LILIOWCE

 

Budowa zewnętrzna i wewnętrzna liliowca.

Niektóre gatunki współczesnych liliowców.

            Liliowce (Crinoidea) – zwierzęta należące do typu szkarłupni. Pojawiły się w ordowiku ale okres świetności przeżywały w dewonie i karbonie. W ówczesnych płytkich morzach tworzyły masowe nagromadzenia (tzw. „łąki liliowcowe”). Po śmierci szkielet liliowców, rozpadał się na pojedyncze płytki i człony łodyg. Znaleziska całych szkieletów należą zatem do rzadkości. Masowe nagromadzenia fragmentów liliowców utworzyły wapienie krynoidowe. Podczas wymierania permskiego wyginęły wszystkie wcześniejsze podgromady liliowców. Przetrwały tylko nieliczne osobniki o nieznanym statusie systematycznym. We wczesnym triasie wyodrębniła się z nich jedyna współczesna podgromada Articulata. W późnym triasie niektóre gatunki liliowców zredukowały swoją łodygę przechodząc do swobodnego trybu życia jako nekton lub plankton. W sumie znanych jest około 5000 kopalnych gatunków liliowców. Większość z nich miała wielkość kilkudziesięciu centymetrów, ale w osadach jury znaleziono osobniki o długości dochodzącej nawet do 19 m.

            Obecnie istnieje jeszcze około 600 gatunków liliowców. Są one wyłącznie zwierzętami morskimi. Mogą występować zarówno w środowiskach bardzo płytkowodnych jak i głębokowodnych (spotyka się je nawet na głębokościach poniżej 1000 m.). Prowadzą nocny tryb życia, wytwarzają toksyczny jad, i mają dużą zdolność regeneracji utraconych części ciała.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY