ZŁOTO

Au

Liczba atomowa:

 79

Najważniejsze minerały:

calaveryt

Masa atomowa:

 196,966569

Stopnie utlenienia:

 III, I

Podstawowy tlenek:

 amfoteryczny

Twardość:

 2,5

Gęstość:

 19,3 g/cm3

Aurum

Temperatura topnienia:

 1064,18 oC

[Xe]14f145d106s1

Temperatura wrzenia:

 2856 oC

Grupa:  Ib

 (Miedziowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: znane już w starożytności

Izotopy naturalne: 197Au (100%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   7 ; 10-7 %

 Syderofilne

Właściwości: złoty metal szlachetny; silny połysk metaliczny; miękki (daje się strugać nożem) i kowalny; bardzo dobry przewodnik ciepła i prądu elektrycznego; na powietrzu trwały; reaguje z wodą królewską.

Występowanie: w skorupie ziemskiej bardzo rzadkie (0,0000005% wag.); pojawia się w postaci rodzimej i w stopach z innymi metalami.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY