MASYW GRANITOIDOWY ŽULOWEJ

i jego metamorficzna osłona

 

            Granitoidy Žulowej utworzyły się w karbonie górnym w czasie waryscyjskich ruchów górotwórczych. Ich główny masyw położony jest  na terenie Czech w okolicy miejscowości Žulowa (stąd nazwa) około 30 km na południe od granicy z Polską.  Ich niewielkie izolowane wystąpienia wyłaniają się spod metamorficznej okrywy również dalej na północ w okolicy Jarmołtowa, Nadziejowa, Gębczyc i Kamiennej Góry już na obszarze Polski. Na naszym terenie występują również liczne apofizy i żyły tych granitoidów oraz wiązane z nimi pegmatyty znane m. in. z okolic Sławniowic, Gierałcic, Głuchołazów, Gęstwiny a nawet Prudnika. Przypuszcza się zatem że granitoidy te podścielają większą część swojej wschodniej osłony.
Wschodnią metamorficzną osłonę granitoidów z Žulowej tworzą utwory bardzo zróżnicowane zarówno wiekowo jak i litologicznie. Do najstarszych należą proterozoiczne gnejsy, migmatyty, kwarcyty, amfibolity, łupki łyszczykowe i marmury występujące w okolicach Sławniowic, Burgrabic, Biskupowa i Gierałcic. Proterozoiczne gnejsy pojawiają się również na niewielkiej przestrzeni w okolicy Głuchołazów w zachodniej części przełomu Białej Głuchołaskiej i na południowo-zachodnich stokach grzbietu Góry Chrobrego. Górę tą  w głównej mierze budują jednak dolnodewońskie utwory metamorficzne reprezentowane przez łupki łyszczykowe, kwarcyty, łupki kwarcytowe i amfibolity. W jej wschodniej części pojawiają się także środkowodewońskie amfibolity, łupki krystaliczne i wapienie krystaliczne. Z nieco młodszych i znacznie słabiej zmetamorfizowanych utworów zbudowany jest grzbiet górski Biskupiej Kopy (na terenie Polski leżą tylko jej północne stoki). W okolicach Jarnołtówka i Pokrzywnej występują górnodewońskie i dolnokarbońskie fyllity, metaszarogłazy, metazlepieńce i zieleńce, będące w niewielkim stopniu przeobrażonymi utworami fliszowymi. Dalej na wschodzie w rejonie Prudnika i Głubczyc osady fliszowe dolnego karbonu reprezentowane są przez nie noszące już znamion przeobrażeń szarogłazy, zlepieńce, łupki ilaste i mułowce.

Lokalizacje: Gębczyce, Sławniowice.

 

.

GĘBCZYCE

            Na NE od wsi działały dawniej kamieniołomy granitu. W strefie kontaktu intruzji granitu ze skałami osłony występowały erlany. W kawernach tych skał spotykano czerwono-brązowe kryształki hessonitu (odmiana grossularu).

              

Hessonit

(odm. grossularu)

 

Gębczyce, Polska

1998.08.01/1367/2.85

 

.

SŁAWNIOWICE

 

         

Kwarc

β-SiO2

 

Sławniowice, Polska

1998.08.01/1370/11.40

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY