BERYL

Be

Liczba atomowa:

 4

Najważniejsze minerały:

beryl
gadolinit
chryzoberyl
fenakit
euklaz

Masa atomowa:

 9,0121831

Stopnie utlenienia:

 +II

Podstawowy tlenek:

 amfoteryczny

Twardość:

 5,5

Gęstość:

 1,848 g/cm3

Beryllium

Temperatura topnienia:

 1287 oC

[He]2s2

Temperatura wrzenia:

 2471 oC

Grupa:   IIa

 (Berylowce)

Układ krystalograficzny:   heksagonalny

Odkrywca: Louis Nicolas Vauquelin (1798)

Izotopy naturalne: 9Be (~100%), 10Be (ślady)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 1,51 ; 106 lat (10Be)

Rozpowszechnienie:   0,0002 %

 Litofilny

Właściwości: trujący (pyły), stalowoszary metal; połysk metaliczny; twardy ale kruchy; dobrze przewodzi ciepło; na powietrzu pokrywa się ochronnym nalotem tlenku (pasywacja); reaguje z gorącą wodą (trudno i z rozkładem), rozcieńczonym kwasem siarkowym, rozcieńczonym kwasem solnym oraz alkoholem.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 43 miejsce (0,0005% wag.); składnik berylokrzemianów oraz niektórych minerałów z grupy krzemianów, najczęściej jednak tworzy domieszki w rudach glinu; w postaci rodzimej nie występuje.

 

Beryl Be Łuski Wielka Brytania wymiary: x-x-0,x mm
waga: 1 g
2013.02.11/UP/032/D
Dar Pana Rafała Siudy z Warszawy.

 

 

Beryl Be Opis Pochodzenie wymiary: mm
waga: 7,0 g
2016.06.18/UP/000/D
Dar Pana Adama Ignaciaka z Warszawy

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY