WZÓR I SKŁAD CHEMICZNY MINERAŁÓW

 

            Każdy minerał to pierwiastek lub związek chemiczny o ściśle określonym składzie. Skład ten w zależności od zawartych domieszek może się zmieniać w pewnych granicach jednak pod warunkiem że nie na to wpływu na strukturę danego minerału. Dopuszczalne są natomiast wywołane przez te domieszki pewne wahania jego właściwości fizycznych i chemicznych o ile jednak nie naruszają one określonych granic w jakich jest to jeszcze ten minerał. Obecność nawet pojedynczych atomów pewnych pierwiastków w strukturze minerału może na przykład sprawić że będzie on promieniotwórczy lub fluoryzujący. Nauką zajmującą się badaniem rozprzestrzenienia pierwiastków chemicznych w przyrodzie jest geochemia.
Więcej informacji o pierwiastkach chemicznych znajdziesz przeglądając poniższą interaktywną tabelę układu okresowego pierwiastków.

 

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

Grupa Ia IIa IIIb IVb Vb VIb VIIb VIIIb Ib IIb IIIa IVa Va VIa VIIa VIIIa
Okres        
1 1
H
    2
He
2 3
Li
4
Be
  5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57*
La
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
89**
Ac
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
112
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
 
*Lantanowce 58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
 
**Aktynowce 90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

PIERWIASTKI ATMOFILNE - odznaczają się dużą lotnością (w zwykłych warunkach ciśnienia i temperatury są gazami) lub tworzą łatwo lotne związki z tlenem (np. H2O, CO2). Gromadzą się głównie w atmosferze ziemskiej i hydrosferze. Do pierwiastków atmofilnych należą między innymi azot, tlen, węgiel, wodór oraz gazy szlachetne.

PIERWIASTKI BIOFILNE - wchodzą w skład organizmów żywych. Są niezbędne do budowy tkanek lub prawidłowego przebiegu różnych procesów życiowych. Najważniejszymi pierwiastkami biofilnymi są: węgiel, wodór, tlen, azot, siarka i fosfor.

PIERWIASTKI CHALKOFILNE (pierwiastki kruszcolubne) - łatwo łączą się z siarką. W przyrodzie występują głównie w postaci siarczków, rzadziej arsenków, antymonków itp. Koncentrują się głównie w dolnej części płaszcza Ziemi. Do pierwiastków chalkofilnych należą między innymi metale ciężkie, np. cynk, kobalt, miedź, ołów, rtęć i srebro.

PIERWIASTKI LITOFILNE (pierwiastki skałolubne) - bardzo łatwo łączą się z tlenem tworząc trudno lotne związki. W przyrodzie występują głównie w postaci krzemianów, soli innych kwasów tlenowych lub tlenków. Są głównymi składnikami skorupy ziemskiej. Najpospoliciej występującymi pierwiastkami litofilnymi są: glin, krzem, magnez, mangan, potas, sód, tytan i wapń.

PIERWIASTKI SYDEROFILNE - mając małe powinowactwo chemiczne do tlenusiarki, łatwo natomiast rozpuszczają się  w ciekłym żelazie. Koncentrują się głównie w jądrze Ziemi. Do pierwiastków syderofilnych zalicza się oprócz żelaza, kobalt, nikiel i platynowce.

PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE - nie posiadają trwałych izotopów. Są produktami naturalnego rozpadu atomów głównie uranu i toru lub zostały uzyskane sztucznie w reaktorach jądrowych. Stanowią główne źródło energii wnętrza Ziemi.

            UWAGA!!! Naszym celem jest aby prezentowany tutaj Układ Okresowy miał nie tylko postać wirtualną ale i realną. Obecnie mamy już w zbiorach 55 próbek różnych pierwiastków. W prezentowanej wyżej tabeli są one wyróżnione kolorem niebieskim. Ich fotografie zamieszczono również na stronach opisujących dany pierwiastek. Pominięto jednak fotografie bezbarwnych gazów których próbki niczym się od siebie nie różnią.
Przy okazji zwracamy się z uprzejmą prośbą. Jeżeli macie dostęp do próbek pierwiastków których nie ma jeszcze w naszych zbiorach i możecie je nam przekazać bardzo prosimy o kontakt.

 

 

BIBLIOGRAFIA

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.1. Własności pierwiastków chemicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 515-557.

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.2. Własności związków nieorganicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 558-707.

GAJEWSKI W. i in. : Chemia. Encyklopedia techniki. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

KAMIEŃSKI M. : 15.1. Surowce mineralne. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1955, T. 2, S. 1041-1090.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY