MANGAN

Mn

Liczba atomowa:

 25

Najważniejsze minerały:

piroluzyt
romanechit
manganit
braunit
hausmanit
rodochrosyt
manganosyt
alabandyn
haueryt
rodonit

Masa atomowa:

 54,938044

Stopnie utlenienia:

 VII, VI, IV, III, II

Podstawowy tlenek:

 amfoteryczny

Twardość:

 6

Gęstość:

 7,47 g/cm3

Manganum

Temperatura topnienia:

 1244 oC

[Ar]3d54s2

Temperatura wrzenia:

 1962 oC

Grupa:  VIIb

 (Manganowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: Karl Wilhelm Scheele (1774)

Izotopy naturalne: 55Mn (100%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   0,105 %

 Litofilny, biofilny

Właściwości: srebrzystoszary metal z różowym odcieniem; połysk metaliczny; twardy ale kruchy; na powietrzu pokrywa się ochronnym nalotem tlenków (pasywacja); reaguje z rozcieńczonymi kwasami.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 18 miejsce (około 0,1%); składnik niektórych tlenków, wodorotlenków i krzemianów, często towarzyszących rudom żelaza; w postaci rodzimej nie występuje.

 

Mangan Mn Odlew ? wymiary: mm
waga: g
2013.03.27/UP/054/3,25

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY