OTWORNICE

 

Przykładowe kształty skorupek otwornic.

            Otwornice (Foraminifera) – grupa organizmów eukariotycznych należących do królestwa Protista. Znane od kambru ale ich największy rozwój trwał od jury, przez kredę aż do trzeciorzędu . Mają duże znaczenie przy oznaczaniu wieku skał (kreda, wapienie, marmury) oraz warunków środowiskowych panujących podczas ich powstawania. Ciała otwornic osłonięte jest skorupkami zbudowanymi z węglanu wapnia, krzemionki (opal, chalcedon) lub spojonego spoiwem organicznym, różnorodnego materiału zalegającego na dnie morskim (ziarenka piasku, okrzemki, igły gąbek). Skorupki mogą być jedno- lub wielokomorowe. Ich wielkość waha się w granicach od 20 µm do około 1 cm. W zewnętrznych ściankach skorupki znajdują się liczne małe otworki (apertura), przez które otwornice wypuszczają nibynóżki (retikulopodia) służące do przemieszczania się i zbierania pokarmu

            Obecnie do grupy otwornic zalicza się około 4 000 gatunków żyjących i około 30000 wymarłych. Są one rozpowszechnione na całej kuli ziemskiej. Występują we wszystkich środowiskach morskich o pełnym zasoleniu. Reprezentowane są zarówno przez formy planktoniczne jak i bentoniczne. W zależności od gatunku mogą być roślinożerne, drapieżne lub wszystkożerne. Żywią się bakteriami, glonami, sporami, drobnoustrojami i szczątkami organicznymi. Skorupki obumarłych okrzemek tworzą muł na dnie morskim. Często są tam wykorzystywane jako domki lub miejsca składania jaj przez drobne organizmy tkankowe ( wieloszczety, nicienie, widłonogi, równonogi i inne).

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY