DEPRESJE ŚRÓDSUDECKA I ŚWIEBODZIC

oraz masyw gabroidowy Nowa Ruda-Słupiec

 

            Depresja śródsudecka

Lokalizacje: Bierkowice, Boguszów, Borówno, Czadrów, Jutroszów, Kamieniec, Nowa Ruda, Nowy Lesieniec, Suszyna, Świerki, Tłumaczów, Wałbrzych.

 

.

BIERKOWICE

            W okolicy działa zakład górniczy należący do Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych. Eksploatację prowadzi się spod wody w zatopionej odkrywce położonej w korycie rzeki Ścinawka. Urobek jest na miejscu sortowany mechanicznie zgodnie z granulacją na kilka kategorii. Największe otoczaki sortuje się ręcznie i odrzuca na osobny zwał.

            W zalegających tu piaskach i żwirach spotyka się skrzemieniałe drewno wieku permskiego którego otoczaki osiągają wagę do 40 kilogramów. Niekiedy znajdowano również otoczaki jaspisów, agatów, ametystów, kwarcu zadymionego i kryształu górskiego. W piasku występują pojedyncze ziarenka złota ale ich wielkość zwykle nie przekracza 0,1 milimetra.

 

    

Agat (odm. chalcedonu)   Bierkowice, Polska 2006.04.23/2692/2.50

 

    

Agat (odm. chalcedonu) Ametyst Bierkowice, Polska wymiary: mm
waga: g
2012.10.11/000/D
Dar Pana Mariusza Białeckiego z Twardogóry

 

.

BOGUSZÓW

            Gmina miejska w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Gór Kamiennych (Sudety Środkowe). Miasto w dzisiejszej postaci powstało w 1973 z połączenia czterech odrębnych miejscowości: miasta Boguszów, miasta Gorce, osiedla miejskiego Kuźnice Świdnickie oraz wsi Stary Lesieniec.

             W okolicy Boguszowa  eksploatowano od XV wieku prowadzono prace górnicze związane z eksploatacja srebronośnych rud ołowiu. Pod koniec XVIII wieku uruchomiono tu kopalnię „Silberberg”. W latach 1856-1865 przeprowadzono dość intensywne prace poszukiwawcze. W ich wyniku w 1867 roku na SW zboczu góry Chełniec (869,2 metra n. p. m.) rozpoczęto eksploatację barytu. W lipcu 1997 roku w wyniku katastrofalnej powodzi kopalnia została zatopiona. Pod koniec tego roku podjęto decyzję o jej likwidacji.

           Złoże występuje w obrębie dyslokacji tektonicznej tnącej intruzję porfiru Chełmca. W obrębie tej dyslokacji zalegają trzy żyły barytowe. W żyłach wyróżniono trzy paragenezy mineralne:
- barytowo-kruszcową, z grubokrystalicznym, zbitym barytem barwy białej, okruszcowanym pasemkami galeną oraz rozproszonymi ziarnami chalkopirytem i pirytem.
- barytowo-fluorytową, z białym wyraźnie grubotabliczkowym barytem z regularnymi przewarstwieniami lub nieregularnymi skupieniami szarego lub seledynowego fluorytu.
- barytowo-kwarcową, z białym grubokrystalicznym barytem i kwarcem tworzącym szczotki i naskorupienia.
Poza tym w żyłach napotkano tetraedryt, sfaleryt, proustyt, azuryt, kowellin, psylomelany, kalcyt, dolomit i apatyty.

 

    

         

         

         

Kruszce

 

 

Boguszów, Polska

2000.06.25/1991/0.00

 

    

         

         

    

Sfaleryt

α-ZnS

Baryt

Boguszów, Polska

2000.06.25/1992/0.00

 

.

BORÓWNO

            Wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Czarny Bór, w samym środku Pasma Czarnego Lasu (Góry Kamienne) w Sudetach Środkowych. W XIX wieku okolicy tej miejscowości rozpoczęto eksploatację melafirów. Obecnie na południe od Borówna okresowo działa duży kamieniołom. Należy on do Kopalni Melafiru w Czarnym Borze. Eksploatowany tu melafir jest wykorzystywany do produkcji kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego.

 

Ametyst

(odm. kwarcu)

 

Borówno, Polska

1998.06.28/1315/0.00

 

 

    

Agat

(odm. chalcedonu)

Piryt

Borówno, Polska

2000.04.02/1841/2.50

 

.

CZADRÓW

            Na północnym krańcu wsi działały dawniej kamieniołomy melafiru. Eksploatację prowadzono w trzech wyrobiskach.

            Występowały tu wychodnie melafirów i ich tufów. W stropowej części skały te miały charakter migdałowcowy. Występowały tu geody agatów. Często zawierały one w środku druzy kryształów kwarcu. To właśnie tu znaleziono największą polska druzę ametystu. Miała ona powierzchnię około 1 m2.
W kamieniołomie położonym najbliżej wjazdu górne partie melafiru są poprzecinane 1-2 centymetrowej miąższości żyłki czerwonego jaspisu. Często towarzyszą mu żyłki kalcytu.

 

         

Agat (odm. chalcedonu)   Czadrów, Polska 2003.07.09/2397d/0.00

 

         

Agat (odm. chalcedonu)   Czadrów, Polska 2003.07.09/2397/0.00

 

Agat (odm. chalcedonu)   Czadrów, Polska 2003.07.09/2397b/0.00

 

Agat (odm. chalcedonu)   Czadrów, Polska 2003.07.09/2397c/0.00

 

.

JUTROSZÓW

            W pobliżu wsi, na południowo-wschodnich  zboczach  wzgórza Lirnik działała kopalnia rud miedzi „Rothe Zeche”.

Chalkopiryt CuFeS2   Jutroszów, Polska
kop. „Rothe Zeche”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2014.10.04/MP/0000/D
Dar Konrada Pytla z Wieliczki

 

.

KAMIENIEC

            X.

Agat (odm. chalcedonu)   Kamieniec, Polska Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.08.27/MP/0000/0.00

 

    

Agat (odm. chalcedonu) Jaspis Kamieniec, Polska Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.09.06/MP/0000/0.00

 

    

Agat (odm. chalcedonu) Jaspis Kamieniec, Polska Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.09.06/MP/0000/0.00

 

    

    

Agat (odm. chalcedonu) Jaspis Kamieniec, Polska Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.09.06/MP/0000/0.00

 

    

    

Agat (odm. chalcedonu)   Kamieniec, Polska Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.08.27/MP/0000/0.00

 

.

NOWA RUDA

 

Alumohydrokalcyt

CaAl2[(OH)4|(CO3)] . 3H2O

 

Nowa Ruda, Polska kop. „Piast”

2002.08.20/2339/0.00

 

    

         

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Alumohydrokalcyt

CaAl2[(OH)4|(CO3)] . 3H2O

 

Nowa Ruda, Polska kop. „Piast”

2006.06//0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Ankeryt CaFe[CO3]2 Prehnit Nowa Ruda, Polska kop. „Piast” 2006.06//0.00

 

    

              

Milleryt

β-NiS

 Kalcyt, Alumohydrokalcyt

Nowa Ruda, Polska kop. „Piast”

2006.09.26/2726/D

 

    

Gips włóknisty (odm. gipsu)   Nowa Ruda, Polska kop. „Piast” 2007.04.25/2788/0.00

 

    

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Alumohydrokalcyt CaAl2[(OH)4|(CO3)] · 3H2O   Nowa Ruda, Polska
kop. „Piast”
2007.08.24/569/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Diallag (nieco przeobrażony piroksen)   Nowa Ruda, Polska
kop. „Piast”
2007.09.18/594/0.00

 

    

         

Gips CaSO4 · 2H2O Kalcyt Nowa Ruda, Polska
kop.
„Piast”
wymiary: 132x65x35 mm
waga: 270,5 g
2008.07.02/632/0.00

 

    

Dickit Wzór chemiczny w folerycie Nowa Ruda, Polska
kop.
„Piast”
wymiary: mm
waga: g
2009.09.19/000/D
Dar Pana Henryka Dominasa z Nowej Rudy

 

    

Kwarc Wzór chemiczny w skrzenieniałym drewnie Nowa Ruda, Polska
kop.
„Piast”
wymiary: mm
waga: g
2009.09.19/000/D
Dar Pana Henryka Dominasa z Nowej Rudy

 

         

Gips CaSO4 · 2H2O   Nowa Ruda, Polska
kop.
„Piast”
wymiary: mm
waga: g
2009.09.19/000/D
Dar Pana Henryka Dominasa z Nowej Rudy

 

    

    

Kalcyt Ca[CO3]   Nowa Ruda, Polska
kop. „Słupiec”
wymiary: mm
waga: g
2011.06.05/616/10.00

 

    

         

Chalkopiryt CuFeeS2 Galena, Kalcyt Nowa Ruda, Polska
kop. „Słupiec”
wymiary: max 66x45x32 mm
waga: 210,5 g
2011.05.16/619/D/a-b
Dar Pani Sary Pietrzak z Nowej Rudy

 

    

Gips Ca[SO4] · 2H2O Dickit, Ankeryt Nowa Ruda, Polska
kop.
„Piast”
wymiary: mm
waga: g
2011.10.14/000/0.00

 

    

Gips Ca[SO4] · 2H2O   Nowa Ruda, Polska
kop.
„Piast”
wymiary: mm
waga: g
2012.09.23/000/5.00

 

    

               

Ankeryt CaFe2+[CO3]2 Syderyt Nowa Ruda, Polska
kop.
„Piast”
wymiary: mm
waga: g
2014.03.21/MP/000/(5.00)

 

PIERWOTNY WYGLĄD OKAZU

 

    

         

         

    

              

              

Kalcyt Ca[CO3] Chalkopiryt Nowa Ruda, Polska
kop. „Nowa Ruda”, pole. „Piast”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2015.07.18/MP/0000/D
Dar Joanny Baranowskiej

 

    

    

? ?   Nowa Ruda, Polska
kop. „Słupiec”
wymiary: X mm
waga: X g
2019.04.26/000/0,00

 

.

NOWY LESIENIEC

 

Chryzokola (Cu,Al)2H2[Si2O5|(OH)4] · nH2O Aragonit Nowy Lesieniec, Polska
kłm. porfiru
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.11.08/MP/0000/0.00

 

Chryzokola (Cu,Al)2H2[Si2O5|(OH)4] · nH2O   Nowy Lesieniec, Polska
kłm. porfiru
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.11.08/MP/0000/0.00

 

    

Chryzokola (Cu,Al)2H2[Si2O5|(OH)4] · nH2O   Nowy Lesieniec, Polska
kłm. porfiru
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2020.06.09/MP/0001/0.00

 

    

        

         

Chryzokola (Cu,Al)2H2[Si2O5|(OH)4] · nH2O   Nowy Lesieniec, Polska
kłm. porfiru
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2020.06.09/MP/0002/0.00

 

.

SUSZYNA

 

Agat

(odm. chalcedonu)

 

Suszyna, Polska

1998.08.09/1388/2.00

 

 

    

Agat

(odm. chalcedonu)

 

Suszyna, Polska

1998.08.09/1389/2.30

 

         

Kwarc Wzór chemiczny Goethyt Suszyna, Polska wymiary: mm
waga: g
2010.10.12/000/0.00

 

    

Agat Wzór chemiczny   Suszyna, Polska wymiary: mm
waga: g
2010.09.25/000/0.00

 

    

Ametyst Wzór chemiczny   Suszyna, Polska wymiary: mm
waga: g
2010.09.25/000/0.00

 

Ametyst (odm. kwarcu)   Suszyna, Polska Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.03.27/MP/0000/0.00

 

Agat (odm. chalcedonu)   Suszyna, Polska Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.09.06/MP/0000/0.00

 

Ametyst (odm. kwarcu) Agat Suszyna, Polska Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.09.06/MP/0000/0.00

 

.

ŚWIERKI

 

    

Jaspis (odm. chalcedonu) Świerki, Polska wymiary:
waga:
1999.12.15/S/006/D
Dar Pani Barbary Grąbczewskiej z Warszawy

 

 

.

TŁUMACZÓW

 

    

Kwarc zadymiony (odm. kwarcu)   Tłumaczów, Polska wymiary: 77x63x41mm
waga: 127,0 g
2009.04.19/624/0.00

 

    

Kwarc zadymiony (odm. kwarcu)   Tłumaczów, Polska wymiary: 128x60x49 mm
waga: 328,5 g
2009.04.22/625/0.00

 

.

WAŁBRZYCH

 

         

Piryt

FeS2

 

Wałbrzych, Polska

2001.08.05/2235/1.55

 

    

Piryt FeS2   Wałbrzych, Polska wymiary: mm
waga: g
2013.05.18/MP/000/2.50

 

Antymonit Sb2S3   Wałbrzych, Polska
Zamek Książ
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2014.11.23/MP/0000/D
Dar Kamila Pluty ze Świebodzic

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY