GADY

 

Schemat budowy szkieletu gada.

            Gady (Reptilia) - grupa kręgowców. Wyodrębniły się w karbonie z najprymitywniejszych owodniowców a następnie rozdzieliły na dwie linie ewolucyjne: anapsydy, z czaszką bez otworów skroniowych, oraz diapsydy z czaszką posiadającą dwie pary takich otworów. Ich największy rozwój przypadał na koniec triasu, jurę i kredę. Początkowo gady były zwierzętami typowo lądowymi, ale w mezozoiku wiele gatunków zasiedliło również środowiska wodne (mezozaury) lub nabyło zdolność latania (pterozaury). Niektóre osiągały gigantyczne rozmiary. Po wielkim wymieraniu na granicy K/T straciły na znaczeniu. Współczesne gady osiągają wielkość od 3 cm do 10 m. Ich szkielet jest dość silnie skostniały. Zwykle mają cztery pięciopalczaste i zakończone pazurami kończyny. U niektórych gatunków są one jednak częściowo lub całkowicie zredukowane. Ciało gadów jest pokryte łuskami, tarczkami lub płytkami rogowymi które niekiedy mogą być okresowo zrzucane (wylinka) płatami (jaszczurki) lub w całości (węże). Większość gadów jest jajorodna chociaż znane są również formy żyworodne i jajożyworodne. Jaja są otoczone mocną, skórzastą osłoną, niekiedy przesyconą węglanem wapnia (u żółwi i krokodyli). Wszystkie współczesne gady są zmiennocieplne ale przypuszcza się że niektóre wymarłe formy (dinozaury, pterozaury) mogły być stałocieplne.

            Obecnie liczbę gatunków gadów szacuje się na ponad 9000. Żyją one głównie w ciepłych i gorących strefach klimatycznych. Najczęściej prowadzą lądowy tryb życia. Niektóre są zwierzętami ziemno-wodnymi. Istnieje też kilka gatunków żyjących w morzach (żółwie, węże). Większość gadów jest mięsożerna, chociaż znane są również formy roślinożerne (niektóre żółwie i jaszczurki). Gatunki żyjące w chłodnym klimacie okresie zimy zapadają w odrętwienie (hibernacja).

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY