WĘGIEL

C

Liczba atomowa:

 6

Najważniejsze minerały:

aragonit
kalcyt
dolomit
magnezyt
syderyt

Masa atomowa:

 12,011 (średnio)

Stopnie utlenienia:

 ±IV, II

Podstawowy tlenek:

 lekko kwasowy

Twardość:

 zależna od odmiany

Gęstość:

 zależna od odmiany

Carboneum

Temperatura topnienia:

 zależna od odmiany

[He]2s22p2

Temperatura wrzenia:

 brak

Grupa:  IVa

 (Węglowce)

Układ krystalograficzny: zależny od odmiany

Odkrywca: Odkrywca: znany już w starożytności

Izotopy naturalne: 12C (98,9%), 13C (1,1%), 14C (ślady)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 5730 lat (14C)

Rozpowszechnienie:   0,018 %

 Litofilny, biofilny

Właściwości: niemetal posiadający kilka odmian alotropowych:
- czarny grafit (heksagonalny) o metalicznym połysku, gęstości
2,23 g/cm3, temperaturze topnienia 3652 oC (sublimacja) i twardości 0,5-1,5; bardzo miękki, tłustawy w dotyku; dobry przewodnik ciepła i prądu elektrycznego; na powietrzu trwały; reaguje z kwasem azotowym.
- bezbarwny diament (regularny) o diamentowym połysku, gęstości
2,09 g/cm3, temperaturze topnienia 4440 oC (sublimacja) i twardości 10; najtwardsza, znana substancja na Ziemi (przecina szkło) ale kruchy; najlepszy przewodnik ciepła; na powietrzu trwały.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 14 miejsce (0,01% wag.); składnik węglanów, węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, asfalt, parafiny) oraz tlenku i dwutlenku węgla; rzadko spotykany w postaci rodzimej.

 

    

Węgiel C Fragment pręta (grafit z dom; kaolinu) Polska wymiary: Ø 8x80 mm
waga: 6,8 g
2013.01.18/UP/030/D
Dar Pana Rafała Siudy z Warszawy

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY