SKORUPIAKI

 

Budowa zewnętrzna skorupiaka z rzędu krewetek.

            Skorupiaki (Crustacea) - podtyp stawonogów z grupy bezkręgowców. Wyróżnia się skorupiaki niższe, tzw. członowce (m.in. liścionogi, małżoraczki, wąsonogi) i skorupiaki wyższe, czyli pancerzowce (m.in. kraby, raki, równonogi). Wielkość skorupiaków waha się w granicach od 0,5 mm do 80 cm. Ich ciało składa się z głowy i tułowia (lub jednolitego głowotułowia) oraz odwłoka. Od strony grzbietowej jest ono okryte chitynowym naskórkiem, tworzącym jednolity pancerz lub dwuczęściową pokrywę. Oczy zbudowane są z licznych (do kilku tysięcy) soczewek. Skorupiaki mają wiele odnóży które jednak mogą ulegać znacznym przekształceniom lub redukcji. Pięć par odnóży znajdujących się na głowie uległo przekształceniu w dwie pary czułków, dwie pary szczęk i jedną parę żuwaczek. Odnóża tułowia służą głównie do poruszania się ale część z nich (do 5 par) może być przekształcona szczękonoże (szczypce). Odnóża odwłokowe występują wyłącznie u pancerzowców. Służą one głównie do oddychania ale często są również przystosowane także do pływania lub noszenia jaj i młodych. Wzrostowi skorupiaków towarzyszy linienie.

            Obecnie skorupiaki reprezentowane są przez około 42000 gatunków. Żyją głównie w morzach (wiele gatunków wchodzi w skład planktonu) i wodach słodkich. Nieliczne występują w wilgotnych siedliskach lądowych (np. stonogi) ale jaja i tak najczęściej składają w morzu. Przeważająca większość skorupiaków jest drapieżnikami chociaż znane są również nieliczne formy pasożytnicze.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY