KARPATY

 

            Rejon Karpat Polskich dzieli się na dwa podrejony: tatrzański i fliszowy. W podrejonie tatrzańskim występują skały osadowe pochodzenia geosynklinarnego z którymi związana jest mineralizacja manganowa w osadach pliensbachu na polanie Hucisko i mineralizacja syderytowa w osadach aalenu w Dolinie Kościeliskiej oraz intruzje granitoidów waryscyjskich będących źródłem mineralizacji hydrotermalnej znanej z Ornaku.
Podrejon fliszowy rozwinął się w czasie fałdowań alpejskich. Budujące go piaskowce kredy i trzeciorzędu stanowią cenny surowiec budowlany eksploatowany tu w licznych kamieniołomach. Osady ilaste kredy i eocenu są natomiast źródłem ropy naftowej i gazu ziemnego występujące w piaskowcach centralnej części depresji karpackiej (Jasło-Krosno) oraz czołowej strefy nasunięcia magurskiego (Gorlice). Złoża bituminów okalają solanki wzbogacone w niektórych miejscach w brom i jod (Iwonicz). W osadach wczesnej kredy i eocenu występują również syderyty ilaste znane z okolic Pilzna, Bochni i Cieszyna. W strefie popradzkiej eksploatuje się źródła wód mineralnych często wzbogaconych w siarkowodór (Krynica). W osadach eocenu występują również bentonity i diatomity znane np. z rejonu Leszczawki. W dolinach rzecznych Karpat fliszowych eksploatowane są liczne złoża kruszywa naturalnego.

Lokalizacje: Bystre, Klęczany.

 

.

BYSTRE

            Mineralizacja arsenowa występowała w warstwach lgockich odsłaniających się w korycie i skarpach potok Jabłonka oraz w warstwach istebniańskich odsłaniających się w korycie i skarpach potoku Rabskiego.
Aurypigment - tworzył naloty i żyłki na powierzchniach uławiceń i spękań piaskowców. Współwystępował z realgarem.
Enargit - oznaczony niepewnie. Współwystępował z aurypigmentem, realgarem i sfalerytem.
Galena - występowała w niewielkich ilościach. Tworzyła pasemka złożone z powyginanych lub postrzępionych wrostków w sfalerycie oraz kryształy o nieprawidłowych kształtach.
Piryt - występował w postaci ziaren różnej wielkości w towarzystwie realgaru, aurypigmentu, sfalerytu i galeny.
Realgar - jasno- do ciemnobrunatnego, niekiedy prawie czarny. występował w postaci naskorupień lub pojedynczych kryształów długości do kilku milimetrów, tworzących miejscami większe skupienia. W naskorupieniach często przechodził w jasnożółty aurypigment. Często współwystępował z kryształami kwarcu (diamenty marmaroskie). W tzw. skamieniałym błocie realgar tworzył duże skupienia złożone z większych kryształów na powierzchni pokryte z nalotami aurypigmentu. Ponadto strefy z licznymi kryształami realgaru o długości do 2 centymetrów spotykano łupkach piaszczystych zalegających wśród piaskowców warstw istebniańskich i lgockich. Były one ułożone w sposób bezładny. Często reargar współwystępował tam ze sfalerytem
Sfaleryt - występował w warstwach lgockich w postaci skupień i cienkich żyłek. Tworzył ciemne lub jasne, prawie przezroczyste kryształy oraz skupienia skorupowe o średnicy do 2 centymetrów wykształcone w postaci form naciekowych, nerkowych lub sferolitycznych. Zawierał wrostki galeny i tenantytu (oznaczenie niepewne). Współwystępował z galeną, realgarem i aurypigmentem.
Tenatyt - oznaczony niepewnie. Występował w warstwach lgockich. Tworzył owalne skupienia o średnicy nie nie przekraczającej 1 milimetra.

    

         

         

Realgar AsS   Bystre, Polska 2006.04.02/2688/1.50

 

.

KLĘCZANY

 

    

Kalcyt CaCO3   Klęczany, Polska 2006.07.14/2710/25.00

 

    

    

Kalcyt CaCO3   Klęczany, Polska 2006.07.14/2711/37.50

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY