GRAPTOLITY

 

Rekonstrukcja wyglądu kolonii graptolitów.

            Graptolity (Graptolithina) - gromada wymarłych zwierząt kolonijnych. Początkowo były zaliczane do jamochłonów jednak szczegółowe badania przeprowadzone w 1948 roku przez polskiego paleontologa Romana Kozłowskiego na materiale z Wąwozu Prągowiec koło Łagowa pozwoliły bezsprzecznie ustalić że należą one do półstrunowców. Żyły w okresie od kambru do wczesnego karbonu. Miały białkowy szkielet zbudowany z pierścieniowatych pasemek. Pojedyncze osobniki zamieszkiwały w milimetrowej wielkości chitynowych rurkach (teki). Rurki te układały się jedna za drugą tworzyąc proste, powyginane lub spiralne gałązki długości od kilku do kilkunastu centymetrów.

            Wyróżnia się dwa rzędy graptolitów: dendroidy i graptolity właściwe. Dendroidy żyły od kambru do wczesnego karbonu. We wczesnym ordowiku były główną grupą wśród skamieniałości przewodnich. W pozostałych okresach miały pod tym względem znikome znaczenie. Tworzyły wielogałązkowe kolonie o kształcie siateczkowym, liściastym lub drzewiastym (stąd nazwa). Prowadziły osiadły tryb życia. Graptolity właściwe są znane od ordowiku do wczesnego dewonu, stanowiąc w tym czasie główne skamieniałości przewodnie dla wielu poziomów stratygraficznych. Tworzyły kolonie złożone z niewielkiej ilości gałązek (od 32 we wczesnym odrowiku do jednej w sylurze i dewonie). Były organizmami planktonicznymi, zasiedlającymi górne strefy otwartych mórz i oceanów.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY