O AUTORZE

czyli moja oficjalna biografia

 

 

Robert Borzęcki. syn Tadeusza i Stanisławy z domu Jagielskiej; urodzony19 września 1964 roku w Warszawie; jeszcze żyje; chrzest 9 maja 1965 r. w Rzymsko-katolickiej Parafii Zmartwychwstania Pańskiego na ul. Ks. Ziemowita w Warszawie; żona Ewa Borzęcka, córka Andrzeja i Zofii z domu Krawczyk; ślub 13 września 1986 roku; syn Andrzej urodzony 30 czerwca 1995 roku.
Nauka: w latach 1968-1971 w Państwowym Przedszkolu nr 25 przy ul. Rzecznej 12 w Warszawie; w latach 1971-1972 w Szkole Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w Warszawie (klasa N); w latach 1972-1979 w Szkole Podstawowej nr 285 im Jana Marcina Szancera przy ul. Turmonckiej 20 w Warszawie (klasa C); w latach 1979-1981 w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Stalingradzkiej 25/27 na kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych; w latach 1981-1984 w Technikum Zawodowym  nr 1 przy ul. Stalingradzkiej 25/27  - uzyskał tytuł technika przetwórstwa tworzyw sztucznych i zdał pomyślnie egzamin dojrzałości (matura); w latach 1984-1986 w Policealnym Studium Zawodowym przy ul. Szanajcy w Warszawie na kierunku geologicznym - uzyskał tytuł technika  wiertnika w specjalności wiercenia poszukiwawcze; w latach 1984 i 1986 bez powodzenia próbował podjąć naukę na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (oblałem egzaminy wstępne z rosyjskiego).
Praca zawodowa: w latach 1986-1990 w Przedsiębiorstwie Geologicznym przy ul. Berezyńskiej 39 w Warszawie na stanowisku technik geolog; w latach 1986-1988 odbył Zasadniczą Służbę Wojskową którą ukończył w stopniu starszego szeregowego z licznymi wyróżnieniami m. in. srebrną Odznaką Kościuszkowską 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki; w larach 1990-2001 w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki Warszawie na stanowisku dokumentalisty, kustosza ekspozycji górnictwa i zbiorów geologiczno-mineralogicznych; w roku 2000 założył własną firmę Świat Minerałów”, a w 2001 roku w oparciu o swoją kolekcję utworzył prywatne Muzeum Minerałów (obecnie dostępne tylko w wersji wirtualnej), w latach 2006-2010 w Ośrodku Wypoczynkowym Dla Dzieci i Młodzieży w Radkowie, w charakterze instruktora geologii, w latach 2014-2019 w konsorcjum Balamara  na stanowisku geologa i pracownika nadzoru inwestorskiego (awansowany na stopień młodszego górnika), od 2021 roku na stanowisku pomocnika wiertnika w firmie Algeo.
Zainteresowania: od 1980 roku kolekcjonuje minerały - obecnie posiada jedną z największych kolekcji w Polsce. Jest odkrywcą kości pierwszego polskiego dinozaura i najmłodszych gadów ssakokształtnych oraz nowego nieznanego dotychczas na świecie minerału nawanego na jeg0o cześć borzęckitem.
Działalność społeczna: w latach 1982-1999 członek Koła Miłośników Minerałów przy Polskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk o Ziemi; w latach 1999-2003 skarbnik, w latach 2003-2006 prezes tego Koła, w latach 2006-2009 vice-prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Współpracował naukowo z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Poznańskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Górniczo-Hutniczą. Jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny geologii, paleontologii i historii górnictwa.
Więcej grzechów nie pamiętam a na liście Wildsteina nie figuruję.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY