WĘGLANY

 

Kryształy kalcytu na rosłe na ścianach jaskini Cristal Onyx
w Stanach Zjednoczonych.

            Węglany stanowią dużą grupę minerałów szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie. Niektóre są składnikami pospolitych skał osadowych i metamorficznych (kalcyt, dolomit), inne mają duże znaczenie jako rudy np. żelaza (syderyt), manganu (rodochrozyt), cynku (smithsonit), miedzi (malachit i azuryt) lub jako surowce przemysłu chemicznego (magnezyt). Przezroczyste kryształy kalcytu są stosowane w optyce a azurytu i rodochrozytu w jubilerstwie.
            Wstęgowane odmiany malachitu i rodochrozytu również są cenionymi kamieniami ozdobnymi. Malachitem wydobywanym na Uralu ozdobiono ściany jednej z sal Ermitażu w Petersburgu. Obecnie złoża uralskie są już całkowicie wyczerpane. Głównym dostawcą malachitu dla potrzeb przemysłu jubilerskiego stały się kopalnie w Kongo. Pochodzące z nich malachity są jednak miej wzorzyste i przez to niżej cenione niż uralskie.

W kolekcji węglany reprezentowane są przez następujące minerały: alumohydrokalcyt, ancylit-(La), andersonit, ankeryt, aragonit, artinit, aurichalcyt, azuryt, brianyoungit, burbankit, cerusyt, coalingit, dawsonit, dolomit, dypingit, gaspéit, gaylussyt, hanksyt, huntyt, hydrocynkit, hydromagnezyt, hydrotalkit, kalcyt (odmiany: glendonit, manganokalcyt, szpat islandzki), kutnahoryt, liebigit, magnezyt (odmiany: porcelanit), malachit, manasseit, monohydrokalcyt, nahcolit, nyerereit, pirssonit, rodochrosyt, rosasyt, schröckingeryt, sferokobaltyt, smithsonit, stichtyt, strontianit, syderyt, tengeryt-(Y), trona, witheryt, zaratyt, znucalit.

 

.

Alumohydrokalcyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Alumohydrokalcyt CaAl2[(OH)4|(CO3)] . 3H2O   Ladomirov, Słowacja wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0503/2.25

 

.

Ancylit-(La)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Ancylit-(La) SrLa(CO3)2(OH) . H2O   Aikuaiwienczorr, Rosja
(płw. Kola)
wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0687/4.00

 

.

Andersonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Andersonit Na2Ca[UO2|CO3]3 · 6H2O   Bukov, Czechy wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0830/4.45

 

.

Ankeryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Ankeryt CaFe[CO3]2 Malachit Bou Beker, Maroko wymiary:
waga:
1993.09.18/MS/0068/2.50

 

.

Aragonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Aragonit CaCO3   Chaidarkan, Kirgizja wymiary:
waga:
1993.03.06/MS/0051/7.70

 

    

    

Aragonit CaCO3 (tzw. kwiat żelaza) Chaidarkan, Kirgizja wymiary:
waga:
1996.03.02/MS/0129/3.60

 

    

Aragonit CaCO3 Chalkantyt Récsk, Węgry wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0586/1.10

 

Aragonit CaCO3   Sefrou, Maroko wymiary:
waga:
2000.12.05/MS/0614/D
Dar Pana Tomasza Ochmańskiego z Warszawy

 

              

Aragonit CaCO3   Vitošov, Czechy wymiary:
waga:
2003.11.08/MS/0758/5.50

 

    

    

Aragonit CaCO3   Migrmilla, Hiszpania wymiary:
waga:
2005.11.11/MS/0819/D
Dar Pana Arkadiusza Giemzy z Miedzianki

 

.

Artinit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

         

Artinit Mg2[(OH)2|CO3] . 3H2O   Claer Creek Canyon, Stany Zjednoczone wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0636/9.75

 

.

Aurichalcyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Aurichalcyt (Zn,Cu)5[(OH)3|(CO3)2]   Ojuela Mine, Meksyk (Mapimi) wymiary:
waga:
1993.08.29/MS/0067/6.00

 

.

Azuryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Azuryt Cu2[OH|CO3]2   Aujda, Maroko wymiary:
waga:
1997.05.31/MS/0207/6.70

 

.

Brianyoungit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Brianyoungit Zn3[(OH)4|(CO3,SO4)]   Esperanza, Węgry wymiary:
waga:
2005.05.01/MS/0813/4.00

 

.

Burbankit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

         

Burbankit (Na,Ca)3(Ce,Sr,Ba)3[CO3]5   Tulilucht, Rosja (Chibiny) wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0831/6.50

 

.

Cerusyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Okaz prezentowany w gablocie minerałów fluorescencyjnych.

Cerusyt PbCO3 Baryt Mibladen, Maroko wymiary:
waga:
2001.03.03/MS/0624/D
Dar Pana

 

         

         

         

Cerusyt Pb[CO3] Baryt Mibladen, Maroko wymiary: 65x41x19 mm
waga: 85,0 g
2009.08.01/MS/0925/D
Dar Pana Arkadiusza Giemzy z Miedzianki

 

.

Coalingit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

              

Coalingit Mg10Fe3+2[(OH)24|CO3] . 2H2O   Stany Zjednoczone (Kalifornia)
kop. „nion Carbide”
wymiary:
waga:
2006.11.11/MS/0835/5.15

 

.

Dawsonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Dawsonit NaAl[(OH)2|CO3]   Slany, Słowacja wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0345/2.40

 

.

Dolomit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Dolomit CaMg[CO3]2   La Union, Hiszpania wymiary:
waga:
1999.02.13/MS/0318/1.40

 

    

Dolomit CaMg[CO3]2   Cavnic, Rumunia wymiary:
waga:
2002.04.16/MS/0683/0.25

 

.

Dypingit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Dypingit Mg5[(OH)2|(CO3)4] . 5H2O   Salvere Level, Włochy
kop. „Brosso”
wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0508/6.50

 

.

Gaspéit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Gaspéit (Ni,Mg,Fe)[CO3]   Lemieux, Kanada (Queebec) wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0348/19.50

 

.

Gaylussyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

    

    

Gaylussyt Na2Ca[CO3]2 . 5H2O   Stany Zjednoczone (Arizona) kop. „Searles Lake” wymiary:
waga:
1995.02.03/MS/0099/D
Dar Pani Barbary Grąbczewskiej z Warszawy

 

.

Hanksyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

              

Hanksyt KNa22[Cl|(CO3)2|(SO4)9]   Stany Zjednoczone (Arizona) kop. „Searles Lake” wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0429/3.75

 

.

Huntyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Huntyt CaMg3[CO3]4   Kokšin, Czechy wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0594/0.90

 

.

Hydrocynkit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Hydrocynkit Zn5[(OH)6|(CO3)2]   Přibram, Czechy
kop. „Lill”
wymiary:
waga:
2000.05.06/MS/0550/1.25

 

.

Hydromagnezyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Hydromagnezyt Mg5[OH|(CO3)2]2 . 4H2O   St. Stefan, Austria wymiary:
waga:
1996.03.21/MS/0144/4.00

 

.

Hydrotalkit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Hydrotalkit Mg6Al2[(OH)16|CO3] . 4H2O Manasseit Asbest, Rosja (Ural)
kop. „Bażenawa”
wymiary:
waga:
1995.10.21/MS/0120/2.00

 

.

Kalcyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Kalcyt CaCO3   Gonesa, Włochy (Toskania) wymiary:
waga:
1992.09.03/MS/0033/50.00

 

Kalcyt CaCO3   Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
1992.12.08/MS/0046/4.00

 

Kalcyt CaCO3 covellit Cavnic, Rumunia wymiary:
waga:
2000.03.11/MS/054/2.35/a-e

 

         

Kalcyt CaCO3   Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
1999.11.28/MS/0483/7.50

 

    

    

Kalcyt CaCO3   Dżebel Ayache, Maroko wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0517/6.00

 

    

Kalcyt CaCO3   Hunan, Chiny wymiary:
waga:
2001.09.05/MS/0673/2.50

 

Kalcyt CaCO3   Chiny wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0777/145.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Kalcyt CaCO3   Baiut, Rumunia wymiary:
waga:
2013.07.13/MS/0935/2.50

 

    

Kalcyt Ca[CO3] Kwarc Cavnic, Rumunia Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2014.02.24/MS/0000/0.00/D
Dar Pawła Żochowskiego z Kobyłki

.

Glendonit

 

    

Glendonit (pseud. kalcytu po ikaicie)   Biełomorie, Rosja (płw. Kola) wymiary:
waga:
1997.03.01/MS/0166/6.70

.

Manganokalcyt

 

    

Manganokalcyt (odm. kalcytu)   Dalnegorsk, Rosja wymiary:
waga:
1992.03.08/MS/0027/4.20

.

Szpat islandzki

 

    

Szpat islandzki (odm. kalcytu)   Schimen, Chiny (Hunan) wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0781/3.25

 

.

Kutnahoryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Kutnahoryt CaMn[CO3]2   Poličany, Czechy wymiary:
waga:
2000.07.29/MS/0562/0.00

 

         

         

Kutnahoryt CaMn[CO3]2   Livorno, Włochy wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0597/4.40

 

.

Magnezyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

.

Porcelanit

 

         

Porcelanit (odm. magnezytu)   Vežna, Czechy wymiary:
waga:
2006.05.06/MS/0826/0.00

 

.

Malachit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Malachit Cu2[(OH)2|CO3]   Kongo (Katanga) wymiary:
waga:
1995.03.05/MS/0101/2.40

 

    

    

Malachit Cu2[(OH)2|CO3]   Kongo (Katanga) wymiary:
waga:
2000.04.16/MS/500/10.00

 

         

Malachit Cu2[(OH)2|CO3]   Kongo (Katanga) wymiary:
waga:
2001.05.11/MS/670/10.00

 

         

         

         

Malachit Cu2[(OH)2|CO3]   Lubumbashi, Kongo (Katanga)
kop. „Luisha”
wymiary:
waga:
2006.06.06/MS/0827/12.00

 

    

         

Malachit Cu2[(OH)2|CO3]   Kongo (Katanga) wymiary:
waga:
2007.11.25/MS/0905/2.00

 

         

Malachit Cu2[CO3|(OH)2]   Kolwezi, Kongo (Katanga)
kop. „Mashamba West”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.07.13/MS/0000/20.00

 

.

Manasseit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Manasseit Mg6Al2[(OH)16|CO3] . 4H2O   Asbest, Rosja (Ural)
kop. „Bażenawa”
wymiary:
waga:
1993.07.23/MS/0065/6.00

 

.

Monohydrokalcyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Monohydrokalcyt CaCO3 . H2O   Kaňk, Czechy wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0524/1.50

 

.

Nahcolit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Nahcolit NaHCO3   Jukspor, Rosja
(Masyw Chibiński)
wymiary:
waga:
1998.03.07/MS/0265/2.90

 

.

Nyerereit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Nyerereit Na2Mg[CO3]2 Anhydryt Kladno, Czechy
kop. „Schöller”
wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0703/4.00

 

.

Pirssonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

         

         

Pirssonit Na2Ca[CO3]2 . 2H2O   Rosja (Masyw Łowozierski) wymiary:
waga:
1997.09.13/MS/0234/11.70

 

.

Rodochrosyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Rodochrosyt MnCO3   San Luis, Argentyna wymiary: 39x34x18 mm
waga: 38.6 g
1991.03.02/MS/0006/10.00

 

.

Rosasyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

Rosasyt (Zn,Cu)2[(OH)2|CO3]   Ojuela Mine, Meksyk (Mapimi) wymiary:
waga:
1994.05.01/MS/0088/2.75

 

.

Schröckingeryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

    

Schröckingeryt NaCa2[UO2][F|SO4][(CO3)3] . 10H2O Liebigit,Uranofan Bohov, Czechy wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0708/4.00

 

.

Sferokobaltyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Sferokobaltyt CoCO3   Mashamba West, Kongo
(Katanga)
wymiary:
waga:
2001.10.20/MS/0677/10.00

 

.

Smithsonit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Smithsonit ZnCO3   Hiszpania wymiary:
waga:
1989.09.09/MS/0003/2.00

 

.

Stichtyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Stichtyt Mg6Cr2[(OH)16|CO3] . 4H2O   Lord Brassey Mine, Australia
(Tasmania)
wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0364/3.25

 

.

Strontianit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Strontianit SrCO3 Baryt Oberndorf, Austria
kop. „Tragös”
wymiary:
waga:
1991.03.02/MS/0007/4.00

 

.

Syderyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Syderyt FeCO3 Sfaleryt, Baryt Přibram, Czechy
kop. „Lill”
wymiary:
waga:
1999.07.31/MS/0377/4.25

 

Syderyt FeCO3   Aluard, Francja wymiary:
waga:
1999.10.10/MS/0394/1.00

 

    

Syderyt FeCO3   Jebel Ougnap, Maroko wymiary:
waga:
2004.04.30/MS/0782/11.00

 

.

Tengeryt-(Y)

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

         

Tengeryt-(Y) CaY3[(OH)2|(CO3)4] · 3H2O   Pyörönmaa, Finlandia wymiary:
waga:
2007.05.06/MS/0894/3.40

 

.

Trona

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

 

              

Trona Na3H[CO3] 2 . 2H2O   Boron, Stany Zjednoczone
(Kalifornia)
wymiary:
waga:
2001.09.04/MS/0672/1.50

 

.

Witheryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Witheryt BaCO3   Alston, Anglia (Cumberland) wymiary:
waga:
2000.05.05/MS/0542/3.00

 

.

Zaratyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Zaratyt Ni3[(OH)4|CO3] . 4H2O Milleryt, Syderyt Kladno, Czechy
kop. „Schöller”
wymiary:
waga:
2000.10.28/MS/0609/7.30

 

.

Znucalit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Znucalit Zn12Ca[UO2][(OH)22|(CO3)3] . 4H2O   Přibram, Czechy
kop”Lill”
wymiary:
waga:
2001.05.05/MS/0669/4.00

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY