SIARCZANY I SIARCZYNY

 

            Siarczany są bardzo zróżnicowaną grupą minerałów Ich największe koncentracje tworzą się w wyniku odparowania wód morskich i słonych jezior. W znacznych ilościach wytrącają się wtedy siarczany wapnia (anhydryt, gips), które mogą tworzyć samodzielne złoża często ogromnych rozmiarów lub towarzyszą złożom soli kamiennej i soli potasowo-magnezowych. W tych ostatnich często obecne są również siarczany magnezu (epsomit, kizeryt).
            Wiele siarczanów jest produktami wietrzenia minerałów siarczkowych. W strefach utleniania złóż kruszcowych spotyka się m. in. siarczany żelaza (melanteryt, jarosyt), miedzi (chalkantyt) czy ołowiu (anglezyt). Niekiedy stanowią one ważne składniki wydobywanych rud tych metali.
            Ze wszystkich siarczanów tylko trzy mają ważne znaczenie gospodarcze. Są to: gips, anhydryt i baryt. Gips i anhydryt są surowcami do produkcji cementów, materiałów szybkowiążących, farb mineralnych i nawozów sztucznych. Drobnoziarniste odmiany skał gipsowych (alabaster) od tysiącleci stanowią ceniony materiał dekoracyjny, stosowany w architekturze i rzeźbiarstwie. Przezroczyste kryształy gipsu znajdują zastosowanie w optyce.
Baryt stosowany jest do wyrobu białych farb oraz jako materiał obciążający w produkcji betonów ciężkich (do budowy reaktorów jądrowych) i płuczek (do wiercenia głębokich otworów w górnictwie naftowym).

 
Nacieki copaipitu w dawnym wyrobisku
kopalni kruszców w Górach Harzu.
Źródło: Werner Arnold, 1973. Eroberung der Tiefe. Leipzig.
  Kryształy gipsu w stropie dawnego wyrobiska
kopalni kruszców w Eisleben (Niemcy).
Źródło: Werner Arnold, 1973. Eroberung der Tiefe. Leipzig.

W kolekcji siarczany i siarczyny reprezentowane są przez następujące minerały: aluminit, alunogen, ałun potasowy, anglezyt, anhydryt, antleryt, apjohnit, baryt, bassanit, boussingaultyt, brochantyt, camerolait, celestyn, čermigit, chalkantyt, connellit, copiapit, cyanotrichit, devillin, ettringit, fibroferryt, fluorellestadyt, gips (odmiany: róża pustyni, selneit), glauberyt, godovikovit, görgeyit, goslaryt, halotrichit, jarosyt, jefremovit, klebelsbergit, koktait, langit, letovicyt, linaryt, mascagnit, metavoltyn, nakauriit, natrojarosyt, pickeringit (odmiany: kašparyt), quenstedtyt, rostyt, rozenit, serpieryt, shigait, slavíkit, sodium-zippeit, sturmanit, thenardyt, uranopilit, voltait, woodhouseit.

 

.

Aluminit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

    

Okaz przechowywany w pojemniku dla okazów nietrwałych w Warszawie.

Aluminit Al2[(OH)4|SO4] . 7H2O   Csordakut, Węgry wymiary:
waga:
1996.09.14/MS/0152/7.20

 

.

Alunogen

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

              

              

Alunogen Al2[SO4]3 . 18H2O   Dubnik, Słowacja wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0332/3.25

 

.

Ałun potasowy

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

Ałun potasowy KAl[SO4]2 . 12H2O   Radvanice, Czechy
kop. „Katharina”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0397/3.25

 

.

Anglezyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Anglezyt PbSO4   Touissit, Maroko wymiary:
waga:
1998.08.01/MS/0289/28.60

 

.

Anhydryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

Anhydryt CaSO4   Dees Acna, Rumunia wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0633/2.25

 

.

Antleryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Antleryt Cu3[(OH)4|SO4]   Špania Dolina, Słowacja wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0585/1.60

 

.

Apjohnit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Apjohnit MnAl2[SO4]4 · 22H2O   Băiuţ (Maramureş), Rumunia
kop. „Johan Hell”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.05.26/MS/0000/10.00

 

.

Baryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

             

              

Baryt BaSO4   Nowojaworowskoje, Ukraina wymiary:
waga:
1992.09.06/MS/0040/1.20

 

    

             

    

Baryt BaSO4   Mugodżarg, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1998.11.28/MS/0312/5.70

 

         

Baryt BaSO4   Lahost, Czechy wymiary:
waga:
2004.05.02/MS/0788/5.50

 

.

Bassanit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

              

Bassanit CaSO4 . 0,5H2O   Radvanice, Czechy
kop. „Katharina”
wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0638/2.00

 

.

Boussingaultyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

         

Boussingaultyt (NH4)2Mg[SO4]2 . 6H2O   Kladno, Czechy
kop. „Schöller”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0406/4.25

 

.

Brochantyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Brochantyt Cu4[(OH)6|SO4]   Touissit, Maroko wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0408/11.75

 

.

Camerolait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Camerolait Cu4Al2[(OH)10|SO4|HSbO4| CO3] . 2H2O   Piesky, Czechy (Morawy) wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0409/3.75

 

.

Celestyn

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Celestyn SrSO4   Ajrik, Turkmenia wymiary:
waga:
1992.05.20/MS/0028/4.80

 

         

Celestyn SrSO4   Sidi-Amor-ben-Salem Tunezja wymiary:
waga:
1999.03.01/MS/0325/28.50

 

.

Čermigit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

              

         

Čermigit (ałun amonowy)   Zastávka, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0410/2.00

 

.

Chalkantyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Chalkantyt CuSO4 . 5H2O   Pinal, Stany Zjednoczone wymiary:
waga:
1993.05.01/MS/0062/1.85

 

.

Connellit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Connellit Cu19[Cl4(OH)32|SO4] . 4H2O   Grube Valone, Włochy (Elba) wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0836/4.80

 

.

Copiapit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Copiapit (Fe2+,Mg)Fe4[OH|(SO4)3]2 . 20H2O   Zastávka, Czechy wymiary:
waga:
1996.03.20/MS/0132/1.20

 

.

Cyanotrichit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Cyanotrichit Cu4Al2[(OH)12|SO4] . 2H2O   Guang Dong, Chiny wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0774/8.00

 

.

Devillin

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Devilin CaCu4[(OH)6|SO4]2 . 3H2O   Spania Dolina, Słowacja wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0775/7.50

 

.

Ettringit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Ettringit Ca6Al2[(OH)12|(SO4)3] · 26H2O   Kuruman, RPA
kop. „N’Chwaning II”
wymiary:
waga:
2007.11.25/MS/0911/12.50

 

.

Fibroferryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

Fibroferryt Fe3+[OH|SO4] . 5H2O   Valachov, Czechy wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0590/1.80/a-b

 

.

Fluorellestadyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Fluorellestadyt Ca5[F|(SiO4,SO4)3]   Kopejsk, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1998.03.07/MS/0259/6.90

 

.

Gips

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Gips CaSO4 . 2H2O   Francja (Basen Paryski) wymiary:
waga:
2000.03.11/MS/0491/5.00

 

    

         

Gips CaSO4 . 2H2O   Udżda, Maroko wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0513/5.00

.

Róża pustyni

    

Róża pustyni (odm. gipsu)   Sahara, Algieria wymiary:
waga:
2007..07.15/MS/0902/37.50

.

Selenit

Selenit (włóknista odmiana gipsu)   Maroko wymiary:
waga:
2001.10.25/MS/0678/3.50

 

.

Glauberyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Glauberyt CaNa2[SO4]2   Searles Lake, Stany Zjednoczone (Arizona) wymiary:
waga:
1993.09.25/MS/0073/1.60

 

.

Godovikovit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Okaz przechowywany w pojemniku dla okazów nietrwałych w Warszawie.

Godovikovit (NH4)(Al,Fe)[SO4]2   Kladno, Czechy
kop. „Schöller”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0427/2.00

 

.

Görgeyit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Görgeyit K2Ca5[SO4]6 . 2H2O Hydroboracyt Inder, Kazachstan wymiary:
waga:
1997.03.02/MS/0170/6.70

 

.

Goslaryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

    

Goslaryt ZnSO4 . 7H2O Epsomit Campo Pisano, Włochy
(Sardynia)
wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0647/11.25

 

.

Halotrichit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

              

Halotrichit Fe2+Al2[SO4]4 . 22H2O   Králowskié Pořiči, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.06/MS/0475/1.00

 

.

Jarosyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Jarosyt KFe3[(OH)6|(SO4)2]   Kaňk, Czechy
kop. „Kuntery”
wymiary:
waga:
2000.05.04/MS/0501/0.00

 

.

Jefremovit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Jefremovit (NH4)2Mg2[SO4]3   Kladno, Czechy
kop. „Schöller”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0432/2.75

 

.

Klebelsbergit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Klebelsbergit Sb4[O4|(OH)2|SO4] Antymonit Pereta, Włochy wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0695/4.00

 

.

Koktait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

              

Koktait (NH4)2Ca[SO4]2 . H2O   Žeravice, Czechy wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0610/6.20

 

.

Langit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Langit Cu4[(OH)6|SO4] . H2O   L’ubetova, Słowacja wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0779/9.00

 

.

Letovicyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

              

              

Letovicyt (NH4)3H[SO4]2   Radvanice, Czechy
kop. „Katharina”
wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0653/14.25

 

.

Linaryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Linaryt PbCu[(OH)2|SO4]   Niżne Kairakty, Kazachstan wymiary:
waga:
1997.05.31/MS/0214/6.70

 

.

Mascagnit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

         

         

Mascagnit (NH4)2SO4   Zastávka, Czechy wymiary:
waga:
1996.03.21/MS/0145/3.20

 

.

Metavoltyn

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

         

         

Metavoltyn α-K5Fe3[OH|(SO4)3]2 . 8H2O   Zastávka, Czechy wymiary:
waga:
1996.03.20/MS/0137/2.00

 

.

Nakauriit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Nakauriit (Cu,Ni)8[(SO4)4|CO3|(OH)6] . 48H2O   Nakauri, Japonia wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0444/5.00

 

.

Natrojarosyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Natrojarosyt NaFe3+[(OH)6|(SO4)2] Jarosyt Terra Amarilla, Chile (Atacama) wymiary:
waga:
1995.09.10/MS/0116/2.00

 

.

Pickeringit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

              

Pickeringit MgAl2[SO4]4 . 22H2O   Kladno, Czechy wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0602/0.90

.

Kašparyt

 

              

    

Kašparyt (pickeringit kobaltowy)   Dubnik, Czechy (Přibram) wymiary:
waga:
2004.05.02/MS/0792/1.80

 

.

Quenstedtyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

              

    

Quenstedtyt Fe2[SO4]3 . 10H2O   Chvaletice, Czechy wymiary:
waga:
2000.05.06/MS/0556/1.00

 

.

Rostyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Rostyt Al2[OH|SO4]   Kladno, Czechy
kop. „Schöller”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0461/3.75

 

.

Rozenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

         

Rozenit FeSO4 . 4H2O   Aktiwbińsk, Kazachstan wymiary:
waga:
1998.10.25/MS/0310/1.15

 

.

Serpieryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Serpieryt Ca(Cu,Zn)[(OH)3|SO4]2 . 3H2O   Poličany, Czechy wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0533/4.75

 

.

Shigait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Shigait NaMn6Al3[(OH)18|(SO4)2] · 12H2O Braunit, Baryt Kuruman, RPA
kop. „Wessels”
wymiary:
waga:
2007.11.25/MS/0908/12.50

 

.

Slavíkit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Slavíkit MgFe3+[(OH)3|(SO4)4] . 18H2O   Valachov, Czechy wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0607/2.90

 

.

Sodium-zippeit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Sodium-zippeit Na4(UO2)6[(OH)10|(SO4)3] . 4H2O   Bukov, Czechy wymiary:
waga:
2007.05.04/MS/0882/6.80

 

.

Sturmanit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Sturmanit Ca6(Fe,Al,Mn)2[(OH)12|(SO4)2,3|(B(OH)4] · 25H2O   Kuruman, RPA
kop. „N’Chwaning II”
wymiary:
waga:
2007.11.25/MS/0910/12.50

 

..

Thenardyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

Thenardyt α-Na2SO4 Mirabilit Stany Zjednoczone (Arizona)
kop „Camp Verde”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0467/3.25

 

.

Uranopilit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Uranopilit 6[UO2][(OH)10|SO4] . 12H2O   Zálasi, Czechy wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0713/4.00

 

.

Voltait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

              

Voltait K2Fe5[SO4]4 . 18H2O   Zastávka, Czechy wymiary:
waga:
1996.03.20/MS/0143/2.00

 

.

Woodhouseit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Woodhouseit CaAl3[(OH)6|PO4|SO4]   Alpe Groppera, Włochy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0369/1.90

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY