MASYW GRANITOIDOWY STRZEGOM-SOBÓTKA

i jego metamorficzna osłona

 

            Masyw granitoidowy Strzegom-Sobótka jest dominującym elementem budowy geologicznej północno-zachodniej części Przedgórza Sudeckiego. Jego granitoidowy trzon ukształtował się w górnym karbonie w czasie waryscyjskich ruchów górotwórczych. Masyw ten dzieli się na dwie różniące się wyraźnie między sobą części: północno-zachodnią i południowo-wschodnią. Granica między nimi przebiega w okolicach Strzegomia.
W części północno-zachodniej występują granity które krystalizowały z magmy przypuszczalnie na głębokości 3-5 km.
Część południowo-wschodnia masywu zbudowana jest z bardziej zasadowych granodiorytów oraz granitów dwułyszczykowych. Skały te krystalizowały z magmy na znacznie większej głębokości niż granity części północno-zachodniej.
Z granitami zwłaszcza części północno-zachodniej związane są liczne pegmatyty zawierające druzy ładnie wykształconych kryształów wielu różnych minerałów.
Osłonę granitoidów masywu Strzegom-Sobótka stanowią różnego rodzaju staropaleozoiczne utwory metamorficzne, a dalej na północ prekambryjskie gnejsy poprzecinane żyłami kwarcowymi ze złotem. W tych ostatnich spotyka się duże szczotki kryształów górskich.
Zarówno granity jak i skały ich osłony są poprzecinane kominami trzeciorzędowych bazaltów.

Likalizaje: Borów, Siedlimowice, Strzegom, Taczalin.

 

.

BORÓW

 

    

Piryt FeS2   Borów, Polska
kłm.
„Borów”
wymiary: 000x000x000 mm
waga: 000,0 g
2009.07.18/648/25.00

 

         

Morion (odm. kwarcu) Mikroklin Borów, Polska wymiary: 138x131x67 mm
waga: 1007,0 g
2009.07.18/648/25.00

 

.

SIEDLIMOWICE

 

Beryl

Al2Be3[Si6O18]

 

Siedlimowice, Polska

1999.02.13/1469/8.60

 

.

STRZEGOM

 

    

         

Stilpnomelan

(K,H3O)(Fe2+,Fe3+,Mg,Al)<3 [(OH)2|Si4O10] . Xn(H2O)2

Ortoklaz

Strzegom, Polska

1993.03.06/0433/(3.85)

 

    

Epistilbit Ca3[(Si18Al6)O48] · 16H2O   Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
1993.09.25/000/7.50

 

Kwarc zadymiony (odm. kwarcu)   Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
1993.09.25/000/5.00

 

    

Stilbit NaCa4[(Si27Al9)O72] · 30H2O Kwarc zadymiony Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
1993.09.25/000/(2.50)

 

Ortoklaz

K[AlSi3O8]

Kwarc

Strzegom, Polska

1995.09.30/0747/1.60

 

    

         

Bavenit Ca4Al2Be2[(OH)2|Si9O26]   Strzegom, Polska 1996.03.02/0777/2.80

 

    

Bavenit

Ca4Al2Be2[(OH)2|Si9O26]

Epidot

Strzegom, Polska

1997.03.01/0916/6.70

 

    

Scolecyt Ca[(Si3Al2)O10] · 3H2O Kalcyt Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
1997.04.27/000/5.00

 

    

Epidot Ca2Fe2+Al2[Si2O7|SiO4|O|OH]   Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
1997.04.27/000/3.35

 

    

Stilbit NaCa4[(Si27Al9)O72] · 30H2O Kwarc zadymiony Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
1997.07.13/000/3.50

 

         

         

         

Bavenit

Ca4Al2Be2[(OH)2|Si9O26]

Epidot

Strzegom, Polska

1997.09.13/1066/8.35

 

    

Epidot Ca2Fe2+Al2[Si2O7|SiO4|O|OH] Mikroklin Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
1997.09.13/000/4.00

 

    

Mikroklin K[AlSi3O8] Albit, Adular Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
1997.10.12/000/6.15

 

    

Scolecyt Ca[(Si3Al2)O10] · 3H2O Kwarc zadymiony, Laumontyt Żółkiewka, Polska
kłm. „Andrzej”
wymiary: mm
waga: g
1998.04.04/000/2.85

 

    

Adular (odm. ortoklazu) Mikroklin Żółkiewka, Polska
kłm. „Andrzej”
wymiary: mm
waga: g
1998.04.04/000/0.85

 

         

         

         

         

         

Chabazyt

(Ca,Na2,K2)[Al2Si4O12] . 6H2O

Stilpnomelan

Strzegom, Polska

1998.06.06/1289/5.70

 

         

Chalkoppiryt CuFeS2 Piryt, Chalkozyn, Kwarc Grabina, Polska wymiary: mm
waga: g
1998.07.12/000/5.70

 

    

         

Laumontyt Ca[(Si4Al2)O12] · 4H2O   Strzegom, Polska wymiary: mm
waga: g
2000.03.11/000/2.50

 

    

Nontronit

Fe3+ [(OH)2| Al0,33Si3,67O10] . Na0,33(H2O)4

 

Strzegom, Polska

2000.09.16/2041/3.30

 

Ortoklaz

K[AlSi3O8]

 

Strzegom, Polska

2001.09.05/2261/D

 

         

         

Epidot

Ca2(Fe,Al)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7]

Stilbit

Strzegom, Polska

2004.02.14/2456/6.25

 

              

    

Epidot

Ca2(Fe,Al)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7]

Adular, Strzgomit

Strzegom, Polska

2004.07.09/2549/D

 

    

         

    

Mikroklin K[AlSi3O8] Kwarc, strzegomit Zimnik, Polska 2007.05.26/511/2.50

 

    

         

         

         

Chalcedon (odm. kwarcu) Nontronit Grabina, Polska
kłm. „Eurogranit”
2007.11.17/597/5.00

 

    

Kwarc zadymiony (odm. kwarcu)   Strzegom, Polska
kłm. „Andrzej II”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2014.05.31/MP/0000/1.00

 

Kwarc zadymiony (odm. kwarcu) Stilpnomelan Strzegom, Polska
kłm. „Borów”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.07.13/MP/0000/2.50

 

Cleavelandyt (odm. albitu) Mikroklin Strzegom, Polska
kłm. „Borów”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.08.24/MP/0000/2.50

 

Schörl Na(Fe2+)3Al6[(BO3)3|Si6O18|(OH)4] Cleavelandyt Strzegom, Polska
kłm. granitu
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2018.10.27/MP/0000/(1.00)

 

.

TACZALIN

 

    

Kwarc

β-SiO2

 

Taczalin, Polska

2000.07.24/2005/0.25

 

Kwarc

β-SiO2

 

Taczalin, Polska

2000.07.24/2006/D
Dar Pana Ryszarda Tomczaka z Kostrzy

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY