MINERAŁY ORGANICZNE

 

            Minerały organiczne są słabo dotychczas poznaną rodziną naturalnych związków organicznych. Podzielono je na trzy grupy: sole kwasów organicznych, związki organiczne, kompleksy organiczno-mineralne.
            Sole kwasów organicznych występują głównie w złożach węgli brunatnych i kamiennych, oraz guana. Zaobserwowano je również wśród osadów morskich. Wyjątek stanowi tu whewelit będący jak dotychczas jedynym minerałem organicznym znalezionym w żyłach kruszcowych pochodzenia magmowego.
            Grupę związków organicznych tworzą najrozmaitsze naturalne węglowodory (ewenkit), alkohole i kwasy organiczne. W śladowych ilościach występują one głównie w złożach guano i innych miejscach gromadzenia się resztek organizmów żywych. Niektóre z nich np. mocznik, formalinę czy aminokwasy wykryto również w meteorytach.
            W grupie kompleksów organiczno-mineralnych stosunkowo najlepiej poznane zostały minerały organiczno-montmorillonitowe. Są one m. in. ważnymi składnikami gleb. Ich badania prowadzono głównie na produktach otrzymywanych syntetycznie, gdyż w postaci naturalnej występują one w silnym rozproszeniu i najprawdopodobniej tworzą ze sobą skomplikowane mieszaniny.
            Dawniej do grupy minerałów organicznych zaliczano również żywice kopalne (bursztyn), genetycznie związane z węglami oraz mieszaniny węglowodorów (ozokeryt), będące pochodnymi ropy naftowej. Obecnie są one uważane za skały z grupy kaustobiolitów.

W kolekcji substancje organiczne reprezentowane są przez następujące minerały: hartyt, hoelit, humboldtyn, karpatyt, kladnoit, kratochvílit, mellit, oksammit, whewellit.

 

.

Hartyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany: bombiccit, branchit, hofmannit, josenit.

 

         

              

              

         

Hartyt C20H34 (josen)   Bilina, Czechy wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0649/5.00

 

.

Hoelit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

              

         

Hoelit C14H8O2   Lampartice, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0431/7.50

 

.

Humboldtyn

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

              

              

Humboldtyn Fe[C2O4] . 2H2O   Lomnice, Czechy wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0651/5.50

 

.

Karpatyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

              

              

Karpatyt C24H12 (koronen)   Tamwatnaja, Rosja (Czukotka) wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0652/3.00

 

.

Kladnoit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

    

              

              

Kladnoit C6H4(CO2)NH   Kladno, Czechy
kop. „Schöller”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0435/5.00

 

.

Kratochvílit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

         

         

Kratochvílit C13H10   Radvanice, Czechy
kop. „Katharina”
wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0353/6.50

.

Mellit

 

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

Mellit Al2[C12O12] . 18H2O   Tatabánya, Węgry wymiary:
waga:
1996.03.20/MS/0135/4.00

 

.

Oksammit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

         

Oksammit (NH4)2[C2O4] . H2O Čermikit Radvanice, Czechy
kop. „Katharina”
wymiary:
waga:
2000.05.06/MS/0555/5.75

 

.

Whewellit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

              

Whewellit Ca[C2O4] . H2O   Kladno, Czechy
kop. „Roma”
wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0368/4.55

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY