(Ce)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:
- pisekit = monacyt.

Monacyt-(Ce) Ce[PO4]   Garta, Norwegia (Tvedestrand) wymiary:
waga:
1993.12.19/MS/0081/5.00

 

              

              

Pisekit (odm. monacytu)   Pisek, Czechy wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0661/3.75

 

.

Montebrasyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

Montebrasyt LiAlPO4(OH)   Golcy, Rosja (rej. Sajany) wymiary:
waga:
1998.03.07/MS/0264/1.70

 

.

Phurcalit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Phurcalit Ca2[(UO2)3|(PO4)2|(OH)2] . 4H2O   Stany Zjednoczone (Utah)
kop. „Posey”
wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0360/4.10

 

.

Piromorfit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

    

Piromorfit Pb5[Cl|(PO4)3] Kwarc Madan, Bułgaria (Rodopy) wymiary:
waga:
1998.08.01/MS/0293/11.40

 

              

Piromorfit Pb5[Cl|(PO4)3]   Yangshua, Chiny (Guangxi) wymiary:
waga:
2004.05.22/MS/0798/10.00

 

    

         

         

Piromorfit Pb5[Cl|(PO4)3]   Yangshua, Chiny (Guangxi) wymiary:
waga:
2004.10.31/MS/0806/25.00

 

.

Pseudomalachit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

   

         

         

Pseudomalachit Cu5[(OH)2|PO4]2 Kwarc L’ubietová, Słowacja wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0604/2.20

 

.

Purpuryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

              

Purpuryt (Mn3+,Fe3+)[PO4]   Newry, Stany Zjednoczone
(Maine)
wymiary:
waga:
2004.03.06/MS/0765/25.00

 

.

Rockbridgeit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Rockbridgeit (Fe2+,Mn2+)Fe4[(OH)5|(PO4)3] Tavoryt, Kwarc Waidhaus, Niemcy
kop. „Hagendorf IV”
wymiary:
waga:
1993.09.25/MS/0074/1.00

 

.

Saléeit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Saléeit Mg[UO2|PO4]2 . 10H2O   Kladska, Czechy wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0856/6.15

 

.

Senegalit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Senegalit Al[(OH)3|PO4] . 2H2O   Komondiako, Senegal (Faléme) wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0859/5.15

 

.

Sidorenkit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

    

Sidorenkit Na3Mn[CO3|PO4]   Umba, Rosja (Masyw Łowozierski) wymiary:
waga:
1997.03.02/MS/0180/4.00

 

.

Strengit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

         

    

Strengit Fe3+[PO4] . 2H2O   Jivina, Czechy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0365/13.00

 

.

Tarbuttyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Tarbuttyt Zn2[OH|PO4]   Zambia
kop. „Broken Hill”
wymiary:
waga:
2000.05.06/MS/0557/3.25

 

.

Tavoryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Tavoryt LiFe[OH|PO4] Rockbridgeit, Kwarc Waidhaus, Niemcy
kop. „Hagendorf IV”
wymiary:
waga:
1993.09.25/MS/0075/1.00

 

.

Torbernit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Torbernit Cu[UO2|PO4]2 . 10(12-18)H2O   Chabanne, Francja wymiary:
waga:
1996.10.13/MS/0161/25.00

 

         

Torbernit Cu[UO2|PO4]2 . 10(12-18)H2O   Spindlerův Mlyn, Czechy wymiary:
waga:
2005.07.21/MS/0817/0.00

 

         

         

Torbernit Cu[(UO2)2|(PO4)2] · 10H2O   Kolwezi, Kongo (Katanga)
kop. „Musonoi”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.07.13/MS/0000/0.00

 

.

Trolleit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Trolleit Al4[(OH)3|(PO4)3]   Horsjöberget, Szwecja wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0868/3.75

 

.

Tryfylin

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Tryfylin Li(Fe2+,Mn2+)[PO4]   Karasu, Kirgizja (Turkestan) wymiary:
waga:
1997.04.06/MS/0199/10.00

 

.

Tryplit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

         

    

Tryplit manganowy (odm. tryplitu)   Karasu, Kirgizja (Turkestan) wymiary:
waga:
1997.04.06/MS/0203/7.00

 

.

Turkus

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Turkus CuAl6[(OH)2|PO4]4 . 4H2O   Mohave, Stany Zjednoczone
(Kolorado)
wymiary:
waga:
1999.10.23/MS/0395/6.50

 

.

Uranocircyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Uranocircyt Ba[UO2|PO4]2 . 10H2O   Bergen, Niemcy wymiary:
waga:
1995.04.22/MS/0105/3.60

 

    

Uranocircyt Ba[UO2|PO4]2 . 10H2O   Bergen, Niemcy wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0786/7.50

 

.

Varulit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

Varulit (Na,Ca)2(Mn2+,Fe2+)3[PO4]3   Kranfield, Norwegia wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0714/4.00

 

.

Vauxyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Vauxyt FeAl2[OH|PO4]2 . 6H2O   Mina Siglo, Boliwia (Llallagua) wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0870/5.15

 

.

Vivianit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Vivianit Fe3[PO4]2 . 8H2O   Kercz, Ukraina wymiary:
waga:
1993.03.06/MS/0055/7.70

 

.

Wagneryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Wagneryt Mg2[F|PO4]   Ödegaarden, Norwegia wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0367/19.50

 

.

Wardyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Wardyt NaAl3[(OH)4|(PO4)2] . 2H2O   Rapid Creek, Kanada (Yukon) wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0667/9.50

 

.

Wavellit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Wavellit Al3[(OH)3|(PO4)2] . 5H2O   Stany Zjednoczone (Arkansas)
kop.
„Hot Springs”
wymiary:
waga:
1998.04.04/MS/0277/5.70

 

.

Whitlockit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

         

         

         

Whitlockit b-Ca3[PO4]2   Rapid Creek, Kanada (Yukon) wymiary:
waga:
2000.09.16/MS/0571/13.30

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY