KOLEKCJA SKAŁ

 

            Zbiór ten obejmuje przykłady różnych skał osadowych, magmowych i metamorficznych a także unikalnych utworów z kraterów meteorytowych (impaktyty). Przy jego tworzeniu przyjęto zasadę że prezentowane okazy będą pochodzić głównie z terenów Polski.

UWAGA!!! Ze zbioru wyłączone zostały skały pochodzenia kosmicznego prezentowane w osobnej kolekcji Meteoryty oraz żywice kopalne włączone do kolekcji Inkluzje.

 

            Ziemia uformowała się ostatecznie około 4,57 mld lat temu ale jeszcze przez wiele milionów lat była tylko ognistą kulą nieustannie bombardowaną przez różnego rodzaju ciała kosmiczne. W miarę jak intensywność zderzeń malała a nasza planeta stygła na jej ognistej powierzchni zaczęły pojawiać się coraz większe fragmenty stałej skorupy. Pierwsze kontynenty istniały już około 4,4 mld lat temu tyle bowiem liczy sobie znalezione w Zachodniej Australii ziarno cyrkonu którego skład izotopowy wskazuje że utworzyło się w granitach a więc skałach charakterystycznych dla skorupy kontynentalnej. Te pierwsze skały ziemskie uległy jednak w ciągu miliardów lat licznym przemianom zatracając całkowicie swój pierwotny charakter. Obecnie najstarsze z nich liczą sobie zaledwie około 4,03 mld lat. Są to gnejsy  wchodzące w skład zmetamorfizowanej formacji skalnej występującej nad rzeką Acasta w Kanadzie.

            Badaniem skał zajmuje się nauka zwana petrografią. Jej początki sięgają XVIII wieku. W ciągu wielu lat badań powstało stworzyli wiele różnych klasyfikacji skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Były one oparte głownie na składzie mineralnym i czynnikach genetycznych. Obecnie Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (IUGS) sugeruje aby klasyfikacje te opierać głównie na zawartości podstawowych składników mineralnych. Czynniki petrogenetyczne należy stosować tylko w przypadkach skał o podobnym składzie mineralnym ale różnej genezie. Większość skał daje się odwzorować w polach trójkątnych diagramów obrazujących wzajemne proporcje zawartych w tych skałach trzech podstawowych składników mineralnych. Taki wzorcowy diagram przedstawiono poniżej.

 

BIBLIOGRAFIA

BOLEWSKI A., PARACHONIAK W. : Petrografia. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.

Classification of Metamorphic and Other Composite-Genesis Rock, Including Hydrothermally Altered, Impact-Metamorphic, Mylonitic, and Cataclasic Rock. North American Geologic-map Data Model Steering  Committee, Science Language Technical Team, Composite-Genesis Subgroup, 2004, Appendix B, ver. 1.

HALLSWORTH C. R., KNOX R. : Classification of sediments and sedimentary rocks. BGS Rock Classification Scheme. vol. 3. Nottingham : British Geological Survey Research Report, 1999, RR 99-03.

RYKA W., MALISZEWSKA A. : Słownik Petrograficzny. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.

WOODLEY A. L. i in. : A Web Browser Flow Chart for the Classification of Igneous Rock. IUGS, Subcommission on the Systematics of Igneous Rock, 1996.

 

        Dokładniejsze informacje na temat wszystkich rodzajów skał zamieszczono na osobnych stronach do których prowadzą poniższe interaktywne przyciski. Tam też w słownikach znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych skał.

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Aplit Skała magmowa żyłowa Tąpadła, Polska
kop. „Tąpadła”
wymiary: 83x81x26 mm
waga: 204,5 g
2009.06.28/US/135/0.00

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY