CYNA

Sn

Liczba atomowa:

 50

Najważniejsze minerały:

kasyteryt
stannin

Masa atomowa:

 118,69

Stopnie utlenienia:

 IV, II

Podstawowy tlenek:

 amfoteryczny

Twardość:

 1,5

Gęstość:

 zależnie od odmiany

Stannum

Temperatura topnienia:

 231,93 oC

[Kr]4d105s25p2

Temperatura wrzenia:

 2602 oC

Grupa:  IVa

 (Węglowce)

Układ krystalograficzny: zależny od odmiany

Odkrywca: znana już w XVIII wiek p.n.e; w Chinach

Izotopy naturalne: 112Sn (0,97%), 114Sn (0,65%), 115Sn (0,34%), 116Sn (14,54%), 117Sn (7,68%), 118Sn (24,23%), 119Sn (8,59%), 120Sn (32,59%), 122Sn (4,63%), 124Sn (5,79%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   2,1 ; 10-4 %

 Syderofilna, chalkofilna, litofilna

Właściwości: posiada trzy odmiany alotropowe:
- cyna-α (regularna o strukturze diamentu)  o masie 5,769 g/cm3; szary proszek trwały poniżej 13,2° C; powstaje pod wpływem długotrwałego działania na cynę-β niskich temperatur (tzw; ospa cynowa); reaguje z kwasami

-
cyna-β (tetragonalna) o masie 7,365 g/cm3; srebrzystobiała; połysk metaliczny; miękka (daje się strugać nożem), kowalna ale przy zginaniu charakterystycznie chrzęści; bardzo dobry przewodnik prądu elektrycznego; na powietrzu trwała; reaguje z gorącym kwasem solnym, kwasem siarkowym i rozcieńczonym kwasem azotowym.
- cyna-γ C; srebrzystobiała trwała powyżej 160°; krucha (daje się proszkować); powstaje pod wpływem ogrzewania cyny-β do 200° C; słaby przewodnik prądu elektrycznego; reaguje z rozcieńczonym kwasem azotowym, kwasem siarkowym, kwasem solnym (gwałtownie) i wodą królewską.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 28 miejsce; składnik niektórych minerałów z grupy tlenków (najczęściej) i siarczków (rzadko); bardzo rzadko spotykana w postaci rodzimej.

 

    

Stop cyny z ołowiem Sn-Pb Odlew Głuszyca, Polska
Odlewnia
wymiary: 159x116x28 mm
waga: 2327,0 g
2012.04.xx/UP/014/0.00

 

Cyna Sn Granulki Gliwice, Polska
POCH
wymiary: xx-x-x mm
waga: 5,7 g
2012.09.06/UP/023/D/a-j
Dar Pana Aleksandra Chmielewskiego z Warszawy

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY