TLENKI

 

Kryształy lodu.

            Tlenki są liczną i bardzo zróżnicowaną grupą minerałów, zarówno pod względem rozpowszechnienia w przyrodzie jak i środowisk w których się tworzą. Tlenkiem jest np. lód (woda już nie gdyż ze względu na zawartość licznych rozpuszczonych w niej związków traktuje się ją jako skałę). Z kolei kwarc będący dwutlenkiem krzemu jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych minerałów na Ziemi. Z geochemicznego punktu widzenia można go traktować także jako bezwodnik kwasu krzemowego i dlatego dawniej powszechnie zaliczany był do krzemianów. Tworzy się on w zasobnych w krzemionkę skałach magmowych (granity, sjenity), pegmatytach oraz różnorakiego pochodzenia utworach żyłowych (żyły kwarcowe i kwarcowo-kruszcowe). Ze względu na dużą odporność chemiczną i mechaniczną, w procesie wietrzenia tych skał, nie ulega on rozkładowi a jedynie rozdrobnieniu. Z miejsc wietrzenia skał pierwotnych może być następnie transportowany na duże odległości i osadzany w złożach wtórnych (piaski, żwiry oraz ich pochodne: piaskowce i zlepieńce). Osadowe nagromadzenia kwarcu poddane działaniu wysokich temperatur i ciśnień w głębszych partiach skorupy ziemskiej ulegają, przemianie tworząc liczne skały metamorficzne (kwarcyty, łupki krzemionkowe).
Kwarc znajduje szerokie zastosowanie w elektronice oraz do wyrobu specjalnych rodzajów szkła (szkło kwarcowe). Liczne barwne odmiany kwarcu (m. in. fioletowy ametyst, czarny morion, żółty cytryn, bezbarwny i przezroczysty kryształ górski) są poszukiwanymi przez jubilerów kamieniami ozdobnymi. Skrytokrystaliczną odmianą krawcu są różnobarwne chalcedony posiadające wiele odmian własnych, cenionych jako kamienie ozdobne np. wstęgowany agat czy jabłkowo-zielony chryzopraz.
            Inne minerały grupy kwarcu należą do rzadkości. Niemniej jednak ze względu na sposób powstania lub szczególne cechy własne są to utwory niezmiernie interesujące. Coesyt np. tworzy się pod wpływem bardzo wysokiego ciśnienia i temperatury wywołanego uderzeniem dużego ciała kosmicznego w powierzchnię Ziemi. Jego obecność w kraterach świadczy o ich meteorytowym pochodzeniu.
            Tlenkami są również ostateczne produkty wietrzenia wszystkich innych minerałów. Niektóre z tlenków znane są człowiekowi już od tysięcy lat. Wiele z nich ze względu na wysoką zawartość metalu stanowi ważne surowce gospodarcze. Jako przykład mogą tu posłużyć tlenki żelaza (magnetyt, hematyt), chromu (chromit), tytanu (ilmenit), manganu (piroluzyt), miedzi (kupryt) i uranu (uraninit). Niektóre (np. tlenki żelaza i miedzi) są tym cenniejsze gdyż dają się łatwo przerabiać prostymi metodami hutniczymi. Hematyt (tlenek żelaza) był stosowany przez ludy pierwotne jako czerwony barwnik przy tworzeniu malowideł naskalnych i w ceremoniach pogrzebowych. Od starożytności był on również cenioną rudą żelaza.
Jeszcze bogatszą rudę żelaza stanowi magnetyt. Jest on jednocześnie jednym z niewielu minerałów posiadających właściwości magnetyczne. Niektóre jego odmiany są wręcz naturalnymi magnesami, mogącymi przyciągać do siebie metalowe przedmioty. Pewna starożytna legenda mówi o statku, który zatonął w tajemniczych okolicznościach. Uratowani marynarze opowiadali że statek ten płynąc koło jednej z gór stracił nagle wszystkie żelazne gwoździe i rozpadł się na kawałki. Później okazało się że góra ta była zbudowana z magnetytu.
            Duże znaczenie gospodarcze ma tlenek glinu (korund). Ze względu na swoją niezwykłą twardość jest on wykorzystywany do produkcji materiałów ściernych. Mało kto natomiast wie że odmianą korundu są dwa bardzo cenione kamienie szlachetne - czerwony rubin i niebieski szafir.
            Znaczne ilości tlenków tworzą się w strefach utleniania złóż kruszcowych np. tlenek miedzi (kupryt). W złożach zasobnych w kruszce arsenowe, w sprzyjających warunkach, może utworzyć się naturalny arszenik występujący w postaci arsenolitu i claudetytu.

To nie jaskinia tylko nacieki chalcedonu w małej pustce skalnej.

W kolekcji tlenki reprezentowane są przez następujące minerały: aeschynit-(Y), anataz, arsenolit, baddeleyit, betafit, bindheimit, birnessyt, bixbyit, brookit, chalkofanit, chromit, chryzoberyl (odmiany: aleksandryt), claudetyt, coesyt, coronadyt, cristobalit, cynkit, davidyt-(La), euksenit-(Y), ferrocolumbit, franklinit, gahnit, geikielit, hausmannit, hematyt, hercynit, hibonit, holtyt, ilmenit (odmiany: pikroilmenit), ilsemannit, kasyteryt (odmiany: hydrokasyteryt), korund, kupryt, kwarc (odmiany: ametyst, aventuryn, chalcedon (agat, heliotrop, kacholong, praz), cytryn, kryształ górski, kwarc buławowy, kwarc mleczny, kwarc różowy, kwarc szkieletowy, kwarc zadymiony, kwarc zielony, morion, sokole oko, tygrysie oko), łoparyt-(Ce), maghemit, magnetoplumbit, magnetyt, marokit, melanoflogit, minia rodzima, molibdyt, opal (odmiany: hialit, opal czarny, opal drzewny), perovskit, pirochlor, piroluzyt (odmiany: polianit), plattneryt, pseudobrookit, ramsdellit, romanechit, roméit, rutyl (odmiany: strüveryt), samarskit-(Y) (odmiany: ishikawait), spinel (odmiany: pleonast), stibikonit, tantalit-(Fe), tenoryt, todorokit, trydymit, uraninit, valentinit.

 

.

Aeschynit-(Y)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Aeschynit-(Y) (Y...)(Nb,Ti)2(O,OH)6   Slobrekka, Norwegia wymiary:
waga:
2007.05.06/MS/0892/3.40

 

.

Anataz

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Anataz TiO2 Kwarc Surais, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1998.10.25/MS/0307/28.80

 

.

Arsenolit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

         

Arsenolit As2O3 Erytryn Jáchymov, Czechy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0335/6.50

 

.

Baddeleyit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Baddeleyit ZrO2 Magnetyt, Forsteryt Kowdor, Rosja
kop. „Żeleznyj”
wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0587/2.20

 

.

Betafit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Betafit (Ca,Na,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH)   Betafo, Madagaskar wymiary:
waga:
2000.10.04/MS/0575/2.20

 

.

Bindheimit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Bindheimit Pb1-2Sb2-1(O,OH,F)7   Gerona, Hiszpania wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0403/2.50

 

.

Birnessyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Birnessyt (Ca,Mg,Ni,K)<1(Mn4+,Mn2+) (O,OH)2   Ravenna, Włochy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0404/3.25

 

.

Bixbyit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Bixbyit (MnFe)2O3 Topaz Thomas Range, Stany Zjednoczone (Utah) wymiary:
waga:
2000.05.06/MS/0546/6.75

 

.

Brookit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

    

Brookit TiO2 Kwarc Łopcza, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1999.02.13/MS/0316/51.60

 

.

Chalkofanit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Chalkofanit ZnMn3O7 . 3H2O   Gold Hill, Stany Zjednoczone
(Utah)
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0411/9.25

 

.

Chromit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Chromit FeCr2O4   Albania wymiary:
waga:
1991.09.07/MS/00112/1.00

 

.

Chryzoberyl

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

Chryzoberyl Al2BeO4   Małyszewo, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1997.11.16/MS/0249/8.60

 

.

Claudetyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Claudetyt As2O3 Arsenolit Freiberg, Niemcy (Saksonia) wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0413/2.50

 

.

Coesyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

              

         

Coesyt SiO2 Fengit Hartinianapo, Włochy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0414/4.25

 

.

Coronadyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

Coronadyt Pb<2Mn8O16   Imini, Maroko
kop. „Bou Tazolt”
wymiary:
waga:
1993.02.14/MS/0050/1.50

 

    

              

Coronadyt Pb<2Mn8O16   Imini, Maroko
kop. „Bou Tazolt”
wymiary:
waga:
1994.02.13/MS/0083/1.35

 

         

    

Coronadyt Pb<2Mn8O16   Imini, Maroko wymiary:
waga:
2003.11.07/MS/0754/1.50

 

.

Cristobalit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

         

Cristobalit β-SiO2   Vechec, Słowacja wymiary:
waga:
2000.05.06/MS/0547/3.25

 

.

Cynkit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

Cynkit ZnO Franklinit, Kalcyt Franklin, Stany Zjednoczone wymiary:
waga:
2006.03.05/MS/0821/1.60

 

.

Davidyt-(La)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Davidyt-(La) (Fe,La,...U,Ca)6(Ti,Fe)15 (O,OH)36   Bektu-Ata, Kazachstan wymiary:
waga:
1997.09.13/MS/0221/11.70

.

Euksenit-(Y)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Euksenit-(Y) (Y,Ce,U,Pb,Ca)(Nb,Ta,Ti)2 (O,OH)6 (w pegmatycie) Bancroft, Kanada wymiary:
waga:
1997.09.14/MS/0239/D
Dar Pana Tomasza Ochmańskiego z Warszawy

 

.

Ferrocolumbit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Ferrocolumbit FeNb2O6 Korund, Mikroklin Siewiernyje Pieczi, Rosja
(Góry Ilmeńskie)
wymiary:
waga:
1999.09.11/MS/0380/12.50

 

    

Ferrotantalit (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6   Berere, Madagaskar wymiary:
waga:
2000.10.04/MS/0578/2.20

 

.

Franklinit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Franklinit Fe2ZnO4 Rodonit Sterling Hill, Stany Zjednoczone (New Jersey) wymiary:
waga:
1992.09.09/MS/0042/3.20

 

.

Gahnit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Gahnit Al2ZnO4   Måla, Szwecja wymiary:
waga:
1998.07.12/MS/0287/D
Dar Pana

 

.

Geikielit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Geikielit MgTiO3 Forsteryt Studnice, Czechy wymiary:
waga:
2003.05.02/MS/0726/4.00

 

.

Hausmannit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

         

Hausmannit Mn2Mn2+O4   Ilfeld, Niemcy (Harz) wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0515/2.50

 

.

Hematyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Hematyt α-Fe2O3 Kalcyt Daszkesan, Armenia wymiary:
waga:
1999.04.24/MS/0328/3.75

 

    

Hematyt α-Fe2O3 Kwarc Lechanng, Chiny wymiary:
waga:
2005.07.16/MS/0815/10.00

 

    

Hematyt Fe2O3   Maroko wymiary: 201x156x128 mm
waga: pow. 4000 g
2009.03.22/MS/0922/D
Dar Pana Arkadiusza Giemzy z Miedzianki

 

.

Hercynit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Hercynit Al2FeO4   Chlum, (Sepekov) Czechy wymiary:
waga:
2003.11.08/MS/0760/1.80

 

.

Hibonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Hibonit (Ca,ZRz)O . 6(Al,Fe3+,Ti)2O3   Andrakaholo, Madagaskar wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0692/4.00

 

.

Holtyt

         

Holtyt (Al,Ta)7B(Si,Sb)3O15(O,OH)2,25   Góra Waliljevskaja, Rosja
(Vavn-Bek)
wymiary:
waga:
2007.05.04/MS/0881/8.50

 

.

Ilmenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Ilmenit FeTiO3 Albit, Egiryn Kejwy, Rosja (płw. Kola) wymiary:
waga:
1997.09.13/MS/0228/1.60

.

Pikroilmenit

    

Pikroilmenit (odm. ilmenitu)   Rosja (płw. Kola) wymiary:
waga:
1993.09.19/MS/0072/D
Dar Pana Andrieja Martiszyna ze Lwowa

 

.

Ilsemannit

         

Ilsemannit Mo3O6 · 2H2O (?) Rostyt Kuh-i-Molik, Tadżykistan wymiary:
waga:
2007.03.04/MS/0877/3.75

 

.

Kasyteryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Kasyteryt SnO2 Kwarc Ijultin, Rosja (Czukotka) wymiary:
waga:
1998.09.12/MS/0297/42.80

.

Hydrokasyteryt

    

              

         

    

Hydrokasyteryt (uwodniony kasyteryt) Topaz Szerlowa Góra, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
2001.10.20/MS/0676/4.00

 

.

Korund Al2O3 - minerał z grupy tlenków metali trójwartościowych. Tworzy kryształy tabliczkowe oraz słupkowe do beczułkowych, zwykle głęboko zbrużdżone i często wielokrotnie zbliźniaczone. Występuje również w skupieniach zbitych, ziarnistych lub blaszkowych.  Ciemnoczerwony w różnych odcieniach, różowoczerwony, purpurowy, brunatno-czerwony, jasno- do ciemnoniebieskiego, bezbarwny, biały, zielony, niebiesko-fioletowy, fioletowy, fioletowo-brązowy, purpurowy, pomarańczowy, żółto-pomarańczowy, złocisto-żółry, złótozielony, brzoskwiniowo-różowy, różowy, niekiedy wielobarwny. Przezroczysty do przeświecającego. Połysk szklisty lub diamentowy. Twardość 9. Gęstość 3,99-4-10 g/cm3. Nie wykazuje łupliwości. Przełam muszlowy lub zadziorowy. Kruchy. Występuje m. in. w pegmatytach, erlanach i syenitach oraz zmienionych kontaktowo marmurach i dolomitach. Tworzy również wtórne koncentracje w piaskach i żwirach.
Odmiany: rubin i szafir.

             

         

Korund Al2O3   Rosja (płw. Kola) wymiary:
waga:
1992.07.10/MS/0030/6.40

 

         

Korund Al2O3   Fiana Randsoa, Madagaskar wymiary:
waga:
1999.09.11/MS/0383/2.50

 

.

Kupryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Kupryt Cu2O   Stany Zjednoczone (Arizona)
kop. „Ray Mine”
wymiary:
waga:
1990.03.03/MS/0004/2.50

 

    

         

Kupryt Cu2O Chryzokola Otavi, Namibia
kop. „Tsumeb”
wymiary:
waga:
1998.03.08/MS/0270/28.60

 

.

Kwarc

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Kwarc SiO2 - minerał z grupy tlenków metali czterowartościowych. Tworzy sześcioboczne słupowe kryształy, obustronnie zakończone piramidami i poprzecznie prążkowane. Występuje również w postaci skupień ziarnistych, skrytokrystalicznych (chalcedon) i zbitych oraz naskorupień. Bezbarwny, biały, biało-szary, żółty, różowy, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, brunatny, purpurowy lub czarny. Przezroczysty do nieprzezroczystego. Rysa biała. Wykazuje zjawisko fosforescencji i tryboluminescencji. W ultrafiolecie niektóre okazy fluoryzują  żółtozielono i niebiesko-biało. Połysk szklisty, rzadziej tłusty. Twardość 7. Gęstość 2,65 g/cm3. Nie wykazuje łupliwości. Przełam muszlowy. Kruchy. Rozpowszechniony w wielu różnych skałach magmowych (np. granity, granodioryty, pegmatyty, aplity), osadowych (np. piaski, piaskowce, żwiry) i metamorficznych (np. kwarcyty, gnejsy, łupki mikowe).
Odmiany: ametyst, awenturyn, chalcedon, cytryn, kryształ górski, kwarc różowy, kwarc zadymiony, morion, sokole oko i tygrysie oko.

    

    

              

              

              

              

Kwarc β-SiO2 Dolomit, Kalcyt Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
1994.12.17/MS/0098/4.00

 

    

Kwarc β-SiO2 (z fantomami) Obman, Rosja (Jakucja) wymiary:
waga:
1995.04.22/MS/0104/1.20

 

              

Kwarc β-SiO2   Rodna, Rumunia wymiary:
waga:
1995.04.23/MS/0106/2.40

 

         

Kwarc β-SiO2   Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
1998.09.12/MS/0298/5.70

 

         

         

Kwarc β-SiO2 Syderyt Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
1998.09.12/MS/0299/5.70

 

         

         

Kwarc β-SiO2   Ibity, Madagaskar wymiary:
waga:
1999.09.11/MS/0384/17.50

 

 

         

              

Kwarc β-SiO2   Sidi Rahhal, Maroko wymiary:
waga:
2000.03.10/MS/0487/5.25

 

    

Kwarc β-SiO2   Madagaskar wymiary:
waga:
2000.05.14/MS/0560/25.00

.

         

         

    

Kwarc β-SiO2 Hollandyt Itremo, Madagaskar wymiary:
waga:
2004.07.16/MS/0801/6.25

 

              

Kwarc β-SiO2 Kalcyt Cavnic, Rumunia wymiary:
waga:
2004.11.28/MS/0808/50.00

 

Kwarc β-SiO2   Žulowa, Czechy wymiary: 31x6x5 mm
waga: 1,4 g
2008.07.12/MS/0915/0.00

 

    

Kwarc β-SiO2   Žulowa, Czechy wymiary: 46x21x9 mm
waga: 10,4 g
2008.08.23/MS/0918/0.00

 

    

         

Ametyst β-SiO2   Brazylia wymiary: mm
waga: g
2013.02.06/MS/930/D
Ofiarodawca nieznany

 

    

Kwarc wysokotemperaturowy SiO2   Rumunia wymiary: 75x59x31 mm
waga: 111 g
2009.04.13/MS/0923/D
Dar Pana Arkadiusza Giemzy z Miedzianki

 

              

              

              

Chalcedon (odm. kwarcu)     wymiary:
waga:
2000.05.23/MS/0561/1.90

 

    

              

              

Kwarc SiO2 Rutyl, Hematyt Minas Gerais, Brazylia wymiary: mm
waga: g
2013.07.13/MS/0934/3.50

 

    

Kwarc nitkowy (odm. kwarcu)   Faden, Pakistan Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2014.06.06/MS/0000/D/a-b
Dar Konrada Pytla z Wieliczki

 

 

    

         

    

Kwarc SiO2 z inkluzjami  ropy naftowej Baluchistan, Pakistan Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2014.06.06/MS/0000/D/a-c
Dar Konrada Pytla z Wieliczki

 

    

              

              

    

Kwarc SiO2 z inkluzjami  ropy naftowej Baluchistan, Pakistan Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.09.06/MS/0000/D/a-e
Dar Konrada Pytla z Wieliczki

 

    

         

              

Kwarc SiO2 Hedenbergit Dalnegorsk, Rosja Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.06.12/MS/0000/20.00

 

 

                  

Cytryn (odm. kwarcu)   Lwena, Kongo (Katanga) Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.08.24/MS/0000/7.50

.

Kwarc buławowy

Kwarc buławowy SiO2   Madagaskar wymiary:
waga:
2007.07.14/MS/0900/4.50

.

Kwarc mleczny

Kwarc mleczny β-SiO2   Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
2005.07.16/MS/0816/5.00

.

Kwarc szkieletowy

 

              

    

Kwarc szkieletowy (odm. kwarcu)   San Luis Potosi, Meksyk wymiary:
waga:
1997.03.02/MS/0173/1.60

.

Kwarc zielony

Kwarc zielony (odm. kwarcu)   Hranice, Czechy wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0521/0.75

 

         

         

 

.

Łoparyt-(Ce)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

Łoparyt-(Ce) (Na,Ca,Ce)TiO3   Nijorkpachk, Rosja
(Masyw Chibiński)
wymiary:
waga:
1993.03.27/MS/0060/7.70

 

.

Maghemit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Maghemit γ-Fe2O3   Malá Vieska, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0441/1.75

 

.

Magnetoplumbit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

    

Magnetoplumbit PbO . 6Fe2O3   Långban, Szwecja wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0655/3.75

 

.

Magnetyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Magnetyt Fe2Fe2+O4 Forsteryt Kowdor, Rosja
kop. „Żeleznyj”
wymiary:
waga:
1997.05.31/MS/0216/5.00

 

    

Magnetyt Fe2Fe2+O4   Magnet Core, Stany Zjednoczone
(Arkansas)
wymiary:
waga:
1999.04.24/MS/0329/3.40

 

.

Marokit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

         

Marokit CaMn2O4   Tachgagalt, Maroko
(Quarzazdte)
wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0849/3.75

 

.

Melanoflogit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

              

         

Melanoflogit SiO2   Fortu Itino, Włochy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0357/6.60

 

.

Minia rodzima

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Minia rodzima Pb3O4 Galena Střibro, Czechy wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0599/1.80

 

.

Molibdyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Molibdyt MoO3   Radvanice, Czechy
kop. „Katharina”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0442/9.25

 

.

Opal

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

              

              

              

              

              

    

Opal szlachetny (odm. opalu)   Coober Pedy, Australia wymiary:
waga:
2003.09.15/DEP/12
Depozyt Pani Ewy Borzęckiej z Warszawy

 

.

Perovskit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Perovskit CaTiO3 Klinochlor Rosja wymiary:
waga:
1992.09.05/MS/0038/4.00

 

.

Pirochlor

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

Pirochlor (Na,Ca)2(Nb,Ta)2(O,OH)7 (w marmurze) Kirovsk, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
2004.05.02/MS/0797/5.50

 

.

Piroluzyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Piroluzyt β-MnO2   Dżebel Ayache, Maroko wymiary:
waga:
2000.03.10/MS/0488/5.00

.

Polianit

 

    

Polianit (odm. piroluzytu)   Ahta, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1999.09.12/MS/0390/2.50

 

.

Plattneryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Plattneryt PbO2 Hemimorfit Meksyk
kop. „San Antonio”
wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0527/12.50

 

         

         

Plattneryt PbO2   Dosena, Włochy wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0603/2.20

 

.

Pseudobrookit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Pseudobrookit Fe2TiO5   Thomas, Stany Zjednoczone
(Utah)
wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0855/3.40

 

.

Ramsdellit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Ramsdellit γ-MnO2   Stany Zjednoczone (Arizona)
kop. „Misteka”
wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0459/4.25

 

.

Romanechit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Romanechit (Ba,Mn)O . 3MnO2 . H2O   Plast, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1999.09.11/MS/0385/10.00

 

    

Romanechit (Ba,Mn)O . 3MnO2 . H2O   Plast, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1999.09.11/MS/0386/5.00

 

.

Roméit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

    

Roméit (Ca,NaOH)Sb2O6(O,OH,F) Antymonit Baia Sprie, Rumunia wymiary:
waga:
1991.09.07/MS/0015/4.00

 

.

Rutyl

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Rutyl TiO2   Zvérotice, Czechy wymiary:
waga:
1999.07.31/MS/0375/1.00

 

              

Rutyl TiO2 Kwarc Minas Gerais, Brazylia wymiary:
waga:
2000.10.07/MS/0580/4.40

 

.

Strüveryt

 

    

Strüveryt (mieszanina rutylu-tapiolitu) Mikroklin Pisek-Údraz wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0665/1.00

 

.

Samarskit-(Y)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Samarskit-(Y) (Y,U,Ca)(Nb,Fe3+)2(O,OH)6 (w pegmatycie) Siewiernyje Pieczi, Rosja
(Góry Ilmeńskie)
wymiary:
waga:
1998.03.07/MS/0266/7.10

.

Ishikawait

Ishikawait (odm. samarskitu) (w pegmatycie) Siewiernyje Pieczi, Rosja
(Góry Ilmeńskie)
wymiary:
waga:
1998.03.07/MS/0262/14.30

 

.

Spinel

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

Spinel Al2MgO4 Diopsyd, Pektolit Rosja wymiary:
waga:
1999.09.11//MS0387/5.00

 

Spinel Al2MgO4   Luc Yen, Wietnam wymiary:
waga:
2006.11.18/DEP/23
Depozyt Pani Beaty Wiśniewskiej z Warszawy

 

.

Stibikonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Stibikonit Sb2O6OH Antymonit Xikuangszan, Chiny (Hunan) wymiary:
waga:
2003.10.18/MS/0751/15.00

 

.

Tantalit-(Fe)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

              

Tantalit-(Fe) (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6   Tanco Mine, Kanada
(Manitoba)
wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0536/3.50

 

.

Tenoryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Tenoryt CuO   Piesky, Słowacja wymiary:
waga:
2003.05.02/MS/0731/4.00

 

.

Todorokit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

              

              

Todorokit (Na,Ca,K)2(Mn,Mn)6O12 · 3-4,5H2O   Barbara Mine, Grecja (Laurion) wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0866/2.70

 

.

Trydymit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

         

                   

         

Trydymit β-SiO2   Kamienica, Ukraina
(rej. Użgorod)
wymiary:
waga:
1996.03.20/MS/0142/4.00

 

    

         

         

Trydymit β-SiO2   Vechec, Słowacja wymiary:
waga:
2007.05.04/MS/0883/6.80

 

.

Uraninit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Uraninit UO2 Uranofan Zalasi, Czechy wymiary:
waga:
2003.06.30/MS/0739/0.00

 

         

              

Uraninit UO2   Zalasi, Czechy wymiary:
waga:
2003.06.30/MS/0740/0.00

 

.

Valentinit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

    

Valentinit Sb2O3 Antymonit Pezinok, Słowacja wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0608/3.80

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY