PERM

 

Autor: C. R. Scotese, http://www.scotese.com

            W permie kontynenty były połączone w jeden superkontynent zwany Pangeą. W jego centrum znajdowały się ogromne tereny pustynne. Trwała wzmożona działalność wulkaniczna która nasiliła się jeszcze pod koniec tej ery. Towarzyszyło jej wielkie zlodowacenie. Około 250 mln lat temu doszło do największego w dziejach Ziemi masowego wymierania które objęło 95% wszystkich gatunków. W morzach wyginęły koralowce czteropromienne i trylobity. Na lądach częściowo wymarły płazy, gady i owady. Wśród roślin pogrom objął drzewiaste widłaki, skrzypy i paprocie których miejsce zajęły rośliny iglaste, miłorzębowe i sagowce.

 

Krajobraz permu późnego.
Źródło: Z. Burian - Zanim pojawił się człowiek.

 

Obszar Polski w permie.

klimat Polski i obszarów otaczających zaczął się osuszać, ale nadal był bardzo ciepły;
w Sudetach i w rejonie śląskokra­kow­skim trwała działalność wulkaniczna; tereny wypię­trzone w czasie orogenezy hercyńskiej były niszczone; w środkowej i północno-zachodniej Pol­sce utworzyło się rozległe obniżenie, na które okreso­wo wkraczało płytkie morze; w wysokiej temperatu­rze woda morska szybko parowała, pozostawiając po sobie pokłady soli; obniżenie zasypywane było osada­mi pochodzącymi z niszczenia lądów na północnym wschodzie i na południu Polski;
na obszarze Polski panowały krajobrazy pustynne i półpustynne

            x

 

OKRES EPOKA PIĘTRO
     

Perm

299,0 (±0,8) - 251,0 (±0,4) mln lat

Loping

260,4 (±0,7) - 251,0 (±0,4) mln lat

Changsing

253,8 (±0,7) - 251,0 (±0,4) mln lat

Wuchiaping

260,4 (±0,7) - 253,8 (±0,7) mln lat

Gwadelup

270,6 (±0,7) - 260,4 (±0,7) mln lat

Kapitan

265,8 (±1,0) - 260,4 (±0,7) mln lat

Word

268,0 (±0,7) - 265,8 (±0,7) mln lat

Road

270,6 (±0,7) - 268,0 (±0,7) mln lat

Cisural

299,0 (±0,8) - 270,6 (±0,7) mln lat

Kungur

275,6 (±0,7) - 270,6 (±0,7) mln lat

Artynsk

284,4 (±0,7) - 275,6 (±0,7) mln lat

Sakmar

294,6 (±0,8) - 284,4 (±0,7) mln lat

Assel

299,0 (±0,8) - 294,6 (±0,8) mln lat

 

Okaz zaginiony.

Araukaria - ? (fragment pnia) Wiek: Perm Gorzuchów, Polska wymiary: mm
waga: g
2001.08.30/SK/002/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Araukaria - ? (fragment pnia) Wiek: Perm Opole, Polska wymiary: mm
waga: g
2003.05.05/SK/013/D
Dar Pana Mieczysława Leszczyka z Opola

 

         

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Araukaria - ? (fragment pnia) Wiek: Perm Gorzuchów, Polska wymiary: 227x141173 mm
waga: ponad 4,000 g
2010.09.25/SK/444/0.00

 

    

Kordait
Artisia
  Wiek: Perm
(299,0-251,0 mln. lat)
Bierkowice, Polska
żw. „Bielinex-Beton sp. z o.o.”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.08.24/SK/0000/5.00

 

         

Szyszka
X
  Wiek: Cisural
(
299,0-294,6 mln. lat)
Gorzuchów, Polska
zw. „Gorzuchów”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.08.24/SK/0000/2.50

 

.

LOPING

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Ryba - Paleoniscus sp. (spirytyzowana) Wiek: Loping Lubin, Polska wymiary: mm
waga: g
2007.07.13/SK/261/15.00

 

    

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Ryba
Paleoniscus sp.
  Wiek: Loping
(260,4-251,0 mln. lat)
Lubin, Polska
kop. „Lubin”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2015.03.10/SK/0627/D
Dar Macieja Bodlaka z Polanicy-Zdrój

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Voltzia liebeana (szpilki)
Drzewo iglaste - Ulmania frumentaria (szpilki)
Wiek: Loping Kajetanów, Polska wymiary: mm
waga: g
2005.06.19/SK/028/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Voltzia liebeana (szpilki) Wiek: Loping Kajetanów, Polska wymiary: mm
waga: g
2005.06.19/SK/027/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Ulmania sp. (szyszka) Wiek: Loping Kajetanów, Polska wymiary: mm
waga: g
2004.06.16/SK/019/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Voltzia liebeana (szpilka) Wiek: Loping Kajetanów, Polska wymiary: mm
waga: g
2005.06.19/SK/029/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Voltzia liebeana (szpilki) Wiek: Loping Kajetanów, Polska wymiary: 70x37x11mm
waga: 51,0 g
2008.11.21/SK/309/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Ulmania bronni (szpilka) Wiek: Loping Kajetanów, Polska wymiary: 45x35x10 mm
waga: 28,0 g
2008.11.21/SK/310/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Ulmania frumentaria (szpilka) Wiek: Loping Kajetanów, Polska wymiary: 53x40x20 mm
waga: 52,5 g
2008.11.21/SK/311/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Ulmania bronni (nasienie) Wiek: Loping Kajetanów, Polska wymiary: 42x35xx10 mm
waga: 22,4 g
2008.11.21/SK/312/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Ulmania frumentaria (nasienie) Wiek: Loping Kajetanów, Polska wymiary: 55x53x9 mm
waga: 51,0 g
2008.11.21/SK/313/0.00

 

.

CISURAL

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Lebachia piniformis (fragmenty pędów z liśćmi) Wiek: Cisural Ratno Dolne, Polska wymiary: mm
waga: g
2006.06.19/SK/055/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Lebachia piniformis (odciski gałązek ze szpilkami) Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: 585x410x30 mm
waga: pow. 4000,0 g
2002.08.20/SK/010/D
Dar Panów: Artura Gołasy i Krzysztofa Przybylskiego z Warszawy

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Trop gada - Ichniotherium sp. Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: mm
waga: g
2002.08.20/SK/009/D
Dar Panów: Artura Gołasy i Krzysztofa Pr
zybylskiego z Warszawy

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Tropy gadów - Dromopus sp. Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: mm
waga: g
2006.04.24/SK/050/25.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Trop płynącego gada - Ichniotherium sp. Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: mm
waga: g
2006.04.24/SK/049/25.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Tropy gadów - Ichniotherium sp. Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: mm
waga: g
2007.03.03/SK/116/37.50

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Tropy gadów - Ichniotherium sp. Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: mm
waga: g
2007.03.03/SK/114/25.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Trop gada - Dromopus sp. Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: mm
waga: g
2007.03.03/SK/115/25.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Tropy gadów - Ichniotherium sp. Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: mm
waga: g
2007.03.03/SK/117/37.50

 

    

    

Okaz zaginiony.

Tropy gadów - Ichniotherium sp. Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: mm
waga: g
2007.03.03/SK/112/D
Dar Pana Artura Gołasy z Warszawy

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Płaz - Branchiosaur sp. (szkielet) Wiek: Cisural Pfalz, Niemcy (Nadrenia) wymiary: mm
waga: g
2007.03.30/SK/231/87.50

 

    

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Widłak - ? (szyszka) Wiek: Assel Janików, Polska wymiary: mm
waga: g
2010.09.25/SK/442/D
Dar Pana Artura Gołasy z Warszawy

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Paproć - ? (liść) Wiek: Assel Janików, Polska wymiary: mm
waga: g
2010.09.25/SK/443/D
Dar Pana Artura Gołasy z Warszawy

 

   

   

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Drzewo iglaste - Lebachia piniformis (odciski gałązek ze szpilkami) Wiek: Cisural Tłumaczów, Polska wymiary: 585x410x30 mm
waga: pow. 4000,0 g
2012.04.19/SK/560/D/a-b
Dar Pana Tomasza Ochmańskiego Warszawy

 

Drzewo iglaste
Lebachia piniformis
  Wiek: Cisural
(299,0-270,6 mln lat)
Tłumaczów, Polska
kłm. „Regnars Sp. z o.o.
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.03.28/SK/0000/D
Dar Macieja Bodlaka z Polanicy-Zdrój

 

    

KordaitCordaites lingulatus (fragment gałęzi z liśćmi) Wiek: Cisural Janików, Polska wymiary: mm
waga: g
2019.09.05/SK/000/D
Dar Pana Artura Gołasy z Warszawy

 

Kordait - Cordaites lingulatus (liść) Wiek: Cisural Janików, Polska wymiary: mm
waga: g
2019.09.05/SK/000/D
Dar Pana Artura Gołasy z Warszawy

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY