SIARKOSOLE

 

            Siarkosole zwykle współwystępują z siarczkami tworząc liczne i różnorodne złoża kruszców. Podobnie jak siarczki stanowią one cenne źródło takich metali jak np. srebro (proustyt, pirargyryt), miedź (tetraedryt, tenantyt), ołów (boulangeryt, bournonit), nikiel (gersdorfit) czy kobalt (cobaltyn). Są łatwe w przeróbce hutniczej, w związku z czym od starożytności były przedmiotem intensywnej eksploatacji.

W kolekcji siarkosole reprezentowane są przez następujące minerały: aikinit, andoryt, arsenopiryt, berthieryt, boulangeryt, bournonit, chalkostibit, cobaltyn, cosalit, eclaryt, enargit, galenobismutyt, geokronit, gersdorffit, glaukodot, gudmundyt, heyrovskýit, jamesonit, jordanit, kobellit, krupkait, kylindryt, meneghinit, miargyryt, pearceit, pirargyryt, polibazyt, proustyt, robinsonit, semseyit, tennantyt, tetraedryt (odmiany: freibergit, schwatzyt), weibullit, zinkenit.

 

.

Aikinit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Aikinit 2PbS . Cu2S . Bi2S3 Kalcyt Gladhammar, Szwecja wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0684/4.00

 

.

Andoryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Andoryt Pb4Ag4Sb12S24   Hos Voin, Boliwia wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0398/5.75

 

.

Arsenopiryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Arsenopiryt FeAsS Kwarc, Dolomit Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
1992.09.05/MS/0034/4.00

 

    

Arsenopiryt FeAsS Chalkopiryt Peru wymiary:
waga:
1992.10.31/MS/0044/1.60

 

.

Berthieryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Berthieryt FeS . Sb2S3   Bohutin, Czechy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0336/9.75

 

              

Berthieryt FeS . Sb2S3 Kwarc Vlastĕjovice, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.21/MS/0481/D
Dar Pana Pawła Żochowskiego z Warszawy

 

.

Boulangeryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Boulangeryt 5PbS . 2Sb2S3 Markasyt, Kalcyt Rodna, Rumunia wymiary:
waga:
1998.09.22/MS/0302/17.15

 

    

Boulangeryt Pb5Sb4S11   Drażnia, Kosowo
kop. „Santa Barbara”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.11.07/MS/0000/D
Dar Konrada Pytla z Wieliczki

 

.

Bournonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

        

Bournonit 2PbS . Cu2S . Sb2S3 Chalkopiryt Baia Sprie, Rumunia wymiary:
waga:
2002.04.16/MS/0682/0.25

 

.

Chalkostibit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Chalkostibit Cu2S . Sb2S3 Kwarc Cavnic, Rumunia wymiary:
waga:
2003.05.02/MS/0723/10.50

 

.

Cobaltyn

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Cobaltyn CoAsS   Pellegvüvan, Szwecja wymiary:
waga:
1998.04.04/MS/0273/5.70

 

.

Cosalit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Cosalit 2PbS . Bi2S3 Kwarc Kara-Oba, Kazachstan wymiary:
waga:
1998.03.07/MS/0256/14.30

 

.

Eclaryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Eclaryt (Cu,Fe)Pb9Bi12S28   Darenbad (Hollersbach), Niemcy wymiary:
waga:
2018.05.26/MS/0000/12.50

 

.

Enargit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Enargit Cu3AsS4   Casapalca, Peru wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0346/9.75

 

.

Galenobismutyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Galenobismutyt PbS . Bi2S3  Kwarc Kara Oba, Kazachstan wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0689/4.00

 

.

Geokronit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Geokronit 5PbS . AsSbS3   Přibram, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0426/3.75

 

.

Gersdorffit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Gersdorffit NiAsS  Kalcyt Rudňany, Słowacja
Severna Zila”
wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0592/3.80

 

.

Glaukodot

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Glaukodot (Co,Fe)AsS   Hakansboda, Szwecja wymiary:
waga:
2007.05.06/MS/0893/3.40

 

.

Gudmundyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Gudmundyt FeSbS   Pezinok, Słowacja wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0648/1.50

 

.

Heyrovskýit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Heyrovskýit 6(Pb,Ag,Cu)S . Bi2S3   Hůrky, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0430/3.75

 

.

Jamesonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Jamesonit 4PbS . FeS . 3Sb2S3 Kwarc Nižná Slaná, Słowacja wymiary:
waga:
2000.10.29/MS/0611/11.10

 

.

Jordanit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Jordanit Pb5As2S8 Dolomit? Lengenbach, Szwajcaria wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0516/2.25

 

.

Kobellit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Kobelit 5PbS . 4(Bi,Sb)2S3 Kwarc Rožňava, Czechy wymiary:
waga:
2004.05.02/MS/0793/3.25

 

.

Krupkait

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Krupkait CuPbBi3S6   Krupka, Czechy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0354/9.25

 

.

Kylindryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

 

Kylindryt 6PbS . 6SnS2 . Sb2S3   Canoletaria, Boliwia wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0355/32.50

 

.

Meneghinit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

                  

Meneghinit 4PbS . Sb2S3   Il Bottino, Włochy (Lucca) wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0851/6.50

 

.

Miargyryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Miargyryt AgSbS2 Kutnahoryt, Kwarc Poličany, Czechy wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0523/2.75

 

.

Pearceit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Pearceit 8(Ag,Cu)2S . As2S3 Srebro rodzime Rudnyj, Kazachstan wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0659/22.50

 

.

Pirargyryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Pirargyryt Ag3SbS3   Přibram, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.06/MS/0477/4.50

 

..

Polibazyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Polibazyt 8(Ag,Cu)2S . Sb2S3 Stephanit, Kalcyt Jáchymov, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0455/25.00

 

.

Proustyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Proustyt Ag3AsS3   Přibram, Czechy wymiary:
waga:
2001.03.03/MS/0622/2.50

 

.

Robinsonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Robinsonit 7PbS . 6Sb2S3   Male Železne, Słowacja wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0363/8.00

 

.

Semseyit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

         

Semseyit 9PbS . 4Sb2S3 Plumbokalcyt, Kalcyt Herja, Rumunia wymiary:
waga:
1993.03.16/MS/0058/11.50

 

.

Tennantyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Tennantyt Cu3AsS3,25   Dżezkazgan, Kazachstan wymiary:
waga:
1995.10.21/MS/0121/10.00

 

.

Tetraedryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

    

Tetraedryt Cu3SbS3,25 Sfaleryt, Piryt, Kwarc Cavnic, Rumunia wymiary:
waga:
2001.03.03/MS/0623/D
Dar Pana

.

Freibergit

              

Freibergit (tetraedryt srebrowy) Sfaleryt, Syderyt Freiberg, Niemcy (Saksonia) wymiary:
waga:
1994.03.05/MS/0085/6.00

.

Schwatzyt

    

Schwatzyt (tetraedryt rtęciowy) Kalcyt, Kwarc Freiberg, Niemcy (Saksonia) wymiary:
waga:
1994.09.24/MS/0094/2.20

 

.

Weibullit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Weibullit Pb5Bi8Se7S10-11 Kwarc Falun, Szwecja wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0668/3.75

 

.

Zinkenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Zinkenit 6PbS . 7Sb2S3   Mina Candelaria, Boliwia wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0471/5.00

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY