MIEDŹ

Cu

Liczba atomowa:

 29

Najważniejsze minerały:

chalkopiryt
chalkozyn
bornit
kowelin
kuptyt
tenoryt
malachit
azuryt
tenantyt
tetraedryt
chalkantyt

Masa atomowa:

 63,546

Stopnie utlenienia:

 II, I

Podstawowy tlenek:

 średnio zasadowy

Twardość:

 3

Gęstość:

 8,92 g/cm3

Cuprum

Temperatura topnienia:

 1084,45 oC

[Ar]3d104s1

Temperatura wrzenia:

 2567 oC

Grupa:  Ib

 (Miedziowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: znana już w starożytności

Izotopy naturalne: 63Cu (69,17%), 65Cu (30,83%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   6,8 ; 10-3 %

 Chalkofilna, biofilna

Właściwości: jasnoczerwony metal półszlachetny; połysk metaliczny; kowalny (daje się strugać nożem); doskonały przewodnik ciepła i prądu elektrycznego; na powietrzu ciemnieje i wolno pokrywa się ochronnym nalotem tlenku (pasywacja); w wilgotnej atmosferze, w obecności CO2 pokrywa się niebieskawo-zielonym nalotem zasadowego węglanu (patyna); reaguje z kwasem azotowym, gorącym kwasem siarkowym, kwasem solnym (trudno), siarkowodorem i dwutlenkiem węgla.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 24 miejsce (0,02% wag.); składnik niektórych minerałów z grupy siarczków, siarkosoli, tlenków i węglanów; rzadko spotykana w postaci rodzimej i w stopach z innymi metalami.

 

Miedź Cu Próbka Legnica, Polska
KGHM „Polska Miedź”
wymiary: 52x35x26 mm
waga: 66,0 g
1999.11.19/UP/003/D
Dar Pana Marka Skowrona z Warszawy

 

Miedź Cu Próbki Legnica, Polska
KGHM „Polska Miedź”
wymiary: max 31x22x5 mm
waga: 20,6 g
2005.12.20/UP/011/D/a-b
Dar Pani Barbary Korbas z Nowej Rudy

 

Miedź Cu Wzorzec 1 cm3 Warszawa, Polska
„CEZAS”
wymiary: 10x10x10 mm
waga: 8,8 g
2012.09.08/UP/027/D
Ofiarodawca nieznany

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY