WODOROTLENKI

 

            Wodorotlenki, podobnie jak niektóre tlenki są końcowymi produktami utlenienia i rozkładu innych minerałów. W strefie kontaktu skał i minerałów z tlenem atmosferycznym tworzą się głównie wodorotlenki żelaza (goethyt) i manganu (psylomelany).
            Goethyt jest minerałem o dużym znaczeniu gospodarczym. Stanowi on podstawowy składnik limonitów będących od starożytności ważnym surowcem do wytopu żelaza. Dzięki rdzawemu zabarwieniu limonity były powszechnie nazywane rudami. Później terminem tym zaczęto określać wszystkie niekruszcowe minerały użytkowe, będące surowcami do otrzymywania metali w procesach hutniczych.
            W gorącym klimacie z wietrzejących skał magmowych, może wydzielać się wodorotlenek glinu (diaspor). Jest on głównym składnikiem skał zwanych boksytami, które stanowią jedyną liczącą się rudę aluminium.

W kolekcji wodorotlenki reprezentowane są przez następujące minerały: böhmit, brucyt, diaspor, fourmarieryt, goethyt, groutyt, heterogenit, jamboryt, lepidokrokit, limonity, lithioforyt, manganit, montroseit, partzyt, wölsendorfit.

 

.

Böhmit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Böhmit γ-AlOOH   Langesundsfjord, Szwecja wymiary:
waga:
2005.05.01/MS/0812/4.00

 

.

Brucyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

              

Brucyt Mg[OH]2   Asbest, Rosja (Ural)
kop. „Bażenawa”
wymiary:
waga:
1999.09.11/MS/0379/17.50

 

.

Diaspor

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

Diaspor α-AlOOH Uwarowit Sarany, Rosja (Ural) wymiary:
waga:
1997.09.13/MS/0222/6.70

 

.

Fourmarieryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Fourmarieryt 8[UO2][OH2] . 2Pb[OH]2 . 4H2O Wösendorfit, Kasolit Horni Hostice, Czechy wymiary:
waga:
2004.05.02/MS/0791/5.50

 

.

Goethyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

    

         

Goethyt α-FeOOH Kwarc Siegen, Niemcy (Westfalia) wymiary:
waga:
1992.03.07/MS/0022/4.20

 

.

Groutyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

Groutyt α-MnOOH   Kirowograd, Ukraina wymiary:
waga:
2003.03.02/MS/0718/5.00

 

.

Heterogenit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

Heterogenit CoOOH Erytryn Sajak, Kazachstan wymiary:
waga:
1998.08.01/MS/0292/5.70

 

Heterogenit Co3+O(OH) Chryzokola Lubumbashi, Kongo (Katanga)
kop. „L'Etoile du Congo”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.07.13/MS/0000/D
Ofiarodawca nieznany

 

.

Jamboryt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Jamboryt (Ni,Ni,Co,Fe)[(OH)2 |(OH,S,H2O)]   Cádiladri, Włochy wymiary:
waga:
1999.04.30/MS/0350/4.40

 

.

Lepidokrokit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

              

Lepidokrokit γ-FeOOH   Tunezja wymiary:
waga:
1999.03.01/MS/0326/2.85

 

.

Lithioforyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

         

         

Lithioforyt (Al,Li)[OH]2 . MnO2   Olešna, Czechy wymiary:
waga:
1999.11.05/MS/0439/2.50

 

.

Manganit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

Manganit γ-MnOOH Baryt Ilfeld, Niemcy (Harz) wymiary:
waga:
1998.09.12/MS/0300/11.40

 

.

Montroseit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Montroseit (V,Fe)OOH   Přibram, Czechy wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0701/4.00

 

.

Partzyt

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

Partzyt Ca1-2Sb2-1(O,OH,F) Antleryt Piesky, Słowacja wymiary:
waga:
2002.05.03/MS/0705/4.00

 

.

Wölsendorfit

Status IMA:  x; opisany x; występuje x.
Wzór chemiczny: x; połysk: x; przezroczystość: x; barwa: x; rysa: x; twardość: x; spójność: x; łupliwość: x; przełam: x; gęstość: x g/cm3; forma krystalograficzna: x; pokrój kryształów i formy skupień: x; rozpuszczalność i higroskopijność: x; smak: x; luminescencja: x; magnetyzm: x; przewodnictwo elektryczne: x; promieniotwórczość: x.
Synonimy nazwy i odmiany:

    

         

         

         

    

Wölsendorfit 2[UO2][OH2]2 . PbO Uraninit, Uranofan Zalasi, Czechy wymiary:
waga:
2003.06.30/MS/0741/0.00

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY