TABELA ZASIĘGÓW STRATYGRAFICZNYCH

GATUNKÓW FLORY KARBONU I WCZESNEGO PERMU POLSKI

 

Nazwa gatunku Rycina ZW

KARBON

PERM

WCZESNY

PÓŹNY

WCZESNY

WIZEN Wizen Namur A Namur B Namur C Westfal A Westfal B Westfal C Westfal D Stefan Autun
Warstwy zalaskie / warstwy malinowickie GZW                                                                                
Formacja huczawska LBW                                                                                
Warstwy ze Szczawna Zdroju DZW                                                                                
Diplolabis tubicaulis Solms-Laubach

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Etapteris tubicaulis Goeppert

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Metaclepsydropsis duplex Williamson, 1871

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Dadoxylon brandlingii Lindley et Hutton

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Archaeocalamites scrobiculatus (Brongniart, 1820) Stur, 1875
= Archaeocalamites radiatus (Brongniat) Stur, 1875
= Asterocalamites scrobiculatus (Brongniart) Zeiller
= Asterocalanites radiatus (Schlotheim) Stur,  1875
= Asterophyllites scrobiculatus

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Eleutherophyllum mirabile (Sternberg, 1833) Stur, 1875

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sphenophyllum tenerrimum Ettingshausen, 1854

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Stigmaria stellata Goeppert, 1841

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sphenopteridium schimperi (Goeppert, 1873) Schimper, 1874
= Sphenopteris schimperi

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Adiantites bellidulus Heer

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Alcicornopteris convoluta Kidston

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Alcicornopteris zeilleri Vaffier

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Anisopteris inaequilatera (Goeppert) Stur
= Rhacopteris inceqnilatera Goeppert

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Anisopteris petiolata (Goeppert) Hirmer
= Rhacopteńs petiolata Goeppert

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Archaeopteris zimmermanni Potonie

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Asterophyllites elegans Goeppert

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Cardiopteridium polymorpha (Goeppert) Schimper
= Cardiopteris polymorpha (Goeppert) Gothan, 1932

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Cardiopteridium pygmaeum Gothan, 1949
= Cardiopteris pygmaeum

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Cardiopteridium spetzbergense Nathorst

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Cardiopteris frondosa (Goeppert) Schimper

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Diplopteridium (Sphenopteridium) teilianum (Kidston) Walton

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Lepidodendron acuminatum Goeppert, 1847
= Lepidodendron losseni Weiss, 1855

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Lepidodendron mediostratum Friese et Gothan

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Lepidodendron nathorsti Kidston

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Neuropteris acuminata Schlotheim

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Neuropteris antiqua (Stur) Sterzel

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Anisopteris flabellifera
=
Rhacopteris flabellifera Stur

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Rhodea feistmanteli Kidston

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Rhodea filifera Stur

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Rhodea hohstetteri Stur

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Spathulopteris decomposita Kidston, 1923

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Spathulopteris ettingshauseni Stur

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Spathulopteris haueri Stur

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sphenopteridium gaebleri Potonie
= Sphenopteris gaebleri

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sphenophyllopsis culmiana Zimmermann

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sphenophyllum spinulosum Yabe et Oishi

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sphenopteridium noeldeki Daber

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sphenopteris sublanceolatum Sterzel

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sphenopteris (Haplotheca) simplex Gothan

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sublepidodendron mirabile (Nathorst) Hirmer

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Sphenopteridium pachyrrhachis (Goeppert) Kidston
= Sphenopteris pachyrhachis

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Adiantites antiquus (Ettingshausen) Stur

 

PL                                                                                
DZW                                                                                
GZW                                                                                
LBW                                                                                
Adiantites tenuifolius (Goeppert) Schimper

 

PL                                                                                
DZW