\

SIARCZKI

 

            Siarczki charakteryzują się dużą gęstością, silnym połyskiem i dużą kruchością. Dzięki tej ostatniej właściwości górnicy powszechnie nazywają je „kruszcami”. Kruszce siarczkowe ze względu na wysoką zawartość metali i łatwość ich odzyskiwania prostymi metodami hutniczymi, od tysiącleci wzbudzały zainteresowanie górników. Stanowią one cenne źródło takich metali jak np. srebro (argentyt), miedź (chalkopiryt, chalkozyn, bornit), ołów (galena), cyna (stannin), rtęć (cynober), cynk (sfaleryt), antymon (antymonit), arsen (realgar, auripigment) czy molibden (molibdenit).
            Spośród wszystkich siarczków najobficiej w przyrodzie występują proste siarczki żelaza takie jak piryt czy markasyt. Piryt zwany również „Jaśkiem wszędobylskim” może się tworzyć niemal w każdych warunkach geologicznych. Był on nazywany również „złotem głupców” ponieważ jego znaczny ciężar w połączeniu z piękną złotą barwą zmylił niejednego niedoświadczonego poszukiwacza złota.
            Mimo znacznej zawartości żelaza, piryty i markasyty nigdy nie stanowiły jego rud. Wprawdzie podejmowano wiele prób otrzymywania z nich stali ale ze względu na dużą zawartość siarki zawsze była zbyt krucha. Obecnie piryty i markasyty mają duże znaczenie gospodarcze jako surowce do produkcji siarki i kwasu siarkowego.

W kolekcji siarczki reprezentowane są przez następujące minerały: akantyt (odmiany: argentyt), alacranit, antymonit, argentopiryt, auripigment, bietiechtinit, bismutynit, bornit, cattieryt, chalkopiryt, chalkozyn, cynober, digenit, djerfisheryt, djurleit, galena, germanit, getchellit, greenockit, idait, kermesyt, kësteryt, kubanit, markasyt, mckinstryit, metacinnabaryt, milleryt, molibdenit, patronit, pentlandyt, pirotyn, piryt (odmiany: bravoit), rasvumit, realgar, renieryt, rheniit, sarabauit, sfaleryt, siegenit, stannin, stromeyeryt, sulvanit, troilit, valleriit, wurtzyt,

 

.

Akantyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

   

          

Akantyt Ag2S   Guanajuato, Meksyk
kop. „Raya”
wymiary:
waga:
1994.12.10/MS/0095/10.00

.

Argentyt

    

Argentyt (pseud. akantytu po regularnym Ag2S) Annabergit, Nikielin Jachymov, Czechy
kop. „Svornost”
wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0635/20.00

 

.

Alacranit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Alacranit As4S4 Siarka rodzima Radvanice, Czechy
kop. „Katharina”
wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0534/3.00

 

         

Alacranit As8S9   Radvanice, Czechy wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0686/4.00

 

.

Antymonit

 

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Antymonit Sb2S3   Baiut, Rumunia wymiary:
waga:
1998.03.07/MS/0253/14.30

 

         

         

Antymonit Sb2S3 Chalcedon Cîmpina, Rumunia wymiary:
waga:
1998.10.25/MS/0308/5.70

 

.

Argentopiryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Argentopiryt AgFe2S3 Proustyt Mĕdĕnec, Czechy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0334/4.00

 

.

Auripigment

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Auripigment As2S3   Luchumi, Ukraina wymiary:
waga:
1993.03.06/MS/0053/15.40

 

.

Bietiechtinit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Bietiechtinit Pb2(Cu,Fe)21S15 Kwarc Dżezkazgan, Kazachstan wymiary:
waga:
1996.03.03/MS/0130/3.20

 

.

Bismutynit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Bismutynit Bi2S3 Bizmut rodzimy Schlema, Niemcy wymiary:
waga:
2001.03.03/MS/0617/2.50

 

.

Bornit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

    

Bornit Cu5FeS4 Chalkozyn, Kwarc Dżezkazgan, Kazachstan wymiary:
waga:
1992.09.05/MS/0035/20.00

 

    

Bornit Cu5FeS4 Chalkozyn, Kalcyt Dżezkazgan, Kazachstan wymiary:
waga:
2000.04.15/MS/0497/5.00

 

.

Cattieryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Cattieryt CoS2   Nordgruvan, Szwecja
(Nordmash)
wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0832/5.15

 

.

Chalkopiryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Chalkopiryt CuFeS2 Kwarc Cavnic, Rumunia wymiary:
waga:
2004.05.02/MS/0790/2.50

 

.

Chalkozyn

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Chalkozyn Cu2S Kwarc Dżezkazgan, Kazachstan wymiary:
waga:
1995.10.22/MS/0122/8.00

 

    

Chalkozyn Cu2S Chalkopiryt, Kwarc Dżezkazgan, Kazachstan wymiary:
waga:
1995.11.25/MS/0123/8.00

 

.

Cynober

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Cynober HgS Antymonit, Kwarc Nikitowka, Ukraina wymiary:
waga:
1998.09.12/MS/0296/17.15

 

.

Digenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

          

Digenit Cu9S5   Bukov, Czechy (Morawy) wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0838/3.75

 

.

Djerfisheryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Djerfisheryt K3(Cu,Na)(Fe,Ni)12S14 Egiryn, Eudialit Raswumczorr, Rosja
(Masyw Chibiński)
wymiary:
waga:
1997.09.13/MS/0223/11.70

 

.

Djurleit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Djurleit Cu15,77S8 Kwarc Nasmark, Norwegia wymiary:
waga:
2000.05.06/MS/0548/1.75

 

.

Galena

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Galena PbS   Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
2004.07.16/MS/0800/2.50

 

Galena PbS   Capnik, Rumunia (Baia Mare)
kop. „Cavnic”
wymiary:
waga:
2007.07.14/MS/0901/1.75

 

.

Germanit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Germanit Cu3(Ge,Fe)S4   Otavi, Namibia
kop. „Tsumeb”
wymiary:
waga:
1991.09.08/MS/0019/(1.00)

 

.

Getchellit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Getchellit AsSbS3 Auripigment, Kalcyt Kadamdżaj, Kirgizja wymiary:
waga:
1994.09.24/MS/0092/0.85

 

.

Greenockit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Greenockit CdS Sfaleryt Jachymov, Czechy
kop.
Zlaty Kopec
wymiary: 50x41x33 mm
waga: 72,5 g
2012.10.22/MS/0929/D
Dar Pani Jadwigi Szubert z Polanicy Zdrój.

 

.

Idait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Idait Cu5FeS6   Gruvasen, Szwecja wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0693/4.00

 

.

Kermesyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Kermesyt Sb2S2O Antymonit, Kwarc Pezinok, Słowacja wymiary:
waga:
1993.11.04/MS/0076/18.00

 

.

Kësteryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Kësteryt Cu2(Zn,Fe)SnS4 Kalcyt Vernéřov, Czechy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0352/3.00

 

.

Kubanit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Kubanit CuFe2S3   Chibougaman, Kanada
kop. „Henderson II”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0438/8.75

 

.

Markasyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Markasyt FeS2 (tzw. indiański dollar) Sparta, Stany Zjednoczone
(Illinois)
wymiary:
waga:
1991.09.07/MS/0014/7.00

 

         

    

Markasyt FeS2 Baryt Cavnic, Rumunia wymiary:
waga:
1992.12.30/MS/0047/5.60

 

.

Mckinstryit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Mckinstryit Cu0,8Ag1,2S   Přibram, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.28/MS/0485/47.50

 

.

Metacinnabaryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Metacinnabaryt HgS   Wyszkowo, Ukraina
(Karpaty)
wymiary:
waga:
1996.03.20/MS/0136/4.00

 

.

Milleryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

         

Milleryt β-NiS Ankeryt Kladno, Czechy
kop. „Prago”
wymiary:
waga:
2000.05.04/MS/0502/4.00

 

.

Molibdenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Molibdenit MoS2 Kwarc Austria (Tyrol) wymiary:
waga:
1995.03.05/MS/0102/4.00

 

.

Patronit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Patronit VS4   Minasragra, Peru
(Cerro de Pasco)
wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0658/D
Dar Pana Jiřego Špalka z Kladna

 

.

Pentlandyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Pentlandyt (Ni,Fe)9S8 Chalkopiryt, Ilmenit Tałnach, Rosja wymiary:
waga:
1997.05.31/MS/0217/D
Dar Pana Jacka Gradzikiewicza z Węgier

 

.

Pirotyn

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Pirotyn FeS Kwarc Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
1992.03.08/MS/0026/6.70

 

              

Pirotyn FeS Dolomit, Kwarc Stan Terg, Kosowo
kop. „Stan Treg” („Trepča”)
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2015.06.27/MS/0000/D
Dar Konrada Pytla z Wieliczki

 

    

Pirotyn FeS Kwarc Stan Terg, Kosowo
kop. „Stan Treg” („Trepča”)
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2019.02.05/MS/0000/D
Dar Konrada Pytla z Wieliczki

 

.

Piryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Piryt FeS2   Suda wymiary:
waga:
1995.03.04/MS/0100/0.80

 

Piryt FeS2   Huanzala, Peru wymiary:
waga:
2001.03.03/MS/0620/1.00

 

              

Piryt FeS2   Morococha, Peru wymiary:
waga:
2001.04.21/MS/0631/5.00

 

    

Piryt FeS2   Wuxian, Chiny wymiary:
waga:
2004.07.16/MS/0802/2.50

 

    

Piryt FeS2   Navajun, Hiszpania wymiary:
waga:
2006.04.08/MS/0824/20.00

 

    

Piryt FeS2   Navajun, Hiszpania wymiary:
waga:
2006.04.08/MS/0825/30.00

 

    

    

Piryt FeS2   Turcja wymiary:
waga:
2006.12.16/MS/0873/7.00

 

Piryt FeS2   Ambasagana, Hiszpania wymiary:
waga:
2007.11.25/MS/0913/0.75

 

    

              

Piryt FeS2   Ambasaquas, Hiszpania wymiary: 163x140x82 mm
waga: 1847,5 g
2009.09.25/MS/0926/32.50

 

         

Piryt FeS2 Kwarc Rumunia, Cavnic
kop. „Capnic”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2019.01.18/MS/0000/D
Dar Jarosława Kulika ze Zgierza

.

Bravoit

    

Bravoit (piryt niklonośny) Syderyt Kladno, Czechy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0341/14.00

 

.

Rasvumit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Rasvumit (K,Na)2(Fe,Mg)6S9 Egiryn Raswumczorr, Rosja
(Masyw Chibiński)
wymiary:
waga:
1997.03.02/MS/0179/6.00

 

..

Realgar

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Realgar AsS Parareargar Shimen, Chiny (prow. Hunan) wymiary:
waga:
1992.09.06/MS/0041/20.00

 

.

Renieryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Renieryt Cu3(Fe,Ge)S4   Mina de Etoile, Kongo wymiary:
waga:
1999.11.06/MS/0478/17.50

 

.

Rheniit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Rheniit ReS2   Iturup, Rosja (Wyspy Kurylskie)
wulk. Kudriavy
i
wymiary:
waga:
1996.09.15/MS/0159/76.40

 

.

Sarabauit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Sarabauit CaSb10S6O10   Sarabau Mine, Malezja
(Borneo)
wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0858/3.40

 

.

Sfaleryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Sfaleryt α-ZnS   Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
2004.03.14/MS/0766/7.50

 

         

Sfaleryt ZnS Piryt Stan Terg, Kosowo
kop. „Stan Treg” („Trepča”)
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2019.02.05/MS/0000/D
Dar Konrada Pytla z Wieliczki

 

.

Siegenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Siegenit (Co,Ni)3S4 Kalcyt Kladno, Czechy
kop „Prago”
wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0710/4.00

 

.

Stannin

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Stannin Cu2FeSnS4 Kwarc Vernéŕov, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0463/2.50

 

.

Stromeyeryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Stromeyeryt Cu2S . Ag2S   Vrančice, Czechy wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0664/3.90

 

.

Sulvanit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Sulvanit Cu3VS4 Kwarc Kojly, Kirgizja wymiary:
waga:
1998.03.07/MS/0268/6.90

 

.

Troilit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Troilit FeS   Alta Mine, Stany Zjednoczone
(Kalifornia)
wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0867/5.80

 

.

Valleriit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Valleriit CuFeS2 . (Mg,Al,Fe)(OH)2   Stany Zjednoczone (Arizona)
kop. „Pima”
wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0869/5.15

 

.

Wurtzyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Wurtzyt β-ZnS   Gyöngyösoraszi, Węgry wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0470/62.50

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY