MASYW GRANITOIDOWY KŁODZKO-ZŁOTY STOK

i jego metamorficzna osłona

 

            Metamorficzna seria Gór Złotych jest częścią metamorfiku Śnieżnika Kłodzkiego. Pierwotnie tworzyły ją łupki łyszczykowe, gnejsy, amfibolity i marmury dolomityczne powstałe z przeobrażenia prekambryjskich skał osadowych. W wyniku intensywnych ruchów skorupy ziemskiej skały te zostały skruszone i zmielone a następnie pod wpływem wysokiej temperatury i krążących szczelinami roztworów hydrotermalnych częściowo rekrystalizowały tworząc blastomylonity.
 W czasie orogenezy waryscyjskiej
w metamorficzne serie Gór Złotych wdarła się magma tworząc intruzję granitoidów kłodzko-złotostockich. W strefie kontaktowej magmy granitoidowej ze skałami osłony zachodziły procesy metasomatozy doprowadzając do przeobrażenia części marmurów dolomitycznych w skarny. Jednocześnie w skały osłony przeniknęły roztwory hydrotermalne powodując ich okruszcowanie löllingitem.
Kolejna fala roztworów hydrotermalnych spowodowała serpentynizację pozostałej części marmurów dolomitycznych oraz ich okruszcowanie arsenopirytem, pirotynem i chalkopirytem. W końcowej fazie działalności roztworów pomagmowych w szczelinach skał metamorficznej osłony utworzyły się żyły kalcytowe z galeną.
Opisane wyżej procesy geologiczne doprowadziły do powstania złoża w Złotym Stoku i strefy zmineralizowanej w Mąkolnie.

Lokalizacje: Bardo, Dębowina, Złoty Stok.

 

.

BARDO

            Miasto położone w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Bardo, nad Nysą Kłodzką. Na jednym z okolicznych wzgórz prowadzono dawniej prace górnicze związane z eksploatacją rud antymonu. Brak jednak o nich bliższych danych. Wiadomo tylko że przez krótki okres czasu działała tu niewielka kopalnia. Po pracach tych pozostały stare wyrobiska górnicze.
W pierwszej połowie XIX wieku poszukiwano tu również rud arsenu.

            Występowała tu żyła okruszcowana antymonitem oraz soczewki rudne okruszcowane arsenopirytem.

    

         

         

         

Arsenopiryt

FeAsS

 

Bardo, Polska

2000.04.01/1834/1.00

 

.

DĘBOWINA

            W XV wieku w okolicy Dębowiny prowadzono poszukiwania rud złota i srebra. Roboty te były prawdopodobnie związane z działalnością gwarectw złotostockich i srebrnogórskich.

W 1764 roku na bezimiennym wzgórzu (445,1 metra n. p. m.) położonym między górą Strażnik i wsią Boguszyn napotkano drobne ilości srebro- i złototonośnych kruszców. Prace górnicze rozpoczęto tu jednak dopiero w 1771 roku. U stóp wzgórza poprowadzono wtedy 20 metrowej długości sztolnię, a na jego zboczu zgłębiono do poziomu wód gruntowych szybik poszukiwawczy. Miał on około 24 metrów głębokości i początkowo był odwadniany ręcznymi pompami. Później został połączony ze sztolnią usprawniając wentylację i umożliwiając prowadzenie dalszych wyrobisk. W trakcie tych prac znaleziono rudy antymonu z zawartością 0,05% srebra. Pomyśle rezultaty prac poszukiwawczych spowodowały że w 1774 roku utworzono tu gwarectwo o nazwie Reiche Siłber Glück. Niestety wkrótce potem  wybuchł bunt górników złotostockich i prace wstrzymano. W 1801 roku, podjęto próbę wszczęcia robót ale zakończyła się ona niepowodzeniem.

            Występowała tu tnąca szarogłazy żyła silnie rozłożonego porfiru kwarcowego. Była ona okruszcowana srebronośnym antymonitem. Tworzył on nerkowate skupienia w porfirze. Współwystępował z galeną, chalkopirytem, sfalerytem i arsenopirytem. W miejscach okruszcowanych porfir uległ propylizacji. Skała była tam impregnowana kalcytem, pirytem i chlorytem.
W otaczających żyłę porfirową szarogłazach rozsiane były liczne drobne ziarna pirytu i antymonitu
.

    

Grafit C   Dębowina, Polska wymiary: mm
waga: g
2012.08.23/000/0.00

 

             

Antymonit Sb2S3 Kwarc Dębowina, Polska
kop.
„Reiche Silber-Glück
wymiary: mm
waga: g
2012.08.25/000/0.00

 

.

ZŁOTY STOK

 

Löllingit FeAs2   Złoty Stok, Polska kop. „Reicher Trost” 1998.07.01/1320/0.00

 

         

    

         

Skorodyt

Fe3+[AsO4] . 2H2O

 

Złoty Stok, Polska kop. „Goldener Essel”

1998.07.01/1322/0.00/a-b

 

         

         

    

Skorodyt

Fe3+[AsO4] . 2H2O

 

Złoty Stok, Polska kop. „Goldener Essel”

2000.08.08/2033/0.00

 

    

         

Tremolit

Ca2Mg5[(OH,F)|Si4O11]2

 

Złoty Stok, Polska kop. „Arsen”

2000.08.08/2036/0.00

 

    

Hydroniojarosyt

(H4O)Fe3+[(OH)6|(SO4)2]

 

Złoty Stok, Polska szt. „Barbara”

2000.08.12/2037/0.00

 

         

    

Arsenopiryt FeAsS Kalcyt Złoty Stok, Polska kop. „Arsen” 2001.03.03/2128/2.50
 

 

    

         

         

Skorodyt

Fe3+[AsO4] . 2H2O

Arsenopiryt, Löllingit

Złoty Stok, Polska szybHaniak

2001.06.16/2206/0.00

 

Löllingit

FeAs2

 

Złoty Stok, Polska kop. „Arsen”

2002.04.16/2285/0.00

 

    

         

Arsenopiryt

FeAsS

 

Złoty Stok, Polska kop. „Arsen”

2002.06.13/2327/0.00

 

    

         

    

Magnetyt

Fe2Fe2+O4

 

Złoty Stok, Polska kop. „Arsen”

2002.06.13/2328/0.00

 

Löllingit

FeAs2

 

Złoty Stok, Polska kop. „Arsen”

/0.00

 

    

         

Arsenopiryt

FeAsS

 

Złoty Stok, Polska kop. „Arsen”

/0.00

 

         

         

Azbest chryzotylowy (azbest chryzotylowy)   Złoty Stok, Polska kop. „Arsen” 2003.08.30/2426/0.00

 

         

         

    

Farmakolit HCa[AsO4] . 2H2O   Złoty Stok, Polska kop. „Goldener Essel” 2003.08.30/2426/D

 

         

         

         

    

Arsenopiryt

FeAsS

 

Złoty Stok, Polska kop. „Arsen”

2004.07.08/2548/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Löllingit

FeAs2

 

Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”

2007.06.28/582/0.00

 

    

         

Azbest chryzotylowy

(odm. chryzotylu)

 

Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”

2007.06.28/583/0.00

 

         

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Pirotyn

FeS

Złoto rodzime

Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”

2007.06.28/585/0.00

 

         

         

Kwarc

SiO2

Złoto rodzime

Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”

2007.06.28/586/0.00

 

    

Jarosyt

KFe3[(OH)6|(SO4)2]

Arsenopiryt

Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”

2007.06.28/587/0.00

 

    

Arsenopiryt FeAsS   Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: mm
waga: g
2007.06.28/530/0.00

 

    

Kalcyt CaCO3   Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: 147x105x63 mm
waga: 990,5 g
2007.12.15/615/0.00

 

Kalcyt CaCO3   Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: 20x16x6 mm
waga: 2,2 g
2007.12.15/616/0.00

 

     

Arsenopiryt

FeAsS

 Skortodyt, Chloryt

Złoty Stok, Polska kop. „Arsen”

2012.07.06/000/0.00

 

    

              

Diopsyd

CaMg[Si2O6]

 

Złoty Stok, Polska kop. „Himmelfahrt”

2012.07.10/000/0.00

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY